Cofnodion Diweddar Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Rhodri ap Dyfrig 3:59 PM ar 12 May 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Haciaith Bach *HENO* – Chapter, Caerdydd, 7:30pm – fersiwn Basgeg-Cymreig! 

  There was a problem connecting to Twitter.

   
 • Carl Morris 12:07 AM ar 28 April 2015 Paraddolen
  Tags:   

  Fyddwch Chi Byth Yn Credu’r Hyn Mae @Nwdls Newydd Ddweud Am Fideo Cymraeg Ar-lein. Yn Enwedig Pwynt 9 

  Dw i’n postio yma rhag ofn bod pobl wedi methu’r cofnod blog ar Y Twll gan Elidir Jones am gynhyrchu fideo annibynnol a’r sylwadau gan bobl gan gynnwys Rhodri ap Dyfrig.

   
 • Rhos Prys 8:10 PM ar 23 April 2015 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress 4.2 Cymraeg 

  Y diweddaraf gan WordPress:

  Ffordd haws o rannu cynnwys
  Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau a chynnwys erioed wedi bod mor sydyn â hawdd â hyn.

  Cefnogaeth i nodau estynedig
  Mae ysgrifennu yn WordPress, beth bynnag eich iaith, wedi gwella. Mae WordPress 4.2 yn cynnal ystod eang o nodau newydd, gan gynnwys nodau Tsieineaidd, Japaneaidd a Chorëaidd, symbolau cerddorol a mathemategol a hieroglyffau.

  Dim y defnyddio’r nodau hyn? Gallwch dal i gael hwyl — mae emoji nawr ar gael yn WordPress!

  Hyd yn oed mwy o fewnblaniadau
  Gludwch ddolen o Tumblr.com a Kickstarter a gwyliwch nhw’n ymddangos fel hud o fewn y golygydd. Gyda phob fersiwn, mae eich profiad o gyhoeddi a golygu’n dod yn nes at ei gilydd.

  Symleiddio diweddaru ategion
  Ffarwel sgrin llwytho salw, helo diweddaru ategyn yn llyfn a syml, Cliciwch Diweddaru Nawr i wylio’r ddewiniaeth.

  O Dan y Clawr

  Cefnogaeth utf8mb4
  Mae amgodio nod cronfa ddata wedi ei newid o utf8 i utf8mb4, sy’n ychwanegu cefnogaeth ar gyfer ystod eang o nodau 4 did.

  Hygyrchedd JavaScript
  Mae modd anfon negeseuon clywadwy i ddarllenwyr sgrin yn JavaScript gyda wp.a11y.speak(). Anfonwch linyn ato a bydd diweddariad yn cael ei anfon i faes hysbysiad ARIA byw penodol.

  Hollti termau a rannwyd
  Bydd termau sy’n cael eu rhannu ar draws tacsonomiau lluosog yn cael eu hollti pan fydd un ohonynt yn cael ei ddiweddaru. Gwelwch ragor yn y Plugin Developer Handbook.

  Trefnu ymholiadau cymhleth
  Mae WP_Query, WP_Comment_Query, a WP_User_Query nawr yn cynnal trefnu cymhleth gyda chymalau ymholiad meta a enwyd.

  ac yn y blaen…

  Hefyd, mae modd gweld is-deitlau Cymraeg ar gyfer y fideo ar y dudalen Ynghylch WordPress drwy glicio ar No Subtitles a dewis Cymraeg.

  Mwynhewch a chrëwch gynnwys :-)

   
 • Rhos Prys 3:47 PM ar 17 April 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Ysgrifennu yn Gymraeg ar Android 

  Mae Google wedi cyhoeddi Google Handwriting Input sy’n gweithio mewn 82 iaith gan gynnwys y Gymraeg a’r Wyddeleg. Mae’r rhaglen ar gael oddi ar Google Play.

  Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i ysgrifennu ar y sgrin yn lle defnyddio’r bysellfwrdd. Mae modd ei ddefnyddio i ysgrifennu tecst, llanw blwch chwilio neu dudalen gwe neu ysgrifennu nodiadau, popeth fyddech chi’n defnyddio’r bysellfwrdd i’w wneud. Nes i ddefnyddio pen gyda blaen balwn meddal i ysgrifennu ar fy Nexus 4 a chael canlyniadau da.

  Ysgrifennu ar AndroidMae modd ysgrifennu ar y sgrin gan ddefnyddio bys neu ben pwrpasol.

  Ysgrifennu Android CymruFyw

   

  Wrth ysgrifennu ar y sgrin mae’r llaw ysgrifen yn symud i’r dde – ysgrifennu ym mlwch chwilio Firefox Android

  Cyfarwyddiadau Ysgrifennu Android DBJ

  Mae peth o’r Cyfarwyddiadau yn Gymraeg – da iawn Google! Dyma gyfle i longyfarch Google am y datblygiad yma ac i ofyn am Gymreigio rhagor o offer mewnbynnu o fewn Android – Adborth i Google

   

  *Diolch i Dewi Jones, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor am y llun cyntaf a’r olaf – diolch Dewi!

   

   
 • Carl Morris 3:19 PM ar 30 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ffermio   

  Derbyn neges destun pan mae’ch buwch wrthi’n cael babi 

  Mae’r ddyfais yma yn edrych yn addawol er ei bod hi’n anodd i mi gadarnhau pa mor ddefnyddiol yw hi – achos does dim buwch fenywaidd gyda fi ar hyn o bryd.

  Pa mor dda ydyn ni am hybu cydweithrediad rhwng y meysydd digidol/technolegol a’r meysydd amaethyddol yng Nghymru tybed?

   
 • Rhos Prys 10:45 AM ar 19 March 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Windows 10 – Cyfle i ehangu’r adnoddau Cymraeg? 

  Windows 10

  Mae’r rhifyn diweddaraf o’r Microsoft Windows 10 Pro Technical Preview newydd ei ryddhau ddoe, fel un o gyfres cyn rhyddhau’r Windows 10 terfynol yn yr haf – rhywbryd rhwng diwedd Mehefin a  diwedd Medi eleni. Mae Microsoft yn awyddus i bawb ddefnyddio Windows, felly bydd ar gael am ddim i unigolion sy’n rhedeg Windows 7 ac 8 yn ystod y 12 mis cyntaf ond bydd rhaid i selogion XP a Vista dalu. Bydd sefydliadau/cwmnïau’n cael dalu eu ffi arferol.

  O’r datganiadau yn ystod y dyddiau diwethaf mae’n debyg y bydd yn cynnwys y rhyngwyneb Cymraeg ymysg y 110 o ieithoedd mae Microsoft yn eu cynnwys. Mae’r Wyddeleg a Gaeleg yr Alban ar eu rhestr hefyd ond nid y Llydaweg, y Gernyweg na’r Fanaweg.

  Ar hyn o bryd yn y Pro Technical Preview, y rhyngwyneb Saesneg sydd ar gael ond mae modd agor rhywfaint o’r Gymraeg yn y Ffenestr Cychwyn drwy ddewis y Gymraeg yn y Gosodiadau Iaith. Ydy, mae’r haul yn gwenu yng Nghaernarfon…

  Y mannau tebygol na fydd y Gymraeg yn cael ei chynnwys ar hyn o bryd yw o fewn Cortana, y cynorthwyydd personol, sy’n dibynnu ar leferydd, y nodwedd llawysgrifen, lle bydd angen ychwanegu geiriadur ac wrth gwrs y ffôn a dyfeisiau symudol fydd yn rhedeg fersiwn o Windows 10.

  Mae nawr i weld yn amser da i gysylltu â Microsoft Customer Services:

  • i’w llongyfarch ar y cyfieithiad Cymraeg a denu eu sylw at welliannau/newidiadau angenrheidiol i gyfieithiad Windows 8.1

  • i’w hannog i ddarparu’r elfennau uchod yn Gymraeg. Mae’r Uned Technoleg Iaith, e.e. yn darparu technoleg lleferydd ar drwydded agored drwy’r Porth Technolegau Iaith. Mae’r Uned hefyd yn darparu geiriaduron.

  • eu hannog i fentro i geisio ennill cynulleidfa newydd gyda’r ffôn/dyfeisiau symudol yn y Gymru Gymraeg.

  A fo’n ddigywilydd, fo’n ddigolled  😉

   
  • Aled 12:15 AM ar 5 Ebrill 2015 Paraddolen

   Diolch yn fawr am y ddolen i gysylltu â Microsoft. Rwyf eisoes wedi ysgrifennu at rhywun yn uned technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru i ofyn iddyn nhw ymdrechu i sicrhau bod y rhyngwyneb Cymraeg yn Windows 10 mor gyflawn a phosib. Mae’n ymddangos bod peth o’r Gymraeg ar goll mewn mannau eithaf amlwg yn rhyngwyneb 8.1 – pethau â oedd yn Gymraeg yn Windows 7. Af ati i gysylltu â Microsoft rŵan.

 • Sara Huws 9:30 PM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Sleidiau Sgwrs @DyddiadurKate 

  Dyma sleidiau fy sgwrs ar brosiect @DyddiadurKate. Dwi’n ei rannu efo’r ymwadiad mai rhan o gyflwyniad llafar ydi o, ond plis mwynhewch y linc, porwch y ffynonellau a dilynwch @DyddiadurKate ar twitter!

  I’r rhai sy’ ddim isie edrych trwy sleidiau, dyma gwpwl o’r linciau:

  Os oes adborth gennych chi am y prosiect, neu os hoffech chi wybod rhagor, mae croeso ichi gysylltu â fi trwy @sara_huws neu trwy [enw].[cyfenw] @ amgueddfacymru.ac.uk

  Diolch i bawb ddaeth heibio, i’r siaradwyr am eu cyfraniadau, ac yn arbennig i dîm haciaith am greu gofod diddorol a hefyd am eu cwmni, dwi wedi fy ysbrydoli!

  W, a Dydd Rhyngwladol Menywod hapus iawn i chi gyd ar gyfer yfory :)

   
  • Sioned 6:48 PM ar 10 Mawrth 2015 Paraddolen

   Wirioneddol ddrwg gennai golli’r cyflwyniad – cael syniad da iawn o’r broses tu ôl i’r prosiect ar y sleidiau google – edrych mlaen i drafod mwy yn fuan!

 • Rhys Wynne 3:55 PM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: addysgu   

  Gemeiddio dysgu – @leiawelsh 

  Annog ymddygiad da cynnydd

   

  Class dojo

  Classcraft – mewn timau, staff yn cymryd rhan hefyd!

  Dewis beth sy’n haeddu clod(pwyntiau) , neu golli pwyntau

  Ystadegau, dros amser

   

  Habitrpg

  Chorewars

   
 • Rhys Wynne 12:23 PM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: Amgyeddfa Genedlaethol Cymru, dehongli, , , Kate Roberts   

  Model dehongli casgliadau @DyddiadurKate (@sara_huws) 

  Trydar pob dydd, yn defnyddio cofnodion o ddydiadur Kare Rowlands yn 1915.

  Crynodeb weddol dwt o beth oedd wedi digwydd y diwrnod hynny, ddim llawer mwy na trydariad!

   

   
 • Rhys Wynne 11:57 AM ar 7 March 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Gweiadur gyda @NuddGwerin 

  Hanes y wefan yn ymestyn yn ol i pan ddechreuodd ei dad (Geraint Lewis) ddysgu’r iaith a dechrau casglu ffurfiau geriau.  Dim ond 7% yn ffurfiau cysefin.

  Y Gweiadur yn eich helpu i werthfawrogi barddoniaeth!

  “Draw dros y don mae bro dirion nad ery
  Cwyn yn ei thir, ac yno ni thery
  Na haint na henaint fyth mo’r rhai hynny
  A ddêl i’w phur, rydd awel, a phery
  Pob calon yn hon yn heiny a llon,
  Ynys Afallon ei hun sy felly.

  Beth yw ystyr: ery  thery ddêl?

  Falle bod patrwm geiriaduron traddodiadol wedi rhedeg ei gwrs

  Cynnig offer i gynorthywo dysgwyr sy’n pontio o ddysgu iaith lafar i iaith ffurfiol.

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu