Cofnodion Diweddar Tudalen 2 Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Carl Morris 4:11 PM ar 30 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , eisteddfod2014   

  Dewch i bethau tech/iaith yn #Steddfod2014 

  Rydym wedi casglu rhestr o ddigwyddiadau sy’n ymwneud a thechnoleg ac iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2014:

  Tech/iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2014: rhestr o ddigwyddiadau

  Ar hyn o bryd mae’r rhestr yn cynnwys digwyddiadau gyda:

  • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Ffrwti
  • Hacio’r Iaith
  • Prifysgol Bangor
  • Y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig

  Ewch i’r wici i ychwanegu rhagor o bethau, gadewch sylw am ddigwyddiad arall isod – neu jyst ewch i rai o’r digwyddiadau!

   
  • Dewi Fraunhofer 10:39 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Ble mae stondin haciaith ar faes yr Eisteddfod eleni ?

  • Carl Morris 1:02 AM ar 27 Awst 2014 Paraddolen

   Helo Dewi. Rhywsut gwnes i fethu eich sylw – mae’n flin gyda fi. Ond doedd dim stondin Hacio’r Iaith ar y maes yn 2014!

 • Carl Morris 2:22 PM ar 30 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , Prifysgol Bangor   

  Dim ond 10% o ymwelwyr Hacio’r Iaith yn dewis Cymraeg (Ydych chi wedi Cymreigio eich porwr?) 

  Mae gosodiad iaith cynnwys yn nodwedd bwysig ar eich porwr (e.e. Firefox, Chrome).

  Dw i wedi bod yn edrych at ddata yn ystod hanes y wefan Hacio’r Iaith ers Ionawr 2010, sy’n ymddangos bod 53% o ymweliadau yn ffafrio Saesneg UDA – yn ddiarwybod i’r rhan fwyaf dw i’n credu. Mae 29% yn ffafrio Saesneg Prydain Fawr.

  Dim ond 10% (cy a cy-gb) sydd yn dewis Cymraeg.

  Rhif Cod iaith Nifer o ymweliadau Cyfran
  1. en-us 21,718 53.48%
  2. en-gb 11,794 29.04%
  3. cy 2,181 5.37%
  4. cy-gb 1,976 4.87%
  5. en 1,754 4.32%
  6. ru 164 0.40%
  7. en_gb 129 0.32%
  8. pt-br 113 0.28%
  9. fr 72 0.18%
  10. de-de 63 0.16%

  Y cynnwys rydych chi’n derbyn yw’r testun trafod yma, nid y rhyngwyneb. Mae’r dewis Saesneg yn golygu bod lot o wefannau yn rhagosod Saesneg drostoch chi. Dyma un rheswm pam mae ystadegau am ddefnydd o wasanaethau Cymraeg ar-lein mor isel (dim ond un rheswm). Mewn achosion lle mae pobl eisiau Cymraeg, dydy’r ystadegau ddim yn adlewyrchu galw o reidrwydd.

  Fel arfer en-us neu en yw’r diofyn (gan gynnwys rhai o borwyr sydd ddim yn cynnig y dewis o gwbl). Felly mae’r ffigur en-gb yn ddiddorol achos mae’n golygu bod rhywun wedi bwriadu gwneud y dewis. Efallai taw sefydliadau Cymreig sy’n gyfrifol am rai o’r ymweliadau hynny?

  Mae gwefan Hacio’r Iaith yn uniaith Gymraeg heblaw am un tudalen ac ambell i ddyfyniad. Dw i’n cymryd bod y rhan fwyaf o ymwelwyr yn deall Cymraeg er bod eraill yn defnyddio Google Translate ayyb.

  Ta waeth, heblaw am yr ystadegau doedd dim ystyriaeth gan ein system o ddewis iaith y porwr – hyd at heddiw.

  haciaith-cymreigio-porwyr

  Os nad ydych chi wedi gosod Cymraeg fel eich hoff iaith rydych yn gweld neges a fideo ar wefan Hacio’r Iaith fel yr un uchod. Mae Ffrwti wedi gosod yr un ategyn. Dw i’n rhedeg y cod fel arbrawf ar hyn o bryd. Ydy pobl yn cytuno bod e’n syniad da?

  Yn fy marn i byddai hi’n neis tasai’r porwr yn gofyn i chi am ddewis iaith ar y tro cyntaf. Hefyd dylai sefydliadau yng Nghymru gwneud mwy i barchu dewis iaith defnyddwyr a gweithwyr.

  Mae’r ategyn ar gael i gyhoeddwyr gwe eraill ar wefan Dechnolegau Iaith Prifysgol Bangor. Diolch iddynt am eu holl waith.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 2:45 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Dyma ystadegau Ffrwti ers cychwyn:

   en-us — 15475 — 49.39
   en-gb — 13016 — 41.54
   cy-gb — 875 — 2.79
   cy — 590 — 1.88
   eu — 517 — 1.65
   en — 386 — 1.23
   es — 83 — 0.26
   es-es — 51 — 0.16
   pt-br — 45 — 0.14
   en_gb — 41 — 0.13

   (Nifer sesiynau yw’r golofn ganol)

   Hyd yn oed llai. Be am ddod nol diwedd Awst a chymharu mis Awst efo mis Gorffennaf i weld os oes unrhyw newid oherwydd yr ategyn.

   Falle bod o’n annoying i bobl ddi-Gymraeg sy’n dod i’r wefan (ac hefyd annealladwy – does dim esboniad Saesneg i’r pop-up). Roedd y fersiwn Catalaneg o hyn sef Catalanizador yn defnyddio graffeg bach ar draws top y sgrin yn hytrach na pop-up mawr a falle byddai hynny’n fwy addas.

  • Carl Morris 3:05 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Yn fwy annoying i bobl ddi-Gymraeg na’r cynnwys arferol?! Dw i’n credu bod rhai yn defnyddio Google Translate yn enwedig y rhai ar Chrome.

   Tybed os oes mwy ar symudol ar Ffrwti? Dw i ddim yn meddwl bod dewis o gwbl ar rhai systemau?

   Ymwelwyr i Hacio’r Iaith o ran system weithredu:
   Windows—19,974—49.18%
   Macintosh—10,394—25.59%
   iOS—3,347—8.24%
   Android—2,302—5.67%
   Linux—1,659—4.08%
   iPhone—1,607—3.96%
   iPad—621—1.53%
   (not set)—334—0.82%
   BlackBerry—170—0.42%
   iPod—65—0.16%

   Dylen ni i gyd trafod popeth yn y dafarn yn Steddfod yr wythnos nesaf. Dangos dy stats!

  • Dafydd Tomos 3:36 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Dyw en-gb ddim yn golygu o angenrheidrwydd fod rhywun wedi gwneud y dewis. Os ydych chi’n gosod Windows (a systemau eraill mae’n siwr) a dewis en-gb fel locale mi fydd hynny yn cael ei roi mewn i IE. Ac wrth ddefnyddio IE i gael copi o borwr arall mae’n debygol y fydd gwefannau hynny yn gweld y dewis iaith ac ail-gyfeirio at fersiwn en-GB yn lle en-US.

   Dw wedi gosod iaith fy mhorwr i cy ers dros 16 mlynedd a dwi ddim yn gweld y manteision o ran defnydd y Gymraeg ar lein achos mae’n golygu fod rhaid i *bob* gwefan amlieithog Cymraeg/Saesneg addasu eu cod i adnabod y dewis iaith a ail-gyfeirio mewn rhyw ffordd gall.

   A dyw e ddim mor syml a hynny – mae’n creu pob math o gymlethdodau. Os ydw i yn chwilio ar gwgl am rhyw eiriau penodol ac yn cyrraedd tudalen saesneg sy’n cynnwys y geiriau, a fydden i eisiau cael fy ail-gyfeirio yn awtomatig i’r fersiwn Gymraeg (na fyddwn, ond fe fyddai dolen ‘Cymraeg’ at dudalen sy’n cyfateb yn union i’r dudalen Saesneg yn ddefnyddiol – nid pob gwefan sy’n gallu gwneud hynny yn gywir).

   Os ydw i’n teipio parth dwyieithog i fewn e.g. http://www.wales.gov.uk hoffwn i weld y fersiwn saesneg a http://www.cymru.gov.uk – hoffwn i weld y Gymraeg. Dwi ddim eisiau iaith y porwr i ddewis wedyn. Fel mae’n digwydd mae wales.gov.uk yn gorfodi fi ddewis iaith eto er mod i wedi nodi hynny ddwywaith (drwy iaith y porwr a fy newis o URL).

   Beth am wefan gyda un parth yn unig – mae hyn yn symlach; mi fyddai’n bosib defnyddio iaith y porwr i ddewis iaith yn lle tudalen ‘sblash’. Ond os dwi’n dilyn dolen dwfn o wefan arall, fasen i ddim eisiau cael fy ail-gyfeirio.

   Mae’r dewisiadau hyn i gyd yn gorfod cael eu dewis a’i codio yn ôl beth sy’n addas i bob gwefan. Er bod hi’n ‘neis’ gallu gosod iaith y porwr mae’r gwaith pwysicach i wneud o ran dylunio gwefannau dwyieithog – sicrhau fod y dewis iaith mewn lle amlwg ar frig y dudalen a fod y newid iaith yn gweithio’n uniongyrchol.

  • Leia 11:09 AM ar 31 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Do’n i ddim yn gwybod bod hi’n posib i rhoi yr ieithoedd mewn trefn – nes i ychwangenu Cymraeg on ddim symud i’r brig!

  • colin 5:50 PM ar 22 Awst 2014 Paraddolen

   Da iawn, ydy e’n bosib ychwanegu’ ategyn hwn at flog ar wordpress?

  • Carl Morris 1:00 AM ar 27 Awst 2014 Paraddolen

   Nac ydy os wyt ti’n sôn am wordpress.com

 • Leighton Andrews 9:09 AM ar 27 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Cwtsia Lan! 

  photo 1 copy     photo 2 copy

  Eleni, dw i wedi sefydlu cwmni gyda Stuart Arthur, cyn-cyfarwyddwr technoleg Box UK, gyda’r enw Cwmni Digidol. Rydyn ni wedi bod yn datblygu ap yn diweddar. Cwtsh yw enw’r Ap – a Cwtch yn Saesneg, wrth gwrs. Y cynllun yw, lawnsio yn Gymraeg yn gyntaf, wedyn yn Saesneg, ond bydd pawb yn gallu newid rhwng y ddwy iaith. Ap ffotograffig ydy e, gyda’r lluniau yn cael eu tagio yn ddaearyddol  (‘geo-tagging’). Dyn ni wedi ei ariannu gyda buddsoddiad preifat.

  Rydyn ni’n recriwtio nawr pobol sy moyn profi’r ap. Mae fersiwn beta ‘da ni. Mae pobol yn ei brofi yng Nghymru, yn Ffrainc, yn Nenmarc ac yn India’r Gorllewin hefyd. Mae’r ap yn gweithio. Rydyn ni’n trafod yr ap gyda pobol sy moyn ein helpu ni i’w hyrwyddo hefyd.

  Mae’r holl beth wedi bod yn gyffrous, gweld yr ap yn cael ei greu. Rydyn ni wedi dechrau gyda syniad, wedi datblygu’r syniad ar bapur, wedi recriwtio datblygwr a dylunydd, wedi creu pensaerniaeth ar gyfer yr ap, wedi creu brand, ac wedyn wedi symud i ddatblygu yr ap ei hun. Gobeithio y byddwn ni’n gweld yr ap yn yr App Store cyn bo hir. Rydyn ni wedi cofrestru fel datblygwyr gyda Apple a rydyn ni’n gweithio ar fersiwn Android nesaf.

  Dilynwch ni ar Trydar @cwtshys. Os chi moyn ymuno y peilot, anfonwch e-bost i cwmnidigidol@gmail.com

  Mae’n bosib profi’r ap iOS ar hyn o bryd, ac ap Android cyn bo hir.

  Mwy yn y dyfodol agos!

   
  • M 2:56 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Dylai ddweud “dal eiliadau i’w cofio a chwtsia lan”. Mae angen treiglad llaes arnoch chi yn y frawddeg honno ;)

  • Dafydd Tomos 6:48 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Pob lwc gyda’r ap, ond dwi ddim yn siwr os ydi Cwtsh yn cyfleu yr ystyr. Mae, neu roedd, dau wefan ‘dating’ gyda’r enw.

  • Leighton 3:26 PM ar 6 Awst 2014 Paraddolen

   Diolch. Dyn ni wedi bod yn dadlu cwtsia neu chwtsia. Dw I’n meddwl byddwn ni’n gadael y brawddeg yn ystod cyfnod profi.

   Mae llawer o wefan yn defnyddio ‘cwtsh’ – bydd marchnata yn bwysig.

  • Leighton 6:17 PM ar 6 Awst 2014 Paraddolen

   Aaargh. Predictive Tecst. Cadw, nid Gadael.

 • Sioned Mills 11:17 AM ar 25 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Haclediad #38: tripiau haf a chips poeth 

  Y tro ‘ma ar eich hoff bodlediad crasboeth tech Cymraeg: Bryn yn esbonio jyst pam fod DRIP am fusnesa ar eich holl fanylion personol, mwy ar ffonau Microsoft yn colli 18,000 o weithwyr (ac un cwsmer o’r enw Sioned), a chipolwg ar y ‘Tripadvisor’ Cymraeg “Ar y Ffordd”. Hyn oll a llawer mwy i’ch clustiau ar draethau/yng ngerddi/mewn cocktail bars ledled Cymru, joiwch!

  Doleni

   
 • Carl Morris 9:05 PM ar 7 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ITV, , ,   

  ITV Cymru/@Hacio i lansio cynllun newyddion ar-lein newydd 

  Mae’n rhaid dweud fy mod i’n chwilfrydig am gynlluniau Hacio ar ôl gweld y hysbyseb swydd yma, yn enwedig am sut mae’r newyddiadurwyr proffesiynol yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ifanc.

  Ond os ydych chi am geisio am y swydd dw i’n credu eich bod chi’n rhy hwyr yn anffodus!

  Newyddiadurwr Ar-lein – ITV Cymru Wales
  Lleoliad – Caerdydd
  Llawn amser
  Cytundeb: 6 mis

  Cyfle cyffrous i ddatblygu newyddiaduraeth yn y Gymraeg ar-lein.

  Mae criw Hacio ar fin cyhoeddi cynllun newydd i annog pobol ifanc i fwydo eu cynnwys newyddiadurol eu hunain i’r we. Yn y swydd yma, byddwch yn gyfrifol am greu cysylltiadau gyda myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau, yn eu hysbrydoli i greu cynnwys ac yn sicrhau fod y deunydd yn gywir ac yn addas i’w gyhoeddi ar wefan Hacio.

  Bydd gennych frwdfrydedd am newyddiaduraaeth yn yr iaith Gymraeg, gwybodaeth eang am faterion cyfoes Cymru a’r byd, a bydd eich bys ar byls y digwyddiadau sydd o bwys i bobol ifanc. Bydd angen syniadau arloesol a’r dewrder i dorri tir newydd.

  Byddwch yn gyswllt cyson gyda S4C ac yn aelod allweddol o dîm fydd yn mynd ar daith i ysgolion Cymru i gynnig hyfforddiant technegol a newyddiadurol.

  Byddwch yn gyfathrebwr da ar lafar ac mewn print, a bydd angen y gallu a’r parodrwydd i weithio dan bwysau. Cewch y cyfle hefyd i weithio ar raglenni Y Byd ar Bedwar a Hacio.

  Mae ITV yn le gwych i weithio. Os os oes gennych chi ddoniau technegol a chreadigol a’r awydd i wynebu her newydd bob dydd, cysylltwch â ni.

  Dyddiad cau: Gorffennaf 7fed 2014

   
  • Colin Nosworthy 10:33 PM ar 24 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Ie, cyffrous iawn.

 • Sioned Mills 11:42 AM ar 13 June 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Haclediad #37: Google… anghofia hi. 

  Tro yma ar yr haclediad bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn rhoi Nest Iest ar Test (iep, thermostat clyfar, w, cyffro!), gofyn i Google ein hanghofio ni, ac yn ail-fyw dyddiau euraidd gemau Nintendo trwy gemau newydd y Wii U o gynhadledd E3 yn Vegas. Ac wrth gwrs, bydd digon o jôcs gwael a thrafod tech i chi joio ar y traeth/tra’n llosgi selsig yn yr ardd (sa thermostat yn helpu falle).

  Dolenni

   
 • Carl Morris 12:04 AM ar 30 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: BuzzFeed, Ffrwti, , twristiaeth   

  Reddit: cyfrif Croeso Cymru/visit_wales 

  Mae cyfrif o’r enw visit_wales ar Reddit, dw i’n cymryd taw Croeso Cymru ydynyt.

  Mae’n eithaf diddorol i weld defnydd o blatfform o’r fath gan sefydliad cyhoeddus. Mae rhai o’r lluniau wedi cael tipyn o drafodaeth. Does dim terfyn ar beth maen nhw yn fodlon gwneud i dynnu sylw (rhybudd: crinjlyd).

  Pa effaith ar y Gymraeg? Byddai fe’n neis tasen nhw yn bostio pethau am y Gymraeg – a phethau yn Gymraeg o bob math. Mae eisiau hyrwyddo Cymru i siaradwyr Cymraeg a datblygu ‘twristiaeth ieithyddol’ i bobl o du allan.

  Dylen nhw postio pethau ar BuzzFeed hefyd efallai – a Ffrwti

  Gyda llaw os ydych chi’n chwilfrydig am Reddit mae llwyth o bethau arno fe – da, drwg a hyll. Dechreuwch ar /cymru a /llawenyddhebddiwedd

   
 • Rhys Wynne 6:56 PM ar 28 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 3 (31.5.14) 

  Cynhelir y trydydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd yn y Central Bar, Plas Windsor, ar ddydd Sadwrn 31 Mai.  Dyma ragor o wybodaeth ac i nodi os oes gennych ddiddordeb mewn dod. Croeso cynnes i bawb!

  (os nad ydych yn hyderus yn gadael nodyn ar y wici gallwch adael sylw yma)

   
 • Carl Morris 1:52 AM ar 16 May 2014 Paraddolen  

  Golwg360 yn newid ei system sylwadau i Disqus 

  Dywedodd Golwg360:

  [...] mae gwasanaeth newyddion ar-lein Golwg360 wedi cyflwyno adnodd sylwadau newydd i’r wefan.

  Bydd darllenwyr bellach yn gallu gadael eu sylwadau ar straeon gan ddefnyddio system ‘Disqus’ sy’n cael ei ddefnyddio’n eang gan flogiau a gwefannau newyddion.

  Bwriad symud at system sylwadau newydd yn ôl Golwg360 ydy cynnig mwy o gyfleoedd rhyngweithiol i ddarllenwyr, yn ogystal â lleihau camddefnydd o’r adnodd. [...]

  Fyddai hi’n neis i weld llwyddiant i’r syniad yma. Ar yr hen system roedd unrhyw un yn gallu teipio unrhyw enw, doedd dim modd sicrhau taw’r Dafydd Iwan go iawn oedd y sylwebydd ar unrhyw adeg heb sôn am y trols. Bydd mewngofnodi/cyfrifon yn wneud bach o wahaniaeth.

  Mae prinder o wefannau a blogiau yn Gymraeg sy’n cael trafodaeth dda yn y sylwadau. Mae’n ymddangos bod llawer o Gymry yn ffafrio Facebook/Twitter, sy’n iawn cyn belled bod e ddim ar draul gwasanaethau brodorol. Mae eisiau normaleiddio’r arfer o drafod pethau ar wefannau a blogiau.

  Dw i wedi gadael sylw ar y stori, hynny yw sylw am sylwadau trwy Disqus (bach yn meta ond dyna ni) ac mae Golwg360 yn awyddus i glywed barnau eraill.

  Ewch i’r stori Golwg360 i adael sylwadau a phrofi’r system. Wel, does dim modd gadael sylwadau ar y cofnod hwn achos dw i wedi diffodd y nodwedd tro yma.

   
 • Rhys Wynne 10:38 PM ar 5 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , Dinbych, Llandudno, Llangefni,   

  Hyfforddiant Wicipedia yn Ninbych, Llangefni a Llandudno 

  Sesiwn AM DDIM i ddysgu ac ehangu sgiliau golygu Wicipedia

  Dewch i wybod sut i roi gwybodaeth am eich ardal a’ch diddordebau yng ngwyddoniadur mwyaf a mwyaf poblogaidd y byd. Os yw’n bodoli ar Wicipedia, mae’n debyg ei fod ar frig canlyniadau chwilio ar-lein, felly helpwch sicrhau bod pobl drwy Gymru a’r byd yn medru darganfod yr holl bethau grêt i’w gweld a gwneud yn eich ardal chi.

  Cofiwch ddod â’ch gliniadur neu dabled!

   

  15 Mai, 7pm, Tafarn Neuadd y Gild, Dinbych

   

  20 Mai, 1pm, Gwesty’r Bull, Llangefni

   

  21 Mai, 1pm, Canolfan Tŷ Llywelyn, Llandudno

  Ebostiwch aled@wicicymru.org os ydych eisiau mynychu neu holi am fwy o wybodaeth.

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu