Tagiwyd fel: dolenni Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 2:33 PM ar 6 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: BBC Newyddion, , dolenni, Edwina Hart,   

  Google, Busnesau a’r Gymraeg ( + bonus rant am newyddion Cymraeg arlein) 

  ‘Google yn cynorthwyo busnesau i gael presenoldeb ar y we’ http://www.bbc.co.uk/newyddion/17265560

  Ond faint o gymorth fyddan nhw’n ei gael i wneud gwefannau dwyieithog?

  Pan ma Google mor llac ei ymroddiad i’r Gymraeg ar chwiliadau, lleoleiddio ei apps ei hun, ac ati dwi’n amau y bydd na. Os nad oes cymorth i greu gwefannau dwyieithog, a mae’r llywodraeth yn talu Google am hyn, oni ddylen nhw?

  [Nodyn ochr: pam ddiawl dydi newyddion BBC ddim yn rhoi dolen i ddeunydd craidd y stori? Byddai cael mynediad at y datganiad neu wefan am hyn yn ddefnyddiol iawn. Ma hyn yn wendid enfawr yn newyddiaduraeth Gymraeg arlein. Un o wyth camgymeriad sylfaenol sgwennu ar y we yn ôl Blog Online Journalism: http://onlinejournalismblog.com/2012/02/28/8-common-mistakes-when-writing-for-the-web-and-what-to-do-about-them/ ]

   
  • Dafydd Tomos 5:47 PM ar 6 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n bwynt da. Dyw rhestrau Google ‘Local’ ddim ar gael yn Gymraeg. Dyw ‘cyfrif Google’ ddim ar gael (sy’n reit bwysig nawr am ei fod e’n clymu’r holl wasanaethau at eu gilydd). Lle mae Gmail?

   O ran y gwasanaeth newydd, mae nhw’n hyrwyddo gwasanaeth adeiladu gwefan yola.com sydd ddim wedi ei adeiladu gyda anghenion amlieithog mewn golwg.

   Mi fydd Google yn cydweithio gyda rhai cwmniau lleol fel partneriaid ond mi fyddai hynny ar gyfer busnesau mwy sydd yn gallu fforddio talu miloedd am wefan arbennigol. O ran costau cyfieithu ac ati, roedd Bwrdd yr Iaith arfer cynnig grant ar gyfer gwneud y gwaith. Dwi ddim yn gwybod os yw’r cynllun yma yn parhau, yn enwedig gyda’r Bwrdd yn dod i ben.

  • Carl Morris 7:48 PM ar 6 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Dw i ddim yn siŵr os mae’r Llywodraeth yn talu Google, sut maen nhw yn rhoi cymorth ayyb. Mae cwestiwn dilys am natur y cytundeb rhyngddyn nhw.

   Dyw’r Local Champions ddim yn derbyn arian, dw i’n cymryd bod nhw yn hapus i wirfoddoli am y cyfleoedd i gwrdd â chwmniau lleol ac wrth gwrs i weithio gyda GOOGLE™.

   Yn ôl y sôn heno roedd Edwina Hart yn siarad am ‘yr angen meddalwedd a thechnoleg i roi hwb i’r iaith Gymraeg’… Mae lot o argymelliadau yma. Yn fy marn i pe tasai’r Llywodraeth yn mabwysiadu mwy o feddalwedd rydd (fel lot o lywodraethau eraill o gwmpas y byd) basen nhw yn cyfrannu cyfieithiadau i’r cronfa o feddalwedd sydd ar gael yn Gymraeg.

  • Rhodri 10:43 AM ar 7 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Dwi di cael gwahoddiad i fod ar y Grŵp Technoleg a’r Gymraeg ma Leighton Andrews wedi ei drefnu felly, mi godai y peth gyda nhw i weld be ma nhw’n feddwl. Roedd y strategaeth iaith newydd yn cyfeirio at wella darpariaeth Gymraeg gan gwmniau mawr y we, felly byddai hwn wedi bod yn le delfrydol i ddechrau.

   Croeso i chi unrhywun ar Haciaith i basio unrhyw bethau eraill da chi isio i fi godi yno fyd!

  • Leia 12:25 PM ar 8 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   ‘Falle dw i’n rhy optimistig neu tipyn o fangirl dros Google ond, roedd mwy o Gymraeg a y lansiad na yn y rhan fywaf o ddigwyddiad technoleg. Mwy na un o’r siaradwyr yn siarad yn arbennig am sut bod yn dwyieithog yw rhan pwysig o bywyd Cymru. A sut mae’n bwysig, i defnyddio’r ffaith bron fel rhan o’r ‘brand’. Dw i’n credu bod Google yn gwybod mae iaith yn pwysig i’r wlad – digon pwysig i defnyddio fel mwy na ‘token effort’ yn y marketing beth bynnag!

 • Carl Morris 8:03 PM ar 24 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: dolenni, ,   

  Dyfodol adnoddau Bwrdd yr Iaith Gymraeg? /cc @ybwrdd 

  Dw i newydd ychwanegu dolen i’r rhestr o dermau ffonau symudol gan Bwrdd yr Iaith Gymraeg i Hedyn.
  http://hedyn.net/wici/Geiriaduron#Termau_technolegol.2Farbennig

  Dw i’n chwilio’r wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg nawr am drysorau. Unrhyw ffefrynnau?

  Wrth gwrs mae’r Bwrdd yn dod i ben cyn hir – fydd y ddolenni yna yn parhau? Dylen ni copïo’r data nawr ac annog rhannu.

  e.e.
  http://hedyn.net/wici/Termau_lleoleiddio_rhyngwynebau_ffonau_symudol

   
  • Huw 10:30 PM ar 24 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Hmmm. Mae rhai o dermau mae Bwrdd yr Iaith yn ei ddefnyddio mymryn yn wahanol i rhai sy’n cael eu defnyddio eisoes mewn cyfieithiadau eraill e.e. Ubuntu.

   Hefyd mae wedi cyfieithu rhywbeth fel “AC wall charger” i “gwefrydd wal AC” pan fo CE am cerrynt eiledol yn cael ei ddefnyddio ers blynyddoedd mewn papurau arholiad TGAU am alternating current, a dylai fod yn reit adnabyddus.

 • Carl Morris 2:25 PM ar 22 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , dolenni, , traffig   

  Abwyd dolen a sut i osgoi e 

  Ydy “abwyd dolen” yn derm priodol?

  Dyma sut ti’n gallu osgoi e – gyda ategyn Firefox.

  Gyda hybysebion ar y we:
  cwyno = hyrwyddo
  hywryddo = sylw
  sylw = arian

  Mae grwp Facebook yn bodoli nawr. Paid â gwastraffu eich egni, gyfeillion.

   
 • Carl Morris 1:51 PM ar 19 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , dolenni,   

  Newyddion BBC a dolenni 

  Polisi newydd!
  http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2010/10/bbc_news_linking_policy_4.html

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:33 AM ar 11 March 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , dolenni   

  Dolennu Dwfn a’r BBC 

  Blogwyr y BBC: dalier sylw!

  http://onlinejournalismblog.com/2010/03/11/curators-of-context/

  Dwi’n credu bod hyn hyd yn oed yn fwy pwysig a pherthasol i wefan BBC Cymru gan bod ecosystem dolennu lawer llai gan wefannau Cymraeg a dylai’r BBC, fel prif wefan Gymraeg Cymru, gymryd rôl flaenllaw yn y gwaith o gynyddu’r cysylltiadauau rhwng safleoedd Cymraeg y we.

   
  • Carl Morris 1:09 PM ar 11 Mawrth 2010 Dolen Barhaol

   Dw i’n cyntuno. Pam aros? Ydy’r BBC dal yn poeni am porn/spam/dolenni drwg/enllib?

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel