Cofnodion Diweddar Tudalen 2 Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Carl Morris 12:04 AM ar 30 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: BuzzFeed, Ffrwti, , twristiaeth   

  Reddit: cyfrif Croeso Cymru/visit_wales 

  Mae cyfrif o’r enw visit_wales ar Reddit, dw i’n cymryd taw Croeso Cymru ydynyt.

  Mae’n eithaf diddorol i weld defnydd o blatfform o’r fath gan sefydliad cyhoeddus. Mae rhai o’r lluniau wedi cael tipyn o drafodaeth. Does dim terfyn ar beth maen nhw yn fodlon gwneud i dynnu sylw (rhybudd: crinjlyd).

  Pa effaith ar y Gymraeg? Byddai fe’n neis tasen nhw yn bostio pethau am y Gymraeg – a phethau yn Gymraeg o bob math. Mae eisiau hyrwyddo Cymru i siaradwyr Cymraeg a datblygu ‘twristiaeth ieithyddol’ i bobl o du allan.

  Dylen nhw postio pethau ar BuzzFeed hefyd efallai – a Ffrwti

  Gyda llaw os ydych chi’n chwilfrydig am Reddit mae llwyth o bethau arno fe – da, drwg a hyll. Dechreuwch ar /cymru a /llawenyddhebddiwedd

   
 • Rhys Wynne 6:56 PM ar 28 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 3 (31.5.14) 

  Cynhelir y trydydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd yn y Central Bar, Plas Windsor, ar ddydd Sadwrn 31 Mai.  Dyma ragor o wybodaeth ac i nodi os oes gennych ddiddordeb mewn dod. Croeso cynnes i bawb!

  (os nad ydych yn hyderus yn gadael nodyn ar y wici gallwch adael sylw yma)

   
 • Carl Morris 1:52 AM ar 16 May 2014 Paraddolen  

  Golwg360 yn newid ei system sylwadau i Disqus 

  Dywedodd Golwg360:

  [...] mae gwasanaeth newyddion ar-lein Golwg360 wedi cyflwyno adnodd sylwadau newydd i’r wefan.

  Bydd darllenwyr bellach yn gallu gadael eu sylwadau ar straeon gan ddefnyddio system ‘Disqus’ sy’n cael ei ddefnyddio’n eang gan flogiau a gwefannau newyddion.

  Bwriad symud at system sylwadau newydd yn ôl Golwg360 ydy cynnig mwy o gyfleoedd rhyngweithiol i ddarllenwyr, yn ogystal â lleihau camddefnydd o’r adnodd. [...]

  Fyddai hi’n neis i weld llwyddiant i’r syniad yma. Ar yr hen system roedd unrhyw un yn gallu teipio unrhyw enw, doedd dim modd sicrhau taw’r Dafydd Iwan go iawn oedd y sylwebydd ar unrhyw adeg heb sôn am y trols. Bydd mewngofnodi/cyfrifon yn wneud bach o wahaniaeth.

  Mae prinder o wefannau a blogiau yn Gymraeg sy’n cael trafodaeth dda yn y sylwadau. Mae’n ymddangos bod llawer o Gymry yn ffafrio Facebook/Twitter, sy’n iawn cyn belled bod e ddim ar draul gwasanaethau brodorol. Mae eisiau normaleiddio’r arfer o drafod pethau ar wefannau a blogiau.

  Dw i wedi gadael sylw ar y stori, hynny yw sylw am sylwadau trwy Disqus (bach yn meta ond dyna ni) ac mae Golwg360 yn awyddus i glywed barnau eraill.

  Ewch i’r stori Golwg360 i adael sylwadau a phrofi’r system. Wel, does dim modd gadael sylwadau ar y cofnod hwn achos dw i wedi diffodd y nodwedd tro yma.

   
 • Rhys Wynne 10:38 PM ar 5 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , Dinbych, Llandudno, Llangefni,   

  Hyfforddiant Wicipedia yn Ninbych, Llangefni a Llandudno 

  Sesiwn AM DDIM i ddysgu ac ehangu sgiliau golygu Wicipedia

  Dewch i wybod sut i roi gwybodaeth am eich ardal a’ch diddordebau yng ngwyddoniadur mwyaf a mwyaf poblogaidd y byd. Os yw’n bodoli ar Wicipedia, mae’n debyg ei fod ar frig canlyniadau chwilio ar-lein, felly helpwch sicrhau bod pobl drwy Gymru a’r byd yn medru darganfod yr holl bethau grêt i’w gweld a gwneud yn eich ardal chi.

  Cofiwch ddod â’ch gliniadur neu dabled!

   

  15 Mai, 7pm, Tafarn Neuadd y Gild, Dinbych

   

  20 Mai, 1pm, Gwesty’r Bull, Llangefni

   

  21 Mai, 1pm, Canolfan Tŷ Llywelyn, Llandudno

  Ebostiwch aled@wicicymru.org os ydych eisiau mynychu neu holi am fwy o wybodaeth.

   
 • Sioned Mills 1:57 PM ar 1 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad #36: Yr un hwyrach na Office i’r iPad 

  Ar rifyn yma’r haclediad bydd y criw yn cadw’u pennau yn y cymylau – wrth rêtio a slêtio systemau gweithio cwmwl rhai o’r cwmnïau mwyaf allan yna. Gyda Microsoft Office yn cyrraedd yr iPad (o’r diwedd), pa ddewisiadau arall sy’na i drefnu’ch taenlenni marwolaethau Game of Thrones? Byddwn yn sbecian ar sefyllfa Facebook yn prynu Occulus Rift (ar ôl i hwnnw godi ffortiwn trwy ariannu torfol, wps), a’r Iest Test tro yma yw’r system rheoli cartref Nest, jyst achos ei fod yn odli.

  Mwynhewch

  O.N. — Mi recordwyd hwn wythnosau yn ôl, a nid yw Gafyn wedi bod yn agos ato, felly ymddiheuriadau am yr ansawdd a’r amser gymerwyd i’w ddarlledu.

   
 • Hywel Jones 1:46 PM ar 1 May 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Lansio statiaith.com 

  Rwyf wedi lansio statiaith.com heddiw. Y bwriad yw iddo ymdrin ag ‘ystadegau sy’n ymwneud â’r Gymraeg – a rhagor’, fel y mae’n ei ddweud ar y pecyn.

  Yn #haciaith 2014 ym Mangor dangosais un o’r mapiau sydd wedi ei gynnwys yn statiaith.com a dyma’r tro cyntaf iddo gael ei gyhoeddi. Mae’n dangos y newid yn y boblogaeth o siaradwyr Cymraeg yn ystod diwrnod gwaith, hynny yw, mae’n dangos sut mae’r nifer o siaradwyr Cymraeg mewn ardal yn wahanol yn ystod diwrnod gwaith – wrth eu bod yn symud o’u cyfeiriad preswyl i weithio. Dyma ddolen ato: Map newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg ar ddiwrnod gwaith. Mae’n rhoi syniad arall i’r ystyr o ‘gymuned’ – ac efallai’n awgrymu posibiliadau busnes.

  Mae hefyd yn cynnwys siart rhyngweithiol newydd sy’n dangos y siaradwyr Cymraeg yn ôl Cymuned, Siart: Nifer a % yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl oed, yn ôl Cymuned.

  Dydy’r wefan ddim yn ddwyieithog. Yn un peth am na welais sut i greu gwefan ddwyieithog lle roedd modd newid o un iaith i’r llall o’u mewn. Cefais gryn foddhad yn llunio’r tudalen Saesneg, gan iddo adlewyrchu sefyllfa cymaint o wefannau ‘dwyieithog’: tudalen glanio Saesneg statiaith

  Os gall rhywun egluro i mi sut i wneud gwefan ddwyieithog gyda WordPress byddwn yn ddiolchgar.

  Problem arall sylwais arno yw nad yw’n hawdd dewis o’r ddewislen ar fy Nexus7 nac ar fy ffôn. Os oes gan rywun awgrymiadau am sut i wella hynny, byddwn yn ddiolchgar eto. Efallai bod thema WordPress arall sy’n gweithio’n well?

   
  • Ioan 2:34 PM ar 1 Mai 2014 Paraddolen

   Tydi’r linc statiaith.com ddim yn pwyntio at statiaith.com! Y wefan newydd yn edrych yn gret gyda llaw – gret i geek fel fi…

  • Hywel Jones 3:23 PM ar 1 Mai 2014 Paraddolen

   Ioan – diolch. Llwybrau perthynol/absoliwt wastad yn boen i mi. Wedi eu cywiro nawr.

 • Rhodri ap Dyfrig 9:00 AM ar 22 April 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: Arfon Rhys, Cymdeithas y Cymod   

  Cofio am Arfon Rhys 

  Arfon Rhys

  Daeth y newyddion trist heno bod Arfon Rhys wedi marw ar ôl salwch byr yn 72 mlwydd oed.

  Des i adnabod Arfon trwy ddigwyddiadau Hacio’r Iaith ac roedd yn bleser cael ei gwmni hawddgar ar sawl achlysur i drafod sut oedd modd gwneud y defnydd gorau o ddatblygiadau technoleg newydd. Daeth atom yn llawn brwdfrydedd ac awch i ddysgu mwy am sut gallai ddefnyddio’r dechnoleg ar gyfer defnydd personol, ond fwy na hynny fel arf ymgyrchol dros yr iaith Gymraeg, a thros heddychiaeth drwy Gymdeithas y Cymod. Cefais yr argraff o ddyn oedd, mewn ffordd gwbl ddi-rodres, yn benderfynol o archwilio a defnyddio pob dull oedd ar gael iddo i newid y byd o’i gwmpas er gwell.

  Gallwch ddarllen ei flog personol Heddwch a Chyfiawnder am ei waith fel Cadeirydd Cymdeithas y Cymod a’r blog Cadw Rhandir sy’n adrodd hanes cymuned Groeslon yn datblygu rhandir tyfu llysiau.

   
 • Carl Morris 11:32 AM ar 4 April 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , App Store,   

  Apple: nid oes lleoleiddiad Cymraeg ar yr App Store 

  Mae Eiry Rees Thomas wedi bod yn cyhoeddi aps dwyieithog ar App Store Apple ac eisiau rhannu ei phrofiadau diweddar am broblem sylfaenol.

  Yn ddiweddar, cyhoeddais dri o aps dwyieithog sydd ar lwyfan Apple/ App Store/ iTunes.

  Mae teitl y gyfres yn ymddangos fel ‘The Flitlits’, heb gyswllt o gwbl i’r teitl Cymraeg, sef ‘Y Sbridion’. Mae’r sefyllfa yn ailadrodd o ran teitlau y tri ap unigol.

  O ganlyniad, mae angen i frodorion Cymraeg i fod yn ymwybodol o’r teitlau Saesneg ac i gysylltu â nhw cyn dod o hyd i’r aps dwyieithog, sydd yn sefyllfa annerbyniol. Mae disgrifiadau Cymraeg ar y llwyfan wedi cyrraedd yr aps ond o dan y disgrifiadau Saesneg.

  Dyma sefyllfa debyg i’r hyn a berodd anghydfod gyda Amazon yn ddiweddar.

  Yr wyf wedi codi’r mater gyda Apple ac mae eu ymatebion fel a ganlyn:

  ‘Thank you for contacting App Store Developer Support.

  It is possible to add additional localizations for your app. However, Welsh is not an available localization at this time.

  Please feel free to reply to this email with any feedback you may have regarding this issue as we will gladly forward it to the appropriate team.

  You can find more information on localizations in the iTunes Connect Developer Guide:

  https://developer.apple.com/library/ios/documentation/LanguagesUtilities/Conceptual/iTunesConnect_Guide/iTunesConnect_Guide.pdf’

  Ac wedi i mi gwyno:

  …’Thank you for contacting App Store Developer Support about your feedback.

  We appreciate your feedback regarding this issue and will keep this in mind for future enhancements.’

  Mae hyn yn galw am brotest torfol a galwad i’r gad. Gobeithio gwna’i dderbyn cefnogaeth, yn enwedig gan bod yr aps yn addysgol ac ar gyfer hybu darllen a llythrennedd.

  Rydym ni fel Cymry yn talu’r un taliadau i Apple ond yn derbyn llai o wasanaeth.

  Byddai Eiry yn croesawu unrhyw sylwadau gan eraill isod.

   
  • Iestyn Lloyd 5:14 PM ar 8 Ebrill 2014 Paraddolen

   “…mae angen i frodorion Cymraeg i fod yn ymwybodol o’r teitlau Saesneg”

   Dyw hyn ddim yn wir os ydych yn rhoi’r teitl yn ddwyieithog yn yr App Store, sef ‘The Fitlits – Y Sibrydion’.

   “Dyma sefyllfa debyg i’r hyn a berodd anghydfod gyda Amazon yn ddiweddar.”

   Dyw hyn ddim yn debyg i Amazon, elyfrau yn yr iaith Gymraeg oedd hynna nid apps. Mae’r apps yn dibynnu ar iaith yr OS i’w gael ei ddefnyddio yn yr iaith yna; os ydych eisiau app Twitter i fod yn Ffrangeg mae rhaid newid iaith yr OS i fod yn Ffrangeg.

   Ar y funud nid yw iOS, Android (yn cynnwys yr Amazon Kindle Fire) na Windows Phone efo’r iaith Gymraeg. Yr unig OS symudol i’w gefnogi yn ‘native’ yw Firefox OS, a di hwnnw unlle i weld ar y funud.

   Mi fyswn wrth fy modd os fysai pob un ohonynt yn cefnogi yr iaith Gymraeg ond tydw i ddim yn meddwl ei fod ar ei ‘priority list’.

   Ond… os ydych am gyhoeddi elyfr yn hytrach na app(lyfr) i Apple mae yna ddewis i ddweud mai ‘Welsh’ yw iaith y llyfr.

  • Eiry Rees Thomas 12:06 PM ar 10 Ebrill 2014 Paraddolen

   Diolch mawr Iestyn,

   Mae newid teitl y gyfres a theitlau unigol yr aps yn opsiwn ond does dim lle ar eicons mor fach i ganiatáu fersiynau dwyieithg. Ni fyddai’r teitl llawn yn dangos o dan yr eicons chwaith ac mae’n rhaid agor y disgrifiadau Saeneg a sgrolio lawr y dudalen heb ddod o hyd i’r disgrifiadau Cymraeg. Does dim llawer y galler ei wneud o ran hynny ond mae’n golygu bod y cynllun oedd gen i i greu aps allan o’r testunau ar gyfer ail iaith yn rhywbeth y bydd angen i mi feddwl drosodd yn ofalus. Tebyg iawn mae llyfrau print yn unig wna’i ddewis oherwydd y sefyllfa, sydd yn siomedig. Mae’r gost o greu aps unigol Cymraeg a Saesneg yn waharddol, gwaetha’r modd.

   Dwi’n ymwybodol mae e-lyfrau sydd wedi bod o dan sylw efo Amazon ond mae’r mater yn gyffelyb o ran gorfod ymladd am gydnabyddiaeth i’r iaith er hynny.

   Yn ysgafnach: ‘The Fitlits – Y Sibrydion’ yn hytrach na ‘The Flitlits – Y Sbridion’. Hmm… dyna syniad!

  • Iestyn Lloyd 1:02 PM ar 15 Ebrill 2014 Paraddolen

   Eiry – wyt ti di meddwl am drio iBooks Author http://www.apple.com/uk/ibooks-author/ Dio ddim yn sortio dy broblem o gael yr OS yn Gymraeg ond mae werth edrych ar yn hytrach na creu ap.

  • Eiry Rees Thomas 11:19 PM ar 15 Ebrill 2014 Paraddolen

   Diolch am yr awgrymiad, Iestyn. Mae’n werth edrych mewn i’r posibilrwydd. Rwy’n gobeithio perswadio Apple i greu cysylltiadau Cymraeg i’r aps dwyiethog gan nad oes llawer o obaith y byddant yn cydnabod Cymru o ran creu lleoliad. Os wnaf i dderbyn cytundeb ynglŷn a chreu cysylltiau Cymraeg, byddaf i a’r Sbridion yn hedfan baner Cymru o ben y simne!
   Y broblem fwyaf yn y cyfamser bydd lledu’r neges bod rhaid chwilio am aps Y Sbridion o dan y teitlau Saesneg. Rhaid i fi feddwl am strategaethau. Mae’r aps yn derbyn adolygiadau pum seren tu hwnt i Gymru sydd yn ddechrau da ond gwell byth fyddai hynny o Gymru.
   Mae mor rhwystredig bod grymoedd y farchnad yn penderfynu nad wyf yn medru dewis Cymraeg ar gyfer y teitlau rhagosodedig, a hynny oherwyddd bod creu aps o safon Y Sbridion yn golygu cyhoeddu yn rhyngwladol oherwydd y gost sylfaenol. Byddai cysylltiadau Cymraeg o fewn Apple yn ateb syth i’r broblem heb ormod o drefferth iddyn nhw, byddwn i’n tybio.
   Bydd mwy o drosolwg gen i cyn cyhoeddu’r fersiynau ail iaith a bydd iBooks Author yn opsiwn. Mae’r aps iaith gyntaf wedi eu rhaglennu mor wych wedi dweud hynny…

  • Eiry Rees Thomas 11:23 PM ar 15 Ebrill 2014 Paraddolen

   Teipos, teipos…rhaid cymryd mwy o ofal!

 • Iwan Stanno 2:31 PM ar 18 March 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  SWYDD: Datblygydd Gwe, Rondo Media 

  Mae cwmni teledu Rondo, sy’n gyfrifol am raglenni fel Sgorio, Rownd a Rownd, Gwlad yr Astra Gwyn a Gwefreiddiol, yn chwilio am ddatblygydd gwe i weithio o’u swyddfa yng Nghaernarfon.

  Rhaglennydd/Datblygydd Gwe

  I ymuno ag adran ddigidol ac aml-gyfryngol Rondo. Byddai profiad o HTML, CSS, PHP a SQL yn ddelfrydol.

  Cytundeb blwyddyn i gychwyn Ebrill 2014. Anfonwch CV at Liz Lewis, Rondo, Lôn Cae Ffynnon, Caernarfon LL55 2BD neu liz@rondomedia.co.uk.

  Mae’r dyddiad cau fory! (19 Mawrth).

   
 • Carl Morris 7:09 AM ar 12 March 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: cydraddoldeb,   

  Aildrydar dim ond menywod 

  Dw i newydd ddarllen cofnod blog diddorol gan Anil Dash am ei flwyddyn o aildrydar dim ond menywod, y profiadau mae fe wedi cael a’r gwersi mae fe wedi dysgu.

  [...] Maybe the most surprising thing about this experiment in being judicious about whom I retweet is how little has changed. I just pay a little bit of attention before I tap on the icon in my Twitter app, but it’s been effortless to make the switch, and has gotten me far more “thanks for the retweet!” messages than I used to get.

  More broadly, I found the only times I even had to think about it were very male-dominated conversations like the dialogue around an Apple gadget event. Even there, I’d always find women saying the same (or better!) things about the moment whose voices I could amplify instead of the usual suspects. And for the bigger Twitter moments I love, like award shows and cultural events, there are an infinite number of women’s voices to choose from.

  One thing that has happened, and I’m not sure if it’s attributable to my change in retweet behavior, is that I’ve been in far more conversations with women, and especially with women of color, on Twitter in the past year. That’s led to me following more women, and has caused a radical shift in how I perceive my time on Twitter, even though its actual substance isn’t that different. [...]

  Darllenwch y cofnod llawn.

  Ar fy nghyfrif personol dw i wedi bod yn ail-drydar trydariadau mewn categori penodol ers misoedd, sef trydariadau Cymraeg yn unig. O fewn y categori yna mae llwyth o drydariadau yn Gymraeg gan fenywod. Fyddai’r dull Dash ddim yn her anodd yn Gymraeg.

  Tybed os yw’r un tueddiadau mae fe’n sôn amdanynt yn wir yn Gymraeg ar Twitter? e.e. ‘gormod’ o leisiau dynion ar bwnciau penodol fel tech, diffyg cynrychiolaeth o farnau menywod ayyb.

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu