Tagged: ffonau Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Carl Morris 5:30 PM ar 8 March 2012 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ffonau, , Replicant,   

  Replicant: adeiladu fersiwn o Android sydd yn hollol rydd 

  Dyma cyfweliad diddorol iawn am brosiect Replicant ar gyfer ffonau/tabledi gan gynnwys sgwrs am breifatrwydd/rheolaeth go iawn.

  http://www.techworld.com.au/article/417902/replicant_developer_interview_building_truly_free_android/?

  Maen nhw yn chwilio am bobol i gyfrannu. Mae modd cyfrannu ein cyfieithiadau Cymraeg o graidd Android i Replicant hefyd.

  Gyda llaw mae cyfle busnes yma i rywun sydd yn gallu gosod Android Cymraeg neu Replicant Cymraeg ar dabledi a’i chynnal ar gyfer ysgolion Cymraeg.

   
 • Carl Morris 9:30 AM ar 28 September 2011 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ffonau, Flash, html5, ,   

  Newyddion tech gorau y mis yn fy nhŷ i:

  SlideShare, the website for sharing PowerPoint presentations and other documents, has had a major makeover. The company has ditched Adobe Flash technology entirely, and rebuilt its website using the HTML5 markup language […]

  This means that SlideShare is now viewable on every kind of mobile device, from iPads to iPhones to Android devices and beyond. Another perk is that the website is now 30 percent faster and its files take up 40 percent less space than they used to. Search engines can now read the content within SlideShare slides. […]

  SlideShare initially set out to build its mobile experience by making individual apps for the Apple store, the Android marketplace, and others, but quickly realized that in the long term such a strategy would not be sustainable. […]

  http://gigaom.com/2011/09/27/slideshare-html5/

  Gobeithio fydd mwy o bobol yn mabwysiadu HTML5 – yn hytrach nag apps ar blatfformau dan gwmniau. Mae’r we a safonau agored mor bwysig. Beth sy’n dda yn yr enghraifft yma ydy’r manteision eraill: platfform niwtral, cyflymder, SEO.

  Nawr dw i’n trio dychmygu pob app fel gwasanaeth ar y we trwy HTML5.

  Rhaglenwyr: os wyt ti eisiau dysgu sut i adeiladu apps efallai dylet ti ystyried HTML5 (yn lle!).

   
 • Carl Morris 11:02 AM ar 18 July 2011 Paraddolen | Ymateb
  Tags: DCMS, ffonau, , , ,   

  Her i’r we gan gwmnïau ffônau symudol? 

  John Naughton yn yr Observer:

  What makes the internet special is that it is a magical enabler of what the Stanford scholar Barbara van Schewick calls “permissionless innovation”. If you’re bright and have a good idea that can be implemented via software, then the internet will run it for you, with no questions asked and with very low entry barriers. At the moment, there are no gatekeepers who can keep out an innovator, no incumbents who can impose a swingeing tax on an innovative idea. But an internet accessed mainly via smartphones would be a very different kind of space – dominated by giant companies determined to repel newcomers, to protect obsolete business models and ensure that innovation happens at a pace determined by them rather than by the possibilities of technology and human ingenuity.

  The danger, in other words, is that we move from an internet designed for people to a networked tailored only to the needs of corporations. This will be news, incidentally, to the UK’s Department of Culture, Media and Sport, which – as the Open Rights Group pointed out last week – appears to think that the only role for government is to enable commercial exploitation of the net.

  http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jul/17/smartphones-internet-corporate-threat

  Sa’ i’n siwr yn union pa mor dda ydy’r erthygl yn yr Observer yma. Dw i’n dal i feddwl am bwynt Naughton. Beth wyt ti’n meddwl? Ydy e’n gywir a beth yw’r goblygiadau i’r iaith Gymraeg?

  (Mae araith TED hefyd – ddim wedi ei weld eto).

  Gweler hefyd: fy hoff app, meddyliau Berners-Lee am y we agored.

   
 • Carl Morris 8:56 PM ar 18 October 2010 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ffonau,   

  cyfieithiad Android i’r Gymraeg 

  Ydy unrhyw un yn gweithio ar gyfieithiad Android? Siarada nawr!

  Os nad oes neb, dyn ni’n dechrau cyfieithu wythnos yma!

  Gyda llaw, gadawa sylw os ti eisiau cyfrannu i’r cyfieithiad, diolch.

   
  • Dafydd Tomos 10:42 PM ar 18 Hydref 2010 Paraddolen

   Wnai helpu.. (sdim ffon Android gen i ond dwi’n cael un yn fuan)

  • Sioned 12:55 PM ar 19 Hydref 2010 Paraddolen

   Byddai’n falch o helpu, swnio’n brosiect da.

  • Colin Nosworthy 1:26 PM ar 19 Hydref 2010 Paraddolen

   Mae Carl wedi penodi fi fel y person sy’n gyfrifol am drefnu hwn – er does gen i ddim clem ble i ddechrau.!!

  • Carl Morris 1:36 PM ar 19 Hydref 2010 Paraddolen

   Ar y dechrau. Peth yw, ti wastad yn gofyn amdano fe felly dylet ti bod yn champion.

   Oes arsefydliad Pootle gydag unrhyw un? Os nag oes, gwnaf i osod e rhywle.

  • Gruff Prys 12:40 PM ar 20 Hydref 2010 Paraddolen

   Hoffwn i gyfrannu at hyn. Ga i awgrymu fod termau ac ymadroddion allweddol Android yn cael eu hadnabod a’u safoni yn gyntaf, cyn dechrau’r cyfieithu go iawn? Bydd hyn wir yn helpu cadw cysondeb os bydd nifer yn cyfrannu at y cyfieithu.

  • Hedd 7:52 PM ar 20 Hydref 2010 Paraddolen

   Byddai’n wych pe byddai mod arsefydlu Pootle yn rhywle yn benodol ar gyfer cyfieithu pob math o raglenni i’r Gymraeg. Dwi wedi cychwyn cyfieithu nifer o raglenni yn y gorffennol mewn gwahanol lefydd ond wedi rhoi lan cyn gorffen oherwydd diffyg amser. Pe byddai’r holl gyfieithiadau yn cael eu gwneud mewn un lle byddai’n help mawr :-) Oes lle ar haciaith.com ?

  • Huw 8:34 PM ar 21 Hydref 2010 Paraddolen

   Nai helpu! Dwi di defnyddio Pootle o’r blaen ond wedi anghofio sut yr oedd yn gweithio. Ydi o’n bosib cynnig sawl term am un ‘string’ Saesneg, wedyn dod i gytundeb ar ôl rhoi popeth mewn cyd-destun?

  • Aled 2:11 PM ar 26 Hydref 2010 Paraddolen

   Hoffwn i fod o gymorth

  • Carl Morris 8:19 PM ar 8 Tachwedd 2010 Paraddolen

   Datganiad yn fuan, sori!

  • Christopher Swift 1:54 AM ar 19 Tachwedd 2010 Paraddolen

   Rwy’n deall bod neb yn gweithio ar gyfieithiad Android. Os ydych chi eisiau, rwy’n gallu helpu gwneud Pootle ar fy VPS (Virtual Private Server) sy’n rhedeg Ubuntu ac Apache. Gallem gofrestru androidcymraeg.org i’w gynnal fe.

  • Carl Morris 3:30 PM ar 19 Tachwedd 2010 Paraddolen

   Christopher, cer amdani. Gadawa sylw fan hyn pan fydd e’n barod. Diolch am y cynnig.

  • Carl Morris 4:26 PM ar 7 Ionawr 2011 Paraddolen

   Fi bach yn stuc gyda hwn. Gobeithio dyn ni’n gallu dechrau yn ein sesiwn Hacio’r Iaith.

  • Huw 8:36 PM ar 13 Ionawr 2011 Paraddolen

   Oes rwbeth yn digwydd efo hwn? Dwi di cael ffôn Android o’r diwedd, a wedi bod yn edyrch ar sut i addasu’r peth a chreu ‘locale’ newydd.

  • Irfon 1:51 PM ar 22 Mehefin 2011 Paraddolen

   Meddwl cael “ffon clyfar” cyn bo hir – ydi hwn di symud ymlaen o gwbl? Gwell gobaith cael android yn Gymraeg nac unrhywbeth Apple am wn i?

  • Carl Morris 4:02 PM ar 4 Gorffennaf 2011 Paraddolen

   Sori am yr oediad Irfon, roeddet ti yn y sbam am ryw reswm.

   Cytuno gyda’r agwedd gwrth-Apple ym mhersonol!

   Dim newyddion hyd yn hyn am Android Cymraeg – dw i’n meddwl?

  • Roger Bamkin 12:04 PM ar 17 Mawrth 2012 Paraddolen

   Sorry – not Welsh. However I’m very involved with the MonmouthpediA project which is trying to encourage the use of Welsh on Smart phones in Monmouth. Lots of profile with BBC, Wikipedia, Couty Council etc. At present QRpedia codes work in 100 languages including Welsh – but we cannot find a Welsh phone. Can you help? All of this ggoglable if you need more. I’m victuallers at gmail

 • Carl Morris 9:34 PM ar 23 August 2010 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ffonau, ,   

  Gwerthu meddalwedd Android am arian 

  http://www.talkandroid.com/12009-developer-proves-that-android-is-a-lucrative-platform/

   
 • Carl Morris 11:52 AM ar 18 June 2010 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ffonau,   

  Pa ffôn symudol Android? 

  http://www.htc.com/www/product/desire/overview.html
  neu
  http://www.motorola.com/Consumers/XW-EN/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/Motorola-MILESTONE-XW-EN?localeId=132
  neu rhywbeth arall?

  Dw i eisiau rhedeg Android neu system meddalwedd rydd arall (nid iOS/iPhone). Diolch!

   
  • Rhys 12:55 PM ar 18 Mehefin 2010 Paraddolen

   Byddan nhw’n cymharu ffonau Android yn rhifyn nesaf o gylchgrawn Linux Format

  • Carl Morris 1:09 PM ar 18 Mehefin 2010 Paraddolen

   Dw i erioed wedi prynu Linux Format o blaen, nai ofyn am bapur brown – fel cylchgrawn porn.

  • Huw Waters 8:27 PM ar 27 Mehefin 2010 Paraddolen

   HTC Evo a Samsung Galaxy S ar eu ffordd.

 • Carl Morris 5:01 PM ar 3 April 2010 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ffonau   

  Android Cymraeg 

  Sgwrs yma
  http://www.maes-e.com/viewtopic.php?f=15&t=27816&p=384105#p384105

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu