Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 9:41 AM ar 20 November 2015 Dolen Barhaol  

  WordPress iOS ar gael yn Gymraeg 

  Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch.

  Dewislenni WordPress iOS

  Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress.

  Dyma’r cyflwyniad swyddogol:

  Mae ysbrydoliaeth yn taro — ar unrhyw adeg, yn unrhyw le. Rheolwch eich blog neu wefan WordPress o’ch dyfais iOS, adref neu ar daith: gallwch edrych ar eich ystadegau, cymedroli sylwadau, creu a golygu cofnodion a thudalennau a llwytho cyfryngau gwahanol. Y cyfan sydd ei angen yw blog neu wefan hunanwesteio WordPress 3.6 neu well. Gyda WordPress ar gyfer iOS mae gennych rym cyhoeddi yng nghledr eich llaw — lluniwch ddrafft o englyn byrfyfyr ar y trên, cymrwch lun yn ystod tro rhyw brynhawn ar gyfer cystadleuaeth yn y wasg. Gallwch ymateb i’r sylwadau diweddaraf neu asesu eich ystadegau i weld o le daw eich darllenwyr. Peidiwch ag anghofio â thagio eich cofnodion sy’n cael eu cyhoeddi o’r ap gyda #wponthego fel y gall y gymuned ganfod eich campweithiau.

  Datblygiadau diweddaraf WordPress iOS 5.7:

  • Mae modd hidlo’r Hysbysiadau yn ôl math: Sylwadau, Hoffi, Ailflogio, yn dwt!

  • Roedd ein darllenydd weithiau’n methu gweld cofnodion newydd yn eich ffrydiau felly mae wedi bod i gael sbectol newydd. Gan gychwyn yn y fersiwn yma bydd yn adnabod cofnodion coll ac yn cynnig y dewis i chi o’u casglu.

  • Gallwch nawr ddiweddaru llawer o osodiadau’ch gwefan WordPress.com site o fewn yr Ap.

  • Er ein bod yn hoffi emoji, roedd gweld gwennoglun anferth yn rhythu arnom fel delwedd nodwedd yn ormod. Maen nhw nawr wedi eu tynnu o’r nodwedd honno.

  • Rydym wedi cywiro nifer o wallau cynllun yn iOS 9oedd yn achosi tablau i edrych… bach yn hyll. Maen nhw lot deliach nawr.

  Mae WordPress ar gyfer iOS yn broject Cod Agored, sy’n golygu y gallwch chi gyfrannu at ei ddatblygiad. Dysgwch ragor yn http://ios.wordpress.org. Angen cymorth gyda’r ap? Ewch i’n fforymau yn http://ios.forums.wordpress.org neu ein trydar @WordPressiOS.

  —————————–

  Gosod y Gymraeg:

  Er mwyn defnyddio WordPress iOS yn Gymraeg mae angen paratoi ychydig ar eich iPhone, iPad neu iPad touch. Mae angen ei fod yn rhedeg iOS 8.2 neu well. Edrychwch yn Settings>General>About>Version. Os oes modd i chi ddiweddaru, gwnewch hynny.

  Ewch i Settings>General>Language & Regions. O dan Preferred Language Order cliciwch ar Add Language… a gosod Cymraeg ar frig y rhestr. Bydd apiau a gwefannau yn defnyddio’r iaith gyntaf ar y rhestr.

   
 • Rhos Prys 5:47 PM ar 12 November 2015 Dolen Barhaol  

  Firefox iOS yn Gymraeg 

  Firefox-iOSm

  Os ydych yn ddefnyddiwr iPhone, iPad, iPod touch byddwch yn falch o ddeall fod Firefox iOS nawr ar gael o App Store Apple.

  Mae Firefox iOS yn caniatáu i chi gymryd eich hoff borwr gyda chi lle bynnag fyddwch yn mynd. Mae’n cynnwys nodweddion poblogaidd – chwilio clyfar a hyblyg, rheoli tabiau yn hawdd, cydweddu gyda’ch Cyfrif Firefox a Phori Preifat.

  Mae modd defnyddio Cyfrif Firefox i gydweddu eich hanes pori, tabiau a chyfrineiriau a rhannu eich nodau tudalen, gyda’r dyfeisiau eraill i Firefox iOS.

  *Awgrymiadau chwilio – darogan beth rydych yn chwilio amdano yn eich hoff beiriant chwilio.
  *Tabiau Gweledol – caniatáu i chi reoli tabiau lluosog ar yr un sgrin.
  *Pori Preifat –  cynnig y gallu i bori’r We heb gadw eich hanes na rannu eich cwcis cyfredol gyda’r wefan rydych yn ymweld â hi.

  Er mwyn gallu defnyddio Firefox iOS yn hawdd ar eich dyfais iOS gallwch ei ychwanegu i’r doc ar waelod eich sgrin cartref.

  ———————————————————————————————-

  Er mwyn defnyddio Firefox iOS yn Gymraeg mae angen paratoi ychydig ar eich iPhone, iPad neu iPad touch. Mae angen ei fod yn rhedeg iOS 8.2 neu well. Edrychwch yn Settings>General>About>Version. Os oes modd i chi ddiweddaru, gwnewch hynny.

  Ewch i Settings>General>Language & Regions. O dan Preferred Language Order cliciwch ar Add Language… a gosod Cymraeg ar frig y rhestr. Bydd apiau a gwefannau yn defnyddio’r iaith gyntaf ar y rhestr.

  Mae gan Mozilla ragor o wybodaeth am eu cynnyrch a sut i bori yn ddiogel ar y we.

   
  • Aled 11:43 PM ar 16 Tachwedd 2015 Dolen Barhaol

   Duwcs! Synnu nad oedd Firefox ar gael yn Gymraeg i ddefnyddwyr Apple cyn rŵan. Da iawn.

   Mae’r enw Firefox iOS yn drysu braidd wrth ystyried bod Firefox OS yn system gweithredu.

   Oes rheswm am beidio cyfeirio ato fel “Firefox ar gyfer iOS” tybed, gan ddilyn arferiad ieithoedd eraill, megis Firefox for iOS, Firefox pour iOS, Firefox fur iOS, Firefox per a l’iOS, Firefox за iOS, Firefox iOS용, iOS 版 Firefox, ayyb?

 • Rhos Prys 2:53 PM ar 5 November 2015 Dolen Barhaol  

  Mozilla – Deall yn well am y We 

  Deallynwell

  Mae Mozilla wedi cychwyn cyhoeddi cyfres cymorth i ddiogelu defnyddwyr  ar y we o dan y teitl Deall yn Well, gan gychwyn gyda Tracio.

  Mae’r cynnwys yn amlygu beth yw tracio a sut mae cwmnïau ar y we, gan gynnwys trydydd partïon, yn gwneud defnydd o’r data rydym yn ei adael ar ein hôl. Mae’n cynnig gwybodaeth am dracio a syniadau ar sut i leihau peryglon tracio. Mae’n werth ei ddarllen a’i rannu gyda theulu a ffrindiau.

  Bydd y gyfres Deall yn Well yn cychwyn fel cyfres o 3 o gynghorion gan arweinwyr polisi a rhaglennwyr Mozilla. Bydd y gyfres cychwynnol yn cynnwys Tracio, Diogelwch ar y we a  Llywodraeth yn gwylio, sy’n amserol iawn.

  Mae hyn yn cyd-fynd â’r Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio cyhoeddwyd gan Mozilla ddoe ac sydd i’w gael ar y porwr Firefox ar Windows, Apple a Linux, yn ogystal â Firefox Android. Bydd Firefox iOS, sydd  i gyrraedd tua diwedd y mis, hefyd y ei gynnwys.

   
 • Rhos Prys 11:17 AM ar 4 November 2015 Dolen Barhaol  

  Firefox 42, yn cynnwys Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio 

  Mae Firefox 42, newydd ei ryddhau ac yn cynnwys nodwedd newydd o’r enw Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio.

  Diogelwch

  Hyd yma nid yw pori preifat wedi cadw defnyddwyr rhag cael eu tracio. Does gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y we ddim syniad fod trydydd partion yn casglu, cadw a gwerthu gwybodaeth amdanyn nhw. Mae Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio’n rhoi rheolaeth yn ôl i ddefnyddwyr dros y data mae nhw’n ei rannu drwy atal tracwyr rhag eu tracio.

  Cyflwyniad ar Bori Preifat

  Mae Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio hefyd yn cael ei gynnwys yn y fersiwn diweddaraf o Firefox Android.

  Hefyd:

  • Bydd rhagor o wybodaeth ar gael, yn fuan ac yn Gymraeg, ar dracio a sut mae’n effeithio arnoch chi a beth mae modd ei wneud i’w wrthweithio.
  • Bydd Firefox iOS yn cael ei ryddhau yn hwyrach ym mis Tachwedd.
  • Bydd hi’n ben-blwydd hapus i Firefox yn 11 oed ar Dachwedd y 9fed.
   
 • Rhos Prys 3:34 PM ar 15 October 2015 Dolen Barhaol  

  Thunderbird yn Gymraeg 

  Mae Thunderbird yn raglen amlbwrpas, cyfoethog sy’n delio gydag e-bost, negeseuon sgwrsio, gan gynnwys Twitter a Facebook, calendr a thasgau. Mae popeth yma ar gyfer prysurdeb bywyd!

  A wnaethoch chi erioed golli e-byst o gyfrif ar-lein erioed, wel mae Thunderbird yn cynnig modd i’w cadw’n ddiogel os fydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrif neu ddarparwr eich cyfrif.

  TB Blwch Derbyn

  Mae gwybodaeth bellach i’w gael ar dudalen gwe Mozilla Thunderbird Cymraeg.

  Mae Thunderbird ar gael ar gyfer Windows Apple a Linux.

   

   
 • Rhos Prys 9:48 AM ar 25 September 2015 Dolen Barhaol  

  WordPress Android 4.5 

  Mae’r ap WordPress ar gyfer Android wedi cael ei ddiweddaru i fersiwn 4.5 gyda mân welliannau:

  • Gosodiadau Hysbysiadau Newydd sy’n caniatáu i chi newid hysbysiadau pob blog yn unigol.
  • Hoffi (neu beidio) beth rydych yn ei weld? Gallwch nawr gyhoeddi neu ddychwelyd newidiadau lleol yn y sgrin Rhagolwg.
  • Cefnogaeth i bentwr o hysbysiadau yn Android Wear.
  • Mân newidiadau i’r Rhestr Cofnodi Darllenydd a Cofnod Darllenydd yn y sgrin manylion.
  • Modiwl newydd “Crynodeb o’r Cofnodion Diweddaraf” ar y dudalen Mewnweled Ystadegau.

  Mae’n becyn defnyddiol iawn ar gyfer cyfansoddi ar gyfer eich blog neu wefan, darllen cynnwys pobl eraill drwy WordPress.com a chadw llygad ar ddefnydd eich gwaith. Mae’n werth ei ddefnyddio ar ffôn neu dabled Android.

  Hefyd, mae fersiwn Apple iOS Cymraeg o WordPress ar y gweill, yn disgwl datblygu peirianwaith i gymryd mantais o ddewis ehangach o ieithoedd yn iOS ers fersiwn 8. Pryd? Cyn bo hir…

   
 • Rhos Prys 9:34 AM ar 19 August 2015 Dolen Barhaol  

  WordPress 4.3 yn Gymraeg 

  Mae un o raglenni creu gwefannau mwyaf poblogaidd newydd gael ei ddiweddaru ymhellach ac yn parhau ar gael yn Gymraeg. Hyd at ddoe cofnodwyd fod 205 o wefannau yn defnyddio’r Gymraeg, cynnydd o 50 ers y llynedd, cynnydd da felly.


  Y cynnwys newydd…

  Cyfrineiriau Amgen

  Cadwch eich gwefan WordPress yn fwy diogel drwy’n dull cyfrineiriau amgen. Yn lle derbyn cyfrineiriau drwy e-bost, byddwch yn cael dolen ailosod y cyfrinair. Pan fyddwch yn ychwanegu defnyddwyr newydd i’ch gwefan neu yn golygu proffil defnyddiwr, bydd WordPress yn cynhyrchu cyfrinair diogel yn awtomatig.

  Dewislenni yn y Cyfaddaswr

  Crëwch ddewislen, diweddarwch hi a’i ddynodi, y cyfan tra’n gwneud rhagolwg byw yn y cyfaddaswr. Mae cynllun llyfn y cyfaddaswr yn darparu rhyngwyneb cyfeillgar a rhwydd ar gyfer dyfeisiau symudol. Gyda phob fersiwn newydd mae’n dod yn haws a chynt i wneud eich gwefan yn union fel rydych am iddi fod.

  Fformatio Llwybrau Byr

  Mae eich llif ysgrifennu nawr wedi cyflymu gyda llwybrau fformatio byr yn WordPress 4.3. Defnyddiwch seren i greu rhestrau ac arwyddion rhifau er mwyn gwneud pennawd. Dim torri ar eich llif gwaith; bydd eich testun yn edrych yn wych gyda * a #.Eiconau Gwefan
  Mae eiconau gwefannau’n cynrychioli eich gwefan mewn tabiau porwr, dewislenni nodau tudalen ac ar dudalen cartref dyfeisiau symudol. Ychwanegwch eich eicon unigryw drwy’r cyfaddaswr; bydd yn aros yn ei le pan fyddwch y newid thema. Gwnewch i’ch gwefan gyfan adlewyrchu eich delwedd.

  Profiad gweinyddu llyfnach

  Mae gwelliannau i’r golwg rhestr yn yr adran weinyddu’n gwneud eich WordPress yn fwy hygyrch ac yn haws gweithio arno ar bob dyfais.

  Sylwadau wedi eu diffodd ar dudalennau

  Bydd sylwadau wedi eu diffodd ar bob tudalen rydych yn eu creu. Cadwch sgyrsiau i’ch blog, lle ddylent ddigwydd.

  Cyfaddaswch eich gwefan yn sydyn

  Pryd bynnag fyddwch ar flaen y rhaglen, gallwch glicio’r ddolen cyfaddasu yn y bar offer i wneud newidiadau sydyn i’ch gwefan.

  O Dan y Clawr

  Dyfodol Tacsonomiau

  Mae termau wedi eu rhannu ar draws tacsonomiau lluosog yn awr yn cael eu rhannu i dermau ar wahân.

  Hierarchaeth Templed

  Ychwanegwyd singular.php fel copi wrth gefn ar gyfer single.php a page.php.

  WP_List_Table

  Mae tablau rhestr yn dynodi colofn gynradd.

   
 • Rhos Prys 9:58 PM ar 10 August 2015 Dolen Barhaol  

  Cyfweliad fideo am Google Translate a’r Gymraeg 

  Cyfweliad gydag MacDuff Hughes, un o beirianwyr Google sy’n cynnwys rhywfaint o drafodaeth ar y Gymraeg ac anghenion ieithoedd llai eu defnydd eraill.

  Mae’r drafodaeth yn un o gyfweliadau Coffee with a Googler ar Flog Datblygwyr Google.

  Diolch Dewi.

   
 • Rhos Prys 11:12 AM ar 31 July 2015 Dolen Barhaol  

  Windows 10 yn Gymraeg ar gael nawr! 

  Mae Windows 10 wedi ei lansio ac mae ar gael yn Gymraeg o’r cychwyn.

  Rhyngwyneb W10

  Sut mae cael gafael ar Windows 10?

  Os ydych ar Windows 7 ac 8.1 ac wedi diweddaru’n gyson bydd ar gael i chi am ddim drwy gydol y flwyddyn nesaf. Os ydych ar ryw fersiwn cynt o Windows neu heb fod yn diweddaru 7 ac 8, mae ar gael gan Microsoft am £100. Os ydych yn y categori cyntaf, mi ddylech fod wedi cael rhagrybudd gan Microsoft ei fod ar gael o Orffennaf 29 ymlaen.

  Ond lle mae e?

  Mae Microsoft yn bwriadu anfon a gosod Windows i’w ddefnyddwyr dros amser, felly os nad yw wedi cyrraedd eto ac rydych wedi cofrestru ar ei gyfer, mae ar ei ffordd. Amynedd. :-/

  Os nad oes amynedd ar gael, mae modd ei lwytho i lawr i gof bach (neu DVD) a’i osod o hwnnw. Dyna nes i ac mae’n gweithio’n dda. Cofiwch wneud copïau wrth gefn o’ch data amhrisiadwy a chopïau o yrwyr  eich peiriant, rhag ofn. Mae’r broses yn cymryd rhwng 2 a 7 awr yn dibynnu ar safon eich cyfrifiadur.

  Lle mae’r Gymraeg?

  O fy mhrofiad i, mae’r Gymraeg yn ymddangos yn syth ar gyfrifiaduron Windows 8.1 lle roeddwn wedi gosod y Gymraeg fel iaith y rhyngwyneb. Roedd rhaid gosod y pecyn iaith ar gyfer cyfrifiaduron Windows 7 er eu bod nhw eisoes â’r rhyngwyneb Cymraeg arnynt. Efallai y cewch chi brofiad gwahanol. Felly, sut mae gosod y rhyngwyneb Cymraeg, os nad yw’n ymddangos?

  Clicio ar y botwm Start > Settings >Time and Language yna Area and Language. Ar y dudalen honno bydd yn dweud Languages ac Add Language. Cliciwch ar Add Language a bydd ffenestr â rhyw 100 o ieithoedd yn ymddangos. Mae Welsh ar ddiwedd y rhestr, cliciwch arno ac aros. Bydd y pecyn iaith yn llwytho i lawr. Gwnewch yn siŵr mai’r pecyn iaith arddangos sy’n cael ei osod. Ar ôl ei osod ailgychwynnwch Windows a bydd y rhyngwyneb Cymraeg ar gael.

  Diolch i Microsoft am gefnogi’r Gymraeg mor hael, mae yna nifer o raglenni eraill, er enghraifft, OneDrive, yn ogystal ag Office ar gael yn Gymraeg.

  Diolch i’r cyfieithwyr am wneud gwaith caboledig o’r cyfieithiad.

  Eisiau gwybod rhagor?

  The Register

  Neowin

  Supersite for Windows

  Thurrott

  Cefndir y llun uchod

   
 • Rhos Prys 9:55 AM ar 30 May 2015 Dolen Barhaol  

  Swydd: Swyddog Ymchwil Project Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg 

  Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn chwilio am arbenigwr technoleg lleferydd a/neu gyfieithu peirianyddol i ymuno gyda’r tîm. Y prif ddyletswyddau fydd ymchwilio a datblygu cydrannau technoleg lleferydd, cyfieithu peirianyddol ac allbynnau gweithredu, ateb a llefaru ar gyfer y Gymraeg, gan gynorthwyo i greu prototeip system drawsgrifio Cymraeg. Swydd 8 mis yw hon yn y lle cyntaf, tan ddiwedd Mawrth 2016.

  Mae’r manylion llawn i’w cael ar wefan swyddi Prifysgol Bangor.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel