Diweddariadau Diweddar Tudalen 2 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 8:18 PM ar 2 June 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 59: Bryn on the Thunder 

  Ym mhennod danbaid 59 bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn taclo Google i/o, yr Echo Show ac SOS yr NHS mewn tameidiau taclus o 10 munud (efo larwm newydd ‘fyd!). Ar ôl y gwychrwydd cwic-fire yna, bydd crwydrsgwrs draddodiadol am unrhyw beth arall sy’n popio mewn i’n pennau, E-readers yn y bath a BrynBlin™.
  Joiwch, rêtiwch, a gadwch i ni wybod am fwy o tech Cymraeg (o.n. Recordiwyd hwn cyn i EE agor eu canolfan Gofal Cwsmer Cymraeg ym Merthyr, iei!)

   

   

   

   
 • Sioned Mills 10:26 PM ar 4 May 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 58: Spring Breykjavik 

  Y tro yma ar dy hoff bodlediad nerdaidd – mae Bryn, Sions ac Iestyn yn trio cadw’r newyddion i 10 munud y pop, mewn ymgais anhygoel i gael strwythur i’r sioe. Gei di weld os ‘di’n gweithio. Mwy am Siri a Gwlad yr Iâ, newidiadau bywyd o Facebook F8, Fitbit data yn y cwrt a llwythi mwy (yn cynnwys hanner awr arall o rambles i helpu ti gysgu, iei!)

  Cofia roi seren-neu-bump i ni ar iTunes, ac os ti awydd, beth am roi adolygiad i ni gael gwybod be ti’n meddwl? Ffankiw!

  O.N. gan Iestyn, sori am ansawdd gwael fy mic, #halfarsedwales an all that. Lot well tro nesaf, gaddo.

  Dolenni

   
 • Sioned Mills 10:09 PM ar 7 April 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 57: Yr Hashnods Perthnasol 

  Ym mhennod ddiweddaraf yr Haclediad bydd y Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod sut gall yr hashnods cywir ddileu terfysgaeth, pam mai dal dim ond bŵz siomedig sydd gan Sioned, Brwydr y Barfau a holi faint o turn on yw’r Switch. Ymunwch â nhw am awr o farn heb ymchwil na gwybodaeth, falle fydd o’n hwyl!

  Dolenni

  Battle of the Beards
  Spammy Google Home spouts audio ads without warning – now throw yours in the trash • The Register
  Google Home’s automated answers can be really, really bad – YouTube
  Backdoor access to WhatsApp? Rudd’s call suggests a hazy grasp of encryption | Technology | The Guardian

   
 • Carl Morris 9:03 PM ar 7 April 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan 

  Mae cwmni Twitter newydd lansio fersiwn Lite o’i wefan:

  There was a problem connecting to Twitter.

  Mae hi’n berffaith ar gyfer llefydd heb gysylltiad da – sydd o hyd yn cynnwys llawer iawn o gefn gwlad Cymru.

  Ewch i https://mobile.twitter.com i weld pa mor gyflym mae’r ap ar y we yn dangos eich ffrwd. Mae opsiwn aral o droi delweddau bant yn ddiofyn hefyd – ac wedyn tapiwch unrhyw ddelwedd yn y ffrwd i’w gweld.

  Dyma rai o’r manylion technegol.

   
  • Huw 8:59 AM ar 12 Ebrill 2017 Dolen Barhaol

   Dwi’n meddwl bod hwn wedi ei anelu at ddefnyddwyr newydd yng ngwledydd Affrica ac India. Yng ngwledydd Affrica, maent eisoes yn ddibynnol ar eu ffonau i gyfathrebu neu anfon pres at ei gilydd. Yn ddiweddar mae India wedi gweld tŵf aruthrol yn y nifer o ddefnyddwyr ffôn newydd. Problem sy’n gyffredin yw isadeiledd rhwydweithiau ffon gwael, sy’n golygu bod cysylltiadau data yn ddrud ac yn araf. Does dim modd o lawrlwytho App 100MB sy’n cael ei ddiweddaru’n wythnosol. Yr ateb yw creu ‘ap gwe’ ysgafn wneith redeg o fewn porwr heb yr angen i drosglwyddo gormod o ddata.

 • Sioned Mills 4:10 PM ar 10 March 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  56: Bŵz rhad a Nokias anfarwol 

  Ym mhennod yma stori epic trawsnewidiad yr Haclediad o raglen tech i raglen gwirod a nostalgia; ry’n ni’n edrych ar y Nokia 3310, sy’ wedi ei atgyfodi, yn galaru am wasanaethau Google sy’n sicr ddim, ac yn chwennychu am Nintendo Switch, iei!
  Hyn i gyd a llwyth o sgwrsio, rhegfeydd a barn heb wybodaeth, yn amgz…

   
 • Carl Morris 12:41 PM ar 2 March 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Rhowch 3 munud i helpu @Wicipedia Cymraeg 

  Helpwch Wicipedia Cymraeg trwy lenwi’r arolwg byr hwn yn ddi-enw os gwelwch yn dda:

  Dylai fe gymryd rhyw dri munud i’w gwblhau. Diolch o galon i chi!

   
 • Carl Morris 11:49 AM ar 8 February 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , dementia, iechyd   

  Defnyddio archif cyfryngol i gefnogi pobl gyda dementia a gofalwyr 

  Dw i newydd glywed am brosiect archif y BBC i gefnogi pobl gyda dementia a’i gofalwyr.

  Mae’n swnio fel ffordd dda o sbarduno sgyrsiau mewn ffordd naturiol gyda phobl drwy fanteisio ar hen glipiau mewn system atgofion (gadewch sylw isod os oes term gwell na ‘system atgofion’).

  Dyma’r esboniad o’r wefan:

  Welcome to the BBC Reminiscence Archive. This archive provides access to a selection of content from the BBC Archives, designed to support reminiscence therapy.

  The principle of reminiscence therapy is to assist people who have dementia to interact and converse in a natural way by stimulating their long-term memory with material from the past. It is often the case that long-term memory can still function when the person’s working (short-term) memory is degraded. Tapping into long-term memory can make it possible once again for them to enjoy interacting with others, through their stories.

  A number of reminiscence systems have been developed for people with dementia, based on photographs, photo books, boxes of objects and materials and interactive computer applications. The BBC wants to contribute to this growing set of supports for people with dementia and their carers by drawing on the enormous fund of photos, videos, and sound clips in its archives.

  Dw i heb weld unrhyw gynnwys yn y Gymraeg ar y wefan. Tybed os oes modd ychwanegu cynnwys Cymraeg? Fel arall mae hi’n eithaf hawdd dychmygu prosiect tebyg yn Gymraeg.

  Mae’r sôn am systemau atgofion eraill yn ddiddorol – ydy gwaith ar hyn wedi bod yn y Gymraeg?

   
  • Edith Hughes 3:19 PM ar 9 Chwefror 2017 Dolen Barhaol

   Helo – dwi wrthi’n gweld beth sy’n ymarferol bosib yn yr iaith Gymraeg – mwy i ddilyn pan fydd gen i fwy o fanylion. Pa fath o glipiau fyddech chi’n hoffi eu gweld? Gyrrwch eich syniadau!

  • Carl Morris 3:31 PM ar 9 Chwefror 2017 Dolen Barhaol

   Byddai hi’n braf cael gweld pethau o adloniant a diwylliannau Cymraeg y 60au a 70au yn yr oes cyn S4C, pethau fel Ryan a Ronnie, Fo a Fe, Pobol y Cwm hynafol, cerddorion, beirdd, ac ati.

   Efallai bod ‘na syniadau eraill yma.

   Dw i’n siŵr bod pobl o gwmpas sy’n cofio’r oes yn well na fi! 🙂

  • Edith Hughes 3:37 PM ar 9 Chwefror 2017 Dolen Barhaol

   Diolch yn fawr Carl. Croeso mawr i bawb arall gynnig syniadau hefyd.

 • Sioned Mills 12:03 PM ar 2 February 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , ,   

  55: Nerdageddon yn Hacio’r Iaith 2017 

  Unwaith y flwyddyn mae nerds tech-ieithyddol Cymru yn cwrdd fyny mewn digwyddiad brawychus fel the Purge… Ond yn lwcus iawn nid dyna oedd Hacio’r Iaith 2017, mae’r purge wythnos nesa. Ymunwch â Sions, Bryn a Iestyn yn fyw ar leoliad o riviera trofannol Bangor!

  Ffansi gadael i ni wybod os chi’n joio? Gadewch review i ni yn iTunes, ffankiw!

   
  • Carl Morris 4:36 PM ar 2 Chwefror 2017 Dolen Barhaol

   Dw i’n mwynhau’n fawr hyd yn hyn. Mae’r rhifyn yn bwysicach ac yn lot mwy perthnasol i bawb nag y mae’r disgrifiad ‘nerdaidd’ yn awgrymu – yn fy marn i! Gwaith da iawn bobl.

 • Rhos Prys 11:00 AM ar 1 February 2017 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 5.3 

   

   

   

   

   

   

   

  Heddiw, mae fersiwn diweddaraf o LibreOffice yn cael ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru. Mae rhagor o wybodaeth ar LibreOffice i’w cael oddi ar eu gwefan Cymraeg.

  Nodweddion Newydd LibreOffice 5.3

  Mae LibreOffice 5.3 yn llawn o nodweddion a diweddariadau newydd y mae modd eu defnyddio ar draws y pecyn.

  • Gall llwybrau byr bysellfwrdd nawr gael eu harddangos o fewn y dewislenni cyd-destun, ac mae nhw wedi eu galluogi yn ragosodedig ar Windows a Linux.
  • I’ch helpu i weithio’n well gyda siapiau llenwi, mae’r deialog Ardal wedi ei symleiddio ac yn cynnwys adran Patrymau newydd, ar gyfer gwell cydnawsedd â meddalwedd swyddfa eraill.
  • Hefyd, os ydych eisiau llenwi siâp gyda delwedd didfap cyfaddas, gallwch nawr fewnforio delwedd newydd yn uniongyrchol o’r bar ochr.
  • Mae nawr yn bosibl i fewnosod dogfennau PDF i’ch dogfennau fel delweddau, gyda’r dudalen gyntaf yn weladwy.
  • Ar ben hynny, gallwch lofnodi ffeiliau PDF cyfredol, a gwirio’r llofnodion hynny hefyd.
  • Mae rheoli’r palet lliw wedi ei symleiddio, a phaletau newydd wedi cael eu hychwanegu ar gyfer llif gwaith graffig a chynllun proffesiynol.
  • Mae eitemau newydd wedi cael eu hychwanegu at y ddewislen Cymorth, gan gynnwys cysylltiadau cyflym i ganllawiau defnyddwyr a fforymau cymorth cymunedol.
  • Mae Modd Diogel ar gael nawr, i’ch helpu i ddod o hyd i a datrys problemau gyda’ch proffil defnyddiwr neu estyniadau.
  • Mae gosodiad testun wedi cael eu huno ar gyfer cysondeb ar draws systemau gweithredu, tra bod cydweddu fformatau ffeil wedi eu gwella hefyd.
  • Yn olaf, LibreOffice 5.3 yw’r ryddhad cyntaf o god ffynhonnell llawn o LibreOffice Ar-lein, fersiwn sy’n seiliedig o fewn porwr o’r pecyn y gallwch ei redeg ar eich seilwaith cwmwl preifat.

  Writer mae gan Writer nodweddion newydd gwych i wneud i’ch dogfennau ddisgleirio.

  • Mae arddulliau Tabl nawr yn cael eu cynnal, sy’n caniatáu i chi gymwys fformatio ar tabl sy’n cael ei gadw pan fyddwch yn gwneud golygiadau iddo.
  • Mae dec Tudalen newydd yn y bar ochr yn caniatáu i chi addasu gosodiadau dudalen yn gyflym heb orfod mynd drwy flwch deialog ar wahân.
  • Ar gyfer llywio’n gyflymach, mae blwch Mynd i Dudalen yn caniatáu i chi neidio i dudalen arall yn y ddogfen wedi dim ond ychydig o bwyso bysellau.
  • Yn yr offer lluniadu, mae saethau a oedd yn flaenorol ar gael yn Draw ac Impress yn unig, nawr ar gael yn Writer.
  • Yn olaf, mae’r bar offer yn cynnwys botwm Priflythrennau Bach newydd, ac mae modd defnyddio’r fformat yma drwy’r macros.

  Calc – mae yna lawer o welliannau yn Calc, i’ch helpu i weithio glyfrach gyda thaenlenni.

  • Mae cyfres newydd o arddulliau cell rhagosodedig ar gael bellach, gyda mwy o amrywiaeth ac enwau gwell nag mewn fersiynau blaenorol.
  • Mewn gosodiadau newydd, “Galluogi cardiau gwyllt mewn fformiwlâu” yw’r dewis ragosodedig, yn hytrach na mynegiadau rheolaidd, er mwyn gwella cydnawsedd â meddalwedd taenlen eraill.
  • Pan fyddwch yn creu tablau colyn, mae swyddogaeth canolrif newydd nawr ar gael.
  • Mae’r nodwedd cyfuno celloedd bellach yn gadael i chi wagio cynnwys y celloedd sy’n cael eu cuddio ar ôl eu cyfuno.
  • Yn olaf, pan fyddwch yn mewnosod swyddogaeth, mae blwch testun newydd yn caniatáu i chi ddewis a dethol y swyddogaethau rydych yn chwilio amdanynt.

  Impress a Draw – mae Impress wedi cael ei ddiweddaru fel bod eich cyflwyniadau’n rhagori.

  • Pan fyddwch yn agor y feddalwedd, mae dewisydd templed nawr yn ymddangos fel eich bod yn gallu cychwyn arni’n syth.
  • Mae dau templedi deniadol newydd wedi cael eu cynnwys yn ragosodedig, tra bod eraill wedi cael eu gwella.
  • Pan fyddwch yn mewnosod delweddau o albwm lluniau, mae bellach yn bosibl i gysylltu’r delweddau hyn fel nad ydynt yn cael eu cadw yn y ddogfen ei hun.
  • Yn olaf, yn y modd prif sleid, mae priodweddau’r sleid ar gael yn awr yn y bar ochr.

  Nodiadau Ryddhau – LibreOffice 5.3

   
 • Carl Morris 7:25 AM ar 30 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: Apton, , Recordiau Sain   

  Apton – cipolwg ar ap ffrydio Recordiau Sain 

  Ydy unrhyw un sy’n darllen hwn wedi ceisio Apton eto?

  Oes unrhyw argraffiadau cynnar?

  Oes ‘na lle yn eich bywyd am ap o’r fath a ffordd arall o chwarae tiwns?

  Dros y penwythnos ffeindiais i amser (rhwng syllu ar eitemau newyddion) i chwarae cwpl o diwns arno fe.

  Gyda llaw beth geisio sbarduno rhagor o sgyrsiau yn y sylwadau ar flog Hacio’r Iaith? Byddai croeso cynnes i chi adael sylwadau.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel