Diweddariadau Diweddar Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 5:54 PM ar 11 October 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , haciaith2018   

  NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018* 

  Dalier sylw! 

  Ar wahoddiad S4C bydd Hacio’r Iaith 2018 yn cael ei gynnal yn Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Grangetown, Caerdydd.

  Felly rhowch ddydd Sadwrn y 27 Ionawr yn eich dyddiaduron, bwciwch lety / ffoniwch ffrind sydd efo soffa a dechreuwch feddwl am rywbeth i’w gyflwyno / rhannu / esbonio / rhoi demo ohono ar y dydd!

  Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys Google Doc i drafod syniadau a thudalen gofrestru yn cael eu postio yma cyn bo hir, ond os oes na unrhyw syniadau cyn hynny yna plis rhowch nhw yn y sylwadau neu ar #haciaith ar Twitter.

  Edrych mlaen yn barod at drafod popeth sy’n newydd ym myd tech digidol Cymraeg!

   
 • Sioned Mills 11:00 AM ar 18 November 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 63: Drive By Sextoy Hack-lediad 

  Ar yr Haclediad diweddaraf bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod Freakouts Algorythmic Peppa Pinc, hacio teclynnau rhyw, Haciaith 2018 ac adolygiad S4C – llwythi mwy doniol na mae’n swnio, addo! Mae’r afterparty yn llawn pop-culture, Netflix a sut bo iPhone X yn costio mwy na rhent. Plus, mae’r A-Gin-Da arbennig o dda mis ‘ma. Welwn ni chi tro nesa am y parti ‘Dolig!

  Dolenni

   
 • Rhos Prys 10:19 AM ar 9 November 2017 Dolen Barhaol | Ateb  

  Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg! 

  Gwelwyd cynnydd o 81% yn y pecyn ryddhau a 219% yn y pecyn iaith ers WordPress 4.6, Tachwedd 2016.

  Mae oes 4.8 yn dod i ben rhywbryd wythnos nesaf, felly dyma’r ffigyrau’r pecynnau Cymraeg diweddaraf.

  Dyma’r ffigyrau yn ôl cyfrif WordPress o’r ‘cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress 4.8 — sydd wedi eu llwytho i lawr yn ôl locale’:

  Pecyn Ryddhau: 973 Pecyn Iaith: 13,351.

  Cynnydd o 81% a 219% ers 4.6.

  Ffigyrau blaenorol

  4.6    521 a 4,191

  4.5    446 a 3,356

  4.4    250 a 3,369

  Cyfanswm byd-eang WordPress 4.8 yw 62,967 a 135,229,726

  Paratowch ar gyfer cyffro lansio WordPress 4.9!

   
 • Sioned Mills 12:33 PM ar 7 October 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 62: iOS gafr eto? 

  Mae criw’r haclediad yn dychwelyd i tech o’r diwedd! Llwyth o stwff sgleiniog Silicon Valley, Zuckerberg yn agor y bocs ac oes pwynt mewn gajets o gwbl? Arhoswch am yr after party am yr Iest Rhest a llwythi mwy!

  Dolenni

  iPhone 8 review: so this is what good battery life feels like | Technology | The Guardian
  Watch Google’s Pixel 2 event in under 15 minutes
  iOS 11 review: A big deal for iPads, but not iPhones
  Does Even Mark Zuckerberg Know What Facebook Is?
  You Can Only Wash Google And Levi’s New $350 ‘Connected’ Jacket Ten Times: SFist
  The 5 biggest announcements from Amazon’s hardware event – The Verge

   
 • Carl Morris 9:16 PM ar 3 October 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: ,   

  Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17 

  Dydd Mawrth 10fed Hydref fydd Diwrnod Ada Lovelace 2017, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

  Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar?

  Fe fydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

  Mae hyn yn ogystal â llwythi o ddigwyddiadau eraill o gwmpas y byd.

   
 • Sioned Mills 12:33 AM ar 19 September 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 61: Social Justice Warriars 

  Mae’r hydref yma, mae’n amser prynu shares mewn carthenni a pumpkin lattes… a cwtsho lan gyda’r Haclediad am awr fach. Heno ar y sioe bydd Bryn, Sions a Iestyn yn trafod swigen confirmation bias Cymraeg, sut i ymladd carnage carnifal, ac yn recordio’r holl beth cyn cyhoeddiadau Apple am yr iPhone X ac 8, soz. Welwn ni chi mis nesa, diolch am wrando dwds!

  Dolenni

   
  • Leia 4:21 PM ar 28 Medi 2017 Dolen Barhaol

   Dwi’n dwli ar Mellten hefyd – plentyn fawr dw i!

   A mae’n wastad y dda i glywed rhywun arall i wneud yr un swn GRRR ‘da fi am oethau Google+Merched, Cymraeg…. ac yn y blaen!

 • Gareth Morlais 3:03 PM ar 13 September 2017 Dolen Barhaol | Ateb  

  Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017 

  Mewn gweithdy yng Nghynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion https://dysgucymraeg.cymru/ yng Nghaerdydd yn yr haf, dyma oedd dewisiadau technoleg fwyaf handi’r tiwtoriaid.
  Mae’r rhif ar ddiwedd pob lein yn dangos faint o bleidleisiau (dotiau coch) cafodd pob adnodd:

  Duolingo – ap/gwefan – 33
  Geiriaduron – gwefan – ap – 30
  SSIW – ap/gwefan – 30
  Quizlet – ap – 17
  Cysgair – meddalwedd – 16
  S4C – gwefan – 16
  YouTube – ap/gwefan – 16
  BBC Cymru Fyw (a vocab) – ap – 15
  Ebost – meddalwedd – 12
  Ap Geiriaduron – ap – 11
  Chromebook – teclyn – 10
  Laptop – teclyn – 10
  Cymru Fyw (a Vocab) – gwefan – 9
  Facebook – ap /gwefan – 9
  Ffonau clyfar – teclyn – 9
  Moodle – meddalwedd – ap – 8
  Radio Cymru – gwefan – 8
  Ap Mynediad – ap – 7
  Blackboard – meddalwedd – 7
  Dal Ati – ap – 7
  Learn Cymraeg Gogledd Canolradd, Mynediad, Sylfaen – ap – 7
  Ap Treiglo – ap – 6
  Big Welsh Challenge – gwefan – 6
  Twitter – gwefan – ap – 6
  Whatsapp – ap – 6
  Skype – meddalwedd – 5
  Ap Sylfaen – ap – 4
  Byrddau gwyn rhyngweithiol – meddalwedd – 4
  Camera digidol – teclyn – 4
  Clic Clonc – gwefan – 4
  Golwg 360 – gwefan – ap – 4
  Google Classroom – meddalwedd – 4
  Hwb – gwefan – 4
  Nearpod – meddalwedd – 4
  Welsh With Us Morgannwg – gwefan – 4
  Y Bont – gwefan – 4
  Ap Gofal – ap – 3
  CorCenCC – gwefan – 3
  grwpiau sgyrsio – meddalwedd – 3
  iTunes U – meddalwedd – 3
  Meddalwedd adnabod llais – meddalwedd – 3
  Memrise – gwefan – 3
  Audacity – meddalwedd – 2
  CBAC Gloywi’r Iaith – gwefan – 2
  Eisteddfod – ap – 2
  Hwyl ar Holi – gwefan – 2
  iPads – teclyn – 2
  Lecturecapture – meddalwedd – 2
  Magi Ann – ap – 2
  Mentrau Iaith – gwefan – 2
  CBAC Mynediad a Sylfaen – ap – 2
  Telesgop – gwefan – 2
  ToBach – meddalwedd – 2
  Uchelseinydd – meddalwedd – 2
  Wlpan ar y We – gwefan – 2
  Yr Urdd – ap – 2
  Adobe – meddalwedd – 1
  Ap Cyw – ap – 1
  Ap Sglein – ap – 1
  Ap Tywydd – ap – 1
  Apiau Amgueddfeydd – ap – 1
  Apiau gemau addysgiadol – ap – 1
  Barn – gwefan – 1
  Canolfan Bedwyr – gwefan – 1
  Canolradd – ap – 1
  CiT – ap – 1
  Clecs – ap – 1
  Clwb Malu Cachu – gwefan – 1
  Colin & Cumberland – gwefan – 1
  Cyw – gwefan – 1
  Google Drive – meddalwedd – 1
  Google Translate – gwefan – 1
  Gwefan.org – gwefan – 1
  Gweiadur – gwefan – 1
  Hedyn – gwefan – 1
  Hwyangerddi – gwefan – 1
  Ivona – gwefan – 1
  Kahoot – ap – 1
  Llwybr yr Arfordir – ap – 1
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru – gwefan – 1
  Microsoft Office – meddalwedd – 1
  Mwnci Bach – ap – 1
  Papurau Bro – gwefan – 1
  Powerpoint – meddalwedd – 1
  Reddit – gwefan – 1
  Spotify – gwefan – 1
  Taflunwyr – teclyn – 1
  Termiadur – gwefan – 1
  Wicipedia Cymraeg – gwefan – 1
  Y Banc – gwefan – 1
  Y Cymro – gwefan – 1
  Y Ganolfan Dysgu Cymraeg – gwefan – 1
  Y Tiwtor – gwefan – 1

  Cawsom drafodaeth am ba adnoddau sydd angen ac, wrth ateb y cwestiwn “Beth sydd ar goll?”, daeth yr awgrymiadau hyn:

  • Android Cymraeg
  • Gwirydd sillafu Cymraeg i Gmail ar Chromebook – mae llawer o diwtoriaid yn defnyddio Chromebooks
  • Rhyngwyneb Cymraeg i ap Facebook (mae yna un i wefan Facebook)
  • Mwy o adnoddau Cymraeg i blant gydag aspergers / awtistiaeth
  • Mwy o isdeitlau i ddysgwyr ar raglenni S4C
  • Gosod Windows yn Gymraeg mewn canolfannau cyhoeddus (ysgolion, canolfannau cymunedol, ayb)
   
 • Gorwel Owen 1:14 PM ar 5 September 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , addysg agored,   

  Testunlyfrau agored a’r cynffon hir 

  Tro cyntaf i mi gyfrannu: gobeithio bod y pwnc yn berthnasol.

  Cefais fy ysbrydoli gan y cofnod blog yma gan Robin DeRosa sy’n disgrio’r broses o greu testunlyfr ar gyfer cwrs llenyddiaeth yr oedd yn ei ddysgu. Efallai bod yma syniadau sy’n berthnasol i’r cyd-destun Cymraeg, felly meddwl baswn i’n ei rannu. Mae enghreifftiau arbennig o destunlyfrau Cymraeg wedi ymddangos yn ddiweddar, wrth gwrs, ond pan dwi’n meddwl am glasuron fel ‘Cyflwyniad i gerddoriaeth John Cage’ a ‘Golwg ffeministaidd ar gerddoriaeth electroneg’ dwi’n teimlo mod i tuag at derfyn y gynffon hir.

  Trio osgoi ei myfyrwyr rhag prynu testunlyfr drud oedd bwriad DeRosa pan aeth ati i greu detholiad amgen o lenyddiaeth gynnar yr UDA.  Drwy gasglu testynnau perthnasol, gwahodd (a thalu) myfyrwyr i sgwennu cyflwyniadau i’r gwahanol destunau, a thrafod efo’i gilydd, fe grëwyd The Open Anthology of Earlier American Literature. Ond, fel mae hi’n dweud ‘the $85 dollars that I saved for each of my students seemed to be the least of what was exciting to me about the open anthology […] Boy, did I underestimate the power of the open textbook’ (DeRosa).

  Dydi’r llyfrau uchod am John Cage a cherddoriaeth electroneg ddim yn bodoli, gyda llaw, a dwi’m yn rhagweld nhw’n bodoli yn y dyfodol agos chwaith, ond efallai bod prosiect DeRosa yn cynnig syniadau ynglŷn â sut y gallant nhw fodoli. Ond, yn fwy pwysig, mae’r syniadau addysgol a ddaeth i’r golwg wrth greu’r llyfr, y broses o gyd-ddysgu a chyd-greu, yn hynod o gyffroes, dwi’n meddwl.

  Falch o dderbyn unrhyw sylwadau.

  (Debyg mai ‘gwerslyfr’ ydi’r term mwyaf cyffredin ar gyfer ‘textbook’ ond dydi’r syniad o wers ddim yn eistedd yn iawn i mi efo addysg agored. Felly, es i am ‘testunlyfr’ GPC.)

   
  • Carl Morris 1:52 PM ar 5 Medi 2017 Dolen Barhaol

   Diolch am godi hyn. Mae llawer iawn o botensial i addysg Gymraeg yma, ffurfiol ac anffurfiol.

   Mae hi’n wych bob tro rydyn ni’n gweld sefydliad yn rhyddhau adnoddau o dan drwydded Comin Creu BY-SA neu’r parth cyhoeddus. Mae hi’n lot haws ailgylchu ac ailddefnyddio wedyn, ac yn amlwg yn llai o straen na chynhyrchu pethau gwreiddiol neu gyfieithu trwy’r amser.

   Mae gan Wicipedia Cymraeg, Wiciddata, ayyb rôl i’w chwarae yma yn amlwg, fel llefydd i ffeindio cynnwys ond hefyd llefydd ar gyfer cydweithredu.

   Y cynffon hir sydd efallai yn cyfleu her yn y Gymraeg oherwydd y nifer cymharol is o gyfranwyr mewn unrhyw niche penodol. Ond dw i hefyd yn gweld lot o frwdfrydedd.

   Dw i’n credu yn gryf bod angen lot mwy o gydweithio a ‘chanoli’ er mwyn gwneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael ac osgoi gwastraffu amser ac ymdrechion.

   Dyna oedd rhai o’r egwyddorion tu ôl i Hedyn ar gyfer cydweithio ar god a chynhyrchu apiau/gwefannau (yn hytrach nag addysg fel y cyfryw, ond mae’r egwyddorion yn debyg iawn).

   Er enghraifft dyma dudalen WordPress.

   Dyma enghraifft sydd yn fwy perthnasol i addysg: rhestr gychwynnol o lyfrau Cymraeg sydd ar gael ar-lein, a thrwyddedau.

   Tybed os fyddi di a phobl eraill am gydweithio gyda fi ar Hedyn i ddechrau rhestru adnoddau, prosiectau, ayyb sy’n perthnasol i addysg, fel man cychwyn? Dw i newydd greu tudalen cychwynnol ar gyfer meddyliau/nodiadau ta waeth. 🙂

  • Gorwel Owen 3:30 PM ar 5 Medi 2017 Dolen Barhaol

   Diolch Carl,

   Mae ‘na lawer o ffiniau hyblyg yn fyma, does: rhwng addysg ffurfiol ac anffurfiol; rhwng addysgwyr a myfyrwyr; rhwng rhywbeth fel cofnod mewn Wicipedia a phennod mewn llyfr, beth bynnag yn union ydi ‘llyfr’ unwaith mae o mewn ffurf ddigidol. Mae’r ffiniau yma yn hyblyg yn ddiddorol ond mae hefyd yn gwneud hi’n anodd cadw rheolaeth hefyd. Un rheswm, dwi’n meddwl, pam fod prosiect DeRosa wedi bod mor llwyddiannus ydi bod i wedi ei leoli tu fewn i gyd-destun penodol iawn: o ran cynnwys ac o ran grŵp o gyfranwyr… math o ‘ganoli’?

   Ia, mae’r gynffon hir yn her, yn sicr, ond hefyd yn gyfle, dwi’n meddwl, a dwi’n cytuno am y brwdfrydedd. Ia, ‘cydweithio a “chanoli”’ mor bwysig, yn enwedig cael y cydbwysedd yn iawn. mae’r prosiect wedi’i fabwysiadu gan gorff mwy rŵan, sef Rebus Community. Bydd yn ddiddorol gweld os ydi symud i leoliad efo cymuned mwy, ac un mwy ffurfiol, yn golygu bod myfyrwyr ychydig yn fwy cyndyn i gymryd rhan.

   Diolch am y dolenni. Llawer o bethau diddorol iawn yma! Mi wnâi drio ychwanegu cwpl o bethau. Roeddwn i wedi bod yn meddwl sbel yn ôl am greu porth termau cerddoriaeth, neu, termau dyniaethau, a gweld rŵan bod gen ti adran ‘Termau technolegol/arbennig’.

 • Hywel Jones 12:13 AM ar 24 August 2017 Dolen Barhaol  

  Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data 

  Rwy wedi llunio nifer o siartiau newydd yn edrych ar faint o blant ysgolion uwchradd a chanol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy’n sefyll arholiadau TGAU yn Gymraeg. Mae rhai o’r siartiau wedi cael eu trydar yn ddiweddar ac rwy newydd eu cyhoeddi yma: https://statiaith.com/blog/iaith_tgau_ysgolion-uwchradd-a-chanol-cyfrwng-cymraeg-neu-ddwyieithog/

  Ond y rheswm i mi gofnodi hyn ar haciaith yw fy mod yn meddwl y dylwn gyfrannu, yn ysbryd cod a data agored, a chan obeithio y gallai fod o ddiddordeb, yr holl god R ysgrifennais i’w creu. Mae’r cod, a rhagor o ganlyniadau, i’w weld yma: http://statiaith.com/cymraeg/ysgolion/Dadansoddi_iaith_TGAU.nb.html

  Ffeil Excel gan Lywodraeth Cymru oedd ffynhonnell y data oedd yn sail i’r cyfan. Gellir ei lawrlwytho yma.

   
 • Rhos Prys 10:33 AM ar 2 August 2017 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 5.4 

  Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau gyda nifer o welliannau defnyddiol. Mae’r manylion i’w gweld isod neu ar wefan Cymraeg LibreOffice: https://cy.libreoffice.org/

  Nodweddion newydd i hybu eich gwaith.

  Mae cydnawsedd fformat ffeiliau wedi ei wella o fewn LibreOffice 5.4, gyda gwell cefnogaeth i ddelweddau fector EMF. Hefyd, mae ffeiliau PDF sydd wedi eu mewnforio wedi eu rendro mewn ansawdd llawer uwch, ac mae palet lliw newydd wedi ei ychwanegu yn ogystal. Ar Linux mae modd defnyddio allweddi OpenPGP ar gyfer llofnodi eich dogfennau.

  Golygu dogfennau’n hawdd

  O fewn Writer mae modd mewnforio AwtoText, o dempledi dotm Microsoft Word. Wrth allforio a gludo rhestrau rhifo neu bwledi fel testun plaen, mae eu strwythur llawn yn cael ei gadw. Hefyd, mae yna nodwedd marc dŵr newydd, i’w gael drwy’r Ddewislen Fformatio, tra bod eitemau dewislen cyd-destun newydd wedi ei ychwanegu ar gyfer gweithio gydag adrannau, troednodiadau, diweddnodau ac arddulliau.

  Gweithio’n glyfrach gyda thaenlenni

  Mae Calc nawr yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer siartiau troi, sy’n defnyddio data o dablau troi – a phan mae’r tabl yn cael ei ddiweddaru, mae’r siart yn cael ei ddiweddaru hefyd. Mae sylwadau hefyd, yn haws eu rheoli, gyda gorchmynion dewislenni ychwanegol ar gyfer dangos, cuddio a dileu sylwadau. Pan fyddwch yn gosod fformatio amodol ar gelloedd, gallwch nawr newid blaenoriaethau’r rheolau, gyda botymau i fyny ac i lawr. Yn ogystal, mae yna ddewisiadau diogelwch ychwanegol i ganiatáu mewnosod neu ddileu rhesi a cholofnau a phan fyddwch y allforio i fformat CSV, bydd eich gosodiadau’n cael eu cadw ar gyfer y weithred allforio nesaf.

  Cyflwyniadau perffaith

  Pan fyddwch y dyblygu gwrthrych o fewn Impress, mae modd pennu onglau ffracsiynol. Hefyd, mae eich gosodiadau’n cael eu cadw ar gyfer y weithred dyblygu nesaf. Yn olaf, mae llwybr byr bysellfwrdd wedi ei greu, Ctrl+M, er mwyn mewnosod sleid newydd.

  LibreOffice Ar-lein – pecyn swyddfa pob man

  Mae LibreOffice Ar-lein hefyd wedi ei wella. Mae perfformiad yn well, tra bod y cynllun yn addasu’n well i ddyfeisiadau symudol. Hefyd mae modd darllen yn unig wedi ei greu, ynghyd â newid cefnogaeth i dracio, rendro a sylwadau cynhenid a chefnogaeth gychwynnol i ddulliau mewnbynnu ieithoedd Asiaidd.

  Manylion pellach

  Mae manylion llawn y nodweddion newydd i’w gweld yma.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel