Tagiwyd fel: symudol Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

  • Carl Morris 9:03 PM ar 7 April 2017 Dolen Barhaol
    Tagiau: symudol,   

    Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan 

    Mae cwmni Twitter newydd lansio fersiwn Lite o’i wefan:

    There was a problem connecting to Twitter.

    Mae hi’n berffaith ar gyfer llefydd heb gysylltiad da – sydd o hyd yn cynnwys llawer iawn o gefn gwlad Cymru.

    Ewch i https://mobile.twitter.com i weld pa mor gyflym mae’r ap ar y we yn dangos eich ffrwd. Mae opsiwn aral o droi delweddau bant yn ddiofyn hefyd – ac wedyn tapiwch unrhyw ddelwedd yn y ffrwd i’w gweld.

    Dyma rai o’r manylion technegol.

     
    • Huw 8:59 AM ar 12 Ebrill 2017 Dolen Barhaol

      Dwi’n meddwl bod hwn wedi ei anelu at ddefnyddwyr newydd yng ngwledydd Affrica ac India. Yng ngwledydd Affrica, maent eisoes yn ddibynnol ar eu ffonau i gyfathrebu neu anfon pres at ei gilydd. Yn ddiweddar mae India wedi gweld tŵf aruthrol yn y nifer o ddefnyddwyr ffôn newydd. Problem sy’n gyffredin yw isadeiledd rhwydweithiau ffon gwael, sy’n golygu bod cysylltiadau data yn ddrud ac yn araf. Does dim modd o lawrlwytho App 100MB sy’n cael ei ddiweddaru’n wythnosol. Yr ateb yw creu ‘ap gwe’ ysgafn wneith redeg o fewn porwr heb yr angen i drosglwyddo gormod o ddata.

  • Rhodri ap Dyfrig 10:45 PM ar 12 April 2011 Dolen Barhaol
    Tagiau: , , , symudol   

    60 o apps symudol Cymraeg? 

    http://ap-webber.blogspot.com/2011/04/rhestr-llawn-o-apps-cymraeg-effallai.html

    Mae Marc Webber yn honni bod yna dros 60 o apps ar y platfformau iphone ac Android. Oes na rai sydd ddim ar y rhestr?

    Ond y cwestiwn pwysig – oes na lawer o apps o wir werth yno?

    Dwi’n defnyddio app Cyw bob dydd, a dwi wedi defnydio Dr. Cocos yn aml…ond beth yw safon yr apps Cymraeg?

     
    • Iestyn 2:55 AM ar 13 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

      1% ok(ish)
      99% crap

  • Rhodri ap Dyfrig 11:43 PM ar 22 November 2010 Dolen Barhaol
    Tagiau: Inventorium, symudol   

    Digwyddiadau ar apps symudol 

    Mae Y Ddyfeisfa/Inventorium wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer busnesau Cymreig sydd yn edrych ar y farchnad apps. Mae nhw’n trio dod â datblygwyr, busnesau sydd eisiau defnyddio gwasanaethau symudol ac eraill sydd efo rhyw fath o ddiddordeb yn y maes at ei gilydd.

    Dyma’r wybodaeth am y digwyddiadau.

    Byddan nhw yn Aberystwyth ar y 18fed o Ionawr ac yng Nghaerfyrddin ar yr 22 Chwefror. Bydd dau ddigwyddiad arall ganddyn nhw yn Iwerddon.

     
    • Huw 11:55 PM ar 22 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

      Oes modd bathu term gwell nag ‘apps’? Mae’n Steve Jobs-aidd iawn. “There’s an app for that.”

      Rhaglenni? Rhaglennau? ‘Rhagau’? ‘Rhagi’?

    • Dafydd Tomos 7:48 PM ar 23 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

      Dwi’n meddwl fod hi’n rhy hwyr i ennill y frwydr honno, er mai ‘rhaglennig’ oedd y cyfieithiad ar gyfer ‘applet’. Mae rhai pobl yn defnytdio ‘ap’ nawr (ie, mae Rhodri yn ap 🙂 sy’n Gymreig iawn ond ddim yn helpu chwaith.D

    • Rhodri ap Dyfrig 9:08 PM ar 23 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

      Ie, dwi di gweld ‘cymhwysiad’ yn cael ei ddefnyddio hefyd, ond mae hwnna’n eitha craplyd. Ella ddyla ni jest alw fo’n ap heb y ddwy p. Jest ‘meddalwedd’ dwi’n ddefnyddio weithia.

    • Gareth Jones 4:31 AM ar 24 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

      App fydd y gair o hyn allan debyg, unwaith mae’r Mac App store yn agor ddiwedd y flwyddyn.

      iPhone App Store, Mac App Store, Android App… Mae’r gair yma i aros debyg.

    • Carl Morris 7:26 PM ar 24 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

      Beth yw shiny baubles du jour yn Gymraeg

    • Gareth Jones 12:12 AM ar 25 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

      Addurniadau sgleiniog y dydd

      Mae’r coch ma yn ormod. Makes me feel nauseous

    • Gwydion 12:37 PM ar 14 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

      A beth yw mwy nag un ap – apiau? neu rhaglenni?

  • Carl Morris 3:26 PM ar 29 January 2010 Dolen Barhaol
    Tagiau: mobile, symudol, xml-rpc   

    Dw i newydd wedi troi ymlaen XML-RPC os ti eisiau blogio ar ffôn symudol, e.e. Blackberry. Unrhyw problemau gyda symudol, gofyna Bryn Salisbury!

     
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel