Cofnodion Diweddar Tudalen 2 Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Carl Morris 5:51 PM ar 26 November 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: gwarchodaeth, SSL   

  Arolwg: pa mor ddiogel ydy gwefannau poblogaidd yng Nghymru? 

  Dafydd Tomos yn dweud ar ei flog:

  […] Wrth reswm fe ddylai unrhyw daliadau ar lein fod yn ddiogel. Ar gyfer gwefannau masnachol neu wasanaethau cyhoeddus mae arfer da yn awgrymu y dylai unrhyw wybodaeth breifat gael eu ddiogelu hefyd e.e. cyfrinair, manylion archeb, cyfeiriad. Dyw’r wefan hon ddim yn defnyddio SSL am nifer o resymau: a) y gost, b) mae’n wefan bersonol, c) does dim gwasanaeth cyhoeddus hanfodol arno.

  Dwi’n amau nad yw’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn sylwi os yw gwefan yn ddiogel, ond mae eraill yn edrych am symbol y ‘clo’ yng nghornel y porwr neu ‘https’ yn y cyfeiriad. Er fod hyn yn arfer da, mae llawer mwy i ddiogelwch na hyn – fe allai gwefan ‘ddiogel’ fod yn anniogel mewn rhai sefyllfaoedd. […]

  Dyma arolwg o warchodaeth ar wefannau Llywodraeth Cymru, S4C, Llyfrgell Genedlaethol, Cynulliad Cymru a mwy. Diolch Dafydd.

   
 • Rhos Prys 4:24 PM ar 10 November 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Firefox Datblygwyr\Firefox Developer Edition 

  Firefox Datblygwr - rhyngwyneb

  Mae Mozilla wedi dewis ei ddiwrnod pen-blwydd yn 10 oed i lansio porwr newydd yn benodol ar gyfer datblygwyr – Firefox Developer Edition. Mae’r porwr ar gael o wefan Firefox Developer Edition yn Gymraeg. Yn y gorffennol, mae Firefox wedi cynnwys offer ar gyfer datblygwyr ond mae hwn yn cynnwys popeth fydd ei angen ar gyfer datblygwyr i weithio ar draws platfformau lluosog.

  Beth sydd yma i gyd?

  Y peth cyntaf i sylwi arno yw’r thema newydd tywyll. Mae’n seiliedig ar y thema sydd wedi bod i’r offer datblygwyr yn y gorffennol ac yn gynnil ei le er mwyn gadael mwy o le ar draws y sgein i ddefnyddio’r offer.

  Mae dwy nodwedd newydd pwerus wedi eu cynnwys o fewn y porwr, Valence a WebIDE sy’n gwella’r llif gwaith ac yn gymorth i ddadfygio porwyr ac apiau eraill  yn uniongyrchol o fewn Firefox Developer Edition.

  Mae Valence (sef yr hen Addasydd Offer Firefox) yn caniatáu i chi ddatblygu a dadfygio eich apiau ar draws porwyr lluosog a dyfeisiau drwy gysylltu offer datblygwyr Firefox i beiriannau’r prif borwyr eraill. Mae Valence hefyd yn estyn yr offer pwerus sydd wedi eu creu i ddadfygio Firefox OS a Firefox Android i’r prif borwyr eraill gan gynnwys Chrome ar Android a Safari ar iOS. Hyd yn hyn mae’r offer yn cynnwys yr Archwiliwr, Dadfygiwr a’r Consol a’r Golygydd Arddull.

  Mae WebIDE yn caniatáu datblygu, darparu a dadfygio apiau Gwe yn uniongyrchol o fewn eich porwr, neu ar ddyfais Firefox OS. Mae’n caniatáu i chi greu apiau Firefox OS newydd (sy’n ap gwe) o dempled, neu agor cod ap cyfredol ac ohono mae modd golygu ffeiliau’r ap. Un clic sydd ei angen i redeg yr ap mewn efelychydd ac un arall i’w ddadfygio gyda’r offer datblygu.

  Mae’r Firefox Developer Edition hefyd yn cynnwys yr holl offer mae datblygwyr gwe profiadol yn gyfarwydd â nhw, gan gynnwys:

  Modd Cynllunio Ymatebol – gweld sut fydd eich gwefan neu ap Gwe’n edrych ar wahanol faint sgrin heb newid maint ffenestr eich porwr.
  Archwiliwr Tudalen – archwilio’r HTML a’r CSS o unrhyw dudalen Gwe a newid strwythur a chynllun y dudalen yn hawdd.
  Consol Gwe – gweld gwybodaeth wedi ei gofnodi, sy’n gysylltiedig â thudalen Gwe a defnyddio’r Consol Gwe a rhyngweithio gyda thudalen Gwe gan ddefnyddio JavaScript.
  Dadfygiwr JavaScript – camu drwy god JavaScript ac archwilio neu newid ei gyflwr er mwyn dod o hyd i wallau.
  Arsyllydd Rhwydwaith – gweld yr holl ceisiadau rhwydwaith fydd eich porwr yn ei wneud, faint o amser fydd pob cais yn ei gymryd a manylion pob cais.
  Golygydd Arddull – gweld a golygu’r arddulliau CSS sy’n gysylltiedig â thudalen Gwe, creu rhai newydd a gosod dalennau arddull CSS i unrhyw dudalen.
  Golygydd Sain Gwe – archwilio a golygu API Sain Gwe’n fyw i sicrhau fod yr holl nodau sain wedi eu cysylltu mewn ffordd fyddech yn eu disgwyl.

   

   
 • Rhos Prys 9:34 AM ar 10 November 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Pen-blwydd Hapus Firefox yn 10 Oed Heddiw! 

  Mae’r porwr gwe Firefox yn dathlu deg mlynedd ers ei sefydlu fel pecyn annibynnol o’r casgliad o raglenni crëwyd gan Netscape. Mae’r rhaglen wedi dod yn boblogaidd iawn ac yn cystadlu gydag Internet Explorer, Chrome ac Opera am le yn y farchnad porwyr gwe. Un o gryfderau Firefox yw ei gymuned o ddatblygwyr gwirfoddol sydd wedi datblygu tua 40% o’r cod o fewn y rhaglen, ei gyfieithu i hyd at 87 o ieithoedd a chefnogi’r corff gydag ymgyrchoedd i gadw’r we’n agored, diogel a dysgu sgiliau i gyfrannu at y we.

  Ers dyddiau Netscape, sy’n fwy na deg mlynedd yn ôl, mae’r criw sydd wedi bod yn paratoi’r fersiwn Cymraeg wedi bod yn brysur yn sicrhau fod y cyfieithiad yn cael ei ryddhau’n rheolaidd. Erbyn hyn mae’r dyddiau o weithio’n uniongyrchol gyda’r cod ar weinyddion Mozilla wedi dod i ben ac mae’r cyfieithiad yn cael ei baratoi drwy blatfform cyfieithu Pootle. Mae’r criw wedi derbyn cydnabyddiaeth Mozilla ac mae eu henwau wedi eu goleuo yn Nghaliffornia!

  Diolch hefyd i Osian ap Garth am ddarparu’r Geiriadur Cymraeg ers 2010, fel ychwanegyn gwirio sillafu ar gyfer llanw ffurflenni ar-lein ac yn y blaen. Mae di bod yn wych ar gyfer ei ddefnyddio yn Pootle!

  Mae Firefox ar gael o wefan Cymraeg Mozilla ar gyfer Apple, Linux a Windows ac mae Firefox Android ar gael yn Gymraeg ar gyfer ffonau a thabledi Android o Play Store, Google.

  Pethau eraill sydd ar y gweill ond efallai nid yn fuan:

  Firefox OS – meddalwedd ffôn symudol, tabledi, teledu, Raspberry Pi ac yn y blaen, yn Gymraeg. Bydd hi’n flwyddyn neu ddwy cyn bod ffonau digon pwerus a chaboledig yn rhedeg Firefox OS ymddangos ar y farchnad ym Mhrydain, ond mi fydd fersiwn Cymraeg ar gael!

  Os hoffech gael golwg ar fersiwn datblygol ohono yn Windows, mae modd ei lwytho i lawr, echdynnu’r ddelwedd a chlicio ar bash ac aros am dipyn a bydd y rhaglen yn agor.

  Thunderbird a Lightening -y rhaglenni e-bost a dyddiadur

   
 • Rhos Prys 4:45 PM ar 9 November 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Dathliad arbennig Firefox yfory! 

  Bydd Firefox yn dathlu diwrnod arbennig iawn yfory a hynny’n cynnwys y gwaith o ddarparu fersiwn yn Gymraeg. Cadwch lygad allan am wybodaeth am y dathliad ac yn y cyfamser ewch i wefan Gymraeg Mozilla i ddysgu rhagor am waith Mozilla a sut fedrwch chi gefnogi’r gwaith hwnnw.

  Mae modd gosod Firefox yn Gymraeg ar eich cyfrifiadur Windows, Mac a Linux o’r wefan Gymraeg ac o Play Store, Google ar gyfer eich ffôn Android.

   
 • Carl Morris 2:09 PM ar 28 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , e-gyhoeddi,   

  Cwrs e-Gyhoeddi gyda @CULT_Cymru yng Nghaerdydd 

  Mae CULT Cymru yn trefnu cwrs am e-gyhoeddi.

  Darparir y cwrs yng Nghaerdydd ar 8fed o Dachwedd 2014 trwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnwch i CULT Cymru yn uniongyrchol am ragor o fanylion neu gofrestru.

   
 • Rhos Prys 2:44 PM ar 27 October 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Ystadegau WordPress 4.0 Cymraeg 

  O fewn peiriant cynhyrchu WordPress 4.0 Cymraeg mae peiriant cyfrif sawl copi sydd wedi cael eu llwytho i lawr yn ôl iaith. Fel mae’n sefyll heddiw mae 104 copi o’r un Cymraeg wedi ei lwytho i lawr, sy’n fwy na fyddwn i wedi disgwyl. Wrth gwrs, mae’n bosib mai’r ffigwr go iawn yw 52 a bod pawb (heblaw Hacio’r Iaith ;-) ) wedi diweddaru ers anffawd 3.9.2.

  Mae WordPress 4.0 wedi ei ddiweddaru ers hynny ac os nad ydych wedi gwneud mae croeso i chi ddiweddaru i’r fersiwn cyfredol.

  Dyma nhw’r ffigyrau:

  Ystadegau Llwytho i Lawr

  Mae’r dudalen hon yn dangos y nifer o’r Cyfrif Llwytho i Lawr — cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress sydd wedi eu llwytho i lawr 4.0 — yn ôl iaith.

  Y Cyfan 13,949,650
  en 6,604,090
  ar 160,354
  az 456
  bg_BG 5,174
  bn_BD 709
  bs_BA 1,562
  ca 7,749
  cs_CZ 21,691
  cy 104
  da_DK 38,955
  de_DE 458,518
  el 10,536
  en_AU 10,593
  en_CA 40,926
  en_GB 67,005
  es_CL 7,854
  es_ES 548,092
  es_PE 3,737
  es_VE 1,487
  et 3,263
  eu 1,534
  fa_IR 401,842
  fi 16,571
  fr_FR 418,877
  gd 28
  gl_ES 559
  he_IL 15,362
  hr 7,222
  hu_HU 26,298
  id_ID 39,530
  is_IS 737
  it_IT 158,751
  ja 2,930,063
  ko_KR 29,986
  ky_KY 7
  my_MM 406
  nb_NO 23,800
  nl_NL 179,523
  pl_PL 104,021
  pt_BR 231,948
  pt_PT 26,977
  ru_RU 291,679
  sk_SK 13,562
  sl_SI 4,518
  sq 367
  sr_RS 6,114
  sv_SE 59,248
  th 48,792
  tr_TR 191,850
  uk 4,813
  zh_CN 671,050
  zh_TW 50,760
   
  • Carl Morris 3:05 PM ar 28 Hydref 2014 Paraddolen

   Ble wyt ti wedi canfod y ffigur yma?

  • Rhoslyn Prys 9:10 AM ar 1 Tachwedd 2014 Paraddolen

   https://cy.wordpress.org > Bwrdd Rheoli > Download Stats. Mae’n adrodd 111 heddiw, dydd Sadwrn, 1 Tachwedd 2014.

   Mond 7,014,428 i fynd i ddal i fyny gyda’r Saesneg :-)

 • Carl Morris 4:27 PM ar 22 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein 

  rip-bbc-geiriadur

  Mae BBC newydd dynnu eu geiriadur Cymraeg-Saesneg i lawr. Mae’n anodd deall y rhesymeg tu ôl i’r penderfyniad yma, sef diffyg gallu i gefnogi’r technoleg yn y cefndir. Mantais y geiriadur BBC oedd y rhyngwyneb syml. Dw i’n ymwybodol bod cyfieithwyr proffesiynol a defnyddwyr amatur yn ogystal yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell ddibynadwy trwy’r dydd.

  Ddylen ni’n cymryd bod ‘technoleg’ yn golygu bach o perl neu rywbeth tebyg? Ta waeth, pe tasai’r geiriadur yn bwysig i’r BBC byddan nhw wedi ffeindio ffordd o’i gefnogi.

  Mewn newyddion eraill, mae’r hen geiriadur.net – gwefan Prifysgol y Drindod Dewi Sant – wedi diflannu oddi ar y we ers wythnos ar ôl 12 mlynedd o wasanaeth. Mae’n edrych fel bod rhywun wedi methu adnewyddu’r enw parth – yn ddamweiniol neu yn bwrpasol. Dw i wedi gofyn iddynt ond doedd dim ymateb.

  Dw i’n tueddol o ddefnyddio Geiriadur Prifysgol Cymru sydd yn adnodd da er bod y rhyngwyneb a dyluniad yn lletchwith yn fy marn i. Gallwn i ddweud yr un peth am Geiriadur yr Academi. Mae Ap Geiriaduron ar y ffôn ac mae Termau.org yn ddefnyddiol ar gyfer termau arbenigol.

  Ond mae’r bysoedd yn dal i fethu’r geiriaduron sydd wedi diflanni y mis hwn.

  Mwy o eiriaduron

   
  • Dafydd Tomos 7:43 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Rhaid dweud nad ydw i wedi defnyddio geiriadur.net ers blynyddoedd nac un y BBC i ddweud y gwir (ers dyfodiad GyA a GPC). Yr unig fantais i un y BBC yw fod e’n gwbl hygyrch a felly mae’r geiriau yn ymddangos yng nghanlyniadau peiriannau chwilio, a dyna’r unig adeg oeddwn i’n cyrraedd geiriadur y BBC. Roedd e weithiau yn ddefnyddiol i fynd o saesneg -> Cymraeg.

   Doedd y casgliad o eiriau ddim o dan drwydded agored beth bynnag a dwi ddim yn credu fod e’n cael eu ddiweddaru (yn anffodus, ydi’r un peth yn wir am Eiriadur yr Academi?)

   Fel rhywun sy wedi gorfod cynnal gwefannau sy’n fwy na degawd oed (rhai wedi eu dal at ei gilydd gyda Perl a darnau o gortyn) mae gen i gydymdeimlad o ran gorfod cynnal y gwasanaeth. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer platfform sydd ddim yn cael eu gefnogi, o ran diogelwch ac ati.

   Ar hyn o bryd dwi’n gorfod adeiladu system pen-blaen newydd i ‘guddio’ hen system etifeddol (sydd mond yn 8 mlwydd oed!). Wedi dweud hynny mae’n system llawer mwy cymleth na jyst chwilio am eiriau.

  • Rhys Wynne 10:14 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Ro’n i’n ei ddefnyddio tipyn (defnyddiais i o bore ‘ma, cyn iddo diflannu). Yn ogystal a’r ffaith bod modd chwilio o Gymraeg i Saesneg, roedd geiriau arno na sydd ar GyA, yn arbennig pethau cyfoes, fel ‘gwefan’ er enghraifft (!) ac roedd yn handi wedyn i wirio cenedl gair yn Gymraeg. Nodwedd defnyddiol arall oedd wrth i chi ddechrau teipio gair, roedd yn dyfalu gweddill y gair, eto defnyddiol os nad oeddech yn sicr o’r sillafiad ac sy’n un o’r amryw nodweddion sydd ddim gan GyA.

   O ran yr ochr dechnegol, mae’n siwr bod cynnyws mewn ieithoedd eraill yn cael eu colli o safleodd y BBC am yr un rheswm (wyddwch chi am esiampl?), a dwi’n gwybod y nesaf peth i ddim am yr ochr hyn, ond dychmygaf mai dyma un o wasanaethau Cymraeg y BBC oedd yn cael dipyn o ddefnydd, ac ysgwn i a roddwyd unrhyw ystyriaeth i’w ail-lansio ar sail y dechnoleg ddiweddaraf sy’n gyrru gwefannau BBC? Neu ai esgus cyfleus yw hyn i gwtogi ar y Gymraeg ymhellach gan y gorfforaeth?

  • Eirwen 10:52 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Bum yn gweithio ar y geiriadur ac roedd hi’n anffodus ei fod wedi ei greu cyn i’r BBC adnewyddu eu systemau arlein canolog. Byddai’n gret petai BBC Cymru Arlein yn gofyn an arian prosiect i greu fersiwn newydd gan mai hwn oedd yr unig adnodd oedd yn dweud os oedd gair yn fenywaidd/gwrywaidd (help mawr pan yn sortio treigladau), rhedeg berfau ac yn cynnig clipiau sain. Werth holi Huw M yr Is Olygydd am fersiwn newydd.

  • Robyn 2:23 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   Erbyn hyn rwy’n dibynnu ar y Gweiadur (www.gweiadur.com) – mae’n rhoi cenedl enwau, rhedeg berfau ac arddodiad a chymharu ansoddeiriau yn ogystal â rhoi clipiau sain ar gyfer llawer o’r geiriau. Yn ogystal, mae’n diffinio pob gair sydd yn llawer o help wrth ddewis y gair Saesneg cyfatebol mwyaf priodol. (Rwy’n mynd at GPC a GyA pan nad yw’r gair yn y Gweiadur, ond gyda band-eang cefn gwlad, dwi’n ffeindio’r ddau yn araf iawn i lwytho!)

  • Carl Morris 2:39 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   @dafyddtomos

   Dw i’n siŵr bod ‘na trafferthion i’r gweithwyr.

   Ond o ran y Gorfforaeth, dw i ddim yn meddwl bod y rheswm swyddogol yn iawn.

   BBC, dwedwch os nad ydych chi’n meddwl bod angen darparu Geiriadur bellach oherwydd opsiynau eraill ar y we. Neu os nad yw’r trwydded ar gyfer y cynnwys ar gael rhagor. Dyma i chi resymau da. Maent yn cyfeirio at bethau allanol.

   Mae’r prosiect Geiriadur yma yn fach iawn. BBC wnaeth datblygu iPlayer a sawl prosiect uchelgeisiol arall. Mae arian i’w fuddsoddi/wastraffu ar DMI ond oedd ‘na unrhyw ymdrech i chwilio am gynllun amgen ar gyfer prosiect Cymraeg?

  • Iwan S 2:59 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   Yn ogystal â’r Geiriadur, mae Vocab di mynd hefyd (teclyn i gyfieithu geiriau o fewn tudalen). Yn sicr roedd o’n hen dechnoleg ac angen ei adnewyddu (mae na ffyrdd lot gwell o wneud yr un peth erbyn hyn) ond mae’n edrych fel bod y BBC jysd di tynnu’r plwg heb drafferthu ddweud wrth y bobl eraill oedd yn ei ddefnyddio, gan dorri gwefannau allanol.

   Mae’n wir bod y BBC wedi symud at system wedi seilio ar PHP ar gyfer y brif safle, ac roedd y Geiriadur a Vocab yn rhaglenni Perl (datganiad diddorddeb: fi codiodd y ddau), felly fyddai wedi bod yn anodd eu cynnal yn eu ffurf bresennol.

   Ond petai ewyllys yna i’w cadw neu eu haildatblygu, gellid fod wedi gwneud, wrth gwrs.

   Mae safle enfawr Genome newydd y BBC wedi codio’n Perl, felly yn amlwg fyddai ddim yn amhosib.

   http://www.bbc.co.uk/blogs/internet/posts/Genome-behind-the-scenes

   Felly esgus ydi’r lein am dechnoleg. Diffyg diddordeb ydi’r gwir rheswm am wn i.

   Ond mae yn edrych yn od bod holl adnoddau dysgu Cymraeg y BBC yn cael eu cau neu’u harchifio, tra bod y bosys yn dweud bod angen denu mwy o rai llai hyderus eu Cymraeg i ddefnyddio’r gwasanaethau.

  • Dafydd Tomos 7:03 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   “Mae’r prosiect yn fach iawn”. A dyna pam y byddai yn isel iawn ar restr y byddai’r BBC eisiau cynnal. Cywirwch fi os dwi’n anghywir ond os oedd na waith (gwefannau) technegol wedi ei wneud o fewn BBC Cymru yn y gorffennol, dyw hynny ddim yn wir bellach. Mae Vocab wedi diflannu hefyd er enghraifft, union 10 mlynedd ar ôl lansio (oedd yna gyfyngiad ar y drwydded geiriadur?)

   Yn hytrach na ail-greu gwasanaeth gan y BBC gyda data caeëdig eto, efallai fase’n syniad edrych ar be sy’n bosib gwneud gyda data agored. Mae’n debyg fod grantiau ar gael ar gyfer y math yma o beth.

  • Rhodri 11:18 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   Dwi’n meddwl ei bod yn wir i ddweud bod adnoddau y BBC i gyd wedi eu canolbwyntio ar Cymru Fyw erbyn hyn o ran gwaith arlein. Does dim adran neu staff mewnol yn gweithio ar ddatblygu pethau fel hyn hyd y gwn i. Mae hyn yn spillover o DQF a’r lleihau ar yr hyn oedd yn cael ei weld fel ‘mission creep’ y Bîb ar y we. Dwi’n gweld y safbwynt taw nid rili lle y BBC yw darparu geiriadur arlein, ond dwi’n gweld hefyd bod DQF yn amherthnasol pan ti’n sôn am gynnwys Cymraeg, lle mae pob atodiad i’r hyn sydd ar gael yn werthfawr. Dyna pam bod y drafodaeth yma’n digwydd, er bod geiriaduron eraill i’w cael.

   Dwi’n credu bod na bwynt ehangach yma hefyd, sef y dylai bod sefydliadau sydd â rôl fawr i’w chwarae yn nhirlun digidol Cymru fod yn cydweithio er mwyn cynllunio prosiectau Cymraeg all weithio i wella sefyllfa pawb. Mae na bethau sydd yn rhan o isadeiledd y we mewn ieithoedd gwahanol ac mae adnoddau iaith yn rhan o hynny, fel y mae tech adnabod iaith – y blociau adeiladu. Os nad ariannu un ar eu gwefan eu hunain, dylai PSB Cymraeg olygu ariannu’r math hyn o beth hefyd, hyd yn oed os mae’n bodoli rhywle arall.

  • Colin 3:49 PM ar 28 Hydref 2014 Paraddolen

   Sgwrs ddiddorol. Jyst eisiau ail-bwysleisio pwynt Robyn – mae gweiadur.com yn dda iawn, ac ar gael am ddim. Mae hefyd yn cynnwys adran gyda rhediad berfau. Mae BBC Vocab yn adnodd defnyddiol iawn – dyw hynny ddim wedi diflannu hefyd nag yw e? Cytuno gydag Iwan S hefyd bod hwn yn gwbl groes i strategaeth Radio Cymru o ran denu’r dysgwyr i’r gwasanaeth.

  • Dafydd Tomos 8:34 PM ar 28 Hydref 2014 Paraddolen

   Mi wnes i ddarganfod y wefan hwn heddiw gyda llaw http://www.verbix.com/languages/welsh.shtml
   Dwi’n gwybod fod pobl eisiau i BBC ‘gefnogi’r Gymraeg’ ond y mwya allwn ni beidio dibynnu ar fehemoth gwe y BBC y gorau.

  • Carl Morris 2:35 PM ar 5 Tachwedd 2014 Paraddolen

   @colinnosworthy
   Mae sawl gwasanaeth BBC wedi diflannu yn sgil y Geiriadur gan gynnwys Vocab a’r rhedwr berfau a mwy.

   Gyda llaw mae Geiriadur.net wedi dod yn ôl (ond peidiwch ag anghofio’r www).

  • Shimmin Beg 11:32 AM ar 7 Tachwedd 2014 Paraddolen

   Mae geiriadur.net yn fyw, oni mod i’n breuddwydo?

   Efallai nid syniad newydd ydi hi, ond mi ro’n i’n meddwl, beth am prosiect rhyng-geltaidd i ddatblugu cyfiethiwr porwr? Wrth gwrs, cynnwys anhebyg sydd ar angen i’r geiriadur, ond dwi’n credu bod problemau tebyg iawn ganddyn nhw: mae’n rhaid i’r technoleg nabod arddodiadau, treigladau, ayyb.

  • Carl Morris 7:38 PM ar 27 Tachwedd 2014 Paraddolen

   Dyma ohebiaeth gyda’r BBC er gwybodaeth.

   Annwyl BBC

   Fel defnyddiwr brwd o wefan BBC hoffwn i ofyn cwestiwn i chi.

   Allech chi adael i mi wybod pa wasanaethau ar-lein sydd wedi dod i ben yn ddiweddar os gwelwch yn dda?

   Rwy’n ymwybodol bod rhai wedi gorffen fel canlyniad o’r penderfyniad i ddiffodd y cysylltiad i weinyddion ATOS gan gynnwys y Geiriadur, VOCAB a’r Rhedwr Berfau ac wedi clywed bod ambell i gêm wedi gorffen hefyd.

   Diolch yn fawr iawn i chi

   Carl

   Annwyl Carl,

   Diolch am eich ymholiad am wasanaethau ar-lein y BBC.

   Dros y misoedd diwethaf, mae’r BBC yn ei gyfanrwydd wedi ymgymryd â phrosiect eang i edrych ar ein cynnwys ar y we, yn enwedig hen wefannau. Fel rhan o’r prosiect, rydym wedi mudo cynnwys i’n tudalennau cyfredol yn ogystal â chau ac archifo peth o’n cynnwys nad yw’n gyfredol bellach neu lle mae’r dechnoleg yn rhy hen i’w gynnal. Lle mae hyn wedi digwydd, mae baner ar y dudalen i nodi ei fod una’i wedi ei archifo neu ei gau.

   Fe sonioch yn benodol am VOCAB, y geiriadur a’r Rheolwr Berfau. Fe ddatblygwyd y rhaglenni hyn tua deng mlynedd yn ôl, fel adnoddau ar-lein i helpu defnyddwyr y we oedd yn dysgu Cymraeg. Bellach, nid yw’r dechnoleg sy’n sail i’r rhaglenni yma yn gyfredol, felly nid oes modd ei gynnal. Fel y byddwch yn ymwybodol, dros y blynyddoedd, mae’r ddarpariaeth o safbwynt adnoddau ar-lein i ddefnyddwyr y Gymraeg wedi ehangu’n sylweddol gydag adnoddau eraill ar gael erbyn hyn sydd yn gwneud gwaith tebyg. Am restr ewch i http://m.bbc.co.uk/cymrufyw/29173236

   Gan fod adnoddau ar-lein i ddefnyddwyr y Gymraeg wedi ehangu’n sylweddol dros y blynyddoedd, a geiriaduron ac adnoddau eraill ar gael, rydym yn edrych ar ein darpariaeth ym maes dysgu Cymraeg yn fwy cyffredinol ac ar hyn o bryd yn ymgynghori gydag unigolion sydd yn gweithio yn y maes yma. Ein bwriad fydd lansio elfennau newydd o’n gwasanaeth yn y misoedd nesaf fel rhan o’n gwasanaeth ar-lein newydd, Cymru Fyw.

   O ran y gemau, mae nifer fach o’r gemau oedd yn defnyddio’r dechnoleg CGI wedi eu cau gan nad oes modd cynnal y dechnoleg. Rydym yn ymwybodol o broblemau technegol dros dro gyda rhai o’r gemau sy’n defnyddio Flash, wrth i’r gwaith o gysoni’r we fynd rhagddo ac yn gweithio i adfer y rhain ar hyn o bryd.

   Diolch i chi eto am gysylltu.

   Gwasanaethau’r Gynulleidfa, BBC Cymru
   03703 500 700
   BBC Cymru
   http://www.bbc.co.uk/cymru

  • Rhys Wynne 10:36 PM ar 29 Tachwedd 2014 Paraddolen

   Falle nid yn wasanaeth, ond mae gwybodaeth ddefnyddiol (YFMI) am y Gymraeg, ond yn Saesneg wedi diflannu, sef ‘What’s in a name?’ (gweler hen URL: http://www.bbc.co.uk/wales/whatsinaname/sites/placenames/pages/alltwalis.shtml). Nid rheswm technegol sydd tu cefn i hyn hyd y gwelaf i, gan bod fersiwn Cymraeg yn dal i fodoli.

   Yn 2007, blogiais am gyfres arbennig o ddathliladau gan Radio Cymru/BBC Cymru i ddathlu 50 mlynedd ers cyhoeddi Wythnos yng Nhgymru Fydd. Roedd is safle ar wefan BBC ar ei gyfer gyda thipyn o gynnwys. Gallaf ddeall y gall bod problem trwydded gyda rhan o’r cynnwys, ond yn roedd y wefan yr is wefan i’w gweld 5 mis yn ddiweddarach o leiaf: https://web.archive.org/web/20071021082303/http://www.bbc.co.uk/cymru/radiocymru/safle/wythnos/
   Eto nid gwasanaeth oedd hwn, ond roedd o’n adnodd addysgol defnyddiol a rhywbeth dwi wedi cyferio dysgwyr ato yn y gorffenol gan bod y llyfr wedi ei addasu ar gyfer dysgyr ac mae’n/roedd yn ffordd dda o roi ychydig o gyd-destun i bobl sy’n anghyfarwydd a diwylliant/hanes/gwleidyddiaeth Cymru a’r Gymraeg yn ogystal a bod yn un o nofelau amlycaf ein llên.

  • Delyth Prys 4:44 PM ar 1 Rhagfyr 2014 Paraddolen

   Erbyn hyn mae Geiriadur y BBC nôl yn fyw dan ei enw newydd Geiriadur Bangor. Mae wedi’i letya ar wefan Prifysgol Bangor ar http://geiriadur.bangor.ac.uk/. Cyfuniad yw e mewn gwirionedd o eiriadur cyffredinol Cysgair, sy’n rhoi geirfa gyffredin y Gymraeg a’r Saesneg, a Y Termiadur Addysg, sy’n rhoi termau wedi’u safoni ar gyfer addysg ysgol a cholegau addysg bellach.

   Roeddwn i’n betrus iawn am eu cyfuno, fel a wnaed yn ein gwaith gwreiddiol i’r BBC. Roedd hyn am ein bod yn ceisio cael pobl i ddeall y gwahaniaeth rhwng geiriadur disgrifiadol fel Cysgair ar y naill law (lle mae rhyddid i bobl ddewis eu geirfa allan o holl gyfoeth yr iaith), a geiriadur rhagnodol fel Y Termiadur Addysg ar y llaw arall (lle mae angen safoni termau technegol er mwyn cyfathrebu clir).

   Ond mae’r ymateb ers i’r BBC dynnu’r geiriadur wedi dangos fod yna le i eiriadur gyda rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio fel hwn, sy’n gyfuniad o eiriau cyffredin a’r eirfa dechnegol ddiweddaraf yn yr iaith. Byddwn ni yn yr Uned Technolegau Iaith yn ceisio’i gynnal a’i ddiweddaru o hyn allan felly o’n hadnoddau ein hunain. Diolch i Dewi a Gruff o’r Uned am eu holl waith yn ei adfer a’i roi ar lein.

 • Carl Morris 3:05 PM ar 21 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014 

  Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, yn esbonio isod pam mae mor bwysig bod corff deddfu Cymru yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r llwyfannau digidol newydd. […]

  Mae mwy am y digwyddiad ar flog Diffyg Democratiaeth gan y Cynulliad. Gofynnwch iddynt am ragor o fanylion.

   
 • Rhys Wynne 10:24 PM ar 20 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014 

  Beth yw Hacio’r Iaith Bach? Cyfarfododd bychain (fel arfer mewn tafarn!) ble mae criw o rhwng (4 a 20+) yn cwrdd am drafodaethau rownd y bwrdd.

  Beth fyddwch yn ei drafod? Unrhyw beth, ond mae’n bosib y trafodwn data, ymgyrchu, diflaniad Geiriadur y BBC, gemau a chant a mil o bethau eraill. Dyma flas o beth drafodwyd yn y gorffennol.

  Hacio’r Iaith Bach
  Nos Fawrth 28ain Hydref 2014
  7:30 pm tan hwyr

  Prif bar, Chapter
  Market Road
  Treganna
  Caerdydd
  CF5 1QE

  #haciaith
  haciaith.com

  wifi ar gael
  croeso cynnes i bawb

   
 • Sioned Mills 10:39 AM ar 2 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad #40 — Bywyd yn dechrau yn Ddeugain! 

  Ydan, ry’n ni wedi cyrraedd 40 rhifyn o’r Haclediad — diolch am sticio efo ni! Yn y bennod hyd-yn-oed-llai-ffurfiol nac arfer bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn dathlu pedair blynedd o’u hoff dechnoleg, DDIM yn trafod ‘bendgate’ yr iPhone 6 a thrio deall os yw Windows wedi anghofio sut i gyfri wrth fynd yn syth o Windows 8 i Windows 10. Diolch am wrando am y 40 rhifyn diwethaf giang, allwn ni’m gwneud o heboch chi!

  Dolenni

   
  • Bryn Salisbury 12:53 PM ar 3 Hydref 2014 Paraddolen

   Dal methu credu bod ni di gwneud 40 o rain… Ta beth! Ymlaen i’r 40 nesaf!

c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu