Cofnodion Diweddar Tudalen 2 Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Rhos Prys 3:34 PM ar 15 October 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Thunderbird yn Gymraeg 

  Mae Thunderbird yn raglen amlbwrpas, cyfoethog sy’n delio gydag e-bost, negeseuon sgwrsio, gan gynnwys Twitter a Facebook, calendr a thasgau. Mae popeth yma ar gyfer prysurdeb bywyd!

  A wnaethoch chi erioed golli e-byst o gyfrif ar-lein erioed, wel mae Thunderbird yn cynnig modd i’w cadw’n ddiogel os fydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrif neu ddarparwr eich cyfrif.

  TB Blwch Derbyn

  Mae gwybodaeth bellach i’w gael ar dudalen gwe Mozilla Thunderbird Cymraeg.

  Mae Thunderbird ar gael ar gyfer Windows Apple a Linux.

   

   
 • Sioned Mills 1:08 PM ar 8 October 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad 44 – Premiere Tymor 3: Dychwelyd i’r byd a Bionic Bryn 

  Ydy, mae hi wedi bod yn rhy hir, mae’r Haclediad yma wedi hiatus hafaidd hir. Wedi damwain Bionic Bryn, mae’r criw nôl yn dod â’r diweddaraf o fyd tech i’ch clustiau, gyda’r gymysgedd arferol o fwydro a chabinet diodydd llawn. Tro ’ma bydd popeth o deganau sgleiniog newydd Apple i sinema 3D a cheir clyfar ar y fwydlen – mwynhewch!

  Dolenni

   
 • Rhos Prys 9:48 AM ar 25 September 2015 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress Android 4.5 

  Mae’r ap WordPress ar gyfer Android wedi cael ei ddiweddaru i fersiwn 4.5 gyda mân welliannau:

  • Gosodiadau Hysbysiadau Newydd sy’n caniatáu i chi newid hysbysiadau pob blog yn unigol.
  • Hoffi (neu beidio) beth rydych yn ei weld? Gallwch nawr gyhoeddi neu ddychwelyd newidiadau lleol yn y sgrin Rhagolwg.
  • Cefnogaeth i bentwr o hysbysiadau yn Android Wear.
  • Mân newidiadau i’r Rhestr Cofnodi Darllenydd a Cofnod Darllenydd yn y sgrin manylion.
  • Modiwl newydd “Crynodeb o’r Cofnodion Diweddaraf” ar y dudalen Mewnweled Ystadegau.

  Mae’n becyn defnyddiol iawn ar gyfer cyfansoddi ar gyfer eich blog neu wefan, darllen cynnwys pobl eraill drwy WordPress.com a chadw llygad ar ddefnydd eich gwaith. Mae’n werth ei ddefnyddio ar ffôn neu dabled Android.

  Hefyd, mae fersiwn Apple iOS Cymraeg o WordPress ar y gweill, yn disgwl datblygu peirianwaith i gymryd mantais o ddewis ehangach o ieithoedd yn iOS ers fersiwn 8. Pryd? Cyn bo hir…

   
 • Carl Morris 2:01 PM ar 21 September 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  6 SWYDD: tech, datblygwyr, data i Swyddfa Ystadegau Gwladol @ONSDigital Casnewydd 

  Mae Swyddfa Ystadegau Gwladol newydd gyhoeddi manylion am chwech swydd. (Does dim Cymraeg i weld yn anffodus.)

  Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

   
 • Carl Morris 7:37 AM ar 17 September 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Dylunio gwasanaethau digidol cyfrwng Cymraeg – gwersi GDS / GOV.UK 

  Mae datblygwyr ac ymchwilwyr GDS wedi rhannu gwersi am ddylunio gwasanaethau cyfrwng Cymraeg.

  Yn hytrach na dim ond cydymffurfio gyda rhyw gynllun iaith mae hi’n swnio fel bod nhw eisiau dylunio gwasanaethau o safon, y math o beth mae pobl eisiau defnyddio, sy’n swnio’n addawol.

  Does dim byd newydd sbon yna i unrhyw un sydd wedi ceisio cael gwasanaeth da trwy gyfrwng y Gymraeg oddi wrth gorff cyhoeddus – neu hyd yn oed darllen canllawiau neu wefan mewn ‘cyfieitheg’.

  Felly os ydych chi’n delio gyda Thŷ’r Cymry, DVLA ac ati gallech chi ddisgwyl gwasanaethau Cymraeg o’r radd flaenaf – cyn bo hir. Gawn ni weld.

  Ydy sefydliadau a chyrff eraill yng Nghymru yn gwrando ar y gwersi o gwbl?

   
 • Carl Morris 12:08 AM ar 17 September 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Tyfu cynulleidfa cylchgronau Cymraeg trwy ar-lein – @Dyfrig yn dechrau trafodaeth 

  Diolch i Golwg360 am ysbrydoli ansawdd y llun hwn.

  Mae Dyfrig Jones yn codi lot o bwyntiau difyr a phrofoclyd am gylchgronau Cymraeg ar-lein ar Cymru Fyw:

  […] mae byd newyddiaduraeth yn wahanol, yn enwedig newyddiaduraeth ar-lein. Dwi’n darllen ystod o gyhoeddiadau ar y we, ac yn gwneud hynny heb dalu’r un geiniog. Chwithig, felly, ydi ymweld â gwefan Barn a gweld erthyglau’n cael eu torri yn eu hanner, neu ddarllen pwt ar wefan Golwg, gyda nodyn ar waelod y dudalen yn fy nghyfeirio at rifyn yr wythnos honno. […]

  Mae tipyn o sgwrs wedi bod ar Twitter heno.

  Byddai hi’n wych tasai cyhoeddwyr yn gallu ffeindio ffyrdd cynaliadwy o dyfu cynulleidfaoedd o ddarllenwyr am ddim.

  Mae wir eisiau datblygu’r maes yn Gymraeg tra bod gwledydd ac ieithoedd eraill wedi cael blynyddoedd o brofi ac arloesi.

  Dydy BBC Cymru Fyw ddim yn cynnig sylwadau ond mae croeso i bobl adael sylwadau isod. :-)

   
 • Rhos Prys 9:34 AM ar 19 August 2015 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress 4.3 yn Gymraeg 

  Mae un o raglenni creu gwefannau mwyaf poblogaidd newydd gael ei ddiweddaru ymhellach ac yn parhau ar gael yn Gymraeg. Hyd at ddoe cofnodwyd fod 205 o wefannau yn defnyddio’r Gymraeg, cynnydd o 50 ers y llynedd, cynnydd da felly.


  Y cynnwys newydd…

  Cyfrineiriau Amgen

  Cadwch eich gwefan WordPress yn fwy diogel drwy’n dull cyfrineiriau amgen. Yn lle derbyn cyfrineiriau drwy e-bost, byddwch yn cael dolen ailosod y cyfrinair. Pan fyddwch yn ychwanegu defnyddwyr newydd i’ch gwefan neu yn golygu proffil defnyddiwr, bydd WordPress yn cynhyrchu cyfrinair diogel yn awtomatig.

  Dewislenni yn y Cyfaddaswr

  Crëwch ddewislen, diweddarwch hi a’i ddynodi, y cyfan tra’n gwneud rhagolwg byw yn y cyfaddaswr. Mae cynllun llyfn y cyfaddaswr yn darparu rhyngwyneb cyfeillgar a rhwydd ar gyfer dyfeisiau symudol. Gyda phob fersiwn newydd mae’n dod yn haws a chynt i wneud eich gwefan yn union fel rydych am iddi fod.

  Fformatio Llwybrau Byr

  Mae eich llif ysgrifennu nawr wedi cyflymu gyda llwybrau fformatio byr yn WordPress 4.3. Defnyddiwch seren i greu rhestrau ac arwyddion rhifau er mwyn gwneud pennawd. Dim torri ar eich llif gwaith; bydd eich testun yn edrych yn wych gyda * a #.Eiconau Gwefan
  Mae eiconau gwefannau’n cynrychioli eich gwefan mewn tabiau porwr, dewislenni nodau tudalen ac ar dudalen cartref dyfeisiau symudol. Ychwanegwch eich eicon unigryw drwy’r cyfaddaswr; bydd yn aros yn ei le pan fyddwch y newid thema. Gwnewch i’ch gwefan gyfan adlewyrchu eich delwedd.

  Profiad gweinyddu llyfnach

  Mae gwelliannau i’r golwg rhestr yn yr adran weinyddu’n gwneud eich WordPress yn fwy hygyrch ac yn haws gweithio arno ar bob dyfais.

  Sylwadau wedi eu diffodd ar dudalennau

  Bydd sylwadau wedi eu diffodd ar bob tudalen rydych yn eu creu. Cadwch sgyrsiau i’ch blog, lle ddylent ddigwydd.

  Cyfaddaswch eich gwefan yn sydyn

  Pryd bynnag fyddwch ar flaen y rhaglen, gallwch glicio’r ddolen cyfaddasu yn y bar offer i wneud newidiadau sydyn i’ch gwefan.

  O Dan y Clawr

  Dyfodol Tacsonomiau

  Mae termau wedi eu rhannu ar draws tacsonomiau lluosog yn awr yn cael eu rhannu i dermau ar wahân.

  Hierarchaeth Templed

  Ychwanegwyd singular.php fel copi wrth gefn ar gyfer single.php a page.php.

  WP_List_Table

  Mae tablau rhestr yn dynodi colofn gynradd.

   
 • Rhys Wynne 10:00 PM ar 12 August 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , untappd   

  Cwrw a thafarndai mwyaf poblogaidd Caerdydd (yn ôl Untappd) 

  Mae gwefan BarDiff yn dangos pob math o ystadegau am gwrw a yfir yng Nghaerydydd yn seiliedig ar ‘checkins’ ar Untappd. Mae’n cynnwys y cwrw unigol mwyaf poblogaidd (gweler y graff isod), y math o gwrw sy’n cael ei yfed, o ba fragdai, ym mha dafarndai ac ar ba adegau o’r dydd.

  Bardiff

  Mae’r graff yn dangos y cwrw a yfwyd yr wythnos hon. Dwi’n synnu nad yw Cwtch, a ddyfarnwyd y cwrw gorau ym Mhrydain heddiw yn y 15 uchaf, ond dwi’n siwr y bydd hynny’n newid yn fuan!

  Martin Chorley, darlithydd cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi creu’r wefan yn defnyddio API Untappd a gellir gweld y cod ar GitHub. Gellir hefyd dilyn y diweddaraf ar Twitter.

   
 • Rhos Prys 9:58 PM ar 10 August 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Cyfweliad fideo am Google Translate a’r Gymraeg 

  Cyfweliad gydag MacDuff Hughes, un o beirianwyr Google sy’n cynnwys rhywfaint o drafodaeth ar y Gymraeg ac anghenion ieithoedd llai eu defnydd eraill.

  Mae’r drafodaeth yn un o gyfweliadau Coffee with a Googler ar Flog Datblygwyr Google.

  Diolch Dewi.

   
 • Carl Morris 10:39 AM ar 4 August 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015 

  Rhannu manylion o ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ydw i:

  Sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Maldwyn a’r Gororau

  Lleoliad: Stondin Mentrau Iaith (Rhif y Stondin: M47/M48)
  Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed Awst 2015
  Amser: Rhwng 14.00 a 15.00.

  Cadeirydd: Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg360

  Panel:

  • Jo Golley, .cymru .wales
  • Iwan Williams, Mentrau Iaith Cymru
  • Huw Marshall, S4C
  • Gareth Morlais, Llywodraeth Cymru
  • Steve Dimmick, Ignite Caerdydd

  Bydd cyfle i holi cwestiynau ac am drafodaeth bellach gyda’r gynulleidfa yn ystod y digwyddiad.

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu