Tagiwyd fel: haciaith Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 12:03 PM ar 2 February 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith, , , ,   

  55: Nerdageddon yn Hacio’r Iaith 2017 

  Unwaith y flwyddyn mae nerds tech-ieithyddol Cymru yn cwrdd fyny mewn digwyddiad brawychus fel the Purge… Ond yn lwcus iawn nid dyna oedd Hacio’r Iaith 2017, mae’r purge wythnos nesa. Ymunwch â Sions, Bryn a Iestyn yn fyw ar leoliad o riviera trofannol Bangor!

  Ffansi gadael i ni wybod os chi’n joio? Gadewch review i ni yn iTunes, ffankiw!

   
  • Carl Morris 4:36 PM ar 2 Chwefror 2017 Dolen Barhaol

   Dw i’n mwynhau’n fawr hyd yn hyn. Mae’r rhifyn yn bwysicach ac yn lot mwy perthnasol i bawb nag y mae’r disgrifiad ‘nerdaidd’ yn awgrymu – yn fy marn i! Gwaith da iawn bobl.

 • Sioned Mills 10:28 AM ar 26 August 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith, , ,   

  Haclediad 51: Parti Haf 

  Mae’r criw yn cymryd bach o hoe o fyd cymhleth tech am y rhifyn yma, ar feib hafaidd byddwn yn gwrando ar tiwns trwy Apton, a syllu’n gegrwth ar No Man’s Sky. Bydd lwyth o sgwrsio am y Iest Rhest(r) o’r holl Netflix/Amazon Prime/Ffilms ‘da ni heb gael siawns i wylio, ac wrth gwrs, trafodaeth helaeth ar goctêls y noson. Ymunwch â ni am barti hâf, pam lai?

   
 • Sioned Mills 11:59 AM ar 9 June 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith, , ,   

  Haclediad 50 – Canol Oed 

  Croeso i bennod restrospectif (a hyd yn oed mwy random nac arfer) arbennig o’r Haclediad yn dathlu cyhoeddi ein hanner canfed podlediad. Bydd Bryn, Sioned ac Iestyn yn mynd a chi nôl trwy’r archif, ond yn trafod stwff heddiw hefyd fel bwtler Google, Android pay a minimaliaeth.
  Diolch enfawr i chi gyd am wrando dros yr hanner can rhifyn diwethaf!

   
 • Sioned Mills 10:46 PM ar 28 April 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith, , ,   

  Haclediad 49: Haciaith 2016 

  Mentrodd 66% o griw’r Haclediad i ddigwyddiad byw Hacio’r Iaith 2016 yng Nghaerdydd – ar cyfan gewch chi di’r podlediad ma! Buodd Bryn a Sioned yn cyfweld creawdwyr Macsen, llais AI cynta’ Gymraeg, yn ogystal â bwyta llawer gormod o Jelly Babies…

   
 • Sioned Mills 5:26 PM ar 13 April 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith, , ,   

  Haclediad 48: OMB Haclediad arall syth bin! 

  Haclediad newydd i’ch clustiau mewn llai na 6 mis? Be sydd, yn wir, haru ni? Tro yma bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod iPhones newydd (dyna sioc), Apple yn 40, rhwydwaith cymdeithasol kawaii ru hwnt newydd Nintendo, pa hawl sgen yr FBI i’ch gwybodaeth chi a cheir widawiw Tesla. Hyn oll a mwy yn arwain at Hacio’r iaith 2016 yng Nghaerdydd ar Ebrill 16, mwynhewch!

   
 • Sioned Mills 1:08 PM ar 8 October 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith, , ,   

  Haclediad 44 – Premiere Tymor 3: Dychwelyd i’r byd a Bionic Bryn 

  Ydy, mae hi wedi bod yn rhy hir, mae’r Haclediad yma wedi hiatus hafaidd hir. Wedi damwain Bionic Bryn, mae’r criw nôl yn dod â’r diweddaraf o fyd tech i’ch clustiau, gyda’r gymysgedd arferol o fwydro a chabinet diodydd llawn. Tro ’ma bydd popeth o deganau sgleiniog newydd Apple i sinema 3D a cheir clyfar ar y fwydlen – mwynhewch!

  Dolenni

   
 • Rhys Wynne 12:23 PM ar 7 March 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: Amgyeddfa Genedlaethol Cymru, dehongli, haciaith, , Kate Roberts   

  Model dehongli casgliadau @DyddiadurKate (@sara_huws) 

  Trydar pob dydd, yn defnyddio cofnodion o ddydiadur Kare Rowlands yn 1915.

  Crynodeb weddol dwt o beth oedd wedi digwydd y diwrnod hynny, ddim llawer mwy na trydariad!

   

   
 • Rhys Wynne 11:57 AM ar 7 March 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: , haciaith,   

  Gweiadur gyda @NuddGwerin 

  Hanes y wefan yn ymestyn yn ol i pan ddechreuodd ei dad (Geraint Lewis) ddysgu’r iaith a dechrau casglu ffurfiau geriau.  Dim ond 7% yn ffurfiau cysefin.

  Y Gweiadur yn eich helpu i werthfawrogi barddoniaeth!

  “Draw dros y don mae bro dirion nad ery
  Cwyn yn ei thir, ac yno ni thery
  Na haint na henaint fyth mo’r rhai hynny
  A ddêl i’w phur, rydd awel, a phery
  Pob calon yn hon yn heiny a llon,
  Ynys Afallon ei hun sy felly.

  Beth yw ystyr: ery  thery ddêl?

  Falle bod patrwm geiriaduron traddodiadol wedi rhedeg ei gwrs

  Cynnig offer i gynorthywo dysgwyr sy’n pontio o ddysgu iaith lafar i iaith ffurfiol.

   
 • Sioned Mills 3:02 PM ar 6 March 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith, , ,   

  Haclediad 42 – Minilediad Haciaith 2015 

  Rhifyn byr a bachog o’r Haclediad sydd i’w gael y mis hwn, wedi i’r ffliw daro Iestyn, bydd Bryn a Sioned yn mentro i gwblhau podlediad mewn amser record Byd! Bydd sôn am Haciaith ’15 ym Mangor a llwyth o fwydro amserol technolegol – mwynhewch!

   
 • Gareth Morlais 12:21 PM ar 27 November 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , haciaith, ,   

  Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16 

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015.

  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o feddalwedd, aps, gwasanaethau ar-lein, a theclynnau creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg
   ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  Croesawir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

  Gweithgareddau cymwys

  Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ar-lein newydd;
  • Yr isadeiledd digidol sydd ei angen er mwyn rhoi sylfaen i’r Gymraeg yn y maes digidol. E.e. llais i destun a deallusrwydd artiffisial;
  • Mapiau rhyngweithiol yn y Gymraeg lle gellir mewnosod mapiau gyda labeli ac enwau llefydd Cymraeg ar dudalennau we;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein. Mae cynigion cynnwys sy’n ysbrydoli eraill i gyfrannu ac ehangu ar y cynnwys yn debygol o sgorio’n uwch na phrosiectau sy’n cyflwyno cynnwys gorffenedig;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion seilwaith, cymwysiadau, gwasanaethau ar-lein, ac offer creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • System rheoli digwyddiadau ar lein a all hwyluso’r broses o drefnu digwyddiad, gwahodd/dosbarthu tocynnau a hyrwyddo’r digwyddiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol;
  • Cleient Twitter Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar;
  • Teclyn torfoli trosiadau rhyngwyneb sy’n hwyluso defnydd termau safonol ar gyfer labelu botymau a negeseuon yn y porwr;
  • Ap treiglo;
  • Ategion/widgets Cymraeg ar gyfer gwasanaethau blogio a datblygu gwefannau;
  • Systemau gweithredu dwyieithog megis systemau adnoddau dynol a systemau cyllid;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng Nghynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac a fyddai’n addas i dderbyn grant.

   Am fwy o wybodaeth am y grant, yn cynnwys y ffurflen gais a’r canllawiau a meini prawf:

  http://cymru.gov.uk/techcy

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel