Tagged: bbc Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Carl Morris 7:37 PM on 10 May 2011 Permalink | Reply
  Tags: bbc, , , treigladau   

  Newyddion BBC ar-lein – blwch Chwiliwch yn Gymraeg, newydd? 

  Newydd sylweddoli “Chwiliwch yn Gymraeg” ar y wefan Newyddion BBC.

  Ers pryd ydyn nhw wedi ei chynnig? Bach yn hwyr ond well na dim byd.

  e.e. y blwch

  http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9480000/newsid_9482100/9482145.stm

  e.e. canlyniadau chwilio

  http://search.bbc.co.uk/search?scope=cymru&q=dafydd%20elis%20thomas

  Mae’r peth yn chwilio am dreigladau yn awtomatig hefyd.

   
 • Carl Morris 1:46 PM on 14 March 2011 Permalink | Reply
  Tags: bbc, , ,   

  “Cylch bywyd” cynnwys ar-lein – dwl 

  http://blog.tommorris.org/post/3512773108/channel-4-showing-the-fruits-of-content-lifecycle

  rant da

  The BBC have been proposing for the last few weeks that they are going to shut down a variety of websites. They’ve prevaricated over what they mean by the word ‘close’. They aren’t going to delete them. But they are going to, oh, burn them on a DVD-R and leave them floating around the office or something.

  The BBC have to save “domains”, by which they mean top-level directories. Because apparently, there is no need to still have a website called “election97” because nobody visits it, but the BBC absolutely have to purge the directory just in case they want another website called “election97”. Unlike IPv4 exhaustion, the next time you’ll need “election97” is 2097. By that time, I’m sure a disambiguation link from “election97” saying “If you want to read about the current 2097 election, please go to our new website” or somesuch will do the job…

   
 • Carl Morris 5:23 PM on 10 March 2011 Permalink | Reply
  Tags: bbc, , , , , , Y Cymro   

  Golwg360, Y Cymro, @umapcym a newyddion ar-lein… meddyliau @VaughanRoderick 

  Dyn dewr fyddai’n camu mewn i ffrae rhwng Angharad Mair a Cris Dafis ac rwy’n gobeithio na fyddaf yn pechu’r naill neu’r llall o golofnwyr Golwg trwy wneud hynny!

  Fe fydd darllenwyr y cylchgrawn yn ymwybodol bod y ddau wedi bod yn ffraeo rhiw faint ynghylch pwysigrwydd datblygiadau diweddar ar y we i ddyfodol y Gymraeg.

  Roedd Cris yn gweld datblygiad UMAP Cymru, y safle sy’n dod a thrydarwyr Cymraeg ynghyd, fel cam tuag at greu rhyw fath o rith-gymuned Gymraeg. Roedd Angharad yn gweld dim byd mwy na lot o glebran gwag. Mae’n gwbwl bosib i’r ddau fod yn gywir wrth gwrs.

  Yn sicr mae’r safle ynghyd a chyfres o ddatblygiadau eraill wedi rhoi hwb sylweddol i’r we Gymraeg oedd wedi dechrau teimlo fel lle cymharol sglerotig yn ystod y blynyddoedd diwethaf…

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/vaughanroderick/2011/03/rhithfyd.html

  am fwy

  Sgwenna dy sylw ar y cofnod gwreiddiol neu isod.

   
  • Carl Morris 2:05 PM on 11 Mawrth 2011 Permalink

   Meddyliau…

   Mae cystadleuaeth yn newyddion neu cynnwys ar-lein yn wahanol iawn i gystadleuaeth yn farchnadoedd o stwff cyffyrddadwy all-lein, yn enwedig trwy’r iaith Gymraeg.

   Golwg360 / Y Cymro:
   1. Maen nhw dau yn cynnig darpariaethau newyddion am ddim.
   2. Maen nhw dau gyda’i gilydd yn cystadlu gyda digonedd o newyddion/cynnwys Saesneg.
   3. Rydyn ni angen rhwydwaith a chymunedau gwell o bobol Cymraeg ar y we
   4. Mae newyddion wedi cael ei dadfwndelu – ar-lein pob stori yw clic i ffwrdd

   Felly mae Golwg360 a’r Cymro yn gallu tyfu’r farchnad am ei gilydd. Wrth gwrs maen nhw yn gallu cystadlu am scoops ayyb. Ond dylen nhw siarad am ffyrdd i gyd-weithio yn sicr. Does dim pwynt copïo cynnwys os mae’r pethau i gael yn barod.

   e.e. dychmyga: mae Golwg360 yn ffeindio stori gyntaf, dylai’r Cymro rhoi ffocws ar elfen unigryw gyda dolen i’r stori ar Golwg360. A vice-versa.

   Mae Google yn dy anfon di i lefydd eraill, yn gynnwys Yahoo a Facebook. Ti’n dod yn ôl i rywle ddefnyddiol.

 • Carl Morris 3:02 PM on 1 March 2011 Permalink | Reply
  Tags: bbc, ,   

  Archif BBC: 500 rhaglen Desert Island Discs 

  http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2011/03_march/01/did.shtml

  The BBC is to launch an online collection of more than 500 episodes of Desert Island Discs alongside the choices of every single castaway, to coincide with the launch of BBC Radio 4 Extra in April.

  The archive will allow fans to download the last 500 complete episodes and will list the choices – music, books and luxury – of every guest since 1942. Classic editions will also be broadcast on Radio 4 Extra, curated by Kirsty Young, who will update and contextualise each interview. In addition, the station – the relaunched Radio 7 – will broadcast special, hour-long versions of episodes from the past year with previously edited material. Both Radio 4 Extra and the archive will launch in April.

  Ond pa fformat? Rhywbeth gyda DRM ar iPlayer neu rywbeth gwell fel MP3?

   
  • Rhys 3:35 PM on 1 Mawrth 2011 Permalink

   Gwych (cyn belled a’i fod ar fformat agored fel ti’n deud). Mae rhaglenni bore sadwrn John Hardy gyda clipiau o’r archif reit difyr, falle cawn rhywbeth tebyg i Radio Cymru (Rhaglen Beti George?)

   Dim i’w wneud a’r uchod, ond drwy hap bore ‘ma, dois ar draws stwnsh Radio Cymru o hackday BBC

 • Carl Morris 1:25 PM on 3 February 2011 Permalink
  Tags: bbc, chwaraeon, ybydysawd   

  RIP BBC Chwaraeon arlein 

  cer i’r sgwrs: http://ybydysawd.com/2011/02/bbc’n-cau-gwasanaeth-chwaraeon-ar-lein/

  Os oes gyda ti sylw gaf i ofyn i ti postio fe ar Y Bydysawd plis? Dw i’n profi’r wefan ar hyn o bryd – diolchgar iawn am unrhyw sylwadau – diolch!

  (Os dwyt ti ddim yn cyfarwydd, Y Bydysawd yw plentyn-project Hacio’r Iaith. Mwy am genesis y project ac ynghylch.)

   
 • Carl Morris 1:51 PM on 19 October 2010 Permalink | Reply
  Tags: bbc, ,   

  Newyddion BBC a dolenni 

  Polisi newydd!

  http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2010/10/bbc_news_linking_policy_4.html

   
 • Carl Morris 1:53 AM on 23 September 2010 Permalink | Reply
  Tags: bbc, , , ,   

  Diffyg sylwadau ar blog Betsan Powys BBC 

  mis Medi – sero sylw

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/betsanpowys/2010/09/

  mis Awst – sero sylw

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/betsanpowys/2010/08/

  cofnod olaf gyda sylwadau ym mis Gorffenaf

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/betsanpowys/2010/07/breezing_in.html#comments

  Mae rhywun wedi troi off sylwadau mewn gwirionedd. Paratoi am system well efallai?

  Bydd Angharad Mair yn hapus.

  Ond mae Vaughan Roderick dal yn derbyn sylwadau.

   
  • Rhys Wynne 7:34 AM on 23 Medi 2010 Permalink

   Fawr o golled – doedd y sylwadau ddim yn adeiladuol tu hwnt (i ddwued y lleiaf)

   RHyfedd hefyd, pan wnaeth y BBC newid eu system sylwadau fel bod rhaid cael cyfrif BBC cyn gadael sylw, fe gafodd y blogiau Cymraeg aros gyda’r hen sustem ble gallai unrhyw un adael sylw. ‘Sgwn i a oedd hyn yn fwriadol er meyn lleihau’r rhwystrau?

  • Dafydd Tomos 1:55 PM on 23 Medi 2010 Permalink

   Ie.. o’n i’n meddwl fod hi’n od nad oedd y ‘criw arferol’ wedi bod yn gwneud sylwadau am S4C! Wnes i’m sylwi fod y sylwadau ffwrdd. Allwch chi wastad fynd draw i WalesOnline i weld y giwed yna wrth gwrs

  • Carl Morris 9:53 PM on 13 Hydref 2010 Permalink

   esboniad
   http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/betsanpowys/2010/10/please_leave_your_comment.html

   Betsan’s Blog – and my colleague David Cornock’s blog – have both been closed to comment for some time.

   Why?

   Because some of the comments didn’t really add much to a mature public debate.

   Simple.

   What have we done about it?

   We’ve looked again at the way comments are moderated and now, we’ve reopened both blogs to comment.

   Comment in your droves; comment from any and every side of any and every political divide. Tell it as it is but as you do it, stick to the House Rules.

   Here they are…

 • Carl Morris 5:44 PM on 2 June 2010 Permalink | Reply
  Tags: bbc, ,   

  Nid yn y swyddfa… Stori BBC am Scymraeg ar arwydd, DAL yn y siart straeon 

  Stori BBC am Scymraeg ar arwydd, DAL yn y siart straeon

  Dw i’n sicr fod ti’n nabod y stori wreiddiol.

  Dw i’n gweld y stori hon yn y siart BBC yn aml iawn. Mae pobol ryngwladol DAL yn ffeindio fe nawr.

  Mae e’n un o’r straeon mwyaf poblogaidd am Gymraeg arlein – erioed!

  Chwilia am “swyddfa” ar Google, y cofnod Language Hat am y stori BBC yw’r canlyniad CYNTAF.

  Nes i stopio chwerthin misoedd yn ôl. Ond ro’n i eisiau gofyn – ydy’r agwedd pobol a phroffil Cymraeg arlein yn bwysig i ti? Beth allan ni dysgu am farnau pobol ddi-Gymraeg arlein?

  Ydy’r barnau yn y sylwadau yma yn bwysig i ti?
  http://boingboing.net/2008/10/31/email-error-on-road.html

  Ydyn ni’n gallu creu “cynnwys” positif am bobol tu allan y cylch? Dylen ni meddwl am ddysgwyr a phlant hefyd.

  Neu ydy pethau fel hyn yn digwydd ar hap?

   
  • Rhys Wynne 8:55 PM on 2 Mehefin 2010 Permalink

   A’i agwedd anffodus canran sylwedol o’r boblogaeth tuag at y Gymraeg (a ieithoedd bychain eraill) ydy o neu jyst hoffter pobl o storiau gwirion (gweler y storis poblogaidd eraill)?

   Pa bynnag un ydy o, ti’n iawn mai mond yng nghyd-destun straeon gwirion fel hyn mae’r di-Gymraeg yn darllen unrhywbeth am y Gymraeg.

   Ydyn ni’n gallu creu “cynnwys” positif am bobol tu allan y cylch? Dylen ni meddwl am ddysgwyr a phlant hefyd.

   Tra bod portreadu delwedd mor bositif o’r iaith a gwrthbrofi rhagfarnau di-sail yn bwysig iawn (dyna oedd prif fwriad seftydlu fy mlog Saesneg Smiling under Buses), mae’n fwy o flaenoriaeth creu cynnwys cyffrous, diddorol a pherthnasol yn Gymraeg. Dwi ddim yn dweud bod eisiau stiocio’n pennau yn y tywod, ond dw i’n ceisio peidio colli gormod o gwsg am beth mae pobl anwybodus yn feddwl am yr iaith a fedrwch chi byth newid agwedd rhai.

  • Carl Morris 11:09 PM on 2 Mehefin 2010 Permalink

   dw i’n ceisio peidio colli gormod o gwsg am beth mae pobl anwybodus yn feddwl am yr iaith a fedrwch chi byth newid agwedd rhai.

   Dwedais i’r un pethau anwybodus yn y gorffenol. Dw i wedi dysgu llawer…

   Dw i wedi dysgu… fod pobol beniog yn gallu dweud pethau dwl hefyd.
   e.e. http://twitter.com/bengoldacre/status/10533126485

   Gyda llaw, chwarae teg am Smiling under Buses, roedd e’n un o’r blogiau cyntaf gwelais i ar y we Cymraeg. Dw i dal yn darllen yr hen gofnodion.

 • Carl Morris 11:51 AM on 26 May 2010 Permalink | Reply
  Tags: , bbc, Rory Cellan-Jones   

  Ewch i weld @ruskin147, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth 

  Mae Rory Cellan-Jones yn siarad, Nos Wener, 04 Mehefin 2010 am 19:30

  http://hedyn.net/digwyddiadau#rory_cellan-jones_llyfrgell_genedlaethol_cymru

  Diolch i Rhodri ap Dyfrig am y wybodaeth.

   
 • Gareth Morlais 11:16 AM on 30 April 2010 Permalink | Reply
  Tags: bbc, chwedlau, cube, , gem, , mabinogi,   

  Mabinogi – gwahoddiad i fewnosod gemau Cymraeg newydd are eich gwefan / blog 

  Mae Cube wedi creu pedair gem newydd ar wefan Mabinogi newydd BBC Cymru. Mae ‘na groeso i chi mewnosod rhain yn eich blog / gwefan chi.

  Telerau

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel