Diweddariadau Diweddar Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 12:33 AM ar 19 September 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 61: Social Justice Warriars 

  Mae’r hydref yma, mae’n amser prynu shares mewn carthenni a pumpkin lattes… a cwtsho lan gyda’r Haclediad am awr fach. Heno ar y sioe bydd Bryn, Sions a Iestyn yn trafod swigen confirmation bias Cymraeg, sut i ymladd carnage carnifal, ac yn recordio’r holl beth cyn cyhoeddiadau Apple am yr iPhone X ac 8, soz. Welwn ni chi mis nesa, diolch am wrando dwds!

  Dolenni

   
 • Gareth Morlais 3:03 PM ar 13 September 2017 Dolen Barhaol | Ateb  

  Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017 

  Mewn gweithdy yng Nghynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion https://dysgucymraeg.cymru/ yng Nghaerdydd yn yr haf, dyma oedd dewisiadau technoleg fwyaf handi’r tiwtoriaid.
  Mae’r rhif ar ddiwedd pob lein yn dangos faint o bleidleisiau (dotiau coch) cafodd pob adnodd:

  Duolingo – ap/gwefan – 33
  Geiriaduron – gwefan – ap – 30
  SSIW – ap/gwefan – 30
  Quizlet – ap – 17
  Cysgair – meddalwedd – 16
  S4C – gwefan – 16
  YouTube – ap/gwefan – 16
  BBC Cymru Fyw (a vocab) – ap – 15
  Ebost – meddalwedd – 12
  Ap Geiriaduron – ap – 11
  Chromebook – teclyn – 10
  Laptop – teclyn – 10
  Cymru Fyw (a Vocab) – gwefan – 9
  Facebook – ap /gwefan – 9
  Ffonau clyfar – teclyn – 9
  Moodle – meddalwedd – ap – 8
  Radio Cymru – gwefan – 8
  Ap Mynediad – ap – 7
  Blackboard – meddalwedd – 7
  Dal Ati – ap – 7
  Learn Cymraeg Gogledd Canolradd, Mynediad, Sylfaen – ap – 7
  Ap Treiglo – ap – 6
  Big Welsh Challenge – gwefan – 6
  Twitter – gwefan – ap – 6
  Whatsapp – ap – 6
  Skype – meddalwedd – 5
  Ap Sylfaen – ap – 4
  Byrddau gwyn rhyngweithiol – meddalwedd – 4
  Camera digidol – teclyn – 4
  Clic Clonc – gwefan – 4
  Golwg 360 – gwefan – ap – 4
  Google Classroom – meddalwedd – 4
  Hwb – gwefan – 4
  Nearpod – meddalwedd – 4
  Welsh With Us Morgannwg – gwefan – 4
  Y Bont – gwefan – 4
  Ap Gofal – ap – 3
  CorCenCC – gwefan – 3
  grwpiau sgyrsio – meddalwedd – 3
  iTunes U – meddalwedd – 3
  Meddalwedd adnabod llais – meddalwedd – 3
  Memrise – gwefan – 3
  Audacity – meddalwedd – 2
  CBAC Gloywi’r Iaith – gwefan – 2
  Eisteddfod – ap – 2
  Hwyl ar Holi – gwefan – 2
  iPads – teclyn – 2
  Lecturecapture – meddalwedd – 2
  Magi Ann – ap – 2
  Mentrau Iaith – gwefan – 2
  CBAC Mynediad a Sylfaen – ap – 2
  Telesgop – gwefan – 2
  ToBach – meddalwedd – 2
  Uchelseinydd – meddalwedd – 2
  Wlpan ar y We – gwefan – 2
  Yr Urdd – ap – 2
  Adobe – meddalwedd – 1
  Ap Cyw – ap – 1
  Ap Sglein – ap – 1
  Ap Tywydd – ap – 1
  Apiau Amgueddfeydd – ap – 1
  Apiau gemau addysgiadol – ap – 1
  Barn – gwefan – 1
  Canolfan Bedwyr – gwefan – 1
  Canolradd – ap – 1
  CiT – ap – 1
  Clecs – ap – 1
  Clwb Malu Cachu – gwefan – 1
  Colin & Cumberland – gwefan – 1
  Cyw – gwefan – 1
  Google Drive – meddalwedd – 1
  Google Translate – gwefan – 1
  Gwefan.org – gwefan – 1
  Gweiadur – gwefan – 1
  Hedyn – gwefan – 1
  Hwyangerddi – gwefan – 1
  Ivona – gwefan – 1
  Kahoot – ap – 1
  Llwybr yr Arfordir – ap – 1
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru – gwefan – 1
  Microsoft Office – meddalwedd – 1
  Mwnci Bach – ap – 1
  Papurau Bro – gwefan – 1
  Powerpoint – meddalwedd – 1
  Reddit – gwefan – 1
  Spotify – gwefan – 1
  Taflunwyr – teclyn – 1
  Termiadur – gwefan – 1
  Wicipedia Cymraeg – gwefan – 1
  Y Banc – gwefan – 1
  Y Cymro – gwefan – 1
  Y Ganolfan Dysgu Cymraeg – gwefan – 1
  Y Tiwtor – gwefan – 1

  Cawsom drafodaeth am ba adnoddau sydd angen ac, wrth ateb y cwestiwn “Beth sydd ar goll?”, daeth yr awgrymiadau hyn:

  • Android Cymraeg
  • Gwirydd sillafu Cymraeg i Gmail ar Chromebook – mae llawer o diwtoriaid yn defnyddio Chromebooks
  • Rhyngwyneb Cymraeg i ap Facebook (mae yna un i wefan Facebook)
  • Mwy o adnoddau Cymraeg i blant gydag aspergers / awtistiaeth
  • Mwy o isdeitlau i ddysgwyr ar raglenni S4C
  • Gosod Windows yn Gymraeg mewn canolfannau cyhoeddus (ysgolion, canolfannau cymunedol, ayb)
   
 • Gorwel Owen 1:14 PM ar 5 September 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , addysg agored,   

  Testunlyfrau agored a’r cynffon hir 

  Tro cyntaf i mi gyfrannu: gobeithio bod y pwnc yn berthnasol.

  Cefais fy ysbrydoli gan y cofnod blog yma gan Robin DeRosa sy’n disgrio’r broses o greu testunlyfr ar gyfer cwrs llenyddiaeth yr oedd yn ei ddysgu. Efallai bod yma syniadau sy’n berthnasol i’r cyd-destun Cymraeg, felly meddwl baswn i’n ei rannu. Mae enghreifftiau arbennig o destunlyfrau Cymraeg wedi ymddangos yn ddiweddar, wrth gwrs, ond pan dwi’n meddwl am glasuron fel ‘Cyflwyniad i gerddoriaeth John Cage’ a ‘Golwg ffeministaidd ar gerddoriaeth electroneg’ dwi’n teimlo mod i tuag at derfyn y gynffon hir.

  Trio osgoi ei myfyrwyr rhag prynu testunlyfr drud oedd bwriad DeRosa pan aeth ati i greu detholiad amgen o lenyddiaeth gynnar yr UDA.  Drwy gasglu testynnau perthnasol, gwahodd (a thalu) myfyrwyr i sgwennu cyflwyniadau i’r gwahanol destunau, a thrafod efo’i gilydd, fe grëwyd The Open Anthology of Earlier American Literature. Ond, fel mae hi’n dweud ‘the $85 dollars that I saved for each of my students seemed to be the least of what was exciting to me about the open anthology […] Boy, did I underestimate the power of the open textbook’ (DeRosa).

  Dydi’r llyfrau uchod am John Cage a cherddoriaeth electroneg ddim yn bodoli, gyda llaw, a dwi’m yn rhagweld nhw’n bodoli yn y dyfodol agos chwaith, ond efallai bod prosiect DeRosa yn cynnig syniadau ynglŷn â sut y gallant nhw fodoli. Ond, yn fwy pwysig, mae’r syniadau addysgol a ddaeth i’r golwg wrth greu’r llyfr, y broses o gyd-ddysgu a chyd-greu, yn hynod o gyffroes, dwi’n meddwl.

  Falch o dderbyn unrhyw sylwadau.

  (Debyg mai ‘gwerslyfr’ ydi’r term mwyaf cyffredin ar gyfer ‘textbook’ ond dydi’r syniad o wers ddim yn eistedd yn iawn i mi efo addysg agored. Felly, es i am ‘testunlyfr’ GPC.)

   
  • Carl Morris 1:52 PM ar 5 Medi 2017 Dolen Barhaol

   Diolch am godi hyn. Mae llawer iawn o botensial i addysg Gymraeg yma, ffurfiol ac anffurfiol.

   Mae hi’n wych bob tro rydyn ni’n gweld sefydliad yn rhyddhau adnoddau o dan drwydded Comin Creu BY-SA neu’r parth cyhoeddus. Mae hi’n lot haws ailgylchu ac ailddefnyddio wedyn, ac yn amlwg yn llai o straen na chynhyrchu pethau gwreiddiol neu gyfieithu trwy’r amser.

   Mae gan Wicipedia Cymraeg, Wiciddata, ayyb rôl i’w chwarae yma yn amlwg, fel llefydd i ffeindio cynnwys ond hefyd llefydd ar gyfer cydweithredu.

   Y cynffon hir sydd efallai yn cyfleu her yn y Gymraeg oherwydd y nifer cymharol is o gyfranwyr mewn unrhyw niche penodol. Ond dw i hefyd yn gweld lot o frwdfrydedd.

   Dw i’n credu yn gryf bod angen lot mwy o gydweithio a ‘chanoli’ er mwyn gwneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael ac osgoi gwastraffu amser ac ymdrechion.

   Dyna oedd rhai o’r egwyddorion tu ôl i Hedyn ar gyfer cydweithio ar god a chynhyrchu apiau/gwefannau (yn hytrach nag addysg fel y cyfryw, ond mae’r egwyddorion yn debyg iawn).

   Er enghraifft dyma dudalen WordPress.

   Dyma enghraifft sydd yn fwy perthnasol i addysg: rhestr gychwynnol o lyfrau Cymraeg sydd ar gael ar-lein, a thrwyddedau.

   Tybed os fyddi di a phobl eraill am gydweithio gyda fi ar Hedyn i ddechrau rhestru adnoddau, prosiectau, ayyb sy’n perthnasol i addysg, fel man cychwyn? Dw i newydd greu tudalen cychwynnol ar gyfer meddyliau/nodiadau ta waeth. 🙂

  • Gorwel Owen 3:30 PM ar 5 Medi 2017 Dolen Barhaol

   Diolch Carl,

   Mae ‘na lawer o ffiniau hyblyg yn fyma, does: rhwng addysg ffurfiol ac anffurfiol; rhwng addysgwyr a myfyrwyr; rhwng rhywbeth fel cofnod mewn Wicipedia a phennod mewn llyfr, beth bynnag yn union ydi ‘llyfr’ unwaith mae o mewn ffurf ddigidol. Mae’r ffiniau yma yn hyblyg yn ddiddorol ond mae hefyd yn gwneud hi’n anodd cadw rheolaeth hefyd. Un rheswm, dwi’n meddwl, pam fod prosiect DeRosa wedi bod mor llwyddiannus ydi bod i wedi ei leoli tu fewn i gyd-destun penodol iawn: o ran cynnwys ac o ran grŵp o gyfranwyr… math o ‘ganoli’?

   Ia, mae’r gynffon hir yn her, yn sicr, ond hefyd yn gyfle, dwi’n meddwl, a dwi’n cytuno am y brwdfrydedd. Ia, ‘cydweithio a “chanoli”’ mor bwysig, yn enwedig cael y cydbwysedd yn iawn. mae’r prosiect wedi’i fabwysiadu gan gorff mwy rŵan, sef Rebus Community. Bydd yn ddiddorol gweld os ydi symud i leoliad efo cymuned mwy, ac un mwy ffurfiol, yn golygu bod myfyrwyr ychydig yn fwy cyndyn i gymryd rhan.

   Diolch am y dolenni. Llawer o bethau diddorol iawn yma! Mi wnâi drio ychwanegu cwpl o bethau. Roeddwn i wedi bod yn meddwl sbel yn ôl am greu porth termau cerddoriaeth, neu, termau dyniaethau, a gweld rŵan bod gen ti adran ‘Termau technolegol/arbennig’.

 • Hywel Jones 12:13 AM ar 24 August 2017 Dolen Barhaol | Ateb  

  Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data 

  Rwy wedi llunio nifer o siartiau newydd yn edrych ar faint o blant ysgolion uwchradd a chanol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy’n sefyll arholiadau TGAU yn Gymraeg. Mae rhai o’r siartiau wedi cael eu trydar yn ddiweddar ac rwy newydd eu cyhoeddi yma: https://statiaith.com/blog/iaith_tgau_ysgolion-uwchradd-a-chanol-cyfrwng-cymraeg-neu-ddwyieithog/

  Ond y rheswm i mi gofnodi hyn ar haciaith yw fy mod yn meddwl y dylwn gyfrannu, yn ysbryd cod a data agored, a chan obeithio y gallai fod o ddiddordeb, yr holl god R ysgrifennais i’w creu. Mae’r cod, a rhagor o ganlyniadau, i’w weld yma: http://statiaith.com/cymraeg/ysgolion/Dadansoddi_iaith_TGAU.nb.html

  Ffeil Excel gan Lywodraeth Cymru oedd ffynhonnell y data oedd yn sail i’r cyfan. Gellir ei lawrlwytho yma.

   
 • Rhos Prys 10:33 AM ar 2 August 2017 Dolen Barhaol | Ateb  

  LibreOffice 5.4 

   

   

   

   

  Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau gyda nifer o welliannau defnyddiol. Mae’r manylion i’w gweld isod neu ar wefan Cymraeg LibreOffice: https://cy.libreoffice.org/

  Nodweddion newydd i hybu eich gwaith.

  Mae cydnawsedd fformat ffeiliau wedi ei wella o fewn LibreOffice 5.4, gyda gwell cefnogaeth i ddelweddau fector EMF. Hefyd, mae ffeiliau PDF sydd wedi eu mewnforio wedi eu rendro mewn ansawdd llawer uwch, ac mae palet lliw newydd wedi ei ychwanegu yn ogystal. Ar Linux mae modd defnyddio allweddi OpenPGP ar gyfer llofnodi eich dogfennau.

  Golygu dogfennau’n hawdd

  O fewn Writer mae modd mewnforio AwtoText, o dempledi dotm Microsoft Word. Wrth allforio a gludo rhestrau rhifo neu bwledi fel testun plaen, mae eu strwythur llawn yn cael ei gadw. Hefyd, mae yna nodwedd marc dŵr newydd, i’w gael drwy’r Ddewislen Fformatio, tra bod eitemau dewislen cyd-destun newydd wedi ei ychwanegu ar gyfer gweithio gydag adrannau, troednodiadau, diweddnodau ac arddulliau.

  Gweithio’n glyfrach gyda thaenlenni

  Mae Calc nawr yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer siartiau troi, sy’n defnyddio data o dablau troi – a phan mae’r tabl yn cael ei ddiweddaru, mae’r siart yn cael ei ddiweddaru hefyd. Mae sylwadau hefyd, yn haws eu rheoli, gyda gorchmynion dewislenni ychwanegol ar gyfer dangos, cuddio a dileu sylwadau. Pan fyddwch yn gosod fformatio amodol ar gelloedd, gallwch nawr newid blaenoriaethau’r rheolau, gyda botymau i fyny ac i lawr. Yn ogystal, mae yna ddewisiadau diogelwch ychwanegol i ganiatáu mewnosod neu ddileu rhesi a cholofnau a phan fyddwch y allforio i fformat CSV, bydd eich gosodiadau’n cael eu cadw ar gyfer y weithred allforio nesaf.

  Cyflwyniadau perffaith

  Pan fyddwch y dyblygu gwrthrych o fewn Impress, mae modd pennu onglau ffracsiynol. Hefyd, mae eich gosodiadau’n cael eu cadw ar gyfer y weithred dyblygu nesaf. Yn olaf, mae llwybr byr bysellfwrdd wedi ei greu, Ctrl+M, er mwyn mewnosod sleid newydd.

  LibreOffice Ar-lein – pecyn swyddfa pob man

  Mae LibreOffice Ar-lein hefyd wedi ei wella. Mae perfformiad yn well, tra bod y cynllun yn addasu’n well i ddyfeisiadau symudol. Hefyd mae modd darllen yn unig wedi ei greu, ynghyd â newid cefnogaeth i dracio, rendro a sylwadau cynhenid a chefnogaeth gychwynnol i ddulliau mewnbynnu ieithoedd Asiaidd.

  Manylion pellach

  Mae manylion llawn y nodweddion newydd i’w gweld yma.

   
 • Carl Morris 12:48 PM ar 13 July 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Y Cymro – archif ar-lein yn fyw 

  Mae dyfodol papur newydd Y Cymro yn ansicr ond mae grŵp Cyfeillion y Cymro wedi ei sefydlu i’w ail-lansio.

  Yn y cyfamser mae rhywun sy’n cysylltiedig â chwmni Tindle wedi tynnu’r plwg ar wefan Y Cymro yr wythnos hon – heb unrhyw rybudd na seremoni!

  Yn sydyn diflanodd dros 4500 o dudalennau oddi ar y we Gymraeg, gan gynnwys 3400 o dudalennau yn yr adran newyddion.

  Os ydych chi’n chwilio am erthygl o’r gorffennol, yn gwneud ymchwil, neu eisiau cyfeirio at Y Cymro fel ffynhonnell ar Wicipedia neu unrhyw waith arall, ble ydych chi fod mynd ar-lein?

  Yn ffodus mae rhywun wedi rhagweld y sefyllfa hon ac wedi creu archif o’r holl wefan:

  http://archif.rhwyd.org/ycymro/

  Diolch o galon i DafyddT am ddarparu rhai o’r gwybodaeth yn y cofnod hwn ac am ei waith caled.

   
  • ISSA Cymru 2:40 AM ar 5 Awst 2017 Dolen Barhaol

   Angen help. Cymro mewn traffath o service secred lundain wedi trio fyn lladd i but dal yn sefyll ag ombudsman cymraeg yr service secred ddim yn cael bod even gan yr dyn mwya llwyddianus yn yr service public ag wedyn private yn tori records yr uned union (NATO) ag europ hefyd america yn classio cymro fel rhif 1 ag mewn group o 5 gorau yn yr byd i gyd fel cymro ag unig un or uned union.

   Dwi angen help ag sensative papurau efo fi ag invoice outstanding gan yr lladron Mike Pump yr cneifion bach wedi defnyddio fyn gwaith i seinio rhyfal yr eraq diwethaf lle oedd gynaf I contract efor gwlad yn enw fi ag dyna be naeth securio fyn lle yn yr hall of fame fell cymro yn yr sector private ag public yn intel ag surveillans manned ag technical operations berryg ag hefyd tawel.

   ISSA Cymru

 • Sioned Mills 8:00 AM ar 7 July 2017 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 60: Buspass Nains 

  Llwythwch eich podfachwyr gyda’n rhifyn diweddaraf a joiwch yr haf! Bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod Hansh a Nation.cymru, cops a bychs arlein a pha mor hawdd ydi hi i fynd yn gaeth i scrolls diddiwedd. Hyn i gyd a llwyth o falu awyr, fydd digon i greu awel oer neis ar eich gwyliau. Bonws!

  Dolenni

   

   
 • Sioned Mills 8:18 PM ar 2 June 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 59: Bryn on the Thunder 

  Ym mhennod danbaid 59 bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn taclo Google i/o, yr Echo Show ac SOS yr NHS mewn tameidiau taclus o 10 munud (efo larwm newydd ‘fyd!). Ar ôl y gwychrwydd cwic-fire yna, bydd crwydrsgwrs draddodiadol am unrhyw beth arall sy’n popio mewn i’n pennau, E-readers yn y bath a BrynBlin™.
  Joiwch, rêtiwch, a gadwch i ni wybod am fwy o tech Cymraeg (o.n. Recordiwyd hwn cyn i EE agor eu canolfan Gofal Cwsmer Cymraeg ym Merthyr, iei!)

   

   

   

   
 • Sioned Mills 10:26 PM ar 4 May 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 58: Spring Breykjavik 

  Y tro yma ar dy hoff bodlediad nerdaidd – mae Bryn, Sions ac Iestyn yn trio cadw’r newyddion i 10 munud y pop, mewn ymgais anhygoel i gael strwythur i’r sioe. Gei di weld os ‘di’n gweithio. Mwy am Siri a Gwlad yr Iâ, newidiadau bywyd o Facebook F8, Fitbit data yn y cwrt a llwythi mwy (yn cynnwys hanner awr arall o rambles i helpu ti gysgu, iei!)

  Cofia roi seren-neu-bump i ni ar iTunes, ac os ti awydd, beth am roi adolygiad i ni gael gwybod be ti’n meddwl? Ffankiw!

  O.N. gan Iestyn, sori am ansawdd gwael fy mic, #halfarsedwales an all that. Lot well tro nesaf, gaddo.

  Dolenni

   
 • Sioned Mills 10:09 PM ar 7 April 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 57: Yr Hashnods Perthnasol 

  Ym mhennod ddiweddaraf yr Haclediad bydd y Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod sut gall yr hashnods cywir ddileu terfysgaeth, pam mai dal dim ond bŵz siomedig sydd gan Sioned, Brwydr y Barfau a holi faint o turn on yw’r Switch. Ymunwch â nhw am awr o farn heb ymchwil na gwybodaeth, falle fydd o’n hwyl!

  Dolenni

  Battle of the Beards
  Spammy Google Home spouts audio ads without warning – now throw yours in the trash • The Register
  Google Home’s automated answers can be really, really bad – YouTube
  Backdoor access to WhatsApp? Rudd’s call suggests a hazy grasp of encryption | Technology | The Guardian

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel