Diweddariadau Diweddar Tudalen 2 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 2:46 PM ar 13 July 2016 Dolen Barhaol  

  Caerdydd Creadigol: Dangos a Dweud. 18/07/16 Hen Lyfrgell Caerdydd 

  Mae rhwydwaith creadigrwydd Prifysgol Caerdydd – Caerdydd Creadigol – yn cynnal noson i ddangos prosiectau Cymraeg yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, 18:30 – 20:00 ar y 18fed o Orffennaf 2016.  Dyma’r arlwy:

  Huw Marshall  – Awr Cymru

  Cai Morgan – PUMP

  Daf Prys – FIDEO8

  caerdydd creadigol

  Dyma’r manylion o wefan Caerdydd Creadigol:

  “Mae ‘Dangos a Dweud’ Caerdydd Creadigol yn ddigwyddiad chwarterol sy’n rhoi platform i amrywiaeth gyffrous o bobl a phrosiectau creadigol y ddinas. Mae’n dod â chymuned greadigol Caerdydd at ei gilydd o dalent sefydledig i dalent newydd, i glywed am eu huchelgeisiau a’u prosiectau cyfredol.

  “Bydd pob un o’r siaradwyr yn rhoi cyflwyniad brys o 10 munud ac yn dod â gwrthrych gyda nhw. Gallai’r gwrthrych fod yn ffynhonnell eu hysbrydoliaeth, offeryn gwaith neu rywbeth sy’n eu cysuro. Bydd y siaradwyr yn rhannu eu gwaith ac yn esbonio pwysigrwydd eu gwrthrych.

  “Cyflwynir y digwyddiad hwn yn Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.”

  Tocynnau am ddim o fan hyn.

   
 • dprys 11:58 AM ar 20 June 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Technoleg Lleferydd   

  Ysgoloriaeth PhD Technoleg Lleferydd 

  Oes unrhyw un o ffrindiau Hacio’r Iaith yn awchu am y cyfle i wneud PhD ym maes Technoleg Lleferydd Cymraeg? Dyma’ch cyfle! Rhagor o wybodaeth ar https://www.bangor.ac.uk/doctoral-school/kess/scholarship.php.cy

   
 • Sioned Mills 11:59 AM ar 9 June 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 50 – Canol Oed 

  Croeso i bennod restrospectif (a hyd yn oed mwy random nac arfer) arbennig o’r Haclediad yn dathlu cyhoeddi ein hanner canfed podlediad. Bydd Bryn, Sioned ac Iestyn yn mynd a chi nôl trwy’r archif, ond yn trafod stwff heddiw hefyd fel bwtler Google, Android pay a minimaliaeth.
  Diolch enfawr i chi gyd am wrando dros yr hanner can rhifyn diwethaf!

   
 • Carl Morris 9:49 PM ar 6 May 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: BydTermCymru, ,   

  Holiadur BydTermCymru 

  I’r rhai sy’n licio terminoleg a chyfieithu, Llywodraeth Cymru yn dweud:

  O fis Mehefin ymlaen byddwn yn gweithio ar Gam 2 gwefan BydTermCymru – sef cywiro’r gwallau technegol sy’n weddill ac efallai wneud rhai addasiadau i’r dyluniad.

  Y cam nesaf wedi hynny fydd mynd ati i fireinio’r adnoddau sydd ar gael ar y wefan, a datblygu adnoddau newydd.

  Er mwyn sicrhau y byddwn yn canolbwyntio ar y gwelliannau pwysicaf, ac yn datblygu ein hadnoddau yn y modd mwyaf defnyddiol i gyfieithwyr Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus yn ehangach, rydym wedi lansio holiadur ar wefan SurveyMonkey. Fe’ch anogwn i fanteisio ar y cyfle hwn i ddylanwadu ar ffurf a chynnwys BTC at y dyfodol, gan gofio y caiff eich sylwadau eu casglu’n gwbl ddienw.

  […]

  Ewch i’r eitem am Holiadur BydTermCymru ar eu gwefan am ragor o wybodaeth

   
 • Sioned Mills 10:46 PM ar 28 April 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 49: Haciaith 2016 

  Mentrodd 66% o griw’r Haclediad i ddigwyddiad byw Hacio’r Iaith 2016 yng Nghaerdydd – ar cyfan gewch chi di’r podlediad ma! Buodd Bryn a Sioned yn cyfweld creawdwyr Macsen, llais AI cynta’ Gymraeg, yn ogystal â bwyta llawer gormod o Jelly Babies…

   
 • Carl Morris 2:04 PM ar 18 April 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru 

  Nominet yw’r corff sy’n rheoleiddio’r enwau parth .cymru a .wales.

  Maent yn cynnal ymchwil ar yr enwau parth .cymru a .wales ac wedi gofyn i mi rannu arolwg byr o ymwelwyr â gwefan Hacio’r Iaith ar ei rhan.

  Mae cyfle i roi adborth iddynt yma:

  http://bit.ly/arolwgnominet2016

  Os ydych chi’n llenwi’r arolwg byr hwn mi fydd yn helpu Nominet i wella ei gwaith.

  Dylai fe gymryd dau neu dri munud ar y mwyaf.

   
 • Sioned Mills 5:26 PM ar 13 April 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 48: OMB Haclediad arall syth bin! 

  Haclediad newydd i’ch clustiau mewn llai na 6 mis? Be sydd, yn wir, haru ni? Tro yma bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod iPhones newydd (dyna sioc), Apple yn 40, rhwydwaith cymdeithasol kawaii ru hwnt newydd Nintendo, pa hawl sgen yr FBI i’ch gwybodaeth chi a cheir widawiw Tesla. Hyn oll a mwy yn arwain at Hacio’r iaith 2016 yng Nghaerdydd ar Ebrill 16, mwynhewch!

   
 • Rhos Prys 10:40 AM ar 13 April 2016 Dolen Barhaol  

  WordPress 4.5 

  Logo WordPressMae’r fersiwn diweddaraf o WordPress wedi ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru!

  Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.

  Gyda lansio WordPress 4.5 mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.4. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 250 o becynnau ryddhau a 3,369 pecyn iaith hyd heddiw.

  Mae’r cofnod ar Haciaith.com ar 19 Awst am WordPress 4.3 yn cyfeirio at y ffaith fod 205 o becynnau ryddhau wedi eu llwytho i lawr ar gyfer WordPress 4.2. Cynnydd felly o 45 gwefan. Does gen i ddim ffigwr cyfatebol ar gyfer y pecynnau iaith. Mae WordPress.org wedi ei lwytho i lawr dros 42 miliwn (42,737,524) o weithiau ym mhob iaith.

  Mae cyfieithiad WordPress 4.5 wedi ei drosglwyddo i WordPress.com. Does dim data o ran defnydd y rhyngwyneb Cymraeg ar WordPress.com.

  Diolch i Rhoslyn Prys, Carl Morris, Iwan Standley a Gruffudd Prys.

  Dyma sy’n newydd:

  Gwelliannau Golygu

  Dolennu Mewnlin

  Canolbwyntiwch ar eich ysgrifennu gyda rhyngwyneb fydd yn tarfu llai a sy’n caniatáu i chi gysylltu’n haws â’ch cynnwys.

  Fformatio Llwybrau Byr

  Ydych chi’n mwynhau defnyddio llwybrau byr fformatio ar gyfer rhestrau a phenawdau? Mae nhw nawr yn fwy defnyddiol byth, gyda llinellau llorweddol a <code>.


  Gwelliannau Cyfaddasu

  Rhagolwg Byw Ymatebol

  Bydd eich gwefan yn edrych yn dda ar bob sgrin! Gallwch weld rhagolwg yn syth ar eich dyfais symudol, tabled a bwrdd gwaith drwy’r cyfaddaswr.

  Logos Penodol

  Mae themâu nawr yn gallu cynnal logos ar gyfer eich busnes neu frand. Mae themâu Twenty Fifteen a Twenty Sixteen wedi eu diweddaru i gynnal logos penodol, sydd i’w gweld yn adran Hunaniaeth Gwefan y cyfaddaswr.


  O Dan y Clawr

  Adnewyddu Dewisol

  Mae’r cyfaddaswr nawr yn cynnal fframwaith cynhwysfawr ar gyfer cyflwyno rhannau o’r rhagolwg heb ailysgrifennu eich cod PHP yn JavaScript. Gallwch ei weld ar waith gyda Dewislenni.

  Newid Maint Delwedd Clyfar

  Mae delweddau mawr yn llwytho hyd at 50% yn gynt gyda dim colled mewn ansawdd. Mae’n edrych yn dda.

  Diweddariadau Llyfrgell JavaScript

  Mae jQuery 1.12.3, jQuery Migrate 1.4.0, Backbone 1.2.3, ac Underscore 1.8.3 wedi eu cynnwys.

  Gwelliannau i’r Llwythwr Sgriptiau

  Mae gwell cefnogaeth wedi ei ychwanegu ar gyfer sgriptiau dibyniaethau pennyn/troedyn. Mae’r wp_add_inline_script() newydd yn caniatáu ychwanegu cod ychwanegol i sgriptiau cofrestredig.

   
 • Hacio'r Iaith 6:58 PM ar 4 April 2016 Dolen Barhaol  

  Hacio’r Iaith 2016 Caerdydd – manylion a chofrestru 

  hadyn-ellis

  Bydd Hacio’r Iaith 2016, ein seithfed digwyddiad blynydddol, yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd am y tro cyntaf.

  Y dyddiad i’w roi yn eich dyddiadur yw:
  dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016
  9yb tan 5yp

  a’r lleoliad yw:
  Adeilad Hadyn Ellis, Prifysgol Caerdydd, Ffordd Maindy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

  Mae’n gyfle gwych i gyflwyno eich gwaith, cael ymateb i’ch prosiectau, bod yn ofod i brofi/arbrofi, cynnal gweithdai, a rhannu gwybodaeth am yr hyn sy’n eich tanio ym maes tech ac iaith.

  Ond yn bwysica oll, mae’n gyfle i fwynhau sgwrs gyda phobl newydd a chyfarwydd sydd efo’r un brwdfrydedd â chi dros y maes. Bydd yna siwr o fod recordiad byw o’r Haclediad hefyd!

  hacior-iaith-amserlen-2012-700

  Yr amserlen (yn 2012)

  Felly…

  Cofrestrwch am le (am ddim)

  Cyfrannwch at drefnu’r digwyddiad a phostiwch eich syniadau am sesiwn ar Google Drive (nid oes angen cyfrif)

  Gan ei fod yn gynhadledd agored mae disgwyl i bawb sy’n dod gyfrannu drwy sôn am eu prosiectau neu fod yn rhan o sesiwn mewn rhyw ffordd. Mae’n ddigwyddiad i rannu profiadau, a chymryd rhan, ddim eistedd nôl.

  Mae croeso i gyfraniadau o bob math sy’n ymwneud â’r Gymraeg a defnydd o dechnoleg, y we a’r byd digidol. Os ydych chi’n cynnig sesiwn dw i’n siŵr bydd rhywbeth o ddiddordeb i bobl eraill.

  Mae’n werth i chi bostio syniadau ar yr amserlen ar Google Drive os ydych am ddod. Gallwn drafod a helpu i roi sesiynau at ei gilydd.

  Os ydych eisiau man trafod mae blwch sylwadau o dan y cofnod hwn.

  Diolch yn fawr iawn i:

  • Jeremy Evas a Catrin Stephens am helpu gyda threfniadau
  • Prifysgol Caerdydd am y lleoliad, croeso ac am noddi coffi a the
  • Nominet am noddi cinio

  Edrychwn ‘mlaen at eich gweld chi!

  Carl, Rhys, Curon a chriw Hacio’r Iaith

  DIWEDDARIAD:

  Dyma gipolwg ar y ddogfen trefniadau gyda manylion am deithio, sesiynau, syniadau ac amserlen:

   
  • Dewi Eirig Jones 9:57 PM ar 4 Ebrill 2016 Dolen Barhaol

   Be ydi côd post Adeilad Hayden Ellis?

  • Carl Morris 10:18 PM ar 4 Ebrill 2016 Dolen Barhaol

   Dewi, dw i newydd ychwanegu’r cyfeiriad llawn uchod.

  • Dewi Eirig Jones 2:59 PM ar 5 Ebrill 2016 Dolen Barhaol

   Diolch

  • Carl Morris 1:34 PM ar 11 Ebrill 2016 Dolen Barhaol

   Diweddariad:

   Rydym wedi cadarnhau sawl sesiwn ddiddorol.

   Peidiwch ag anghofio cofrestru er mwyn i ni’ch bwydo!

  • Carl Morris 6:10 PM ar 11 Ebrill 2016 Dolen Barhaol

   Dyma gopi o neges e-bost dw i newydd anfon at fynychwyr, rhag ofn bod unrhyw un wedi ei methu.

   Annwyl gyfaill,

   Diolch am gofrestru ar gyfer Hacio’r Iaith 2016! Dyma ambell i bwynt defnyddiol i chi a’r pobl eraill sy’n mynychu.

   • Egwyddor:

   Bydd Hacio’r Iaith 2016 yn ddigwyddiad gan y bobl i’r bobl. Mae croeso cynnes i unrhyw un gyfrannu sesiwn – fawr neu fach – megis sgwrs, gweithdy neu gyflwyniad ar unrhyw beth sydd yn ymwneud â’r Gymraeg a’r byd digidol. Felly…

   • Trefniadau:

   Mae’r ddogfen hon ar Google Drive ar gyfer trefniadau o bob math. Cymerwch gipolwg. Mae manylion am deithio, rhestr o sesiynau/syniadau ac fe fydd amserlen ddrafft cyn hir hefyd.
   http://iawn.de/haciaith2016
   Ysgrifennwch unrhyw syniadau sydd gyda chi ar y ddogfen. Does dim angen cyfrif Google Drive. Rydyn ni’n gofyn i bobl gynnig o flaen llaw er mwyn gwneud trefnu’n haws a hyrwyddo sesiynau i fynychwyr. Ond mae modd cynnig syniadau ar y diwrnod hefyd. Dim ond dau berson neu fwy sydd angen er mwyn cynnal sesiwn. Mae rhai o’r sesiynau gorau yn weddol fach.

   • Swper nos Wener:

   Mae wedi dod yn draddodiad cwrdd â chyd fynychwyr y nos gynt am bryd o fwyd, felly os hoffet ymuno â ni am bryd o fwyd yn Yr Hen Lyfrgell ar nos Wener am 7:30pm, rho’ch enw ar y ddogfen (dolen uchod) cyn gynted â phosib, nos Fawrth fan hwyraf, fel y gallwn archebu digon o le ar gyfer pawb!

   • Cyfeillion eraill

   Mae llefydd eraill ar gael i’ch cyfeillion felly aildrydarwch bethau @haciaith ar yr hen drydar os gwelwch yn dda a dwedwch wrth ffrindiau. Gallech chi rannu’r ddolen yma hefyd:
   http://iawn.de/haciaith2016datganiad
   Mae angen i bobl gofrestru er mwyn sicrhau bod ‘na digon o ginio i bawb. Diolch i Brifysgol Caerdydd a Nominet am noddi’r bwyd a diodydd poeth.

   Dw i’n edrych ymlaen at eich gweld ddydd Sadwrn am 9yb!

   Cofion

   Carl a chriw Hacio’r Iaith 2016

 • nicibeech 5:58 PM ar 29 March 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: arolwg, disquscymraeg, , generationbeth;,   

  Generation Beth a Disqus yn Gymraeg 

  Helô Hacieithwyr hoff!

  Ro’n i’n chwilio am bethau ynglyn â Disqus yn Gymraeg yn gynharach pnawn ‘ma a meddwl y baswn i’n cofnodi hyn yn fa’ma – gobeithio y bydd o ddiddordeb!

  Yn y gwaith (Cwmni Da) dw i a Phil Stead wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous iawn sy’n cael ei lansio ar draws Ewrop mewn llai na pythefnos.

  Mae  S4C yn un o gyd-gynhyrchwyr ‘Generation Beth’ ynghyd â nifer o ddarlledwyr eraill
  Mae’n brosiect sy’n edrych ar fywydau pobl ifanc (oed 16-34) a’u hagweddau at bob math o bynciau. Mi fydd arolwg rhyngweithiol deinamig yn lansio yn swyddogol ar Ebrill 11eg a chyfres o ffilmiau dogfen teledu yn darlledu o Fai 13eg.

  Erbyn hyn, mae dros 15 o wledydd ar draws Ewrop yn rhan o brosiect Generation Beth a’r cyd-gynhyrchiad yn cael ei reoli gan yr EBU (European Broadcsting Union). Mae llwyddiant prosiect rhyngweithiol fel hyn yn dibynnu ar bartneriaethau cryf ar draws Cymru. Felly, os allwch chi helpu cyfeirio pobl at y prosiect cyffrous hwn mi fasen ni’n ddiolchgar iawn.

  Mae’r arolwg yn fyw rŵan, ond nid yw’r holl elfennau deinamig i’w gweld eto. Tydi o ddim yn lansio yn swyddogol tan Ebrill 11eg, ond rydyn ni angen nifer o bobl i gymryd rhan cyn y dyddiad yna. Gorau oll os ydyn nhw yn 16-34 oed, ond mae modd i unrhywun gymryd rhan wrth gwrs. Mae nifer o’r cwestiynau yn lot o hwyl i’w hateb – ac yn gwneud i chi feddwl! Mae’n hollol gyfrinachol – felly ewch amdani, a rhannwch y ddolen gyda’ch ffrindiau!

  O ia, fel rhan o baratoi’r prosiect yn Gymraeg, ‘dan ni wedi bod yn ychwanegu at y cyfieithiadau sydd yn Disqus.
   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel