Diweddariadau Diweddar Tudalen 2 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • nicibeech 5:58 PM ar 29 March 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: arolwg, disquscymraeg, , generationbeth;,   

  Generation Beth a Disqus yn Gymraeg 

  Helô Hacieithwyr hoff!

  Ro’n i’n chwilio am bethau ynglyn â Disqus yn Gymraeg yn gynharach pnawn ‘ma a meddwl y baswn i’n cofnodi hyn yn fa’ma – gobeithio y bydd o ddiddordeb!

  Yn y gwaith (Cwmni Da) dw i a Phil Stead wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous iawn sy’n cael ei lansio ar draws Ewrop mewn llai na pythefnos.

  Mae  S4C yn un o gyd-gynhyrchwyr ‘Generation Beth’ ynghyd â nifer o ddarlledwyr eraill
  Mae’n brosiect sy’n edrych ar fywydau pobl ifanc (oed 16-34) a’u hagweddau at bob math o bynciau. Mi fydd arolwg rhyngweithiol deinamig yn lansio yn swyddogol ar Ebrill 11eg a chyfres o ffilmiau dogfen teledu yn darlledu o Fai 13eg.

  Erbyn hyn, mae dros 15 o wledydd ar draws Ewrop yn rhan o brosiect Generation Beth a’r cyd-gynhyrchiad yn cael ei reoli gan yr EBU (European Broadcsting Union). Mae llwyddiant prosiect rhyngweithiol fel hyn yn dibynnu ar bartneriaethau cryf ar draws Cymru. Felly, os allwch chi helpu cyfeirio pobl at y prosiect cyffrous hwn mi fasen ni’n ddiolchgar iawn.

  Mae’r arolwg yn fyw rŵan, ond nid yw’r holl elfennau deinamig i’w gweld eto. Tydi o ddim yn lansio yn swyddogol tan Ebrill 11eg, ond rydyn ni angen nifer o bobl i gymryd rhan cyn y dyddiad yna. Gorau oll os ydyn nhw yn 16-34 oed, ond mae modd i unrhywun gymryd rhan wrth gwrs. Mae nifer o’r cwestiynau yn lot o hwyl i’w hateb – ac yn gwneud i chi feddwl! Mae’n hollol gyfrinachol – felly ewch amdani, a rhannwch y ddolen gyda’ch ffrindiau!

  O ia, fel rhan o baratoi’r prosiect yn Gymraeg, ‘dan ni wedi bod yn ychwanegu at y cyfieithiadau sydd yn Disqus.
   
 • Sioned Mills 2:39 PM ar 7 March 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 47: Hwyr fel Hywel yr Hwyaden Hap 

  Ar Haclediad cynta’r flwyddyn bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn busnesa yn sioe tech CES, yn clywed mwy am Bryn ar y radio, snarkio am Snapchat a phendroni am BT Openreach (mwy diddorol nac y mae’n swnio, addo!). Fel pob rhifyn arall byddwn yn pigo’r gorau o straeon tech y mis ac yn hedfan off ar sangiadau gwyllt – mwynhewch!

  Dolenni
  Pres Duolingo

   
 • Carl Morris 5:01 PM ar 24 February 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Bydd Hacio'r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd 

  dominos-am-byth

  Dyma nodyn bach sydyn i ddweud bod digwyddiad Hacio’r Iaith 2016 wedi’i gadarnhau!

  Rhowch y dyddiad yn eich calendr os gwelwch yn dda:

  Dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016
  Caerdydd
  Trwy’r dydd
  (Rhagor o fanylion i ddod)

  Bydd croeso cynnes i bawb ddod i drafod a gwneud pethau ynglŷn ag:

  • y we
  • apiau
  • creadigrwydd ar-lein
  • fideo
  • gwleidyddiaeth/ymgyrchu
  • newyddion a blogio
  • cyfieithu
  • gemau
  • cyfuniadau o’r uchod
  • a mwy!

  Rydym wedi cynnal digwyddiadau Hacio’r Iaith mawrion yn Aberystwyth a Bangor ers 2009 ond erioed wedi cynnal digwyddiad o’r fath yn y brifddinas.

  Bydd rhagor o fanylion a dolen cofrestru (am ddim) ar wefan Hacio’r Iaith ac ar wici Hedyn cyn hir.

  Yn y cyfamser meddyliwch am syniadau! Bydd e’n ddigwyddiad gan y bobl i’r bobl.

  Gallech chi fod yn rhan o sesiwn – fach neu fawr – ar bwnc sydd yn bwysig i chi.

   
  • Leia 12:04 PM ar 25 Chwefror 2016 Dolen Barhaol

   Wwp! Lot haws i fi na Fangor! 😉

  • Sioned 5:10 PM ar 25 Chwefror 2016 Dolen Barhaol

   Criw’r haclediad yna gobeithio! Whoop ac yn wir whoop!

 • Rhos Prys 9:29 AM ar 16 February 2016 Dolen Barhaol  

  Robotiaid a Straeon Cynllwyn – Dan yr Wyneb 

  Dylan Iorwerth BBC

  Roedd Dan yr Wyneb neithiwr yn trafod deallusrwydd artiffisial a robotiaid. Mae modd gwrando arno eto drwy wefan y BBC Radio Cymru.

  Cyflwynydd: Dylan Iorwerth. Cyfranwyr: Osborne Jones, Dr Wayne Aubrey a Rhoslyn Prys.

  Mae’r llun yn perthyn i’r BBC.

   
 • Sioned Mills 11:35 PM ar 24 December 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith haclediaid podcast podlediad, ,   

  Haclediad 46: Ho-Ho-Hollol Nadoligaidd 

  Croeso i Sioe ho-ho-hollol Nadoligaidd yr Haclediad – tro yma byddwn yn taflu’r sgript mas trwy’r ffenest ac yn holi’n daer ar Siôn Corn am anrhegion tech sgleiniog, pethau newydd i’w chwarae â nhw, a heddwch ar ddaear lawr (yn amgz).

  Felly dowch, tiwniwch mewn a byddwch lawen, mae Bryn, Iestyn a Sions yn dymuno Nadolig Llawen iawn i chi a 2016 eitha gwych, diolch am wrando!

  Dolenni

   
 • Gareth Morlais 1:49 PM ar 20 November 2015 Dolen Barhaol  

  Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes am gyflogi Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol 

  Dwi’n postio’r swydd yma ar ran Dawn Knight, CorCenCC. Y dyddiad cau yw 24/11/15

  ‘CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes: Dull cymunedol o adeiladu corpws ieithyddol’
  corcencc
  Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol i ymuno â phrosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol fydd yn creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC). Nod y prosiect yw ailddiffinio cwmpas, dyluniad a seilwaith methodoleg datblygu corpws, yn ogystal â chreu adnodd Cymraeg o bwys i’w ddefnyddio mewn lleoliadau cymunedol, masnachol, addysgol a llywodraethol.

  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir mewn ieithyddiaeth gyfrifiadurol, ieithyddiaeth corpws, rhaglennu a/neu ddatblygu meddalwedd. Mae gallu cydweithio yn elfen allweddol o’r rôl hon; bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda thimau o wyddonwyr cyfrifiadurol ac ieithyddion cymhwysol. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu bodloni terfynau amser yn hanfodol, ac mae gwybodaeth am y Gymraeg yn ddymunol. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i ddatblygu set tagiau ac offer codio, yn ogystal â llunio rhaglen gwybodaeth dorfol a meddalwedd corpws digidol. Mae arbenigedd technegol perthnasol yn hanfodol, a byddai profiad o ddadansoddi data meintiol a chyfrifiadurol â meddalwedd mynegeiriau yn fanteisiol.

  Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) sy’n ariannu’r prosiect hwn sy’n para 3½ mlynedd. Dawn Knight, o Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu Prifysgol Caerdydd, sy’n ei arwain. Mae tîm y prosiect academaidd hefyd yn cynnwys Tess Fitzpatrick, Irena Spasic a Jeremy Evas (Prifysgol Caerdydd); Steve Morris a Mark Stonelake (Abertawe); Paul Rayson (Prifysgol Lancaster) ac Enlli Thomas (Prifysgol Bangor).

  Bydd y swydd hon ym Mhrifysgol Caerdydd a bydd yn amser llawn am gyfnod sefydlog o 3½ mlynedd. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ei swydd ar 1 Mawrth 2016 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. Cynhelir y cyfweliadau ar 7 Rhagfyr 2015.

  Gellir dod o hyd i fanylion ymgeisio am y swydd hon ar http://www.cardiff.ac.uk/jobs/ rhwng 26/10/15 a 24/11/15. Cyfeirnod y swydd hon yw 4001BR.
  Os oes gennych ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Dr Dawn Knight (KnightD5 MALWEN caerdydd.ac.uk).

   
 • Rhos Prys 9:41 AM ar 20 November 2015 Dolen Barhaol  

  WordPress iOS ar gael yn Gymraeg 

  Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch.

  Dewislenni WordPress iOS

  Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress.

  Dyma’r cyflwyniad swyddogol:

  Mae ysbrydoliaeth yn taro — ar unrhyw adeg, yn unrhyw le. Rheolwch eich blog neu wefan WordPress o’ch dyfais iOS, adref neu ar daith: gallwch edrych ar eich ystadegau, cymedroli sylwadau, creu a golygu cofnodion a thudalennau a llwytho cyfryngau gwahanol. Y cyfan sydd ei angen yw blog neu wefan hunanwesteio WordPress 3.6 neu well. Gyda WordPress ar gyfer iOS mae gennych rym cyhoeddi yng nghledr eich llaw — lluniwch ddrafft o englyn byrfyfyr ar y trên, cymrwch lun yn ystod tro rhyw brynhawn ar gyfer cystadleuaeth yn y wasg. Gallwch ymateb i’r sylwadau diweddaraf neu asesu eich ystadegau i weld o le daw eich darllenwyr. Peidiwch ag anghofio â thagio eich cofnodion sy’n cael eu cyhoeddi o’r ap gyda #wponthego fel y gall y gymuned ganfod eich campweithiau.

  Datblygiadau diweddaraf WordPress iOS 5.7:

  • Mae modd hidlo’r Hysbysiadau yn ôl math: Sylwadau, Hoffi, Ailflogio, yn dwt!

  • Roedd ein darllenydd weithiau’n methu gweld cofnodion newydd yn eich ffrydiau felly mae wedi bod i gael sbectol newydd. Gan gychwyn yn y fersiwn yma bydd yn adnabod cofnodion coll ac yn cynnig y dewis i chi o’u casglu.

  • Gallwch nawr ddiweddaru llawer o osodiadau’ch gwefan WordPress.com site o fewn yr Ap.

  • Er ein bod yn hoffi emoji, roedd gweld gwennoglun anferth yn rhythu arnom fel delwedd nodwedd yn ormod. Maen nhw nawr wedi eu tynnu o’r nodwedd honno.

  • Rydym wedi cywiro nifer o wallau cynllun yn iOS 9oedd yn achosi tablau i edrych… bach yn hyll. Maen nhw lot deliach nawr.

  Mae WordPress ar gyfer iOS yn broject Cod Agored, sy’n golygu y gallwch chi gyfrannu at ei ddatblygiad. Dysgwch ragor yn http://ios.wordpress.org. Angen cymorth gyda’r ap? Ewch i’n fforymau yn http://ios.forums.wordpress.org neu ein trydar @WordPressiOS.

  —————————–

  Gosod y Gymraeg:

  Er mwyn defnyddio WordPress iOS yn Gymraeg mae angen paratoi ychydig ar eich iPhone, iPad neu iPad touch. Mae angen ei fod yn rhedeg iOS 8.2 neu well. Edrychwch yn Settings>General>About>Version. Os oes modd i chi ddiweddaru, gwnewch hynny.

  Ewch i Settings>General>Language & Regions. O dan Preferred Language Order cliciwch ar Add Language… a gosod Cymraeg ar frig y rhestr. Bydd apiau a gwefannau yn defnyddio’r iaith gyntaf ar y rhestr.

   
 • Rhys Jones 5:25 PM ar 19 November 2015 Dolen Barhaol  

  Telsa Gwynne, 1969-2015 

  Tua phythefnos yn ôl, clywsom y newyddion trist iawn am farwolaeth Telsa Gwynne, ar ôl anhwylder hir. Roedd yn adnabyddus i nifer fawr ohonom o fewn Hacio’r Iaith: yn ffrind, ac yn gydymaith.

  Mae hi’n anodd iawn gwneud cyfiawnder â’r amryfal weithgareddau yr oedd Telsa’n ymwneud â hwy. Digon yw dweud eu bod hi’n un o’r rhai oedd yn pontio’r technolegol, yr ieithyddol a’r llenyddol yn gwbl ddi-drafferth. Mi ddysgodd Gymraeg fel oedolyn, gan gychwyn yn 2002, ond prin y gellir meddwl amdani fel ‘dysgwr Cymraeg’ o unrhyw fath. Llai na naw mlynedd ar ôl cychwyn ei chwrs Mynediad, mi raddiodd o Brifysgol Abertawe, gyda gradd dosbarth-cyntaf ddisglair yn y Gymraeg, ac yn syth wedyn, cychwynnodd ar ymchwil doethuriaethol. Mi fyddai ei PhD wedi bod yn arloesol ac yn fawr ei ddylanwad – ei phwnc oedd cywair y Gymraeg ar gyfryngau digidol a chymdeithasol – a hynny’n adeiladu ar ben traethawd hir hynod wych o’i gradd gyntaf.

  Yn yr haclediad diweddaraf, disgrifiwyd Telsa fel ‘arloeswr’, disgrifiad perffaith ohoni o fewn sawl maes. Soniodd Sioned Mills am gyfraniad Telsa tuag at gyfarfodydd Hacio’r Iaith, a’r ffordd yr oedd hi’n gwneud i bobl o bob cefndir deimlo’n hollol gartrefol o fewn meysydd technegol. Mae hynny’n ddawn a hanner, ond mae’n adlewyrchu cymeriad Telsa hefyd: yn eangfrydig, yn groesawgar, ac yn llawenhau ac ymhyfrydu yn y rhai oedd yn cyfrannu at fydoedd technoleg a’r Cymraeg.

  Roedd hi yn un o’r cyfranwyr hynny hefyd, wrth reswm. Roedd yn rhan annatod o’r ymdrech i gyfieithu’r penbwrdd rhydd, GNOME, i’r Gymraeg, ac mae hi’n brofiad chwerw-felys ail-ddarllen y negeseuon e-byst cynhyrfus anfonwyd ganddi bryd hynny, a oedd yn adrodd ar gynnydd y project hwnnw. Er bod ei gwyleidd-dra yn ei hatal rhag galw ei hun yn ‘gyfieithydd’, dyna’r oedd hi, ac roedd manwl-gywirdeb ei gwaith yn fodd i sgleinio a pherffeithio’r cyfieithiad. Roedd hi’n un o brif gyfranwyr y Wicipedia Cymraeg am sawl blwyddyn, ac mi oedd yn weithgar iawn gyda’r Gymdeithas Meddalwedd Cymraeg.

  Nid dyna derfyn ei hymwneud a chyfrifiadura, o bell ffordd. Roedd Telsa’n cadw dyddiadur ar-lein (na, nid blog – roedd yn gas ganddi’r term, nad oedd yn bodoli beth bynnag yn 1998, pan ddechreuodd hi ddefnyddio’r we i gofnodi ei bywyd), roedd hi’n ddogfennwr i brosiectau cod agored, ac yn frwdfrydig dros drwsio ac adrodd am fygiau mewn cod – gan egluro’n wych i eraill sut y medren nhw wneud hynny hefyd.

  Carai’r Gymraeg yn ogystal. Waldo Williams oedd un o’i hoff feirdd, rhywun oedd yn cydweddu’n hynod â’r ffordd yr oedd hi’n gweld y byd. Ac er nad ydw i’n or-hoff o sentimentaleiddio, mae’n anodd peidio meddwl bod cerdd enwog Waldo, sy’n cychwyn wrth ddisgrifio bywyd yn nhermau ‘neuadd fawr rhwng cyfyng furiau’, hefyd i ryw raddau yn ymgorffori bywyd Telsa. Creodd neuadd gyforiog, gyfoethog, ac er gwaethaf pob dim, ni lwyddodd y muriau i’w cyfyngu.

  Hwyl fawr, Telsa. Fe fydd hi’n chwith iawn ar dy ôl.

  Rhys Jones

  Gyda chydymdeimladau dwys at Alan, Terry, Deborah, a gweddill y teulu. Gellir cyflwyno rhoddion er cof am Telsa i elusen Gofal Canser Marie Curie.

   
 • Rhos Prys 5:47 PM ar 12 November 2015 Dolen Barhaol  

  Firefox iOS yn Gymraeg 

  Firefox-iOSm

  Os ydych yn ddefnyddiwr iPhone, iPad, iPod touch byddwch yn falch o ddeall fod Firefox iOS nawr ar gael o App Store Apple.

  Mae Firefox iOS yn caniatáu i chi gymryd eich hoff borwr gyda chi lle bynnag fyddwch yn mynd. Mae’n cynnwys nodweddion poblogaidd – chwilio clyfar a hyblyg, rheoli tabiau yn hawdd, cydweddu gyda’ch Cyfrif Firefox a Phori Preifat.

  Mae modd defnyddio Cyfrif Firefox i gydweddu eich hanes pori, tabiau a chyfrineiriau a rhannu eich nodau tudalen, gyda’r dyfeisiau eraill i Firefox iOS.

  *Awgrymiadau chwilio – darogan beth rydych yn chwilio amdano yn eich hoff beiriant chwilio.
  *Tabiau Gweledol – caniatáu i chi reoli tabiau lluosog ar yr un sgrin.
  *Pori Preifat –  cynnig y gallu i bori’r We heb gadw eich hanes na rannu eich cwcis cyfredol gyda’r wefan rydych yn ymweld â hi.

  Er mwyn gallu defnyddio Firefox iOS yn hawdd ar eich dyfais iOS gallwch ei ychwanegu i’r doc ar waelod eich sgrin cartref.

  ———————————————————————————————-

  Er mwyn defnyddio Firefox iOS yn Gymraeg mae angen paratoi ychydig ar eich iPhone, iPad neu iPad touch. Mae angen ei fod yn rhedeg iOS 8.2 neu well. Edrychwch yn Settings>General>About>Version. Os oes modd i chi ddiweddaru, gwnewch hynny.

  Ewch i Settings>General>Language & Regions. O dan Preferred Language Order cliciwch ar Add Language… a gosod Cymraeg ar frig y rhestr. Bydd apiau a gwefannau yn defnyddio’r iaith gyntaf ar y rhestr.

  Mae gan Mozilla ragor o wybodaeth am eu cynnyrch a sut i bori yn ddiogel ar y we.

   
  • Aled 11:43 PM ar 16 Tachwedd 2015 Dolen Barhaol

   Duwcs! Synnu nad oedd Firefox ar gael yn Gymraeg i ddefnyddwyr Apple cyn rŵan. Da iawn.

   Mae’r enw Firefox iOS yn drysu braidd wrth ystyried bod Firefox OS yn system gweithredu.

   Oes rheswm am beidio cyfeirio ato fel “Firefox ar gyfer iOS” tybed, gan ddilyn arferiad ieithoedd eraill, megis Firefox for iOS, Firefox pour iOS, Firefox fur iOS, Firefox per a l’iOS, Firefox за iOS, Firefox iOS용, iOS 版 Firefox, ayyb?

 • Sioned Mills 11:13 PM ar 10 November 2015 Dolen Barhaol  

  App Pacca Alpaca – App Ieithoedd Rhyngwladol yn ychwanegu’r Gymraeg 

  Mae’r cynhyrchwyr apiau rhyngwladol o gefndir Arabeg, Anamil tech wedi ychwanegu’r Gymraeg i’w app dysgu ieithoedd sylfaenol, a hynny heb ariannu cyhoeddus, ond fel menter fasnachol. Mae cefndir app Pacca Alpaca yn hynod ddiddorol – cwmni o’r dwyrain canol sydd wedi creu app cefnogi mamiaith yn gyntaf, wnaeth esblygu’n app geirfa syml i rieni gyflwyno ieithoedd newydd i’w plant. Daeth y cyswllt Cymreig wrth weithio gyda cynhyrchwyr cynnwys plant bach oedd â phrofiad gweithio yng Nghymru.

  Am unwaith ar Haciaith, dyma luniau fflyfflyd porffor a phinc i chi, joiwch y saib o memes ac ystadegau – mae’r geirfa syml yn hawdd iawn i’w ddilyn, a mae’r Alpaca mor hoffus mae’n anodd peidio ymgolli yn hwyl y gemau:

  Mae’r casgliad o ieithoedd o fewn yr app yn darllen fel trip rownd y byd delfrydol – Ffrangeg; Almaeneg; Arabeg; Sbaeneg; Mandarin a Saesneg (mae’n app dysgu iaith dramor wedi’r cyfan!).

  Mae’n costio £2.99 o’ch siop apiau, ac yn berffaith os y’ch chi am achub y blaen a dysgu Mandarin i Rhisiart a Glenys bach yn ogystal ac atgyfnerthu eu Cymraeg.

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel