Dolennu Dwfn a’r BBC

Blogwyr y BBC: dalier sylw!

http://onlinejournalismblog.com/2010/03/11/curators-of-context/

Dwi’n credu bod hyn hyd yn oed yn fwy pwysig a pherthasol i wefan BBC Cymru gan bod ecosystem dolennu lawer llai gan wefannau Cymraeg a dylai’r BBC, fel prif wefan Gymraeg Cymru, gymryd rôl flaenllaw yn y gwaith o gynyddu’r cysylltiadauau rhwng safleoedd Cymraeg y we.