Cofnodion Diweddar Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Rhos Prys 3:47 PM ar 17 April 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Ysgrifennu yn Gymraeg ar Android 

  Mae Google wedi cyhoeddi Google Handwriting Input sy’n gweithio mewn 82 iaith gan gynnwys y Gymraeg a’r Wyddeleg. Mae’r rhaglen ar gael oddi ar Google Play.

  Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i ysgrifennu ar y sgrin yn lle defnyddio’r bysellfwrdd. Mae modd ei ddefnyddio i ysgrifennu tecst, llanw blwch chwilio neu dudalen gwe neu ysgrifennu nodiadau, popeth fyddech chi’n defnyddio’r bysellfwrdd i’w wneud. Nes i ddefnyddio pen gyda blaen balwn meddal i ysgrifennu ar fy Nexus 4 a chael canlyniadau da.

  Ysgrifennu ar AndroidMae modd ysgrifennu ar y sgrin gan ddefnyddio bys neu ben pwrpasol.

  Ysgrifennu Android CymruFyw

   

  Wrth ysgrifennu ar y sgrin mae’r llaw ysgrifen yn symud i’r dde – ysgrifennu ym mlwch chwilio Firefox Android

  Cyfarwyddiadau Ysgrifennu Android DBJ

  Mae peth o’r Cyfarwyddiadau yn Gymraeg – da iawn Google! Dyma gyfle i longyfarch Google am y datblygiad yma ac i ofyn am Gymreigio rhagor o offer mewnbynnu o fewn Android – Adborth i Google

   

  *Diolch i Dewi Jones, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor am y llun cyntaf a’r olaf – diolch Dewi!

   

   
 • Carl Morris 3:19 PM ar 30 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ffermio   

  Derbyn neges destun pan mae’ch buwch wrthi’n cael babi 

  Mae’r ddyfais yma yn edrych yn addawol er ei bod hi’n anodd i mi gadarnhau pa mor ddefnyddiol yw hi – achos does dim buwch fenywaidd gyda fi ar hyn o bryd.

  Pa mor dda ydyn ni am hybu cydweithrediad rhwng y meysydd digidol/technolegol a’r meysydd amaethyddol yng Nghymru tybed?

   
 • Rhos Prys 10:45 AM ar 19 March 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Windows 10 – Cyfle i ehangu’r adnoddau Cymraeg? 

  Windows 10

  Mae’r rhifyn diweddaraf o’r Microsoft Windows 10 Pro Technical Preview newydd ei ryddhau ddoe, fel un o gyfres cyn rhyddhau’r Windows 10 terfynol yn yr haf – rhywbryd rhwng diwedd Mehefin a  diwedd Medi eleni. Mae Microsoft yn awyddus i bawb ddefnyddio Windows, felly bydd ar gael am ddim i unigolion sy’n rhedeg Windows 7 ac 8 yn ystod y 12 mis cyntaf ond bydd rhaid i selogion XP a Vista dalu. Bydd sefydliadau/cwmnïau’n cael dalu eu ffi arferol.

  O’r datganiadau yn ystod y dyddiau diwethaf mae’n debyg y bydd yn cynnwys y rhyngwyneb Cymraeg ymysg y 110 o ieithoedd mae Microsoft yn eu cynnwys. Mae’r Wyddeleg a Gaeleg yr Alban ar eu rhestr hefyd ond nid y Llydaweg, y Gernyweg na’r Fanaweg.

  Ar hyn o bryd yn y Pro Technical Preview, y rhyngwyneb Saesneg sydd ar gael ond mae modd agor rhywfaint o’r Gymraeg yn y Ffenestr Cychwyn drwy ddewis y Gymraeg yn y Gosodiadau Iaith. Ydy, mae’r haul yn gwenu yng Nghaernarfon…

  Y mannau tebygol na fydd y Gymraeg yn cael ei chynnwys ar hyn o bryd yw o fewn Cortana, y cynorthwyydd personol, sy’n dibynnu ar leferydd, y nodwedd llawysgrifen, lle bydd angen ychwanegu geiriadur ac wrth gwrs y ffôn a dyfeisiau symudol fydd yn rhedeg fersiwn o Windows 10.

  Mae nawr i weld yn amser da i gysylltu â Microsoft Customer Services:

  • i’w llongyfarch ar y cyfieithiad Cymraeg a denu eu sylw at welliannau/newidiadau angenrheidiol i gyfieithiad Windows 8.1

  • i’w hannog i ddarparu’r elfennau uchod yn Gymraeg. Mae’r Uned Technoleg Iaith, e.e. yn darparu technoleg lleferydd ar drwydded agored drwy’r Porth Technolegau Iaith. Mae’r Uned hefyd yn darparu geiriaduron.

  • eu hannog i fentro i geisio ennill cynulleidfa newydd gyda’r ffôn/dyfeisiau symudol yn y Gymru Gymraeg.

  A fo’n ddigywilydd, fo’n ddigolled  ;-)

   
  • Aled 12:15 AM ar 5 Ebrill 2015 Paraddolen

   Diolch yn fawr am y ddolen i gysylltu â Microsoft. Rwyf eisoes wedi ysgrifennu at rhywun yn uned technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru i ofyn iddyn nhw ymdrechu i sicrhau bod y rhyngwyneb Cymraeg yn Windows 10 mor gyflawn a phosib. Mae’n ymddangos bod peth o’r Gymraeg ar goll mewn mannau eithaf amlwg yn rhyngwyneb 8.1 – pethau â oedd yn Gymraeg yn Windows 7. Af ati i gysylltu â Microsoft rŵan.

 • Sara Huws 9:30 PM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Sleidiau Sgwrs @DyddiadurKate 

  Dyma sleidiau fy sgwrs ar brosiect @DyddiadurKate. Dwi’n ei rannu efo’r ymwadiad mai rhan o gyflwyniad llafar ydi o, ond plis mwynhewch y linc, porwch y ffynonellau a dilynwch @DyddiadurKate ar twitter!

  I’r rhai sy’ ddim isie edrych trwy sleidiau, dyma gwpwl o’r linciau:

  Os oes adborth gennych chi am y prosiect, neu os hoffech chi wybod rhagor, mae croeso ichi gysylltu â fi trwy @sara_huws neu trwy [enw].[cyfenw] @ amgueddfacymru.ac.uk

  Diolch i bawb ddaeth heibio, i’r siaradwyr am eu cyfraniadau, ac yn arbennig i dîm haciaith am greu gofod diddorol a hefyd am eu cwmni, dwi wedi fy ysbrydoli!

  W, a Dydd Rhyngwladol Menywod hapus iawn i chi gyd ar gyfer yfory :)

   
  • Sioned 6:48 PM ar 10 Mawrth 2015 Paraddolen

   Wirioneddol ddrwg gennai golli’r cyflwyniad – cael syniad da iawn o’r broses tu ôl i’r prosiect ar y sleidiau google – edrych mlaen i drafod mwy yn fuan!

 • Rhys Wynne 3:55 PM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: addysgu   

  Gemeiddio dysgu – @leiawelsh 

  Annog ymddygiad da cynnydd

   

  Class dojo

  Classcraft – mewn timau, staff yn cymryd rhan hefyd!

  Dewis beth sy’n haeddu clod(pwyntiau) , neu golli pwyntau

  Ystadegau, dros amser

   

  Habitrpg

  Chorewars

   
 • Rhys Wynne 12:23 PM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: Amgyeddfa Genedlaethol Cymru, dehongli, , , Kate Roberts   

  Model dehongli casgliadau @DyddiadurKate (@sara_huws) 

  Trydar pob dydd, yn defnyddio cofnodion o ddydiadur Kare Rowlands yn 1915.

  Crynodeb weddol dwt o beth oedd wedi digwydd y diwrnod hynny, ddim llawer mwy na trydariad!

   

   
 • Rhys Wynne 11:57 AM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Gweiadur gyda @NuddGwerin 

  Hanes y wefan yn ymestyn yn ol i pan ddechreuodd ei dad (Geraint Lewis) ddysgu’r iaith a dechrau casglu ffurfiau geriau.  Dim ond 7% yn ffurfiau cysefin.

  Y Gweiadur yn eich helpu i werthfawrogi barddoniaeth!

  “Draw dros y don mae bro dirion nad ery
  Cwyn yn ei thir, ac yno ni thery
  Na haint na henaint fyth mo’r rhai hynny
  A ddêl i’w phur, rydd awel, a phery
  Pob calon yn hon yn heiny a llon,
  Ynys Afallon ei hun sy felly.

  Beth yw ystyr: ery  thery ddêl?

  Falle bod patrwm geiriaduron traddodiadol wedi rhedeg ei gwrs

  Cynnig offer i gynorthywo dysgwyr sy’n pontio o ddysgu iaith lafar i iaith ffurfiol.

   
 • Carl Morris 11:29 AM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , gramadeg, , , techiaith   

  Cychwyn off efo APIs y Ganolfan: llais robot a Cysill #techiaith 

  Cyflwynodd Patrick Robinson APIs y Ganolfan Technolegau Iaith.

  (Demo cyflym hawdd o’r llais robot Cymraeg yma!)

  API (Application Programming Interface) ydy ffordd o gael dy raglen i siarad gyda rhaglen arall er mwyn manteisio ar ddata a gwasanaethau.

  Siaradodd Patrick am y system testun-i-lais (un o fy hoff bethau ar hyn o bryd!) a Cysill, y gwirydd gramadeg. Er enghraifft gallech chi ddefnyddio Cysill o fewn wasanaeth arall neu greu gêm, teclyn, gwaith celf, neu declyn i bobl anabl gyda’r system testun-i-lais.

  Mae’n weddol hawdd i ddechrau achos mae demos felly does dim rhaid sgwennu unrhyw god i gael profiad syml.

  Sut i ddechrau:

  Diolch i Patrick am wneud y sesiwn.

   
  • Sioned 6:33 PM ar 10 Mawrth 2015 Paraddolen

   Di gwirioni’n lân ar y dechnoleg testun i lais, arloesol, a mor flin mod i methu dod!

 • Carl Morris 10:55 AM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Gweithdy Wicipedia gan @rhysw1 

  Dyma’r sleidiau http://iawn.de/wphaciaith15

  (Dw i ddim yn gallu mewnosod am y tro – dof i’n ôl wedyn!)

  Diolch i Rhys Wynne am y canllaw.

   
 • Sioned Mills 3:02 PM ar 6 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad 42 – Minilediad Haciaith 2015 

  Rhifyn byr a bachog o’r Haclediad sydd i’w gael y mis hwn, wedi i’r ffliw daro Iestyn, bydd Bryn a Sioned yn mentro i gwblhau podlediad mewn amser record Byd! Bydd sôn am Haciaith ’15 ym Mangor a llwyth o fwydro amserol technolegol – mwynhewch!

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu