Tagiwyd fel: e-lyfrau Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 2:09 PM ar 28 October 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , e-gyhoeddi, e-lyfrau   

  Cwrs e-Gyhoeddi gyda @CULT_Cymru yng Nghaerdydd 

  Mae CULT Cymru yn trefnu cwrs am e-gyhoeddi.

  Darparir y cwrs yng Nghaerdydd ar 8fed o Dachwedd 2014 trwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnwch i CULT Cymru yn uniongyrchol am ragor o fanylion neu gofrestru.

   
 • Carl Morris 1:14 AM ar 22 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , e-lyfrau, Nicholas Carr, Yr Almaen   

  Technoleg a diwylliant, beth sy’n gryfach? 

  Byddwn i’n dwlu ar gyfle i drafod y cwestiwn yma:

  Which is stronger: technology’s power to shape local culture, or local culture’s power to influence the way technology is adopted and used? If it’s the former, as I suspect it is, then technology becomes a homogenizing force, tending in time to erase cultural differences. If it’s the latter, then technology plays a subservient role; the uniformity of the tool does not impose uniformity on the tool’s use. Culture prevails. […]

  Un ar gyfer Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012? Wrth gwrs mae diwylliant tu ôl technoleg. Yn aml iawn yng Nghymru, rydyn ni’n siarad am ddiwylliant penodol sef Anglo-Americanaidd, Saesneg o California.

  Mae gweddill y cofnod yn trafod e-lyfrau ac mae Nicholas Carr wedi bod yn rhannu lot o feddyliau profoclyd. Dw i’n gallu argymell ei blog.

   
  • Ifan Morgan Jones 8:50 PM ar 22 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n iawn, mae’n gwestiwn hynod o ddiddorol! Os wyt ti’n edrych yn ol ar esiampl y chwyldro print, fe gafodd effeith hynod o debyg ar draws gorllewin Ewrop, e.e lledaenu’r dadeni dysg a’r diwygiad crefyddol. Roedd amgylchiadau unigol gwahanol wledydd yn golygu bod hyn yn digwydd ar gyflymdra gwahanol, e.e. yng Nghymru, oherwydd yr iaith, diffyg isadeiledd trafnidiaeth, tlodi, diffyg llythrennedd, cymunedau bach etc… fe ddigwyddodd y broses dipyn arafach. Ond digwydd wnaeth o yn y pen draw r’un fath.

   O ystyried esiampl y blog sef e-lyfrau yn yr Unol Daleithiau a’r Almaen, fe fyddwn i’n meddwl y bydd yr un peth yn digwydd yn yr Almaen yn y pen draw a sy’n digwydd yn yr Unol Daleithiau, Fe all diwylliant ddylanwadu ar dechnoleg yn y tymor byr, a bydd rhai gwahaniaethau bach parhaol, ond dros gyfnod hir o amser digon tebyg fydd effaith y dechnoleg ym mhobman.

  • Leighton Andrews 7:27 AM ar 23 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n bwysig i ddarllen Raymond Williams ar y pwynt ‘ma. Culture a technological determinism yw yr erthygl.

  • Leighton Andrews 7:41 AM ar 23 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

  • Rhys Wynne 10:05 AM ar 23 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Diolch am adael sylw, Leighton.

   O’r araith…

   Y cynnwys sy’n gwneud i bobl fanteisio ar wasanaethau newydd, yn hytrach na’r pibellau, y gwifrau neu’r dysglau sy’n eu cyflenwi. Felly, beth y bydd defnyddwyr yng Nghymru yn ei wylio dros y rhwydweithiau digidol, beth y byddant yn gwrando arno a beth y byddant yn rhyngweithio ag ef? Sut y byddwn yn sicrhau
   bod cynnwys Cymreig ar gael yn yr oes ddigidol i’w werthu’n fasnachol i ddefnyddwyr at ddibenion addysgol neu gymunedol?

   Lot o stwff da, ac werth ei ddarllen. Er enghraifft mae awgrym bydd stwff o archifau BBC Cymru a S4C yn cael eu digideiddio, ac hefyd mae’r ffigyrau am gynnwys BBC Cymru a’r hen HTV y ddiddorol.

   (Byddai’n wych petai cynnwys areithiau’r Cynulliad ar gael mewn ffurf mwy hygyrch – ond dyna drafodaeth arall!)

 • Carl Morris 4:24 PM ar 21 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , e-lyfrau,   

  Cwestiynau am ddarpariaeth e-lyfrau Gwales 

  Mae gwales.com – gwefan lyfrau’r Cyngor Llyfrau – wedi cyhoeddi ei bod bellach yn gwerthu e-lyfrau yn ogystal â llyfrau print.

  […]

  Wrth groesawu’r datblygiad hwn dywedodd Huw Lewis AC, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: “Rwy’n hynod falch bod Llywodraeth Cymru wedi sicrhau cyllid ychwanegol o £36,000 i Gyngor Llyfrau Cymru i hwyluso gwerthu e-lyfrau ar wefan gwales.com.

  “Mae’n galonogol y bydd darllenwyr bellach yn gallu archebu e-lyfrau Cymraeg a Saesneg o wefan Gwales ac rwy’n falch y bydd y datblygiad hefyd o gymorth i siopau llyfrau, llyfrgelloedd a’r cyhoedd.”

  […]

  Mae’r datganiad yn codi pryderon a chwestiynau am ddyfodol yr economi deallusol yn Gymraeg. Wrth gwrs mae angen datblygu’r diwydiant e-lyfrau yng Nghymru ac yn Gymraeg ond beth yw’r ffordd gorau a’r defnydd gorau o arian cyhoeddus?

  Beth mae menterau preifat fel siopau a gwasanaethau eraill yn meddwl am y defnydd o arian cyhoeddus i gystadlu gyda nhw? Dw i’n gwybod bod Gwales wedi cynnig rhyw fath o werth i’r diwydiant. Ond faint o arloesi fydden ni weld yn y diwydiant e-lyfrau yng Nghymru ac yn Gymraeg? Mae diwydiant e-lyfrau mor ifanc ac mae lot o arloesi potensial ar y gweill o ran defnydd o dechnoleg, gwerth ychwanegol, y ‘profiad’ o e-lyfrau, adolygiadau, bod yn mentrus ar yr ochr busnes… Os wyt ti’n ystyried yr enghraifft o lyfrau papur oes digon o arloesi wedi bod ers 1999?

  Fydd digon o ddewis a siawns i unrhyw mentrau bychan?

  Pwy sydd yn penderfynu’r polisi golygyddol? Elfen fawr sydd wedi cael ei weld yn Saesneg yw’r twf yn hunan-gyhoeddi a chyhoeddwyr annibynnol. Oes cyfle iddyn nhw?

  Maen nhw wedi dweud bydd DRM ar bob e-lyfr trwy Gwales eisoes. Yn fy marn i dylai’r cyhoeddwyr gwneud y penderfyniad yna.

   
  • Rhys Wynne 5:26 PM ar 21 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Maen nhw wedi dweud bydd DRM ar bob e-lyfr trwy Gwales eisoes. Yn fy marn i dylai’r cyhoeddwyr gwneud y penderfyniad yna.

   Ti’n iawn, rhyfedd bod Gwales wedi penderfynu hynny eu hunain.

 • Rhodri ap Dyfrig 10:07 AM ar 3 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: canolfan bedwyr, e-lyfrau, ,   

  Fideo Hacio’r Iaith 2012: E-lyfrau Cymraeg (Delyth Prys) 

   
 • Carl Morris 4:44 PM ar 31 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , e-lyfrau, , ,   

  Syniad i gyhoeddwyr – darparu e-lyfr gyda llyfr papur 

  Mae’r strategaeth yma gan Nicholas Carr yn wych:

  […]

  There’s a lesson here, I think, for book publishers. Readers today are forced to choose between buying a physical book or an ebook, but a lot of them would really like to have both on hand – so they’d be able, for instance, to curl up with the print edition while at home (and keep it on their shelves) but also be able to load the ebook onto their e-reader when they go on a trip. In fact, bundling a free electronic copy with a physical product would have a much bigger impact in the book business than in the music business. After all, in order to play vinyl you have to buy a turntable, and most people aren’t going to do that. So vinyl may be a bright spot for record companies, but it’s not likely to become an enormous bright spot. The only technology you need to read a print book is the eyes you were born with, and print continues, for the moment, to be the leading format for books. If you start giving away downloads with print copies, you shake things up in a pretty big way.

  So why give away the bits? Well, traditional book publishers have three big imperatives today: (1) protect print sales for as long as possible (in order to fund a longer-term transition to a workable new business model); (2) help keep physical bookstores in business […] and (3) do anything possible to curb the power of Amazon.com, the publishers’ arch-frenemy.

  […]

  Dylai cyhoeddwyr yng Nghymru darllen yr erthygl lawn: http://www.roughtype.com/archives/2012/01/why_publishers.php

   
  • iestyn 9:20 PM ar 31 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Syniad gwych. Mae rhai bandiau sy’n gwerthu cerddoriaeth ar Bandcamp yn rhoi fersiwn digidol am ddim pan ydych yn prynu y vinyl neu’r CD.

  • Carl Morris 11:55 PM ar 31 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   iestyn, dw i’n sylwi lot o debygrwydd rhwng cerddoriaeth ddigidol ac e-lyfrau. Apple iTunes oedd y ‘frenemy’ (term Carr uchod), nawr mae Amazon angen cystadleuaeth.

 • Carl Morris 10:38 AM ar 28 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: e-lyfrau,   

  e-lyfrau – pa ddyfais? 

  image

  (mae lot mwy na Kindle!)

  graff gan Delyth Prys

   
  • Diane 1:39 PM ar 28 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Yw pawb yn gwybod bod ‘na lyfrau Cymraeg (gan Y Lolfa yn unig) ar gael ar y Kindle, nawr, yn y DU a’r UK (a’r Almaen, falle)? Mae ‘na rywbeth fel 15 o lyfr ar hyn o bryd. I rai sy’n tu fas o Gymru, dyma fendith!

  • Stephen Mason 6:08 PM ar 28 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Fel athro uwchradd mae’r peth sy’n becso fi llawer am y gorymdaith at e-lyfrau yw’r diffyg sylw ar yr elfen glywedol i’r peth. Problem mwya dyslecsia yw diffyg clywed yr iaith lafar. Gyda’r Gymraeg mae’r broblem hon yn broblem waeth byth. Mae’n rhaid i blant glywed yr iaith os maen nhw’n datblygu sgiliau darllen digon da i ddarllen unrhywbeth o werth fel oedolyn yn y Gymraeg. Felly, yr APP mwya gwerthfawr yw’r un sy’n darparu llais i ddarlenn e-lyfr i ddysgwyr ac i blant mewn ardaloedd Seisnig.

  • Robin Williams 9:33 PM ar 29 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Yn syml 1pad2 ! Dyma ddewis cyntaf unrhyw ddisgybl ysgol.
   Mae Apple newydd gyhoeddi i tunes U ar gyfer Addysg.
   Mae’r gwerthiant wedi bod yn syfrdanol dros y misoedd diwethaf !

   ibooks author fydd y ffordd ymlaen i ddisgyblion ysgol App gwych steil !

  • Iestyn 12:06 AM ar 30 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   O ran fyng ngwaith mi fydd rhaid i mi brynu Kindle, Sony, Kobo ayb ar ran trio’r llyfrau arnynt. O safbwynt creu eLyfrau does dim gwell na iBooks ar yr iPad ar iPhone, fedrai’m disgwyl tan fydd dyfeisiadau eraill yn dechrau cefnogi ePub 3.

  • Gwion23 12:58 AM ar 30 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Ond beth am yr anghenion addysg sy’n cael eu codi gan Stephen?

   Pa mor rhwydd yw cyfuno eLyfr a ‘chlywlyfr’, fel bod modd clywed llais, a darllen y text yr un pryd falle?

  • Gareth Jones 7:35 PM ar 31 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Fel mae Robin yn ddweud, iPad ydi’r dewis gan ddisgyblion, ac mae iBooks Author yn ei gwneud hi’n rhwydd iawn i greu eLyfrau ar ei gyfer.

   Doeddwn i ddim yn gwybod ei fod yn bosib creu eLyfrau drwy iBooks ar yr iPad ac iPhone.

   Mae modd creu eLyfr sy’n darllen yn weddol rhwydd. Engraifft dda yw’r llyfr Yellow Submarine sydd ar gael am ddim drwy’r iBookstore.

  • iestyn 1:32 AM ar 1 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   “O safbwynt creu eLyfrau does dim gwell na iBooks ar yr iPad ar iPhone”
   Sori Gareth, dyliwn i di bod yn gliriach ac esbonio fod ddim gwell darllenydd na iBooks o ran cefnogaeth ePub 3, sydd yn fy ngalluogi fel crewr eLyfrau i greu rhywbeth fwy unigryw.

  • Iestyn Lloyd 9:40 AM ar 5 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   @stephen @gwion
   Mater o ddefnyddio ‘media overlays’ yn yr eLyfr ydio

 • Carl Morris 5:09 PM ar 9 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , e-lyfrau, ,   

  .@ylolfa yn rhyddhau ffigur gwerthiannau e-lyfrau… 

  mewn stori Gomer ar Golwg360:

  […] Eisoes, mae cwmni cyhoeddi Y Lolfa wedi dweud eu bod yn “edrych ymlaen” at ehangu nifer yr e-lyfrau fydd ar gael ar gyfer Kindle yn ystod y misoedd nesaf.

  Fe wnaeth Y Lolfa werthu bron i 100 o e-lyfrau dros y Nadolig, meddai Garmon Gruffudd wrth Golwg360. Roedd gan y Lolfa naw o e-lyfrau ar werth dros y Nadolig.

  Mae’r cyhoeddwyr yn gobeithio “ychwanegu tua dwsin arall yn ystod y misoedd nesaf.”

  cer i http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/62367-gomer-i-ddechrau-cyhoeddi-e-lyfrau-yn-2012 am fwy

  Dau gwestiwn:

  1. Beth yn union yw ‘dros y Nadolig’, un wythnos?

  2. Pa wasanaethau? Rydyn ni’n gallu cymryd bod Amazon yn rhan o’r ffigur ond beth am siop e-lyfrau Y Lolfa a siopau eraill?

   
 • Carl Morris 11:46 AM ar 2 December 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , e-lyfrau, Islandeg,   

  9 problem sy’n atal argaeledd e-lyfrau mewn ieithoedd lleiafrifol 

  […] 8. The most popular ebook reading device in Iceland is the Kindle, but Amazon doesn’t sell ebooks in minority languages (and despite what Times of Malta says, this is a long standing policy of theirs).[…]

  […] Problem eight is another big one. The most popular ebook reader is from a retailer who won’t sell their titles. No matter what Icelandic publishers do, as long as they require DRM on all titles, Icelandic publishers will be locked out of selling to some of the most active ebook buyers in their market. […]

  Mae’r erthygl hon o fis diwethaf yn siarad am Islandeg ond mae lot o’r problemau yn berthnasol i’r Gymraeg dw i’n meddwl.
  http://www.futurebook.net/content/nine-problems-hold-back-icelandic-ebooks

   
 • Carl Morris 6:41 PM ar 12 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , e-lyfrau, ,   

  Amazon yn gwrthod cyhoeddi llyfrau Malteg. Amser boicot byd-eang? 

  Amazon, Kindle a’i fformat caeëdig KDP yn gwrthod derbyn iaith arall:

  […] Chris Gruppetta, director of publishing at Merlin Publishers, said he approached amazon.com in July, expressing his interest and querying whether it was possible to publish Kindle e-books in Maltese. Mr Gruppetta was aware that till then they only published in six main languages: Spanish, French, German, Italian, Portuguese and English.

  A representative of amazon.com wrote back saying if the Maltese language consisted only of Latin alphabet and unicode – which it does – “you can certainly publish it through KDP”.

  On hearing this, Merlin publishers immediately started working with an IT company to convert three of their top-selling titles – Trevor Zahra’s Penumbra and Nanna Genoveffa and Pierre Mejlaq’s Lejl – into professional Kindle e-books.

  “For the first time ever, Maltese readers anywhere in the world would have been able to read great fiction in Maltese just by clicking on amazon.com,” said Mr Gruppetta.

  Amazon.com would have kept 65 per cent of the income generated through sales of the e-books. The publishers would have pocketed less than 35 per cent as they would have had to deduct the EU VAT rate as well as the US income tax, since amazon.com sales are generated in the US.

  “Admittedly production costs of e-books are lower because you’re doing away with printing, however, there are other costs, such as programming, marketing and so on,” said Mr Gruppetta.

  Within a few weeks, all the technology was in place and the trial runs worked smoothly. However, a few days away from the official launch, Mr Gruppetta was contacted by a representative of amazon.com and was told he had been given “incorrect information”.

  “We will not be publishing your book. Please be sure to check back in the coming months as we’re working to support titles in more languages,” the representatives said.

  […]

  Mr Gruppetta said representatives of amazon.com told him at the Frankfurt Book Fair that unless someone within amazon.com company spoke the language they would not publish books in that language. “Apparently, this is to ensure there’s no pornographic or otherwise objectionable content,” said Mr Gruppetta. […]

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20111110/local/No-Maltese-thank-you-Amazon-tells-publisher.393051 (trwy @iestynx)

  Dyma beth sy’n digwydd gyda waliau a pham dw i’n meddwl bod systemau agored yn well. Tasai Kindle yn agored basai’n bosib defnyddio llyfrau yn unrhyw iaith arno fe ac yn werthu llyfrau ar gyfer Kindle yn uniongyrchol (ac yn gadw mwy o’r elwau) neu trwy siop annibynnol. Mae’r sefyllfa yma yn cam yn ôl o’r rhyddid ni wedi cael gyda llyfrau print ers 1546 o leiaf, nid gwelliant.

  Yn fy marn personol i, dylen ni boicotio Amazon yn ein llyfrgelloedd, ysgolion a chartrefi ac yn mabwysiadu dyfeisiau sydd yn gallu derbyn Cymraeg fel default, e.e. Sony a Barnes&Noble ac yn brynu’n e-lyfrau a llyfrau printiedig trwy siopau eraill. Dw i’n siwr bydd cefnogaeth i’n boicot ymhlith ieithoedd eraill o gwmpas y byd.

   
  • Carl Morris 11:17 AM ar 15 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Un o’r amcanion tu ôl y boicot fydd creu gofod i siopau eraill yn meddyliau pobol. Dw i wir yn meddwl bydd rhyddid mynegiant nawr ac yn y dyfodol yn dibynnu ar amrywiaeth yn y farchnad e-lyfrau.

  • Rhodri ap Dyfrig 1:08 PM ar 15 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Rydych chi’n rhydd; i ddarllen beth rydyn ni’n dweud wrthych chi am ddarllen!

   Nid dim ond Amazon yw y broblem. Mae sawl corfforaeth dechnolegol yn elyniaethus i amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol gan gynnwys y BBC. Eraill fel Google, yn agnostig, gan arwain at yr un canlyniad gwael i’r defnyddiwr (dwi wedi gorfod newid gosodiad Google nôl i’r Saesneg am fod y gwasanaeth Cymraeg mor israddol). Eraill fel Microsoft, yn gwneud gwaith clodwiw, ond eto angen rhagor o waith.

   Oes angen ymgyrch ehangach na dim ond Amazon yma? O’n i’n pendroni a ydi hyn yn ffitio dan briff yr Open Rights Group neu Gymdeithas yr Iaith Gymraeg?

   Ydi hawliau ieithyddol arlein yn gydnaws ag agenda ‘agored’ ORG a’r Internet Society? Ydi pethau fel ymyrraeth farchnad gan lywodraeth i roi cymorth i hyrwyddo cynnwys a defnydd o’r Gymraeg arlein yn tynnu’n groes i ysbryd ‘rhyddid arlein rhyngwladol’ (h.y. free market libertarianism technolegol). Os ddim ai Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yw’r man ar gyfer ymgyrch o’r fath? Oes angen mudiad ymgyrchu Cymraeg newydd sydd yn lobio dros, tynnu sylw at a hyrwyddo defnydd da o’r we a meddalwedd yn Gymraeg?

   Dwi wedi holi os yw Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau (mae rhifyn diwethaf eu cylchgrawn yn digwydd bod ar lenyddiaeth Malta) yn gallu edrych ymhellach ar y sefyllfa Malteg/Cymraeg/eraill, ond llenyddol yn unig yw eu ffocws. Bosib bod rôl trawsffiniol i sefydliadau fel Mercator / CIEMEN yn hyn o beth? Beth am ein Comisiynydd Iaith newydd? Ai Meri Hughes ddylai fod yn erlid y corfforaethau Americanaidd?

   Yr unig beth sydd yn sicr ydi nad yw Llywdoraeth Cymru, na Phrydain, yn meddwl bod unrhywbeth fel hyn yn bwysig. Yr ail beth sy’n sicr hefyd yw bod lleoliad y corfforaethau hyn y tu allan i’r DU a hyd yn oed yr UE yn ei gwneud yn annodd eu lobio a’n sicr yn annod i’w cael i symud mlaen.

  • iestyn 4:01 PM ar 16 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Ebost gafodd y Lolfa ychydig diwrnodau yn ôl gan Amazon:

   I am sorry but I do not have a resolution available just yet. I have been doing a lot of work with the US to see if we can find a way to support this that is going to be able to be made available to all publishers of Welsh content rather than putting in any more workarounds that go outside of all of our systems. One big concern is that if we start pulling in one or two titles manually we really need to make available for all and to make sure our systems are fully able to support this and ensure that this is a great customer experience. The US team have agreed to do a full review with regard to a number of languages including Welsh but this will not be completed for a while yet. I assure you that I am doing my best to get this new functionality available so please bear with me.

  • Rhodri 3:18 PM ar 18 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Cwpwl o ddolenni perthnasol:

   “The e-book market in Europe”
   http://www.infotoday.eu/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=78268

   Arolwg gan O’Reilly o’r farchnad ryngwladol ar gyfer e-lyfrau:
   http://radar.oreilly.com/2011/10/survey-global-ebook-market.html

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel