Cofnodion Diweddar Tudalen 2 Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Carl Morris 11:29 AM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , gramadeg, , , techiaith   

  Cychwyn off efo APIs y Ganolfan: llais robot a Cysill #techiaith 

  Cyflwynodd Patrick Robinson APIs y Ganolfan Technolegau Iaith.

  (Demo cyflym hawdd o’r llais robot Cymraeg yma!)

  API (Application Programming Interface) ydy ffordd o gael dy raglen i siarad gyda rhaglen arall er mwyn manteisio ar ddata a gwasanaethau.

  Siaradodd Patrick am y system testun-i-lais (un o fy hoff bethau ar hyn o bryd!) a Cysill, y gwirydd gramadeg. Er enghraifft gallech chi ddefnyddio Cysill o fewn wasanaeth arall neu greu gêm, teclyn, gwaith celf, neu declyn i bobl anabl gyda’r system testun-i-lais.

  Mae’n weddol hawdd i ddechrau achos mae demos felly does dim rhaid sgwennu unrhyw god i gael profiad syml.

  Sut i ddechrau:

  Diolch i Patrick am wneud y sesiwn.

   
  • Sioned 6:33 PM ar 10 Mawrth 2015 Paraddolen

   Di gwirioni’n lân ar y dechnoleg testun i lais, arloesol, a mor flin mod i methu dod!

 • Carl Morris 10:55 AM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Gweithdy Wicipedia gan @rhysw1 

  Dyma’r sleidiau http://iawn.de/wphaciaith15

  (Dw i ddim yn gallu mewnosod am y tro – dof i’n ôl wedyn!)

  Diolch i Rhys Wynne am y canllaw.

   
 • Sioned Mills 3:02 PM ar 6 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad 42 – Minilediad Haciaith 2015 

  Rhifyn byr a bachog o’r Haclediad sydd i’w gael y mis hwn, wedi i’r ffliw daro Iestyn, bydd Bryn a Sioned yn mentro i gwblhau podlediad mewn amser record Byd! Bydd sôn am Haciaith ’15 ym Mangor a llwyth o fwydro amserol technolegol – mwynhewch!

   
 • Rhos Prys 7:20 PM ar 2 March 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Cyflwyniad Gwych i LibreOffice 

   

  Mae rhagor o wybodaeth am LibreOffice ar wefan Cymraeg LibreOffice.

  Diolch i Aled Powell am y trosleisio.

   

   
 • Rhys Wynne 10:37 PM ar 17 February 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Wicigyfarfod Caerdydd, 22 Chwefror 2015 

  Mae tudalen ar Meta-wiki am y pedwerydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd:

  Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 4

  Dydd Sul 22 Chwefror 2015 — 12:00 ymlaen

  Lleoliad: The Central Bar (Wetherspoons), 39 Plas Windsor CF10 3BW

  Ceir WiFi yn y lleoliad #cdfwiki

  Mae wicigyfarfod yn gyfle i ddefnyddwyr prosiectau Wikimedia gwrdd â’i gilydd a…

  • Sgwrsio am Wicipedia, Wikimedia, cynnwys agored neu unrhyw bwnc arall a aiff â’n pryd
  • Bwyta ac yfed (ond nid yw diodydd alcoholig na bwyd yn orfodol!)

  Digwyddiadau cymdeithasol anffurfiol ydy wicigyfarfodydd yn bennaf. Gallwch ddisgwyl cwrdd â Wicipedwyr brwd iawn, ond estynir gwahoddiad agored i unrhyw un â diddordeb mewn darganfod mwy am Wicipedia a’i chwaer-brosiectau (yn Gymraeg neu yn Saesneg) yn ogystal â’r prosiectau yn ymwneud â Wikimedia sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd yng Nghymru. Mae croeso i chi ddod a chael sgwrs am bopeth wicïaidd dros ddiod o’ch dewis.

  Darperir WiFi yn y dafarn. Unwaith eto, dydy diodydd alcoholig ddim yn orfodol!

  Gadewch sylw ar Meta-wiki os ydych am ddod, neu yn y blwch sylw fan hyn os nad ydych yn hyderus gyda golygu tudalen wiki.

   
 • Rhos Prys 2:34 PM ar 9 February 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Gwefan Cymraeg LibreOffice – cy.libreoffice.org 

  Gwefan LibreOffice
  LibreOffice yw un o brif gasgliadau offer swyddfa sydd ar gael ar gyfer cyfrifiaduron. Mae’r casgliad yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol ar gyfer gwaith swyddfa: prosesydd geiriau, taenlen, rhaglenni cyflwyno, lluniadu a chronfa ddata, ac ati. Mae’r holl offer pwerus yma ar gael am ddim, ac yn Gymraeg drwy gyfrwng LibreOffice.

  Mae’n bosib eich bod wedi ystyried prynu neu logi Microsoft Office ond byddwn yn argymell eich bod yn ystyried defnyddio LibreOffice yn ei le – mae ganddo gymaint i’w gynnig. Mae’n bosib hefyd, eich bod wedi defnyddio OpenOffice.org yn y gorffennol, ond byddwn yn argymell eich bod yn symud i ddefnyddio LibreOffice o hyn ymlaen gan ei fod yn fwy cynhwysfawr a diweddar.

  Mae’r wefan Gymraeg yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer defnyddwyr LibreOffice ac yn fan i ddod o hyd i’r newyddion diweddaraf am ddatblygiadau i’r casgliad. Mae’n werth treulio amser yn darllen y cynnwys i weld sut y bydd modd i chi osod copi ar eich cyfrifiadur, cael cymorth wrth ei ddefnyddio a hyd yn oed sut fyddai modd i chi ymuno yn y gwaith o gefnogi datblygiad LibreOffice.

  Diolch i Aled Powell am ei gyfraniad tuag at greu’r wefan.

   
 • Sioned Mills 2:15 PM ar 2 February 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Haclediad 41 — detox, pa ddetox? 

  Croeso i Haclediad cyntaf eleni! Mae Ionawr yn amser i iacháu’r meddwl a chorff… neu i gario mlaen yn union fel oeddech chi, hwre!

  Bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn eich tywys yn gyfforddus mewn i 2015 wrth drafod cynlluniau brawychus y llywodraeth i fynnu gallu dad-gryptio pob neges anfonwn ni o hyn mlaen (iaics), sut beth yw Windows 10 i’w ddefnyddio a thameidiau blasus digidol eraill.
  O, a sut i ddeffro’r Kraken, yn naturiol.

  Dolenni

   
 • Rhodri ap Dyfrig 5:19 PM ar 30 January 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , haciaith2015   

  Cyhoeddi Hacio'r Iaith 2015! 

  llun gan Llef

  Mae’n falch iawn gen i ddweud, y bydd chweched anghynhadledd Hacio’r Iaith yn digwydd ym Mangor ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Fawrth 2015.

  I’r rhai ohonoch chi fuodd llynedd, mae hi yn yr un lle, yn y Ganolfan Fusnes yn y Brifysgol ac yn swyddfeydd y Ganolfan Technoleg Iaith. Mawr ddiolch iddyn nhw am drefnu lleoliad, bwyd a chroeso gwych i ni ddigidolion awchus.

  I’r rhai sydd erioed wedi mynychu Hacio’r Iaith bydd croeso cynnes i bawb sy’n licio trafod a dysgu am Gymraeg mewn technoleg; gan gynnwys artistiaid, llenorion, blogwyr, datblygwyr meddalwedd, ymchwilwyr, myfyrwyr, ymgyrchwyr a mwy.

  Mae’r wici ar gyfer Hacio’r Iaith 2015 yn fyw ar Hedyn, felly ewch draw, golygwch, ac ychwanegwch eich syniadau. Fel arall, mae’r sylwadau ar agor isod.

  Mae Hacio’r Iaith am ddim ond rydyn ni’n gofyn i bawb sydd yn bwriadu dod i gofrestru er mwyn sicrhau bod digon o le / coffi / bwyd / socedi i bawb.

  COFRESTRA YMA!

  2 am bris 1!

  Yn wahanol i llynedd mae’r Ganolfan Technoleg Iaith yn cynnal cynhadledd y diwrnod cyn Hacio’r Iaith ar y 6ed dan y teitl Trwy Ddulliau Technoleg. Mae’r gynhadledd rhyngwladol hwn yn lansio Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru a’n cynnwys siaradwyr gwadd o Dde Affrica, yr Alban, Iwerddon, Catalonia a Gwlad y Basg.

  Datganiad | Amserlen | Archebu Tocyn (am ddim)

  Felly mae ganddon ni nid un ond dau ddiwrnod o hwyl techaidd i chi.

  A dwi’n siwr bydd cyri traddodiadol ar y nos Wener hefyd.

  Welai chi gyd ym Mangor, aye!

   
  • Carl Morris 8:16 PM ar 30 Ionawr 2015 Paraddolen

   Edrych ymlaen at gwrdd â chyfranwyr cyfarwydd a newydd!

   Mae unrhyw un sydd eisiau cyfrannu syniad i dudalen Hacio’r Iaith yn gallu e-bostio i ofyn am gyfrif wici Hedyn (roedd rhaid i mi gau lawr cofrestru ar Hedyn oherwydd problemau sbam).

  • Carl Morris 2:50 PM ar 2 Chwefror 2015 Paraddolen

   Hoffwn i ddysgu mwy am PhotoShop / GIMP.

   Dw i’n chwarae gyda dylunio ers blynyddoedd ond hoffwn i wneud mwy o stwff sy’n edrych yn cwl, e.e. sut i greu poster neis ar gyfer grŵp gwirfoddol. (Paid â phoeni, fydda i byth yn cystadlu gyda dylunwyr proffesiynol!)

   Oes ‘na rhywun sy’n fodlon rhedeg syrjeri neu weithdy bach?

  • Rhodri 11:23 PM ar 2 Chwefror 2015 Paraddolen

   Sut i recordio, golygu a dosbarthu podlediadau safonol fasa ar fy wishlist i. Dwi’n obsesd efo nhw ar hyn o bryd. A gweithdy Vine. Sawl Vine allwn ni gyd-gynhyrchu mewn awr?

  • Carl Morris 10:53 PM ar 5 Chwefror 2015 Paraddolen

   Syniadau addawol.

   Dw i erioed wedi clywed podlediad Cymraeg isradd a dweud y gwir. Dyma’r podlediadau dw i’n ymwybodol ohonynt – hanesyddol a chyfredol.

   Gyda llaw, 183 clip Vine yw’r ateb i dy gwestiwn.

  • Carl Morris 11:18 PM ar 17 Chwefror 2015 Paraddolen

   Diweddariad:

   Dw i wedi derbyn ambell i deitl cyffrous oddi wrth gyfranwyr. Mae rhai o’r pobl yn cymryd rhan am y tro cyntaf!

   Bydd manylion ar y tudalen wici cyn hir

  • Huw 9:28 PM ar 26 Chwefror 2015 Paraddolen

   Da iawn wir. Heb fod i HacIaith o flaen, gobeithio’n fawr dod
   Huw

  • Aled 3:17 PM ar 2 Mawrth 2015 Paraddolen

   Dwi’n bwriadu cynnal sesiwn, “Gall Unrhyw Un Gyfieithu”. Hefyd, wedi chwarae gydag Audacity a Blender ddoe i recordio a rhoi sain newydd ar y fideo hwn.

   Mae Blender yn hollol wych! Bydd sesiwn arall arno, o bosib.

  • Aled 3:19 PM ar 2 Mawrth 2015 Paraddolen

   https://www.youtube.com/watch?v=BjggFWx8lXQ

   (Oes bosib mewnosod lluniau/fideos yn ein sylwadau?)

 • Rhos Prys 3:26 PM ar 28 January 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Diwrnod Preifatrwydd Data 

  Mozilla

  Wel, mae heddiw’n ddiwrnod preifatrwydd data ac mae Mozilla wedi darparu rhywfaint o her ar ein cyfer i amlygu faint o breifatrwydd sydd gennym ar y we.

  Mae’r ddolen gyntaf yn Saesneg a’r ail yn Gymraeg.

  Private Eye –  mae hwn yn arbennig o ddifyr gyda gwefannau fel y Guardian, Telegraph, ac ati.

  Deall Preifatrwydd – syniadau ar sut i godi ymwybyddiaeth am breifatrwydd.

  Ar hyn o bryd rwy’n defnyddio’r ychwanegion canlynol: Adblock Edge, Ghostery, Lightbeam, Self destructing Cookies, Smart Referrer. Beth amdanoch chi?

  Dwi ddim yn paranoid, a does neb yn edrych dros fy ysgwydd – mae nhw’n rhy brysur yn edrych ar fy nghyfrifiadur… 😉

  Felly, diwrnod dim lot o breifatrwydd hapus i bawb!

   
 • Rhos Prys 9:53 AM ar 26 January 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Copïo yn Firefox 35 

  Mae’n bosib eich bod wedi sylwi ar wall sydd wedi dod i’r amlwg yn y cyfieithiad Cymraeg o Firefox 35. Mae’r gwall yn codi wrth i chi ddefnyddio’r cyfuniad Ctrl/Cmd a C er mwyn copïo darn o destun yn y ffenestr. Yn lle gwneud hynny mae’r copïo’r dudalen gyfan.

  Mae modd defnyddio’r dull canlynol i oresgyn hyn: amlygu’r testun i’w gopïo ac yna clicio arno gyda botwm de’r llygoden a dewis Copïo (Windows, dwi’n cymryd ei fod rhywbeth yn debyg ar y Mac).

  Er ein bod yn edrych ar ei gywiro ar gyfer Firefox 35, mae’n fwy tebygol y bydd nôl yn iawn ar gyfer Firefox 36, ymhen rhyw 5 wythnos. Ymddiheuriadau am hyn.

   
  • Aled 10:07 AM ar 27 Ionawr 2015 Paraddolen

   O’n i’n meddwl elle mai jyst rhywbeth o’i le ar fy hen gyfrifiadur i oedd o, felly diolch yn fawr iawn am esbonio cyn i mi dreulio amser yn ceisio’i ddatrys fy hun, Rhos.

  • Dafydd 1:14 PM ar 27 Ionawr 2015 Paraddolen

   Diolch. ‘Da fi mae Firefox yn cadw’r dudalen pan rwy’n gwasgu “CTRL+C” yn lle copïo. Doedd yr ychwanegyn hwn ddim yn helpu llawer chwaith ( https://github.com/ttaubert/customizable-shortcuts ). O’n i’n gallu newid y weithred cadw at CTRL+S ond yn methu cael CTRL+C i gopïo.
   Yr unig peth oedd yn gweithio oedd troi at y fersiwn Saesneg!
   Hapus i wybod nad oes na rywbeth o’i le ‘da fy nghyfrifiadur.

  • Aled 4:27 PM ar 28 Ionawr 2015 Paraddolen

   Hefyd, anghofiais sôn nad yw Ctrl+Alt+W (i wirio testun yn Cysill) yn gweithio yn Firefox ar hyn o bryd. Rhos, er gwybodaeth, maen nhw’n gweithio’n iawn ar destun mae defnyddiwr yn ei roi mewn blwch ffurflen, ond ddim ar destun yn y dudalen ei hun.

  • Andrew 10:00 PM ar 1 Chwefror 2015 Paraddolen

   Yn falch iawn i glywed bod hyn yn cael ei gywiro – rwy’n anghofio o hyd nad yw CTRL-C yn gweithio! Digwyddodd rhywbeth tebyg beth amser yn ôl, os cofiaf yn iawn, lle newidiwyd y ‘shortcuts’ yn y fersiwn Cymraeg.

  • Patrick R 9:27 AM ar 5 Chwefror 2015 Paraddolen

   Wedi gorfod symud nol i’r Firefox Saesneg oherwydd hyn! :(

   Oes modd ychwanegu unit test at god Firefox fel bod hyn ddim yn digwydd ‘to? Mae ‘di digwydd sawl tro rwan do!

  • Aled 8:08 PM ar 11 Chwefror 2015 Paraddolen

   Syniad da, Patrick! Pam nes i’m meddwl amdano fy hun?! Wedi cael llond bol gweld y ffenest “cadw” wrth geisio gwneud rhywbeth arall.

  • Huw 8:25 AM ar 2 Mawrth 2015 Paraddolen

   Ah! Dim jyst fi sy’n cael y broblem! Mae hyn wedi bod cymaint o boen ers y diweddariad. Yn fy nghwaith dwi aml yn copio a phastio testun o dudalennau we – heb son am gyfrannu/golygu testun i Wicipedia, copio a phastio o Cysill/Cysgair ar lien. Wedi stopio defnyddio Firefox beallch ac yn defnyddio Safari. Pechod mawr

  • Aled 12:19 AM ar 5 Ebrill 2015 Paraddolen

   Dwi wedi diweddaru i Firefox 37 heddiw ac mae’n ymddangos bod y broblem hon yn ei ôl, yn anffodus. Awgrymaf ddiweddaru teitl y cofnod hwn 😉

  • Patrick R 12:49 PM ar 6 Ebrill 2015 Paraddolen

   @Aled – cytuno. Dwi’n cael problem gyda FF 37 hefyd.
   Mae rili angen y unit tests ‘ma er mwyn stopio hyn rhag digwydd!

  • Maldwyn Pate 2:00 PM ar 7 Ebrill 2015 Paraddolen

   Diolch yn fawr am yr esboniad – ro’n i’n meddwl bod rhywbeth yn bod ar fy nghyfrifiadur. Roedd hyn yn broblem fawr i fi. Dw i’n defnyddio ‘copïo’ yn helaeth gyda Moodle, a dyw Moodle ddim yn caniatáu de-glicio i gael y ddewislen gopïo – rhaid defnyddio cmd+c (ar y Mac). Felly, roedd rhaid i fi droi o Firefox at Safari am gyfnod.
   Ac yn sydyn, dyma’r broblem yn cael ei gywiro yn wyrthiol! Nawr dw i’n sylweddoli bod y broblem wedi ei datrys yn Firefox 36.0.4. Ond, gan fod Firefox wedi diweddaru yn awtomatig, dyma’r broblem wedi dychwelyd eto gyda fersiwn 37.0.1. ‘Nôl i Safari nawr, tan i hwn gael ei drwsio.

   Ond diolch am gael porwr Cymraeg yn y lle cynta. Can ddiolch am eich gwaith.

   Mal :-)

  • Maldwyn Pate 1:13 PM ar 10 Ebrill 2015 Paraddolen

   Diolch yn fawr am yr esboniad – ro’n innau hefyd yn dechrau meddwl mae ar fy nghyfrifiadur roedd y nam. Mae hyn yn broblem fawr i fi, dw i’n gwneud llawer iawn o gopïo a gludo gyda’r safle Moodle uchod ac mae’n rhaid defnyddio cmd+c (ar y Mac) i gopïo gan nad yw Moodle yn caniatáu de-glicio ar gyfer y weithred hon. Felly, fe fu’n rhaid i fi adael Firefox a defnyddio Safari am sbel. Yna, un diwrnod, megis wyrth, dyma popeth yn gweithio’n iawn eto ar Firefox. Nawr dw i’n sylweddoli bod Firefox wedi ei ddiweddaru yn awtomatig i fersiwn 36.0.4 a’r byg wedi ei gywiro. Yn anffodus, mae e nawr wedi ei ddiweddaru i fersiwn 37.0.1 ac mae’r broblem wedi ail-ymddangos. Gobeithio y caiff hyn ei drwsio cyn hir.
   Mae’n ardderchog bod ‘da ni Firefox yn Gymraeg yn y lle cynta – ‘dyn ni’n wir gwerthfawrogi’ch gwaith gyda hyn.

   Hwyl,

   Mal

  • Carl Morris 5:46 PM ar 13 Ebrill 2015 Paraddolen

   Helo Maldwyn, aeth dy sylwadau i’r sbam – mae’n flin gyda fi. Dw i wedi cymeradwyo’r ddau bellach. Ni fydd problem gyda sylwadau gan dy gyfeiriad e-bost o hyn ymlaen.

  • Mal 9:50 AM ar 14 Ebrill 2015 Paraddolen

   Diolch Carl. Sori am y drafferth. Gweld dy fod ti dramor. Mal

c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu