Diweddariadau Diweddar Tudalen 2 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 12:03 PM ar 2 February 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , ,   

  55: Nerdageddon yn Hacio’r Iaith 2017 

  Unwaith y flwyddyn mae nerds tech-ieithyddol Cymru yn cwrdd fyny mewn digwyddiad brawychus fel the Purge… Ond yn lwcus iawn nid dyna oedd Hacio’r Iaith 2017, mae’r purge wythnos nesa. Ymunwch â Sions, Bryn a Iestyn yn fyw ar leoliad o riviera trofannol Bangor!

  Ffansi gadael i ni wybod os chi’n joio? Gadewch review i ni yn iTunes, ffankiw!

   
  • Carl Morris 4:36 PM ar 2 Chwefror 2017 Dolen Barhaol

   Dw i’n mwynhau’n fawr hyd yn hyn. Mae’r rhifyn yn bwysicach ac yn lot mwy perthnasol i bawb nag y mae’r disgrifiad ‘nerdaidd’ yn awgrymu – yn fy marn i! Gwaith da iawn bobl.

 • Rhos Prys 11:00 AM ar 1 February 2017 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 5.3 

   

   

   

   

   

   

   

  Heddiw, mae fersiwn diweddaraf o LibreOffice yn cael ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru. Mae rhagor o wybodaeth ar LibreOffice i’w cael oddi ar eu gwefan Cymraeg.

  Nodweddion Newydd LibreOffice 5.3

  Mae LibreOffice 5.3 yn llawn o nodweddion a diweddariadau newydd y mae modd eu defnyddio ar draws y pecyn.

  • Gall llwybrau byr bysellfwrdd nawr gael eu harddangos o fewn y dewislenni cyd-destun, ac mae nhw wedi eu galluogi yn ragosodedig ar Windows a Linux.
  • I’ch helpu i weithio’n well gyda siapiau llenwi, mae’r deialog Ardal wedi ei symleiddio ac yn cynnwys adran Patrymau newydd, ar gyfer gwell cydnawsedd â meddalwedd swyddfa eraill.
  • Hefyd, os ydych eisiau llenwi siâp gyda delwedd didfap cyfaddas, gallwch nawr fewnforio delwedd newydd yn uniongyrchol o’r bar ochr.
  • Mae nawr yn bosibl i fewnosod dogfennau PDF i’ch dogfennau fel delweddau, gyda’r dudalen gyntaf yn weladwy.
  • Ar ben hynny, gallwch lofnodi ffeiliau PDF cyfredol, a gwirio’r llofnodion hynny hefyd.
  • Mae rheoli’r palet lliw wedi ei symleiddio, a phaletau newydd wedi cael eu hychwanegu ar gyfer llif gwaith graffig a chynllun proffesiynol.
  • Mae eitemau newydd wedi cael eu hychwanegu at y ddewislen Cymorth, gan gynnwys cysylltiadau cyflym i ganllawiau defnyddwyr a fforymau cymorth cymunedol.
  • Mae Modd Diogel ar gael nawr, i’ch helpu i ddod o hyd i a datrys problemau gyda’ch proffil defnyddiwr neu estyniadau.
  • Mae gosodiad testun wedi cael eu huno ar gyfer cysondeb ar draws systemau gweithredu, tra bod cydweddu fformatau ffeil wedi eu gwella hefyd.
  • Yn olaf, LibreOffice 5.3 yw’r ryddhad cyntaf o god ffynhonnell llawn o LibreOffice Ar-lein, fersiwn sy’n seiliedig o fewn porwr o’r pecyn y gallwch ei redeg ar eich seilwaith cwmwl preifat.

  Writer mae gan Writer nodweddion newydd gwych i wneud i’ch dogfennau ddisgleirio.

  • Mae arddulliau Tabl nawr yn cael eu cynnal, sy’n caniatáu i chi gymwys fformatio ar tabl sy’n cael ei gadw pan fyddwch yn gwneud golygiadau iddo.
  • Mae dec Tudalen newydd yn y bar ochr yn caniatáu i chi addasu gosodiadau dudalen yn gyflym heb orfod mynd drwy flwch deialog ar wahân.
  • Ar gyfer llywio’n gyflymach, mae blwch Mynd i Dudalen yn caniatáu i chi neidio i dudalen arall yn y ddogfen wedi dim ond ychydig o bwyso bysellau.
  • Yn yr offer lluniadu, mae saethau a oedd yn flaenorol ar gael yn Draw ac Impress yn unig, nawr ar gael yn Writer.
  • Yn olaf, mae’r bar offer yn cynnwys botwm Priflythrennau Bach newydd, ac mae modd defnyddio’r fformat yma drwy’r macros.

  Calc – mae yna lawer o welliannau yn Calc, i’ch helpu i weithio glyfrach gyda thaenlenni.

  • Mae cyfres newydd o arddulliau cell rhagosodedig ar gael bellach, gyda mwy o amrywiaeth ac enwau gwell nag mewn fersiynau blaenorol.
  • Mewn gosodiadau newydd, “Galluogi cardiau gwyllt mewn fformiwlâu” yw’r dewis ragosodedig, yn hytrach na mynegiadau rheolaidd, er mwyn gwella cydnawsedd â meddalwedd taenlen eraill.
  • Pan fyddwch yn creu tablau colyn, mae swyddogaeth canolrif newydd nawr ar gael.
  • Mae’r nodwedd cyfuno celloedd bellach yn gadael i chi wagio cynnwys y celloedd sy’n cael eu cuddio ar ôl eu cyfuno.
  • Yn olaf, pan fyddwch yn mewnosod swyddogaeth, mae blwch testun newydd yn caniatáu i chi ddewis a dethol y swyddogaethau rydych yn chwilio amdanynt.

  Impress a Draw – mae Impress wedi cael ei ddiweddaru fel bod eich cyflwyniadau’n rhagori.

  • Pan fyddwch yn agor y feddalwedd, mae dewisydd templed nawr yn ymddangos fel eich bod yn gallu cychwyn arni’n syth.
  • Mae dau templedi deniadol newydd wedi cael eu cynnwys yn ragosodedig, tra bod eraill wedi cael eu gwella.
  • Pan fyddwch yn mewnosod delweddau o albwm lluniau, mae bellach yn bosibl i gysylltu’r delweddau hyn fel nad ydynt yn cael eu cadw yn y ddogfen ei hun.
  • Yn olaf, yn y modd prif sleid, mae priodweddau’r sleid ar gael yn awr yn y bar ochr.

  Nodiadau Ryddhau – LibreOffice 5.3

   
 • Carl Morris 7:25 AM ar 30 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: Apton, , Recordiau Sain   

  Apton – cipolwg ar ap ffrydio Recordiau Sain 

  Ydy unrhyw un sy’n darllen hwn wedi ceisio Apton eto?

  Oes unrhyw argraffiadau cynnar?

  Oes ‘na lle yn eich bywyd am ap o’r fath a ffordd arall o chwarae tiwns?

  Dros y penwythnos ffeindiais i amser (rhwng syllu ar eitemau newyddion) i chwarae cwpl o diwns arno fe.

  Gyda llaw beth geisio sbarduno rhagor o sgyrsiau yn y sylwadau ar flog Hacio’r Iaith? Byddai croeso cynnes i chi adael sylwadau.

   
 • Rhos Prys 10:46 AM ar 26 January 2017 Dolen Barhaol  

  Firefox Focus iOS 

  Heddiw mae Firefox yn rhyddhau Firefox Focus ar gyfer iPhone a’r iPad. Mae Firefox Focus ar gael yn Gymraeg a 26 iaith arall.

  Blaenoriaeth y porwr yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr na fyddan nhw’n cael eu tracio na’u haflonyddu gan hysbysebion diofyn. Mae’r Botwm Dileu amlwg yn ychwanegu ar allu’r defnyddiwr i ddiogelu ei hun.

  Mae modd llwytho Firefox Focus o’r App Store a dewis Cymraeg o’r Gosodiadau>Iaith

  Mae modd darllen rhagor am dracio, diogelwch ar y we a llywodraethau’n gwylio i’w weld yn Deall yn Well

  Rhagor am waith Mozilla yn Gymraeg.

   
 • Carl Morris 6:13 PM ar 23 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Llywodraeth, digidol ac arloesedd – fideo o gyflwyniad gan Leighton Andrews 

  Diolch i bawb am gymryd rhan yn Hacio’r Iaith 2017 ac i Ganolfan Bedwyr a chanolfan Pontio am ein croesawu!

  Dyma i chi fideo o gyflwyniad agoriadol Leighton Andrews yn Hacio’r Iaith 2017.

  Mae rhestr o fideos eraill o’r Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg ddydd Gwener hefyd (diolch Stefano).

  Mae croeso i unrhyw gyfranog[wraig|wr] bostio meddyliau a nodiadau ar flog Hacio’r Iaith yma. Byddai hi’n braf cael gweld unrhyw ddeunydd sy’n deillio o’r sesiynau. Gad i mi wybod os ydych chi eisiau cyfrif.

  Dw i’n edrych ymlaen yn arw at glywed yr Haclediad nesaf sy’n cynnwys darnau sain o’n hanghynhadledd.

   
 • Sioned Mills 10:57 AM ar 17 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  54: Minilediad Hacio’r Iaith 2017 

  Yn nhraddodiad yr englyn, yr haiku a’r cwpled, ni’n dod â chywasgiad creadigol byr a bachog* o’r Haclediad i chi cyn digwyddiad Hacio’r Iaith eleni. Byddwn ni’n chwipio trwy ben-blwydd yr iPhone yn 10, a mwy o newyddion, cyn rhoi syniad i chi o be fydd i’w weld yn Pontio, Bangor ar Ionawr yr 21ain – ni’n edrych mlaen i’ch gweld chi yna!

   
 • Carl Morris 2:30 PM ar 16 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor: cipolwg ar sesiynau 

  Mae Hacio’r Iaith 2017 yn agosáu!

  Bydd croeso cynnes i bawb a mynediad am ddim (nid y band) ddydd Sadwrn yma. Ond mae angen cofrestru nawr…

  Cofrestru

  Mae angen cofrestru os ydych chi am fynychu a chymryd rhan (yn Adeilad Pontio, Bangor, ar Sadwrn, 21 Ionawr 2017).

  Mae llawer o lefydd wedi mynd eisoes ac mae rhai ar ôl.

  Sesiynau

  Dyma rai o’r sesiynau sydd ar yr amserlen eisoes:

  • Newyddiaduraeth Ddigidol yn Gymraeg (gydag Ifan Morgan Jones)
  • Tech S4C – tech gwahanol mae S4C wedi eu gwneud; pethau plant, pethau eraill.
  • Cyflwyniad am waith y Llyfrgell Genedlaethol efo Wikidata
  • Gweithdy ymarferol ar sut i greu bot Cymraeg awtomatig ar Twitter
  • Diogelwch ar y We – pa rhaglenni i’w defnyddio
  • Prentisiaeth TGCh (technoleg gwybodaeth a chyfathrebu) Dwyieithog – camau cyntaf a heriau
  • Y Bywiadur – cip ar 8000 o luniau ar Eiriadur Rhywogaethau Cymdeithas Edward Llwyd
  • Araith Leighton Andrews am ‘Llywodraeth, digidol ac arloesi’
  • Lansiad papur trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg am ddatganoli darlledu

  Hefyd…

  • UNRHYW BETH am y cyfryngau digidol a’r Gymraeg sydd o ddiddordeb i chi. Bydd slotiau gwag ar yr amserlen.

  Amserlen

  Rydym hefyd yn bwriadu llenwi amserlen y bore gyda sesiynau cyn y gynhadledd gan adael y prynhawn yn rhydd ar gyfer unrhyw sesiynau sydd heb eu trefnu o flaen llaw.

  Felly os ydych chi eisiau cynnal sgwrs, cyflwyniad, dangos eich gwaith, neu weithdy ymarferol cysylltwch â Carl neu Rhodri trwy’r cyfryngau cymdeithasol arferol neu rhowch wybodaeth mewn ar y Google Doc yma.

  Gwnewch bethau’n haws drwy rannu’ch syniad o flaen llaw – os yn bosib!

  Bydd tri ardal yn Pontio gyda thri math gwahanol o sesiwn:

  • Y Bocs Sebon – gofod cyflwyno, sdeil-theatr
  • Y Gweithdy – ardal ar gyfer sesiynau mwy ‘hands-on’
  • O Gylch y Tân – cylch ar gyfer cynnal trafodaeth a sgwrs

  Cynhadledd dydd Gwener

  Cofiwch fod yna Gynhadledd Technoleg a’r Gymraeg hefyd ym Mangor ar ddydd Gwener 20 Ionawr 2017 (y diwrnod cyn Hacio’r Iaith). Bydd rhai ohonom ni yn mynychu’r gynhadledd yn ogystal â Hacio’r Iaith. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar eu gwefan.

  Llety

  Rydyn ni wedi cael disgownt o rhyw 10% gan y Ganolfan Rheolaeth i bobl sy’n dyfynnu #techiaith wrth fwcio (yr un peth ag ar gyfer cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg).

  Ewch yma am fanylion archebu llety.


  Diolch o galon i’r Ganolfan Technoleg Iaith a Chanolfan Bedwyr am gyd-drefnu a noddi’r bwyd ar gyfer Hacio’r Iaith.

   
 • Carl Morris 6:33 PM ar 6 January 2017 Dolen Barhaol  

  Tipyn o gamp: cynhadledd ar ddata agored yng Nghaerdydd, Chwefror 2017 

  Dyma fanylion am ddigwyddiad i unrhyw un sydd eisiau dysgu rhagor am y camp od o ddefnyddio data agored/rhydd.

   
 • Iestyn Lloyd 10:24 PM ar 19 December 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  HacDolig 2016 

  O’r diwedd, mae 2016 yn dod i ben, a mae’n amser am barti Nadolig yr Haclediad – mae na damed lleia o tech yn y bennod, ond llwyth o bŵz a trio argyhoeddi pawb y bydd popeth yn iawn yn y diwedd. Ciciwch tîn 2016 efo ni, Dolig Llawen!

   
 • Iestyn Lloyd 10:14 PM ar 19 December 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Ffrwd Newydd Yr Haclediad. 

  Os da chi heb dderbyn rhifyn diweddaraf yr Haclediad (rhif 53), mae’r we wedi torri, am ychydig bethbynag.

  Rwyf wedi newid yr ‘hosting’ ag y ffrwd, ag yn ôl son mae hyn yn gallu cymeryd pedwar wythnos i’r apiau podledu a gwefanau i sylweddoli ar hyn! Pa flwyddyn yw hi? 1997!?

  Bethbynag, os da chi am gael y rhifyn Nadolig cyn y Nadolig, ail tanysgrifiwch i’r cyfeiriad yma:

  https://haclediad.fireside.fm/rss

  Sori am yr hassle, ond mi fydd werth o!

   
  • Carl Morris 1:32 PM ar 20 Rhagfyr 2016 Dolen Barhaol

   Mae’r ffrwd wreiddiol i weld yn gweithio bellach…?

   Sef:
   http://haciaith.com/?feed=podcast

   Hynny yw, dw i’n gweld yr eitemau iawn yn y ffrwd ar hyn o bryd.

   Dyna’r un sydd yn y golofn ar y dde ar wefan Hacio’r Iaith.

   Gad i mi wybod os dw i wedi gwneud unrhyw gamgymeriad!

  • Iestyn Lloyd 2:21 PM ar 20 Rhagfyr 2016 Dolen Barhaol

   Meddwl ei fod yn iawn rwan. I weld fel fod y ddau yn gweithio!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel