Diweddariadau Carl Morris Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 2:27 PM ar 25 July 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016 

  corn-pinc-1924-650

  Ydych chi’n mynychu Eisteddfod Y Fenni 2016?

  Bydd criw ohonom ni yn cwrdd am ddiodydd ar y maes ar y dydd Mercher.

  Bydd croeso cynnes i bawb.

  Does dim agenda. Bydd hi’n gyfle i sgwrsio â phobl eraill sy’n hoffi:

  • defnyddio’r we a’r chyfryngau digidol yn Gymraeg
  • memynnau, fideo, cynnwys
  • apiau
  • gemau
  • ymgyrchu ar y we
  • ayyb

  Dydd Mercher 3ydd mis Awst 2016
  Dewch i’r byrddau bwyd.
  2pm ymlaen

  Pwy fydd yna? Beth yw eich diddordebau? Gadewch sylwadau isod.

  O.N. Gyda llaw dyma ragor o ddigwyddiadau tech/iaith yn ‘Steddfod eleni.

   
  • Leia 8:57 AM ar 28 Gorffennaf 2016 Dolen Barhaol

   Ffab – welwch i gyd yno!

  • Carl Morris 11:31 AM ar 28 Gorffennaf 2016 Dolen Barhaol

   Gwych iawn! Dere â robot os oes modd! (Neu fideo o robot.)

 • Carl Morris 10:10 AM ar 22 July 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , eisteddfod2016,   

  S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016 

  Dyma wybodaeth wrth Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 sy’n siŵr o gynnwys triniaeth o’r we a chyfryngau digidol:

  cymdeithas-s4c-sianel-pwy

  Annwyl gyfaill,

  Yn yr Eisteddfod byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau’r sianel.

  Felly, hoffwn eich gwahodd i’n cyfarfod ar faes yr Eisteddfod:

  S4C – Sianel Pwy?
  2:00pm, Dydd Iau, 4 Awst
  Pabell y Cymdeithasau 1

  Siaradwyr: Huw Jones (Cadeirydd S4C), Jamie Bevan (Cymdeithas) a Siân Powell (Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

  Yn ystod y cyfarfod bydd ein cadeirydd, Jamie Bevan, yn cyflwyno ein dogfen bolisi newydd am ddyfodol S4C. Bydd hefyd cyfle i chi holi cwestiynau i’r panel, wedi i Huw Jones ymateb a gosod ei weledigaeth yntau o ran dyfodol y sianel.

  Am fwy o wybodaeth neu i gadarnhau eich bwriad i ddod, cysylltwch â ni drwy e-bostio post@cymdeithas.cymru neu drwy ffonio 01970 624501.

  Mae manylion am ein digwyddiadau eraill yn yr Eisteddfod, sy’n cyd-fynd â’r thema ‘Miliwn o Siaradwyr Cymraeg’ i’w gweld yma: http://cymdeithas.cymru/steddfod

  Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn ymlaen at eich cysylltiadau.

  Yn gywir,

  Jamie Bevan,
  Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

   
 • Carl Morris 9:49 PM ar 6 May 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: BydTermCymru, ,   

  Holiadur BydTermCymru 

  I’r rhai sy’n licio terminoleg a chyfieithu, Llywodraeth Cymru yn dweud:

  O fis Mehefin ymlaen byddwn yn gweithio ar Gam 2 gwefan BydTermCymru – sef cywiro’r gwallau technegol sy’n weddill ac efallai wneud rhai addasiadau i’r dyluniad.

  Y cam nesaf wedi hynny fydd mynd ati i fireinio’r adnoddau sydd ar gael ar y wefan, a datblygu adnoddau newydd.

  Er mwyn sicrhau y byddwn yn canolbwyntio ar y gwelliannau pwysicaf, ac yn datblygu ein hadnoddau yn y modd mwyaf defnyddiol i gyfieithwyr Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus yn ehangach, rydym wedi lansio holiadur ar wefan SurveyMonkey. Fe’ch anogwn i fanteisio ar y cyfle hwn i ddylanwadu ar ffurf a chynnwys BTC at y dyfodol, gan gofio y caiff eich sylwadau eu casglu’n gwbl ddienw.

  […]

  Ewch i’r eitem am Holiadur BydTermCymru ar eu gwefan am ragor o wybodaeth

   
 • Carl Morris 2:04 PM ar 18 April 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru 

  Nominet yw’r corff sy’n rheoleiddio’r enwau parth .cymru a .wales.

  Maent yn cynnal ymchwil ar yr enwau parth .cymru a .wales ac wedi gofyn i mi rannu arolwg byr o ymwelwyr â gwefan Hacio’r Iaith ar ei rhan.

  Mae cyfle i roi adborth iddynt yma:

  http://bit.ly/arolwgnominet2016

  Os ydych chi’n llenwi’r arolwg byr hwn mi fydd yn helpu Nominet i wella ei gwaith.

  Dylai fe gymryd dau neu dri munud ar y mwyaf.

   
 • Carl Morris 5:01 PM ar 24 February 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Bydd Hacio'r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd 

  dominos-am-byth

  Dyma nodyn bach sydyn i ddweud bod digwyddiad Hacio’r Iaith 2016 wedi’i gadarnhau!

  Rhowch y dyddiad yn eich calendr os gwelwch yn dda:

  Dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016
  Caerdydd
  Trwy’r dydd
  (Rhagor o fanylion i ddod)

  Bydd croeso cynnes i bawb ddod i drafod a gwneud pethau ynglŷn ag:

  • y we
  • apiau
  • creadigrwydd ar-lein
  • fideo
  • gwleidyddiaeth/ymgyrchu
  • newyddion a blogio
  • cyfieithu
  • gemau
  • cyfuniadau o’r uchod
  • a mwy!

  Rydym wedi cynnal digwyddiadau Hacio’r Iaith mawrion yn Aberystwyth a Bangor ers 2009 ond erioed wedi cynnal digwyddiad o’r fath yn y brifddinas.

  Bydd rhagor o fanylion a dolen cofrestru (am ddim) ar wefan Hacio’r Iaith ac ar wici Hedyn cyn hir.

  Yn y cyfamser meddyliwch am syniadau! Bydd e’n ddigwyddiad gan y bobl i’r bobl.

  Gallech chi fod yn rhan o sesiwn – fach neu fawr – ar bwnc sydd yn bwysig i chi.

   
  • Leia 12:04 PM ar 25 Chwefror 2016 Dolen Barhaol

   Wwp! Lot haws i fi na Fangor! 😉

  • Sioned 5:10 PM ar 25 Chwefror 2016 Dolen Barhaol

   Criw’r haclediad yna gobeithio! Whoop ac yn wir whoop!

 • Carl Morris 5:16 PM ar 26 October 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Gwefannau newyddion Cymraeg – cyfle a syniad 

  Pwy a ŵyr bod ‘na gwefan o’r enw The Tab sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr gan gynnwys rhai gwrth-Gymraeg?

  Dyma’r stori yn Golwg360 yr wythnos diwethaf

  Mae digon o rantio am ffolineb rhai o gyfrannwyr The Tab Cardiff ar Twitter. Nid dyna yw’r math o beth rydym yn wneud ar Hacio’r Iaith. Does dim angen trafod cynnwys y stori yn fanwl yma.

  Yn hytrach, hoffwn i drafod y model mae’r Tab yn defnyddio. Dw i’n credu bod ‘na syniad neu gyfle yma i ni yn y Gymraeg. Efallai taw dyna’r peth mwyaf diddorol a defnyddiol i ni am y stori yma os ‘dŷn ni’n gallu anwybyddu cynnwys y stori am funud.

  Mae The Tab yn groesryw o wefan Brydain gyfan a gwefan hyper-leol ar yr un pryd.

  Dyma enghraifft o stori gyffredinol i Brydain gyfan, beth sy’n digwydd i’ch ffioedd £9000 y flwyddyn am brifysgol. Ac wrth gwrs mae straeon am brifysgolion penodol.

  Dyma sut maen nhw yn disgrifio eu hunain:

  The Tab is a platform for the most talented young journalists to report and write, professionally and independently.

  We are a new kind of news network – a bottom-up organization that favours originality over rehashed content, reporting over lists, and realises that newspapers and TV networks suck so much at reporting on young people that young people now deserve to do it themselves.

  Our coverage is run by young editors locally and backed up by our newsrooms in London and New York.

  Founded at Cambridge University in 2009 by three students, we now have teams at more than 80 universities in America and the UK, as well as staff writers covering life in London. Tab reporters have broken national stories and write for some of the most engaged audiences in journalism.

  Mae’r system yn eithaf syml: mae tudalen hafan sy’n dangos straeon Prydeinig, Mae modd dewis categori fel Nottingham, Caerdydd, Aberystwyth, ayyb. (mae dim ond dwy brifysgol yng Nghymru ar The Tab hyd yn hyn). Dyna fe – fel o’n i’n dweud, syml iawn. Maen nhw yn dosbarthu dolenni i straeon ar gyfrifon Twitter a Facebook, fesul lle.

  Mae’r math yma o fodel yn edrych fel rhywbeth sy’n bosib yn y Gymraeg.

  Hynny yw, o ran newyddion i fyfyrwyr mae ‘na straeon sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr mewn lle penodol (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llambed ac ati) ac mae ‘na straeon sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr yn gyffredinnol.

  Nid fi yw’r person i ddechrau prosiect o’r fath ond dylai rhywun wneud e!

  Mae’r model yn addas i unrhyw wefan newyddion, nid myfyrwyr yn unig.

  Pe taswn i’n creu’r wefan byddwn i’n rhoi’r straeon cyffredinol yn y ffrwd leol – ar hyn o bryd mae angen ymweld â’r dau le ar wahan – Prydain a Chaerdydd yn fy achos i – ond mater bach ydy hynny.

  Hefyd pe tasai mwy o leisiau Cymraeg ar y we efallai fyddan ni ddim yn poeni gymaint am y rhagfarn, dw i ddim yn gwybod. (Dw i’n cydnabod bod ‘na problemau eraill i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd eisiau gweld a chlywed y Gymraeg.)

  Oedd y stori yn siom i mi oherwydd nid yn unig y safbwyntiau rhagfarnllyd sy’n cael eu mynegi ond y teimlad o ddiffyg rheolaeth dros y cyfryngau a’r diffyg lleisiau yn Gymraeg ar y we.

  Yn enwedig mae prinder o ‘nodweddion’ i’w darllen, y math o erthygl rydym yn gweld ar The Atlantic, Vice, BBC, Guardian ac yn y blaen.

  Rydym yn y byw yn yr ‘oes ddigidol’ pan mae modd dechrau mentrau newyddion cenedlaethol a rhyngwladol yn rhatach nag erioed o’r blaen.

   
 • Carl Morris 2:01 PM ar 21 September 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  6 SWYDD: tech, datblygwyr, data i Swyddfa Ystadegau Gwladol @ONSDigital Casnewydd 

  Mae Swyddfa Ystadegau Gwladol newydd gyhoeddi manylion am chwech swydd. (Does dim Cymraeg i weld yn anffodus.)

  Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

   
 • Carl Morris 7:37 AM ar 17 September 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Dylunio gwasanaethau digidol cyfrwng Cymraeg – gwersi GDS / GOV.UK 

  Mae datblygwyr ac ymchwilwyr GDS wedi rhannu gwersi am ddylunio gwasanaethau cyfrwng Cymraeg.

  Yn hytrach na dim ond cydymffurfio gyda rhyw gynllun iaith mae hi’n swnio fel bod nhw eisiau dylunio gwasanaethau o safon, y math o beth mae pobl eisiau defnyddio, sy’n swnio’n addawol.

  Does dim byd newydd sbon yna i unrhyw un sydd wedi ceisio cael gwasanaeth da trwy gyfrwng y Gymraeg oddi wrth gorff cyhoeddus – neu hyd yn oed darllen canllawiau neu wefan mewn ‘cyfieitheg’.

  Felly os ydych chi’n delio gyda Thŷ’r Cymry, DVLA ac ati gallech chi ddisgwyl gwasanaethau Cymraeg o’r radd flaenaf – cyn bo hir. Gawn ni weld.

  Ydy sefydliadau a chyrff eraill yng Nghymru yn gwrando ar y gwersi o gwbl?

   
 • Carl Morris 12:08 AM ar 17 September 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Tyfu cynulleidfa cylchgronau Cymraeg trwy ar-lein – @Dyfrig yn dechrau trafodaeth 

  Diolch i Golwg360 am ysbrydoli ansawdd y llun hwn.

  Mae Dyfrig Jones yn codi lot o bwyntiau difyr a phrofoclyd am gylchgronau Cymraeg ar-lein ar Cymru Fyw:

  […] mae byd newyddiaduraeth yn wahanol, yn enwedig newyddiaduraeth ar-lein. Dwi’n darllen ystod o gyhoeddiadau ar y we, ac yn gwneud hynny heb dalu’r un geiniog. Chwithig, felly, ydi ymweld â gwefan Barn a gweld erthyglau’n cael eu torri yn eu hanner, neu ddarllen pwt ar wefan Golwg, gyda nodyn ar waelod y dudalen yn fy nghyfeirio at rifyn yr wythnos honno. […]

  Mae tipyn o sgwrs wedi bod ar Twitter heno.

  Byddai hi’n wych tasai cyhoeddwyr yn gallu ffeindio ffyrdd cynaliadwy o dyfu cynulleidfaoedd o ddarllenwyr am ddim.

  Mae wir eisiau datblygu’r maes yn Gymraeg tra bod gwledydd ac ieithoedd eraill wedi cael blynyddoedd o brofi ac arloesi.

  Dydy BBC Cymru Fyw ddim yn cynnig sylwadau ond mae croeso i bobl adael sylwadau isod. 🙂

   
 • Carl Morris 10:39 AM ar 4 August 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015 

  Rhannu manylion o ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ydw i:

  Sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Maldwyn a’r Gororau

  Lleoliad: Stondin Mentrau Iaith (Rhif y Stondin: M47/M48)
  Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed Awst 2015
  Amser: Rhwng 14.00 a 15.00.

  Cadeirydd: Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg360

  Panel:

  • Jo Golley, .cymru .wales
  • Iwan Williams, Mentrau Iaith Cymru
  • Huw Marshall, S4C
  • Gareth Morlais, Llywodraeth Cymru
  • Steve Dimmick, Ignite Caerdydd

  Bydd cyfle i holi cwestiynau ac am drafodaeth bellach gyda’r gynulleidfa yn ystod y digwyddiad.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel