Cofnodion Diweddar Tudalen 2 Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Carl Morris 2:03 PM ar 23 July 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Geiriadur Prifysgol Cymru yn #steddfod2015 

  Dyma ddatganiad gan dîm Geiriadur Prifysgol Cymru. Cyswlltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

  “Colofnydd, Coniac, a Fflachlif”
  Sgwrs am flwyddyn gyntaf GPC Ar Lein a chyfle i glywed am `aps’ newydd y Geiriadur.

  Siaradwyr:
  Arwel Ellis Owen, Dafydd Johnston, ac Andrew Hawke.
  11.00 Fore Mercher, 5 Awst,
  Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

  Croeso i bawb.

   
 • Carl Morris 12:45 PM ar 23 July 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Uned Technolegau Iaith yn #steddfod2015 – Ap Geiriaduron, labeli meddyginiaethau, CyfieithuCymru a mwy 

  Mae Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wedi rhyddhau gwybodaeth am ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ym Meifod eleni:

  Arloesi ar gyfer Technolegau Iaith a’r Cyfryngau Digidol

  Mae’n bleser gennym eich gwahodd i sesiwn Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

  Cynhelir y sesiwn am 4 o’r gloch brynhawn Llun, y 3ydd o Awst, ar stondin Prifysgol Bangor ar faes y Brifwyl ym Meifod.

  Dewch i weld y datblygiadau diweddaraf yng ngwaith yr Uned Technolegau Iaith.

  Bydd yr uchafbwyntiau eleni yn cynnwys:

  • Diweddariad o’r Ap Geiriaduron sydd yn awr yn gallu dangos diffiniadau, lluniau a diagramau, yn awr yn cynnwys Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (noddwyd gan y Coleg Cymraeg)
  • Labeli Cymraeg meddyginiaethau ar gyfer fferyllwyr (noddwyd gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol)
  • Dathlu enillwyr cyntaf y Dystysgrif Ôl-radd mewn Astudiaethau a Thechnolegau Cyfieithu
  • Arddangosiad o system rheoli a darparu cyfieithu CyfieithuCymru
  • Lansio project newydd Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg (noddwyd gan Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru)

  Croeso i bawb aros am wydraid o win neu sudd ffrwythau ar ddiwedd y sesiwn.

  Cyswlltwch â’r Uned yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

   
 • Sioned Mills 8:55 PM ar 21 July 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Haclediad 43 — Cwcio ar Gas 

  Yn yr Haclediad diweddaraf byddwn yn gadael i Google weld ein heneidiau wrth ddefnyddio Google Photos newydd, yn cynhyrfu dros gynhadledd datblygwyr byd-eang Apple (trïwch ddeud hynna efo llond ceg o uwd); yna’n yn myned i fyd y rants llyfrau digidol (eto) wrth ddarganfod nad yw llyfr Cymraeg y flwyddyn ar gael mewn fersiwn digidol.

  Hyn oll a llawer, llawer mwy (gan gynnwys cynhyrfu am ffwrn ryngweithiol OSSYM) gan eich tîm hacledu lleol, Iestyn, Bryn a Sioned!

  Dolenni

   
 • Carl Morris 12:01 AM ar 13 July 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Rhestr o wefannau Cymraeg colledig: Dim Cwsg, Pep le Pew, Dic Sais… 

  ‘Dyn ni wedi dechrau tudalen o wefannau Cymraeg colledig ar Hedyn.

  Mae 36 gwefan arni hi eisoes gydag ambell i ddolen i archifau.

  Pam ydyn ni’n creu tudalen o hen wefannau Cymraeg? Ymchwil ac ysbrydoliaeth ydy dau reswm.

  Mae teimlad hefyd bod pobl yn anghofio faint sydd wedi ei gyflawni yn Gymraeg ar y we, yn enwedig newyddiadurwyr sy’n ail-graffu datganiadau i’r wasg sy’n mynnu bod rhywun wedi gwneud rhywbeth hollol newydd yn y Gymraeg. :-)  (Wrth gwrs mae ail-wneud pethau mewn ffordd well yn rywbeth i’w groesawu.)

  Gawn ni weld pa beth a ddaw.

  Ewch i weld y dudalen Gwefannau Cymraeg colledig.

  Mae croeso i chi grybwyll gwefannau eraill trwy’r wici. Mae hi’n rhedeg ar MediaWiki, yr un meddalwedd â Wicpedia.

  Mae’r Rhestr, prosiect i gasglu blogiau a phodlediadau cyfredol yn Gymraeg yn rhedeg ers tipyn.

   
 • Carl Morris 2:46 PM ar 2 June 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Ieithoedd y byd: sut mae’ch iaith yn effeithio ar eich profiad o’r Rhyngrwyd? 

  Mae’r Guardian wedi cyhoeddi dadansoddiad difyr o ieithoedd y byd ar-lein a sut mae pobl yn eu defnyddio.

  […]Some languages by their very structure mean that you interact with the platform differently.

  For example, you can say more in the 140 character limit in Chinese than you can in English.

  Research has shown that Koreans tend to use Twitter to reply to each other, while German speakers share more URLs and hashtags, and if you are tweeting in Indonesian you retweet roughly five times more than in Japanese.

  Researchers concluded that different language groups use Twitter for different reasons: some primarily for conversation and others for sharing information.

  Os ydych chi’n chwilio am gyfleoedd i wneud ymchwil mae llwythi o syniadau yna.

   
 • Rhos Prys 9:55 AM ar 30 May 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Swydd: Swyddog Ymchwil Project Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg 

  Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn chwilio am arbenigwr technoleg lleferydd a/neu gyfieithu peirianyddol i ymuno gyda’r tîm. Y prif ddyletswyddau fydd ymchwilio a datblygu cydrannau technoleg lleferydd, cyfieithu peirianyddol ac allbynnau gweithredu, ateb a llefaru ar gyfer y Gymraeg, gan gynorthwyo i greu prototeip system drawsgrifio Cymraeg. Swydd 8 mis yw hon yn y lle cyntaf, tan ddiwedd Mawrth 2016.

  Mae’r manylion llawn i’w cael ar wefan swyddi Prifysgol Bangor.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 3:59 PM ar 12 May 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Haciaith Bach *HENO* – Chapter, Caerdydd, 7:30pm – fersiwn Basgeg-Cymreig! 

  There was a problem connecting to Twitter.

   
 • Carl Morris 12:07 AM ar 28 April 2015 Paraddolen
  Tags:   

  Fyddwch Chi Byth Yn Credu’r Hyn Mae @Nwdls Newydd Ddweud Am Fideo Cymraeg Ar-lein. Yn Enwedig Pwynt 9 

  Dw i’n postio yma rhag ofn bod pobl wedi methu’r cofnod blog ar Y Twll gan Elidir Jones am gynhyrchu fideo annibynnol a’r sylwadau gan bobl gan gynnwys Rhodri ap Dyfrig.

   
 • Rhos Prys 8:10 PM ar 23 April 2015 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress 4.2 Cymraeg 

  Y diweddaraf gan WordPress:

  Ffordd haws o rannu cynnwys
  Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau a chynnwys erioed wedi bod mor sydyn â hawdd â hyn.

  Cefnogaeth i nodau estynedig
  Mae ysgrifennu yn WordPress, beth bynnag eich iaith, wedi gwella. Mae WordPress 4.2 yn cynnal ystod eang o nodau newydd, gan gynnwys nodau Tsieineaidd, Japaneaidd a Chorëaidd, symbolau cerddorol a mathemategol a hieroglyffau.

  Dim y defnyddio’r nodau hyn? Gallwch dal i gael hwyl — mae emoji nawr ar gael yn WordPress!

  Hyd yn oed mwy o fewnblaniadau
  Gludwch ddolen o Tumblr.com a Kickstarter a gwyliwch nhw’n ymddangos fel hud o fewn y golygydd. Gyda phob fersiwn, mae eich profiad o gyhoeddi a golygu’n dod yn nes at ei gilydd.

  Symleiddio diweddaru ategion
  Ffarwel sgrin llwytho salw, helo diweddaru ategyn yn llyfn a syml, Cliciwch Diweddaru Nawr i wylio’r ddewiniaeth.

  O Dan y Clawr

  Cefnogaeth utf8mb4
  Mae amgodio nod cronfa ddata wedi ei newid o utf8 i utf8mb4, sy’n ychwanegu cefnogaeth ar gyfer ystod eang o nodau 4 did.

  Hygyrchedd JavaScript
  Mae modd anfon negeseuon clywadwy i ddarllenwyr sgrin yn JavaScript gyda wp.a11y.speak(). Anfonwch linyn ato a bydd diweddariad yn cael ei anfon i faes hysbysiad ARIA byw penodol.

  Hollti termau a rannwyd
  Bydd termau sy’n cael eu rhannu ar draws tacsonomiau lluosog yn cael eu hollti pan fydd un ohonynt yn cael ei ddiweddaru. Gwelwch ragor yn y Plugin Developer Handbook.

  Trefnu ymholiadau cymhleth
  Mae WP_Query, WP_Comment_Query, a WP_User_Query nawr yn cynnal trefnu cymhleth gyda chymalau ymholiad meta a enwyd.

  ac yn y blaen…

  Hefyd, mae modd gweld is-deitlau Cymraeg ar gyfer y fideo ar y dudalen Ynghylch WordPress drwy glicio ar No Subtitles a dewis Cymraeg.

  Mwynhewch a chrëwch gynnwys :-)

   
 • Rhos Prys 3:47 PM ar 17 April 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Ysgrifennu yn Gymraeg ar Android 

  Mae Google wedi cyhoeddi Google Handwriting Input sy’n gweithio mewn 82 iaith gan gynnwys y Gymraeg a’r Wyddeleg. Mae’r rhaglen ar gael oddi ar Google Play.

  Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i ysgrifennu ar y sgrin yn lle defnyddio’r bysellfwrdd. Mae modd ei ddefnyddio i ysgrifennu tecst, llanw blwch chwilio neu dudalen gwe neu ysgrifennu nodiadau, popeth fyddech chi’n defnyddio’r bysellfwrdd i’w wneud. Nes i ddefnyddio pen gyda blaen balwn meddal i ysgrifennu ar fy Nexus 4 a chael canlyniadau da.

  Ysgrifennu ar AndroidMae modd ysgrifennu ar y sgrin gan ddefnyddio bys neu ben pwrpasol.

  Ysgrifennu Android CymruFyw

   

  Wrth ysgrifennu ar y sgrin mae’r llaw ysgrifen yn symud i’r dde – ysgrifennu ym mlwch chwilio Firefox Android

  Cyfarwyddiadau Ysgrifennu Android DBJ

  Mae peth o’r Cyfarwyddiadau yn Gymraeg – da iawn Google! Dyma gyfle i longyfarch Google am y datblygiad yma ac i ofyn am Gymreigio rhagor o offer mewnbynnu o fewn Android – Adborth i Google

   

  *Diolch i Dewi Jones, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor am y llun cyntaf a’r olaf – diolch Dewi!

   

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu