Diweddariadau Diweddar Tudalen 2 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 10:46 AM ar 26 January 2017 Dolen Barhaol  

  Firefox Focus iOS 

  Heddiw mae Firefox yn rhyddhau Firefox Focus ar gyfer iPhone a’r iPad. Mae Firefox Focus ar gael yn Gymraeg a 26 iaith arall.

  Blaenoriaeth y porwr yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr na fyddan nhw’n cael eu tracio na’u haflonyddu gan hysbysebion diofyn. Mae’r Botwm Dileu amlwg yn ychwanegu ar allu’r defnyddiwr i ddiogelu ei hun.

  Mae modd llwytho Firefox Focus o’r App Store a dewis Cymraeg o’r Gosodiadau>Iaith

  Mae modd darllen rhagor am dracio, diogelwch ar y we a llywodraethau’n gwylio i’w weld yn Deall yn Well

  Rhagor am waith Mozilla yn Gymraeg.

   
 • Carl Morris 6:13 PM ar 23 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Llywodraeth, digidol ac arloesedd – fideo o gyflwyniad gan Leighton Andrews 

  Diolch i bawb am gymryd rhan yn Hacio’r Iaith 2017 ac i Ganolfan Bedwyr a chanolfan Pontio am ein croesawu!

  Dyma i chi fideo o gyflwyniad agoriadol Leighton Andrews yn Hacio’r Iaith 2017.

  Mae rhestr o fideos eraill o’r Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg ddydd Gwener hefyd (diolch Stefano).

  Mae croeso i unrhyw gyfranog[wraig|wr] bostio meddyliau a nodiadau ar flog Hacio’r Iaith yma. Byddai hi’n braf cael gweld unrhyw ddeunydd sy’n deillio o’r sesiynau. Gad i mi wybod os ydych chi eisiau cyfrif.

  Dw i’n edrych ymlaen yn arw at glywed yr Haclediad nesaf sy’n cynnwys darnau sain o’n hanghynhadledd.

   
 • Sioned Mills 10:57 AM ar 17 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  54: Minilediad Hacio’r Iaith 2017 

  Yn nhraddodiad yr englyn, yr haiku a’r cwpled, ni’n dod â chywasgiad creadigol byr a bachog* o’r Haclediad i chi cyn digwyddiad Hacio’r Iaith eleni. Byddwn ni’n chwipio trwy ben-blwydd yr iPhone yn 10, a mwy o newyddion, cyn rhoi syniad i chi o be fydd i’w weld yn Pontio, Bangor ar Ionawr yr 21ain – ni’n edrych mlaen i’ch gweld chi yna!

   
 • Carl Morris 2:30 PM ar 16 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor: cipolwg ar sesiynau 

  Mae Hacio’r Iaith 2017 yn agosáu!

  Bydd croeso cynnes i bawb a mynediad am ddim (nid y band) ddydd Sadwrn yma. Ond mae angen cofrestru nawr…

  Cofrestru

  Mae angen cofrestru os ydych chi am fynychu a chymryd rhan (yn Adeilad Pontio, Bangor, ar Sadwrn, 21 Ionawr 2017).

  Mae llawer o lefydd wedi mynd eisoes ac mae rhai ar ôl.

  Sesiynau

  Dyma rai o’r sesiynau sydd ar yr amserlen eisoes:

  • Newyddiaduraeth Ddigidol yn Gymraeg (gydag Ifan Morgan Jones)
  • Tech S4C – tech gwahanol mae S4C wedi eu gwneud; pethau plant, pethau eraill.
  • Cyflwyniad am waith y Llyfrgell Genedlaethol efo Wikidata
  • Gweithdy ymarferol ar sut i greu bot Cymraeg awtomatig ar Twitter
  • Diogelwch ar y We – pa rhaglenni i’w defnyddio
  • Prentisiaeth TGCh (technoleg gwybodaeth a chyfathrebu) Dwyieithog – camau cyntaf a heriau
  • Y Bywiadur – cip ar 8000 o luniau ar Eiriadur Rhywogaethau Cymdeithas Edward Llwyd
  • Araith Leighton Andrews am ‘Llywodraeth, digidol ac arloesi’
  • Lansiad papur trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg am ddatganoli darlledu

  Hefyd…

  • UNRHYW BETH am y cyfryngau digidol a’r Gymraeg sydd o ddiddordeb i chi. Bydd slotiau gwag ar yr amserlen.

  Amserlen

  Rydym hefyd yn bwriadu llenwi amserlen y bore gyda sesiynau cyn y gynhadledd gan adael y prynhawn yn rhydd ar gyfer unrhyw sesiynau sydd heb eu trefnu o flaen llaw.

  Felly os ydych chi eisiau cynnal sgwrs, cyflwyniad, dangos eich gwaith, neu weithdy ymarferol cysylltwch â Carl neu Rhodri trwy’r cyfryngau cymdeithasol arferol neu rhowch wybodaeth mewn ar y Google Doc yma.

  Gwnewch bethau’n haws drwy rannu’ch syniad o flaen llaw – os yn bosib!

  Bydd tri ardal yn Pontio gyda thri math gwahanol o sesiwn:

  • Y Bocs Sebon – gofod cyflwyno, sdeil-theatr
  • Y Gweithdy – ardal ar gyfer sesiynau mwy ‘hands-on’
  • O Gylch y Tân – cylch ar gyfer cynnal trafodaeth a sgwrs

  Cynhadledd dydd Gwener

  Cofiwch fod yna Gynhadledd Technoleg a’r Gymraeg hefyd ym Mangor ar ddydd Gwener 20 Ionawr 2017 (y diwrnod cyn Hacio’r Iaith). Bydd rhai ohonom ni yn mynychu’r gynhadledd yn ogystal â Hacio’r Iaith. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar eu gwefan.

  Llety

  Rydyn ni wedi cael disgownt o rhyw 10% gan y Ganolfan Rheolaeth i bobl sy’n dyfynnu #techiaith wrth fwcio (yr un peth ag ar gyfer cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg).

  Ewch yma am fanylion archebu llety.


  Diolch o galon i’r Ganolfan Technoleg Iaith a Chanolfan Bedwyr am gyd-drefnu a noddi’r bwyd ar gyfer Hacio’r Iaith.

   
 • Carl Morris 6:33 PM ar 6 January 2017 Dolen Barhaol  

  Tipyn o gamp: cynhadledd ar ddata agored yng Nghaerdydd, Chwefror 2017 

  Dyma fanylion am ddigwyddiad i unrhyw un sydd eisiau dysgu rhagor am y camp od o ddefnyddio data agored/rhydd.

   
 • Iestyn Lloyd 10:24 PM ar 19 December 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  HacDolig 2016 

  O’r diwedd, mae 2016 yn dod i ben, a mae’n amser am barti Nadolig yr Haclediad – mae na damed lleia o tech yn y bennod, ond llwyth o bŵz a trio argyhoeddi pawb y bydd popeth yn iawn yn y diwedd. Ciciwch tîn 2016 efo ni, Dolig Llawen!

   
 • Iestyn Lloyd 10:14 PM ar 19 December 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Ffrwd Newydd Yr Haclediad. 

  Os da chi heb dderbyn rhifyn diweddaraf yr Haclediad (rhif 53), mae’r we wedi torri, am ychydig bethbynag.

  Rwyf wedi newid yr ‘hosting’ ag y ffrwd, ag yn ôl son mae hyn yn gallu cymeryd pedwar wythnos i’r apiau podledu a gwefanau i sylweddoli ar hyn! Pa flwyddyn yw hi? 1997!?

  Bethbynag, os da chi am gael y rhifyn Nadolig cyn y Nadolig, ail tanysgrifiwch i’r cyfeiriad yma:

  https://haclediad.fireside.fm/rss

  Sori am yr hassle, ond mi fydd werth o!

   
  • Carl Morris 1:32 PM ar 20 Rhagfyr 2016 Dolen Barhaol

   Mae’r ffrwd wreiddiol i weld yn gweithio bellach…?

   Sef:
   http://haciaith.com/?feed=podcast

   Hynny yw, dw i’n gweld yr eitemau iawn yn y ffrwd ar hyn o bryd.

   Dyna’r un sydd yn y golofn ar y dde ar wefan Hacio’r Iaith.

   Gad i mi wybod os dw i wedi gwneud unrhyw gamgymeriad!

  • Iestyn Lloyd 2:21 PM ar 20 Rhagfyr 2016 Dolen Barhaol

   Meddwl ei fod yn iawn rwan. I weld fel fod y ddau yn gweithio!

 • Rhos Prys 6:00 PM ar 6 December 2016 Dolen Barhaol  

  Croeso i WordPress 4.7 


  Dyma Twenty Seventeen…

  Mae ein thema ragosodedig newydd yn bywiogi eich gwefan gyda delweddau llawn a phenynnau fideo.

  Mae Twenty Seventeen yn bennaf ar gyfer gwefannau busnes ac yn cynnwys tudalen ffont cyfaddas gydag adrannau lluosog. Gallwch ei bersonoli gydag ategion, dewislenni cymdeithasol, logo, lliwiau cyfaddas, a mwy. Mae ein thema ragosodedig ar gyfer 2017 yn gweithio’n dda mewn llawer o ieithoedd, ar unrhyw ddyfais ac ar gyfer ystod eang o defnyddwyr.


  Eich Gwefan Chi, Eich Ffordd Chi

  Mae WordPress 4.7 yn ychwanegu nodweddion newydd i’r cyfaddaswr i gynorthwyo gyda’r camau cyntaf o osod thema, ynghyd â rhagolygon byw o’ch holl newidiadau fel un llif gwaith di dor.

  Cynnwys Thema Cychwynnol

  Er mwyn rhoi seiliau cadarn i chi adeiladu arno, gall themau unigol ddarparu cynnwys cychwynnol sy’n ymddangos pan fyddwch yn cychwyn cyfaddasu eich gwefan newydd sbon. Gall hyn ymestyn o osod teclyn manylion busnes yn y lleoliad gorau i ddarparu dewislen syml gyda dolenni cymdeithasol i dudalen flaen sefydlog ynghyd â delwedd drawiadol. Peidiwch â phoeni, bydd dim newydd yn ymddangos ar y wefan fyw nes eich bod yn barod i’w gadw a’i gyhoeddi gosodiad eich thema gychwynnol.

  Golygu Llwybrau Byr

  Bydd eiconau gweladwy yn ymddangos wrth ddefnyddio’r rhagolwg byw, i ddangos i chi pa ran o’ch gwefan y mae modd ei chyfaddasu. Cliciwch ar y llwybr byr a chychwyn golygu. Ynghyd â chynnwys cychwynnol, mae cychwyn cyfaddasu eich gwefan yn gynt nag erioed.

  Penynnau Fideo

  Weithiau mae cael fideo mawr trawiadol fel delwedd pennyn symudol yn union yr hyn sydd ei angen i chi arddangos eich nwyddau; os felly, rhowch gynnig ar Twenty Seventen. Angen ysbrydoliaeth fideo? Chwiliwch am wefannau sydd â phenynnau fideo i’w llwytho i lawr a’u defnyddio.

  Creu Dewislenni’n Hwylus

  Mae llawer o ddewislenni ar wefannau yn cynnwys dolenni i dudalennau ar eich gwefan, ond beth sy’n digwydd pan nad oes gennych unrhyw dudalennau eto? Nawr mae modd ychwanegu tudalennau newydd wrth adeiladu dewislen yn lle gadael i’r cyfaddaswr ac yna anghofio eich newidiadau. Unwaith i chi gyhoeddi eich cyfaddasiadau, bydd gennych dudalennau newydd i chi eu llanw gyda chynnwys.

  CSS Cyfaddas

  Weithiau mae angen gwneud ychydig o newidiadau gweledol i wneud eich gwefan yn berffaith. Mae WordPress yn caniatáu i chi ychwanegu CSS cyfaddas a gweld yn syth sut beth yw’r newidiadau i’ch gwefan. Mae’r rhagolwg byw yn caniatáu i chi weithio’n gyflym heb fod adnewyddu tudalennau yn eich dal chi nôl.


  Rhagolwg Lluniau Bach PDF

  Mae rheoli eich casgliad o ddogfennau yn haws yn WordPress 4.7. Bydd llwytho ffeiliau PDF yn creu llun bach fel bod modd gwahaniaethu rhwng eich dogfennau.

  Y Bwrdd Gwaith yn eich iaith

  Dyw’r ffaith bod eich gwefan mewn un iaith ddim yn golygu fod yn rhaid i bawb sy’n ei rheoli defnyddio’r iaith honno ar gyfer eu gweinyddu. Ychwanegwch ragor o ieithoedd i’ch gwefan a bydd dewis iaith y defnyddiwr yn ymddangos ym mhroffil defnyddwyr.


  Diwedd Bwyntiau Cynnwys REST API

  Mae WordPress 4.7 yn cynnwys diwedd bwyntiau REST API ar gyfer cofnodion, termau, defnyddwyr, meta a gosodiadau.

  Mae diwedd bwyntiau cynnwys yn darparu mynediad allanol darllenadwy gan beiriant i’ch gwefan WordPress, gyda rhyngwyneb safonol, clir, sy’n agor y ffordd ar gyfer ffyrdd newydd ac arloesol o ryngweithio gyda gwefannau drwy ategion, themâu, apiau a mwy. Barod i gychwyn ar ddatblygu? Darllenwch ragor am REST API.


  Mwy fyth o Hapusrwydd i Ddatblygwyr 😊

  Templedi Mathau o Gofnodion

  Drwy agor allan swyddogaethau templedi tudalennau ym mhob math o gofnodion, mae gan ddatblygwyr themâu mwy fyth o hyblygrwydd gyda hierarchaeth templedi WordPress.

  Rhagor o Ddanteithion API Themâu

  Mae WordPress 4.7 yn cynnwys swyddogaethau, bachau ac ymddygiadau newydd ar gyfer datblygwyr themâu.

  Gweithredoedd Lluosog Cyfaddas

  Tablau rhestru, nawr yn cynnwys mwy na golygu a dileu lluosog.

  WP_Hook

  Mae’r cod sy’n sylfaen i weithredoedd a hidlau wedi eu gwella a’u moderneiddio, gan gywiro gwallau ar hyd y daith.

  API Cofrestru’r Gosodiadau

  Mae register_setting() wedi ei wella i gynnwys math, disgrifiad, a gwelededd y REST API.

  Cyfaddasu Setiau Newid

  Mae cyfaddasu setiau newid yn creu newidiadau parhaol yn y cyfaddaswr, megis awtogadw drafftiau. Mae nhw hefyd yn golygu bod nodweddion newydd cyffroes fel cynnwys cychwynnol, yn bosib.


  Cofiwch am y WordPress 4.7 Field Guide, canllawiau ar gyfer nodweddion newydd y rhaglen.
   
 • Rhodri ap Dyfrig 8:00 AM ar 2 December 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017 

  Am y tro cyntaf a 7fed mlwyddyn Hacio’r Iaith bydd gennym ni siaradwr gwadd i ddechrau’r diwrnod , a rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Leighton Andrews, cyn Weinidog Llywodraeth gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg a thechnoleg Cymraeg yn rhoi ei farn ar y pwnc ‘Llywodraeth, digidol ac arloesi’.

  Byddwch yn barod am gyflwyniad difyr a phryfoclyd gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau.

  leighton_andrews-1

  Cofrestru

  Peidiwch ag anghofio cofrestru am Hacio’r Iaith 2017, fydd yn digwydd yn Adeilad Pontio, ar Sadwrn, 21 Ionawr 2017.

  Bydd mynediad am ddim i bob cyfranogwraig/cyfranogwr ac mae croeso cynnes i bawb (gan gynnwys plant – ac mae rhagor i ddilyn am sesiynau penodol i blant a phobl ifanc).

  Sesiynau eraill

  Rydym hefyd yn bwriadu llenwi amserlen y bore gyda sesiynau cyn y gynhadledd gan adael y prynhawn yn rhydd ar gyfer unrhyw sesiynau sydd heb eu trefnu o flaen llaw.

  Felly os ydych chi eisiau cynnal sgwrs, cyflwyniad, dangos eich gwaith, neu weithdy ymarferol (da ni’n hoffi pethau ymarferol!) cysylltwch â Carl neu Rhodri trwy’r cyfryngau cymdeithasol arferol neu rowch yr wybodaeth mewn ar y Google Doc yma.

  Bydd tri ardal yn Pontio gyda thri math gwahanol o sesiwn:

  • Y Bocs Sebon – gofod cyflwyno, sdeil-theatr
  • Y Gweithdy – ardal ar gyfer sesiynau mwy ‘hands-on’
  • O Gylch y Tân – cylch ar gyfer cynnal trafodaeth a sgwrs

  Cynhadledd dydd Gwener

  Cofiwch fod yna Gynhadledd Technoleg a’r Gymraeg hefyd ym Mangor ar ddydd Gwener 20 Ionawr 2017 (y diwrnod cyn Hacio’r Iaith). Bydd rhai ohonom ni yn mynychu’r gynhadledd yn ogystal â Hacio’r Iaith. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar eu gwefan.

  Llety

  Rydyn ni wedi cael disgownt o rhyw 10% gan y Ganolfan Rheolaeth i bobl sy’n dyfynnu #techiaith wrth fwcio (yr un peth ag ar gyfer cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg).

  Ewch yma am fanylion archebu llety.


  Diolch yn fawr iawn i’r Ganolfan Technoleg Iaith a Chanolfan Bedwyr am gyd-drefnu a noddi’r bwyd ar gyfer Hacio’r Iaith. “Daw bola’n gefen ar gyfer trafod y rhyngrwyd”, fel dywed y Cardi modern. 🙂

  Mae Carl, Delyth a finnau (a’r criw o ffyddloniaid) yn edrych mlaen yn arw i roi croeso i unrhyw eneidiau newydd sydd eisiau dod am y tro cyntaf. Mae wastad yn lot o sbort.

  Welwn ni chi ym Mangor!

   
 • Rhos Prys 11:14 AM ar 1 December 2016 Dolen Barhaol  

  Iechyd y Rhyngrwyd 

  Mae Mozilla wedi cyhoeddi gwybodaeth bellach am eu hymgyrch i ddiogelu’r rhyngrwyd.

  iechydyrhyngrwyd

   
  • Leia 9:55 AM ar 19 Rhagfyr 2016 Dolen Barhaol

   Rhywbeth ar gyfer fy nosbarth yn y flywyddyn newydd! #lessonstart

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel