Tagiwyd fel: papurau newydd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:48 PM ar 13 July 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , papurau newydd,   

  Y Cymro – archif ar-lein yn fyw 

  Mae dyfodol papur newydd Y Cymro yn ansicr ond mae grŵp Cyfeillion y Cymro wedi ei sefydlu i’w ail-lansio.

  Yn y cyfamser mae rhywun sy’n cysylltiedig â chwmni Tindle wedi tynnu’r plwg ar wefan Y Cymro yr wythnos hon – heb unrhyw rybudd na seremoni!

  Yn sydyn diflanodd dros 4500 o dudalennau oddi ar y we Gymraeg, gan gynnwys 3400 o dudalennau yn yr adran newyddion.

  Os ydych chi’n chwilio am erthygl o’r gorffennol, yn gwneud ymchwil, neu eisiau cyfeirio at Y Cymro fel ffynhonnell ar Wicipedia neu unrhyw waith arall, ble ydych chi fod mynd ar-lein?

  Yn ffodus mae rhywun wedi rhagweld y sefyllfa hon ac wedi creu archif o’r holl wefan:

  http://archif.rhwyd.org/ycymro/

  Diolch o galon i DafyddT am ddarparu rhai o’r gwybodaeth yn y cofnod hwn ac am ei waith caled.

   
 • Carl Morris 5:58 PM ar 14 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , papurau newydd   

  Papurau Newydd Cymru Arlein o 1844 i 1910… rhyfedd, cynhwysfawr, penigamp 

  Winesniffing

  Mae rhai o bobl gan gynnwys mynychwyr Hacathon a Hacio’r Iaith eisoes wedi cael cip ar wefan newydd Llyfrgell Gen, sef Papurau Newydd Cymru Arlein. Maent newydd lansio’r archif o bapurau (Cymraeg a Saesneg) yn swyddogol gyda ffrwydrad o ganapés, mwy o deitlau (a thrwyddedau hawlfraint penodol)!

  Ewch yn llu i:

  http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk

  Dyma fy nhrydariadau o’r digwyddiad neithiwr.

  Mae modd pori’r archif o hen bapurau newydd o Gymru yn Gymraeg a Saesneg nawr ar http://t.co/XkfC2rdXPm #papur #haciaith

  @carlmorris

  Carl Morris ☺☻

  Andrew Green: ail-diffinio ystyr ‘llyfrgell’ ac ‘archif’. Mynediad i bawb. Cyfrannu deunydd i blatfform addysgol Hwb hefyd. #papur #haciaith

  @carlmorris

  Carl Morris ☺☻

  Green: wedi lansio prosiect Digidol i helpu busnesau i fanteisio ar etifeddiaeth Cymraeg – glowyr data, geo, pethau newydd #papur #haciaith

  @carlmorris

  Carl Morris ☺☻

  Alastair Dunning: creu ‘llyfrgell Ewropeaidd’ ar-lein. Tro 1af mae’r Gymraeg yn rhan ohono fe #papur #haciaith http://t.co/fInGsh2Cre

  @carlmorris

  Carl Morris ☺☻

  Mae’r cyfnod o’r wasg ffyniannus Gymreig yn berthnasol iawn i ni yn Yr Oes Ddigidol ac mae gwersi i bobl sydd yn rhedeg cyfryngau annibynnol. Jyst paid â disgwyl manylion ar hyn o bryd achos dw i gorfod mynd. 🙂

  cymro-cadarn

  Childsqueereye

   
  • Rhys 10:25 PM ar 14 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Esiamplau gwych o’r ‘rhyfedd’ fan’na gen ti!

   Mae’r ychydig iawn dw i wedi eu darllen hyd yma wedi bod yn ddifyr. Gan bod cryn dipyn o gam-sganio (sydd i’w ddisgwyl) ar sawl erthygl byddai rhoi’r gallu i’r cyhoedd dorfoli’r gwaith cywiro yn gallu bod yn ddefnyddiol (a falle hwyl os oes sgorio/gwobrwyo). Wedi’r cyfan, bydd mwy o werth masnachol (neu arall) wedyn os yw’r testun yn gywir.

   Wrth gwrs byddai’n rhaid bod a rhyw ddull o gymedroli, ond falle gelli’r cael system ble mae’n rhaid i defnyddwyr eraill a/neu gymedrolwr gymeradwyo sampl go dda o gywiriadu unhryw unigolyn cyn iddynt ddod yfynd yn fyw.

  • Carl Morris 10:46 AM ar 15 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n methu derbyn credit am ffeindio’r delweddau yma. Mae llwyth ohonyn nhw o’r sesiwn Hacathon. Ond fi wnaeth ffeindio Blood Pills!

 • Carl Morris 12:08 AM ar 15 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , digido, , papurau newydd   

  Archif papurau newydd Cymru – dros 100 o deitlau ar wefan Llyfrgell Genedlaethol 

  gwaed-croen-nerves-blood-pills

  Llun o’r Gwladgarwr, mis Rhagfyr 1884

  Mae Llyfrgell Genedlaethol wedi bod yn sganio a digido hen bapurau newydd o Gymru gan gynnwys dros 100 o deitlau gwahanol yn Saesneg ac yn Gymraeg. Bydd y casgliad ar gael i bawb cyn hir.

  Yn y cyfamser maen nhw newydd gwahodd pobl sy’n mynychu’r Hacathon ar ddydd Gwener i weld fersiwn beta o’r wefan gyda’r papurau newydd. Yn ogystal, mae API mewn beta (sydd yn hwyluso cyfathrebu rhwng prosiectau annibynnol a’r gronfa o bapurau). Dyma rhai o’r syniadau mae pobl yn eu awgrymu gan gynnwys crysau-t a ‘QuackFinder’ i ffeindio hysbysebion am afiechydon amryw. Os wyt ti’n gallu dod i’r Hacathon (e.e. mae rhai o bobl sy’n dod i Hacio’r Iaith ar ddydd Sadwrn yn dod un diwrnod yn gynharach), mae modd cofrestru yma.

   
  • Iestyn Lloyd 1:15 PM ar 15 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Mi fyswn i yn prynu crys-t efo’r logo ‘Blood Pills’ yna. Anhygoel!

 • Carl Morris 2:07 PM ar 6 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , papurau newydd,   

  Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol – Aberystwyth, mis Ionawr 2013 

  Dw i’n edrych ymlaen yn arw at y digwyddiad yma:

  Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  Penglais
  SY23 1BU
  Aberystwyth
  Dydd Gwener 18fed mis Ionawr 2013
  09:30 i 19:00

  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi digido bron i filwn o dudalenni o bapurau newydd hanesyddol Cymru, i’w lawnsio ym mis Mawrth 2013. Dyma gyfle i gael chwarae gyda’r data a’r delweddau o’r prosiect cyn iddo gael ei lawnsio i’r cyhoedd, gyda mynediad uniongyrchol i’r wefan beta a’r API sy’n sylfaen iddi.

  Mae’r Hacathon ar agor i bobl creadigol o bob math yn ogystal â datblygwyr, a daw â phobl gyda syniadau ynghyd â phobl gyda’r sgiliau i’w gweithredu.

  Hawliwch docyn drwy’r dudalen hon a mi ddanfonwn ni becyn gwybodaeth i chi gyda manylion o amserlen y digwyddiadau sy’n arwain at yr Hacathon ei hun yn Aberystwyth ar Ionawr y 18fed.

  Bydd detholiad o gynnyrch yr Hacathon yn cael ei arddangos yn lawnsiad y wefan yng Nghaerdydd ar y 13eg o Fawrth, 2013. Yn ogystal, bydd gwobrau ar gyfer y datblygiadau gora.

  Rydyn ni wedi cyd-weithio gyda Llyfrgell Genedlaethol i amseru’r Hacathon a Hacio’r Iaith gyda’i gilydd. (Bydd Hacio’r Iaith 2013 ar y diwrnod canlynol, dydd Sadwrn.)

  Cer i’r digwyddiad Hacathon! Papurau Newydd Hanesyddol ar Eventbrite os wyt ti eisiau cofnodi diddordeb.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel