Cofnodion Diweddar Tudalen 2 Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Leighton Andrews 9:09 AM ar 27 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Cwtsia Lan! 

  photo 1 copy     photo 2 copy

  Eleni, dw i wedi sefydlu cwmni gyda Stuart Arthur, cyn-cyfarwyddwr technoleg Box UK, gyda’r enw Cwmni Digidol. Rydyn ni wedi bod yn datblygu ap yn diweddar. Cwtsh yw enw’r Ap – a Cwtch yn Saesneg, wrth gwrs. Y cynllun yw, lawnsio yn Gymraeg yn gyntaf, wedyn yn Saesneg, ond bydd pawb yn gallu newid rhwng y ddwy iaith. Ap ffotograffig ydy e, gyda’r lluniau yn cael eu tagio yn ddaearyddol  (‘geo-tagging’). Dyn ni wedi ei ariannu gyda buddsoddiad preifat.

  Rydyn ni’n recriwtio nawr pobol sy moyn profi’r ap. Mae fersiwn beta ‘da ni. Mae pobol yn ei brofi yng Nghymru, yn Ffrainc, yn Nenmarc ac yn India’r Gorllewin hefyd. Mae’r ap yn gweithio. Rydyn ni’n trafod yr ap gyda pobol sy moyn ein helpu ni i’w hyrwyddo hefyd.

  Mae’r holl beth wedi bod yn gyffrous, gweld yr ap yn cael ei greu. Rydyn ni wedi dechrau gyda syniad, wedi datblygu’r syniad ar bapur, wedi recriwtio datblygwr a dylunydd, wedi creu pensaerniaeth ar gyfer yr ap, wedi creu brand, ac wedyn wedi symud i ddatblygu yr ap ei hun. Gobeithio y byddwn ni’n gweld yr ap yn yr App Store cyn bo hir. Rydyn ni wedi cofrestru fel datblygwyr gyda Apple a rydyn ni’n gweithio ar fersiwn Android nesaf.

  Dilynwch ni ar Trydar @cwtshys. Os chi moyn ymuno y peilot, anfonwch e-bost i cwmnidigidol@gmail.com

  Mae’n bosib profi’r ap iOS ar hyn o bryd, ac ap Android cyn bo hir.

  Mwy yn y dyfodol agos!

   
  • M 2:56 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Dylai ddweud “dal eiliadau i’w cofio a chwtsia lan”. Mae angen treiglad llaes arnoch chi yn y frawddeg honno ;)

  • Dafydd Tomos 6:48 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Pob lwc gyda’r ap, ond dwi ddim yn siwr os ydi Cwtsh yn cyfleu yr ystyr. Mae, neu roedd, dau wefan ‘dating’ gyda’r enw.

  • Leighton 3:26 PM ar 6 Awst 2014 Paraddolen

   Diolch. Dyn ni wedi bod yn dadlu cwtsia neu chwtsia. Dw I’n meddwl byddwn ni’n gadael y brawddeg yn ystod cyfnod profi.

   Mae llawer o wefan yn defnyddio ‘cwtsh’ – bydd marchnata yn bwysig.

  • Leighton 6:17 PM ar 6 Awst 2014 Paraddolen

   Aaargh. Predictive Tecst. Cadw, nid Gadael.

 • Sioned Mills 11:17 AM ar 25 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Haclediad #38: tripiau haf a chips poeth 

  Y tro ‘ma ar eich hoff bodlediad crasboeth tech Cymraeg: Bryn yn esbonio jyst pam fod DRIP am fusnesa ar eich holl fanylion personol, mwy ar ffonau Microsoft yn colli 18,000 o weithwyr (ac un cwsmer o’r enw Sioned), a chipolwg ar y ‘Tripadvisor’ Cymraeg “Ar y Ffordd”. Hyn oll a llawer mwy i’ch clustiau ar draethau/yng ngerddi/mewn cocktail bars ledled Cymru, joiwch!

  Doleni

   
 • Carl Morris 9:05 PM ar 7 July 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ITV, , ,   

  ITV Cymru/@Hacio i lansio cynllun newyddion ar-lein newydd 

  Mae’n rhaid dweud fy mod i’n chwilfrydig am gynlluniau Hacio ar ôl gweld y hysbyseb swydd yma, yn enwedig am sut mae’r newyddiadurwyr proffesiynol yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ifanc.

  Ond os ydych chi am geisio am y swydd dw i’n credu eich bod chi’n rhy hwyr yn anffodus!

  Newyddiadurwr Ar-lein – ITV Cymru Wales
  Lleoliad – Caerdydd
  Llawn amser
  Cytundeb: 6 mis

  Cyfle cyffrous i ddatblygu newyddiaduraeth yn y Gymraeg ar-lein.

  Mae criw Hacio ar fin cyhoeddi cynllun newydd i annog pobol ifanc i fwydo eu cynnwys newyddiadurol eu hunain i’r we. Yn y swydd yma, byddwch yn gyfrifol am greu cysylltiadau gyda myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau, yn eu hysbrydoli i greu cynnwys ac yn sicrhau fod y deunydd yn gywir ac yn addas i’w gyhoeddi ar wefan Hacio.

  Bydd gennych frwdfrydedd am newyddiaduraaeth yn yr iaith Gymraeg, gwybodaeth eang am faterion cyfoes Cymru a’r byd, a bydd eich bys ar byls y digwyddiadau sydd o bwys i bobol ifanc. Bydd angen syniadau arloesol a’r dewrder i dorri tir newydd.

  Byddwch yn gyswllt cyson gyda S4C ac yn aelod allweddol o dîm fydd yn mynd ar daith i ysgolion Cymru i gynnig hyfforddiant technegol a newyddiadurol.

  Byddwch yn gyfathrebwr da ar lafar ac mewn print, a bydd angen y gallu a’r parodrwydd i weithio dan bwysau. Cewch y cyfle hefyd i weithio ar raglenni Y Byd ar Bedwar a Hacio.

  Mae ITV yn le gwych i weithio. Os os oes gennych chi ddoniau technegol a chreadigol a’r awydd i wynebu her newydd bob dydd, cysylltwch â ni.

  Dyddiad cau: Gorffennaf 7fed 2014

   
  • Colin Nosworthy 10:33 PM ar 24 Gorffennaf 2014 Paraddolen

   Ie, cyffrous iawn.

 • Sioned Mills 11:42 AM ar 13 June 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Haclediad #37: Google… anghofia hi. 

  Tro yma ar yr haclediad bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn rhoi Nest Iest ar Test (iep, thermostat clyfar, w, cyffro!), gofyn i Google ein hanghofio ni, ac yn ail-fyw dyddiau euraidd gemau Nintendo trwy gemau newydd y Wii U o gynhadledd E3 yn Vegas. Ac wrth gwrs, bydd digon o jôcs gwael a thrafod tech i chi joio ar y traeth/tra’n llosgi selsig yn yr ardd (sa thermostat yn helpu falle).

  Dolenni

   
 • Carl Morris 12:04 AM ar 30 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: BuzzFeed, Ffrwti, , twristiaeth   

  Reddit: cyfrif Croeso Cymru/visit_wales 

  Mae cyfrif o’r enw visit_wales ar Reddit, dw i’n cymryd taw Croeso Cymru ydynyt.

  Mae’n eithaf diddorol i weld defnydd o blatfform o’r fath gan sefydliad cyhoeddus. Mae rhai o’r lluniau wedi cael tipyn o drafodaeth. Does dim terfyn ar beth maen nhw yn fodlon gwneud i dynnu sylw (rhybudd: crinjlyd).

  Pa effaith ar y Gymraeg? Byddai fe’n neis tasen nhw yn bostio pethau am y Gymraeg – a phethau yn Gymraeg o bob math. Mae eisiau hyrwyddo Cymru i siaradwyr Cymraeg a datblygu ‘twristiaeth ieithyddol’ i bobl o du allan.

  Dylen nhw postio pethau ar BuzzFeed hefyd efallai – a Ffrwti

  Gyda llaw os ydych chi’n chwilfrydig am Reddit mae llwyth o bethau arno fe – da, drwg a hyll. Dechreuwch ar /cymru a /llawenyddhebddiwedd

   
 • Rhys Wynne 6:56 PM ar 28 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 3 (31.5.14) 

  Cynhelir y trydydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd yn y Central Bar, Plas Windsor, ar ddydd Sadwrn 31 Mai.  Dyma ragor o wybodaeth ac i nodi os oes gennych ddiddordeb mewn dod. Croeso cynnes i bawb!

  (os nad ydych yn hyderus yn gadael nodyn ar y wici gallwch adael sylw yma)

   
 • Carl Morris 1:52 AM ar 16 May 2014 Paraddolen  

  Golwg360 yn newid ei system sylwadau i Disqus 

  Dywedodd Golwg360:

  [...] mae gwasanaeth newyddion ar-lein Golwg360 wedi cyflwyno adnodd sylwadau newydd i’r wefan.

  Bydd darllenwyr bellach yn gallu gadael eu sylwadau ar straeon gan ddefnyddio system ‘Disqus’ sy’n cael ei ddefnyddio’n eang gan flogiau a gwefannau newyddion.

  Bwriad symud at system sylwadau newydd yn ôl Golwg360 ydy cynnig mwy o gyfleoedd rhyngweithiol i ddarllenwyr, yn ogystal â lleihau camddefnydd o’r adnodd. [...]

  Fyddai hi’n neis i weld llwyddiant i’r syniad yma. Ar yr hen system roedd unrhyw un yn gallu teipio unrhyw enw, doedd dim modd sicrhau taw’r Dafydd Iwan go iawn oedd y sylwebydd ar unrhyw adeg heb sôn am y trols. Bydd mewngofnodi/cyfrifon yn wneud bach o wahaniaeth.

  Mae prinder o wefannau a blogiau yn Gymraeg sy’n cael trafodaeth dda yn y sylwadau. Mae’n ymddangos bod llawer o Gymry yn ffafrio Facebook/Twitter, sy’n iawn cyn belled bod e ddim ar draul gwasanaethau brodorol. Mae eisiau normaleiddio’r arfer o drafod pethau ar wefannau a blogiau.

  Dw i wedi gadael sylw ar y stori, hynny yw sylw am sylwadau trwy Disqus (bach yn meta ond dyna ni) ac mae Golwg360 yn awyddus i glywed barnau eraill.

  Ewch i’r stori Golwg360 i adael sylwadau a phrofi’r system. Wel, does dim modd gadael sylwadau ar y cofnod hwn achos dw i wedi diffodd y nodwedd tro yma.

   
 • Rhys Wynne 10:38 PM ar 5 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , Dinbych, Llandudno, Llangefni,   

  Hyfforddiant Wicipedia yn Ninbych, Llangefni a Llandudno 

  Sesiwn AM DDIM i ddysgu ac ehangu sgiliau golygu Wicipedia

  Dewch i wybod sut i roi gwybodaeth am eich ardal a’ch diddordebau yng ngwyddoniadur mwyaf a mwyaf poblogaidd y byd. Os yw’n bodoli ar Wicipedia, mae’n debyg ei fod ar frig canlyniadau chwilio ar-lein, felly helpwch sicrhau bod pobl drwy Gymru a’r byd yn medru darganfod yr holl bethau grêt i’w gweld a gwneud yn eich ardal chi.

  Cofiwch ddod â’ch gliniadur neu dabled!

   

  15 Mai, 7pm, Tafarn Neuadd y Gild, Dinbych

   

  20 Mai, 1pm, Gwesty’r Bull, Llangefni

   

  21 Mai, 1pm, Canolfan Tŷ Llywelyn, Llandudno

  Ebostiwch aled@wicicymru.org os ydych eisiau mynychu neu holi am fwy o wybodaeth.

   
 • Sioned Mills 1:57 PM ar 1 May 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad #36: Yr un hwyrach na Office i’r iPad 

  Ar rifyn yma’r haclediad bydd y criw yn cadw’u pennau yn y cymylau – wrth rêtio a slêtio systemau gweithio cwmwl rhai o’r cwmnïau mwyaf allan yna. Gyda Microsoft Office yn cyrraedd yr iPad (o’r diwedd), pa ddewisiadau arall sy’na i drefnu’ch taenlenni marwolaethau Game of Thrones? Byddwn yn sbecian ar sefyllfa Facebook yn prynu Occulus Rift (ar ôl i hwnnw godi ffortiwn trwy ariannu torfol, wps), a’r Iest Test tro yma yw’r system rheoli cartref Nest, jyst achos ei fod yn odli.

  Mwynhewch

  O.N. — Mi recordwyd hwn wythnosau yn ôl, a nid yw Gafyn wedi bod yn agos ato, felly ymddiheuriadau am yr ansawdd a’r amser gymerwyd i’w ddarlledu.

   
 • Hywel Jones 1:46 PM ar 1 May 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Lansio statiaith.com 

  Rwyf wedi lansio statiaith.com heddiw. Y bwriad yw iddo ymdrin ag ‘ystadegau sy’n ymwneud â’r Gymraeg – a rhagor’, fel y mae’n ei ddweud ar y pecyn.

  Yn #haciaith 2014 ym Mangor dangosais un o’r mapiau sydd wedi ei gynnwys yn statiaith.com a dyma’r tro cyntaf iddo gael ei gyhoeddi. Mae’n dangos y newid yn y boblogaeth o siaradwyr Cymraeg yn ystod diwrnod gwaith, hynny yw, mae’n dangos sut mae’r nifer o siaradwyr Cymraeg mewn ardal yn wahanol yn ystod diwrnod gwaith – wrth eu bod yn symud o’u cyfeiriad preswyl i weithio. Dyma ddolen ato: Map newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg ar ddiwrnod gwaith. Mae’n rhoi syniad arall i’r ystyr o ‘gymuned’ – ac efallai’n awgrymu posibiliadau busnes.

  Mae hefyd yn cynnwys siart rhyngweithiol newydd sy’n dangos y siaradwyr Cymraeg yn ôl Cymuned, Siart: Nifer a % yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl oed, yn ôl Cymuned.

  Dydy’r wefan ddim yn ddwyieithog. Yn un peth am na welais sut i greu gwefan ddwyieithog lle roedd modd newid o un iaith i’r llall o’u mewn. Cefais gryn foddhad yn llunio’r tudalen Saesneg, gan iddo adlewyrchu sefyllfa cymaint o wefannau ‘dwyieithog’: tudalen glanio Saesneg statiaith

  Os gall rhywun egluro i mi sut i wneud gwefan ddwyieithog gyda WordPress byddwn yn ddiolchgar.

  Problem arall sylwais arno yw nad yw’n hawdd dewis o’r ddewislen ar fy Nexus7 nac ar fy ffôn. Os oes gan rywun awgrymiadau am sut i wella hynny, byddwn yn ddiolchgar eto. Efallai bod thema WordPress arall sy’n gweithio’n well?

   
  • Ioan 2:34 PM ar 1 Mai 2014 Paraddolen

   Tydi’r linc statiaith.com ddim yn pwyntio at statiaith.com! Y wefan newydd yn edrych yn gret gyda llaw – gret i geek fel fi…

  • Hywel Jones 3:23 PM ar 1 Mai 2014 Paraddolen

   Ioan – diolch. Llwybrau perthynol/absoliwt wastad yn boen i mi. Wedi eu cywiro nawr.

c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu