Cofnodion Diweddar Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Carl Morris 2:09 PM ar 28 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , e-gyhoeddi,   

  Cwrs e-Gyhoeddi gyda @CULT_Cymru yng Nghaerdydd 

  Mae CULT Cymru yn trefnu cwrs am e-gyhoeddi.

  Darparir y cwrs yng Nghaerdydd ar 8fed o Dachwedd 2014 trwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnwch i CULT Cymru yn uniongyrchol am ragor o fanylion neu gofrestru.

   
 • Rhos Prys 2:44 PM ar 27 October 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Ystadegau WordPress 4.0 Cymraeg 

  O fewn peiriant cynhyrchu WordPress 4.0 Cymraeg mae peiriant cyfrif sawl copi sydd wedi cael eu llwytho i lawr yn ôl iaith. Fel mae’n sefyll heddiw mae 104 copi o’r un Cymraeg wedi ei lwytho i lawr, sy’n fwy na fyddwn i wedi disgwyl. Wrth gwrs, mae’n bosib mai’r ffigwr go iawn yw 52 a bod pawb (heblaw Hacio’r Iaith ;-) ) wedi diweddaru ers anffawd 3.9.2.

  Mae WordPress 4.0 wedi ei ddiweddaru ers hynny ac os nad ydych wedi gwneud mae croeso i chi ddiweddaru i’r fersiwn cyfredol.

  Dyma nhw’r ffigyrau:

  Ystadegau Llwytho i Lawr

  Mae’r dudalen hon yn dangos y nifer o’r Cyfrif Llwytho i Lawr — cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress sydd wedi eu llwytho i lawr 4.0 — yn ôl iaith.

  Y Cyfan 13,949,650
  en 6,604,090
  ar 160,354
  az 456
  bg_BG 5,174
  bn_BD 709
  bs_BA 1,562
  ca 7,749
  cs_CZ 21,691
  cy 104
  da_DK 38,955
  de_DE 458,518
  el 10,536
  en_AU 10,593
  en_CA 40,926
  en_GB 67,005
  es_CL 7,854
  es_ES 548,092
  es_PE 3,737
  es_VE 1,487
  et 3,263
  eu 1,534
  fa_IR 401,842
  fi 16,571
  fr_FR 418,877
  gd 28
  gl_ES 559
  he_IL 15,362
  hr 7,222
  hu_HU 26,298
  id_ID 39,530
  is_IS 737
  it_IT 158,751
  ja 2,930,063
  ko_KR 29,986
  ky_KY 7
  my_MM 406
  nb_NO 23,800
  nl_NL 179,523
  pl_PL 104,021
  pt_BR 231,948
  pt_PT 26,977
  ru_RU 291,679
  sk_SK 13,562
  sl_SI 4,518
  sq 367
  sr_RS 6,114
  sv_SE 59,248
  th 48,792
  tr_TR 191,850
  uk 4,813
  zh_CN 671,050
  zh_TW 50,760
   
 • Carl Morris 4:27 PM ar 22 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein 

  rip-bbc-geiriadur

  Mae BBC newydd dynnu eu geiriadur Cymraeg-Saesneg i lawr. Mae’n anodd deall y rhesymeg tu ôl i’r penderfyniad yma, sef diffyg gallu i gefnogi’r technoleg yn y cefndir. Mantais y geiriadur BBC oedd y rhyngwyneb syml. Dw i’n ymwybodol bod cyfieithwyr proffesiynol a defnyddwyr amatur yn ogystal yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell ddibynadwy trwy’r dydd.

  Ddylen ni’n cymryd bod ‘technoleg’ yn golygu bach o perl neu rywbeth tebyg? Ta waeth, pe tasai’r geiriadur yn bwysig i’r BBC byddan nhw wedi ffeindio ffordd o’i gefnogi.

  Mewn newyddion eraill, mae’r hen geiriadur.net – gwefan Prifysgol y Drindod Dewi Sant – wedi diflannu oddi ar y we ers wythnos ar ôl 12 mlynedd o wasanaeth. Mae’n edrych fel bod rhywun wedi methu adnewyddu’r enw parth – yn ddamweiniol neu yn bwrpasol. Dw i wedi gofyn iddynt ond doedd dim ymateb.

  Dw i’n tueddol o ddefnyddio Geiriadur Prifysgol Cymru sydd yn adnodd da er bod y rhyngwyneb a dyluniad yn lletchwith yn fy marn i. Gallwn i ddweud yr un peth am Geiriadur yr Academi. Mae Ap Geiriaduron ar y ffôn ac mae Termau.org yn ddefnyddiol ar gyfer termau arbenigol.

  Ond mae’r bysoedd yn dal i fethu’r geiriaduron sydd wedi diflanni y mis hwn.

  Mwy o eiriaduron

   
  • Dafydd Tomos 7:43 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Rhaid dweud nad ydw i wedi defnyddio geiriadur.net ers blynyddoedd nac un y BBC i ddweud y gwir (ers dyfodiad GyA a GPC). Yr unig fantais i un y BBC yw fod e’n gwbl hygyrch a felly mae’r geiriau yn ymddangos yng nghanlyniadau peiriannau chwilio, a dyna’r unig adeg oeddwn i’n cyrraedd geiriadur y BBC. Roedd e weithiau yn ddefnyddiol i fynd o saesneg -> Cymraeg.

   Doedd y casgliad o eiriau ddim o dan drwydded agored beth bynnag a dwi ddim yn credu fod e’n cael eu ddiweddaru (yn anffodus, ydi’r un peth yn wir am Eiriadur yr Academi?)

   Fel rhywun sy wedi gorfod cynnal gwefannau sy’n fwy na degawd oed (rhai wedi eu dal at ei gilydd gyda Perl a darnau o gortyn) mae gen i gydymdeimlad o ran gorfod cynnal y gwasanaeth. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer platfform sydd ddim yn cael eu gefnogi, o ran diogelwch ac ati.

   Ar hyn o bryd dwi’n gorfod adeiladu system pen-blaen newydd i ‘guddio’ hen system etifeddol (sydd mond yn 8 mlwydd oed!). Wedi dweud hynny mae’n system llawer mwy cymleth na jyst chwilio am eiriau.

  • Rhys Wynne 10:14 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Ro’n i’n ei ddefnyddio tipyn (defnyddiais i o bore ‘ma, cyn iddo diflannu). Yn ogystal a’r ffaith bod modd chwilio o Gymraeg i Saesneg, roedd geiriau arno na sydd ar GyA, yn arbennig pethau cyfoes, fel ‘gwefan’ er enghraifft (!) ac roedd yn handi wedyn i wirio cenedl gair yn Gymraeg. Nodwedd defnyddiol arall oedd wrth i chi ddechrau teipio gair, roedd yn dyfalu gweddill y gair, eto defnyddiol os nad oeddech yn sicr o’r sillafiad ac sy’n un o’r amryw nodweddion sydd ddim gan GyA.

   O ran yr ochr dechnegol, mae’n siwr bod cynnyws mewn ieithoedd eraill yn cael eu colli o safleodd y BBC am yr un rheswm (wyddwch chi am esiampl?), a dwi’n gwybod y nesaf peth i ddim am yr ochr hyn, ond dychmygaf mai dyma un o wasanaethau Cymraeg y BBC oedd yn cael dipyn o ddefnydd, ac ysgwn i a roddwyd unrhyw ystyriaeth i’w ail-lansio ar sail y dechnoleg ddiweddaraf sy’n gyrru gwefannau BBC? Neu ai esgus cyfleus yw hyn i gwtogi ar y Gymraeg ymhellach gan y gorfforaeth?

  • Eirwen 10:52 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Bum yn gweithio ar y geiriadur ac roedd hi’n anffodus ei fod wedi ei greu cyn i’r BBC adnewyddu eu systemau arlein canolog. Byddai’n gret petai BBC Cymru Arlein yn gofyn an arian prosiect i greu fersiwn newydd gan mai hwn oedd yr unig adnodd oedd yn dweud os oedd gair yn fenywaidd/gwrywaidd (help mawr pan yn sortio treigladau), rhedeg berfau ac yn cynnig clipiau sain. Werth holi Huw M yr Is Olygydd am fersiwn newydd.

  • Robyn 2:23 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   Erbyn hyn rwy’n dibynnu ar y Gweiadur (www.gweiadur.com) – mae’n rhoi cenedl enwau, rhedeg berfau ac arddodiad a chymharu ansoddeiriau yn ogystal â rhoi clipiau sain ar gyfer llawer o’r geiriau. Yn ogystal, mae’n diffinio pob gair sydd yn llawer o help wrth ddewis y gair Saesneg cyfatebol mwyaf priodol. (Rwy’n mynd at GPC a GyA pan nad yw’r gair yn y Gweiadur, ond gyda band-eang cefn gwlad, dwi’n ffeindio’r ddau yn araf iawn i lwytho!)

  • Carl Morris 2:39 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   @dafyddtomos

   Dw i’n siŵr bod ‘na trafferthion i’r gweithwyr.

   Ond o ran y Gorfforaeth, dw i ddim yn meddwl bod y rheswm swyddogol yn iawn.

   BBC, dwedwch os nad ydych chi’n meddwl bod angen darparu Geiriadur bellach oherwydd opsiynau eraill ar y we. Neu os nad yw’r trwydded ar gyfer y cynnwys ar gael rhagor. Dyma i chi resymau da. Maent yn cyfeirio at bethau allanol.

   Mae’r prosiect Geiriadur yma yn fach iawn. BBC wnaeth datblygu iPlayer a sawl prosiect uchelgeisiol arall. Mae arian i’w fuddsoddi/wastraffu ar DMI ond oedd ‘na unrhyw ymdrech i chwilio am gynllun amgen ar gyfer prosiect Cymraeg?

  • Iwan S 2:59 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   Yn ogystal â’r Geiriadur, mae Vocab di mynd hefyd (teclyn i gyfieithu geiriau o fewn tudalen). Yn sicr roedd o’n hen dechnoleg ac angen ei adnewyddu (mae na ffyrdd lot gwell o wneud yr un peth erbyn hyn) ond mae’n edrych fel bod y BBC jysd di tynnu’r plwg heb drafferthu ddweud wrth y bobl eraill oedd yn ei ddefnyddio, gan dorri gwefannau allanol.

   Mae’n wir bod y BBC wedi symud at system wedi seilio ar PHP ar gyfer y brif safle, ac roedd y Geiriadur a Vocab yn rhaglenni Perl (datganiad diddorddeb: fi codiodd y ddau), felly fyddai wedi bod yn anodd eu cynnal yn eu ffurf bresennol.

   Ond petai ewyllys yna i’w cadw neu eu haildatblygu, gellid fod wedi gwneud, wrth gwrs.

   Mae safle enfawr Genome newydd y BBC wedi codio’n Perl, felly yn amlwg fyddai ddim yn amhosib.

   http://www.bbc.co.uk/blogs/internet/posts/Genome-behind-the-scenes

   Felly esgus ydi’r lein am dechnoleg. Diffyg diddordeb ydi’r gwir rheswm am wn i.

   Ond mae yn edrych yn od bod holl adnoddau dysgu Cymraeg y BBC yn cael eu cau neu’u harchifio, tra bod y bosys yn dweud bod angen denu mwy o rai llai hyderus eu Cymraeg i ddefnyddio’r gwasanaethau.

  • Dafydd Tomos 7:03 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   “Mae’r prosiect yn fach iawn”. A dyna pam y byddai yn isel iawn ar restr y byddai’r BBC eisiau cynnal. Cywirwch fi os dwi’n anghywir ond os oedd na waith (gwefannau) technegol wedi ei wneud o fewn BBC Cymru yn y gorffennol, dyw hynny ddim yn wir bellach. Mae Vocab wedi diflannu hefyd er enghraifft, union 10 mlynedd ar ôl lansio (oedd yna gyfyngiad ar y drwydded geiriadur?)

   Yn hytrach na ail-greu gwasanaeth gan y BBC gyda data caeëdig eto, efallai fase’n syniad edrych ar be sy’n bosib gwneud gyda data agored. Mae’n debyg fod grantiau ar gael ar gyfer y math yma o beth.

  • Rhodri 11:18 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   Dwi’n meddwl ei bod yn wir i ddweud bod adnoddau y BBC i gyd wedi eu canolbwyntio ar Cymru Fyw erbyn hyn o ran gwaith arlein. Does dim adran neu staff mewnol yn gweithio ar ddatblygu pethau fel hyn hyd y gwn i. Mae hyn yn spillover o DQF a’r lleihau ar yr hyn oedd yn cael ei weld fel ‘mission creep’ y Bîb ar y we. Dwi’n gweld y safbwynt taw nid rili lle y BBC yw darparu geiriadur arlein, ond dwi’n gweld hefyd bod DQF yn amherthnasol pan ti’n sôn am gynnwys Cymraeg, lle mae pob atodiad i’r hyn sydd ar gael yn werthfawr. Dyna pam bod y drafodaeth yma’n digwydd, er bod geiriaduron eraill i’w cael.

   Dwi’n credu bod na bwynt ehangach yma hefyd, sef y dylai bod sefydliadau sydd â rôl fawr i’w chwarae yn nhirlun digidol Cymru fod yn cydweithio er mwyn cynllunio prosiectau Cymraeg all weithio i wella sefyllfa pawb. Mae na bethau sydd yn rhan o isadeiledd y we mewn ieithoedd gwahanol ac mae adnoddau iaith yn rhan o hynny, fel y mae tech adnabod iaith – y blociau adeiladu. Os nad ariannu un ar eu gwefan eu hunain, dylai PSB Cymraeg olygu ariannu’r math hyn o beth hefyd, hyd yn oed os mae’n bodoli rhywle arall.

  • Colin 3:49 PM ar 28 Hydref 2014 Paraddolen

   Sgwrs ddiddorol. Jyst eisiau ail-bwysleisio pwynt Robyn – mae gweiadur.com yn dda iawn, ac ar gael am ddim. Mae hefyd yn cynnwys adran gyda rhediad berfau. Mae BBC Vocab yn adnodd defnyddiol iawn – dyw hynny ddim wedi diflannu hefyd nag yw e? Cytuno gydag Iwan S hefyd bod hwn yn gwbl groes i strategaeth Radio Cymru o ran denu’r dysgwyr i’r gwasanaeth.

  • Dafydd Tomos 8:34 PM ar 28 Hydref 2014 Paraddolen

   Mi wnes i ddarganfod y wefan hwn heddiw gyda llaw http://www.verbix.com/languages/welsh.shtml
   Dwi’n gwybod fod pobl eisiau i BBC ‘gefnogi’r Gymraeg’ ond y mwya allwn ni beidio dibynnu ar fehemoth gwe y BBC y gorau.

 • Carl Morris 3:05 PM ar 21 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014 

  Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, yn esbonio isod pam mae mor bwysig bod corff deddfu Cymru yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r llwyfannau digidol newydd. [...]

  Mae mwy am y digwyddiad ar flog Diffyg Democratiaeth gan y Cynulliad. Gofynnwch iddynt am ragor o fanylion.

   
 • Rhys Wynne 10:24 PM ar 20 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014 

  Beth yw Hacio’r Iaith Bach? Cyfarfododd bychain (fel arfer mewn tafarn!) ble mae criw o rhwng (4 a 20+) yn cwrdd am drafodaethau rownd y bwrdd.

  Beth fyddwch yn ei drafod? Unrhyw beth, ond mae’n bosib y trafodwn data, ymgyrchu, diflaniad Geiriadur y BBC, gemau a chant a mil o bethau eraill. Dyma flas o beth drafodwyd yn y gorffennol.

  Hacio’r Iaith Bach
  Nos Fawrth 28ain Hydref 2014
  7:30 pm tan hwyr

  Prif bar, Chapter
  Market Road
  Treganna
  Caerdydd
  CF5 1QE

  #haciaith
  haciaith.com

  wifi ar gael
  croeso cynnes i bawb

   
 • Sioned Mills 10:39 AM ar 2 October 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad #40 — Bywyd yn dechrau yn Ddeugain! 

  Ydan, ry’n ni wedi cyrraedd 40 rhifyn o’r Haclediad — diolch am sticio efo ni! Yn y bennod hyd-yn-oed-llai-ffurfiol nac arfer bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn dathlu pedair blynedd o’u hoff dechnoleg, DDIM yn trafod ‘bendgate’ yr iPhone 6 a thrio deall os yw Windows wedi anghofio sut i gyfri wrth fynd yn syth o Windows 8 i Windows 10. Diolch am wrando am y 40 rhifyn diwethaf giang, allwn ni’m gwneud o heboch chi!

  Dolenni

   
  • Bryn Salisbury 12:53 PM ar 3 Hydref 2014 Paraddolen

   Dal methu credu bod ni di gwneud 40 o rain… Ta beth! Ymlaen i’r 40 nesaf!

 • Gareth Morlais 12:06 PM ar 18 September 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Cymraeg ac Apple iOS8 

  Mae Apple iOS8 ar gael nawr. Un o’r nodweddion newydd yw’r gallu  i ddewis y Gymraeg fel hoff iaith. ‘Dyw hyn ddim yn golygu lleoleiddio llwyr, ond mae’n golygu bydd apiau gyda rhyngwyneb amlieithog – sydd yn cynnwys y Gymraeg – yn arddangos ar y ffôn neu lechen mewn Cymraeg. Beth sy’n wych yw mae’n ymddangos fod y Gymraeg yn cael ei gynnig yn awtomatig i ddefnyddwyr yn y wlad hon. Fel dengys sgrinluniau Iwan Evans, dim ond mater o lusgo’r Gymraeg uwchben y Saesneg yw hi.  Yr her nawr yw i gynhyrchwyr apiau i ddarparu rhyngwynebau Cymraeg.

   

  iOS8 1

   

   

   

   

   

   

  iOS8 2

   

   

   

   

   

  iOS8 3

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 4

   

   

   

   

   

   

  iOS8 5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 6

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 7

   

   

   

   

   
  • Gareth Morlais 12:10 PM ar 18 Medi 2014 Paraddolen

   >Yr her nawr yw i gynhyrchwyr apiau i ddarparu rhyngwynebau Cymraeg.

   Dwi’n meddwl am ap Twitter yn enwedig wrth awgrymu hyn.

 • Rhos Prys 9:31 PM ar 15 September 2014 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress 4.0 Cymraeg 

  Beth sy’n newydd? – dyma’r blyrb gan WordPress:

  Mae WordPress 4.0 yn cynnig profiad ysgrifennu a rheoli mwy llyfn.
  Rheoli eich cyfrwng yn rhwydd
  Gallwch weld eich cyfrwng o fewn un grid hardd hir. Mae rhagolwg manylion newydd yn ei gwneud hi’n haws edrych ar a golygu eich cyfrwng yn eu trefn.

  Mae gweithio gyda mewnblaniadau yn haws nag erioed
  Gludwch URL eich YouTube i linell newydd a gwyliwch e’n troi’n fideo mewnblanedig. Nawr gwnewch yr un peth gyda thrydariad. Mae mewnblannu nawr yn brofiad gweledol. Mae’r golygydd yn dangos gwir ragolwg o’ch cynnwys mewnblanedig, sy’n arbed amser a rhoi hyder i chi.

  Rydym wedi ehangu’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnal yn rhagosodedig, hefyd — gallwch fewnblannu fideos o CollegeHumor, rhestrau chwarae YouTube, a sgyrsiau TED. Gwiriwch y mewnblaniadau mae WordPress yn eu cynnal.

  Canolbwyntio ar eich cynnwys
  Mae ysgrifennu a golygu’n llyfnach a mwy cynhwysol gyda golygydd sy’n ehangu wrth i chi ysgrifennu, gan gadw’r offer fformatio ar gael drwy’r adeg.

  Canfod yr ategyn cywir
  Mae yna fwy na 30,000 ategyn rhad a chod agored ar gael yn y cyfeiriadur WordPress. Mae WordPress 4.0 yn ei gwneud hi’n haws i ddod o hyd i’r un sydd ei angen arnoch gyda metrig newydd, gwell chwilio a phrofiad pori mwy gweledol.

  Diolch i Carl am ei help gyda hwn.

   
  • Aled 2:11 PM ar 21 Hydref 2014 Paraddolen

   Dwi’n edrych mlaen i weld yr holl welliannau hyn. Diolch am eich ymdrechion.

   Mae’n ymddangos bod problem ar hyn o bryd. Er bod “modd diweddaru i WordPress 4.0–cy yn awtomatig”, pan dwi’n clicio “Diweddaru Nawr”, fersiwn 3.9.3 sy’n cael ei osod ac mae’r hysbys “Mae WordPress 4.0 ar gael! Diweddarwch nawr!” yn ymddangos o hyd.

  • Carl Morris 4:38 PM ar 22 Hydref 2014 Paraddolen

   Diolch i ti Aled, rydym yn ymwybodol o’r problem gyda’r neges. Bydd mwy o newyddion cyn hir gobeithio.

  • Rhoslyn Prys 2:53 PM ar 23 Hydref 2014 Paraddolen

   Wedi ailadeiladu’r pecyn ac i weld yn iawn nawr. Rhowch gynnig ar ddiweddaru i 4.0 mi ddylai fod yn iawn, os nad gadewch i mi wybod.
   Dwi di cail ymholiad ynghylch bbPress. Oes na rhywun wedi gwneud gwaith cyfieithu hwn yn y gorffennol?
   Rhos

 • Sioned Mills 4:38 PM ar 5 September 2014 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , ,   

  Haclediad #39 – Cacen Sali Mali, Hack(en) Bryn Salisbury a mwy o Nest Test Iest 

  Croeso i rifyn 39 (bron y 4-0 fawr) o’r Haclediad – byddwn ni’n trafod syniadau Cymdeithas yr Iaith am ariannu darlledwr amlgyfrwng newydd i Gymru, e-lyfrau plant Cymraeg yn dod i iBooks, Bryn yn hacio weiars a checkio nôl mewn gyda system reoli tŷ Iestyn wrth i’r tywydd oeri. Joiwch, a chofiwch, sdim sôn am NATO, llongau rhyfel ym Mae Caerdydd na Hofrenyddion Tony Stark-aidd yn y rhifyn yma, ffiw!

  Doleni

   
 • Rhos Prys 5:52 PM ar 3 September 2014 Paraddolen | Ymateb  

  Rhyddhau Firefox Android Cymraeg 

  Mae’r porwr gwe Cymraeg cyntaf ar gyfer ffonau symudol a thabledi – Firefox Android, newydd ei ryddhau. Mae Firefox Android ar gael o’r Google Play Store ar gyfer pob dyfais sy’n rhedeg Android 2.2 neu well.

  Mae Firefox Android yn borwr gwe rhydd a rhad sy’n rhoi grym y we agored yn eich dwylo. Mae’r porwr yn gyflym, hawdd ei ddefnyddio a hawdd ei gyfaddasu gyda’r nodweddion diogelwch a phreifatrwydd i’ch helpu i fod yn ddiogel ar y we.

  Rhyngwyneb a dewislen offer Firefox Android

  Rhyngwyneb a Dewislen Firefox Beta

  Cyfarwyddiadau gosod:

  Gwiriwch i weld os yw Firefox Android yn gyfaddas â’ch dyfais.

  Mae Firefox Android angen Android 2.2 neu ddiweddarach a thua 29 MB o le sbâr. Mae’n rhedeg orau ar ddyfeisiau gydag o leiaf 384 MB o RAM. Mae Mozilla’n darparu rhestr o ddyfeisiau sy’n cael eu cynnal.

  Gosodwch Firefox Android o’r Google Play Store

  Firefox Beta - Dewis iaith

  Bydd yr ap yn agor yn Saesneg. I ddewis y rhyngwyneb Cymraeg, ewch i Settings>Language. Bydd dalen Browser Language a System Default yn ymddangos. Pwyswch ar System Default a bydd dewis o ieithoedd yn ymddangos. Sgroliwch lawr i Welsh. Pwyswch ar y cylch bach nes ei fod yn troi’n las. Bydd y sgrin yn newid i’r Gymraeg. Bosib bydd angen ailgychwyn y rhaglen neu hyd yn oed y ddyfais i gael y Gymraeg i ymddangos. Mwynhewch!

  Apple – Oherwydd natur trwyddedu apiau Apple nid yw’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Apple.

  Mae yna ragor o wybodaeth am waith Mozilla ar eu gwefan Cymraeg.

   

   

   
  • Aled 12:21 PM ar 5 Medi 2014 Paraddolen

   Gan fy mod yn defnyddio ei rhagflaenydd arbrofol, Aurora, yn Gymraeg ers talwm, dyw hwn ddim yn teimlo yn newydd ond yn hytrach yn rhywbeth sydd wedi bod yn hir yn dod. Da i’w gweld a’i gael o’r diwedd a diolch i Rhos am ei ymroddiad i’r cyfieithiad.

   Pan osodais i hwn, mi agorodd yn y Gymraeg yn awtomatig. Mae’n ymddangos felly os ydych wedi gosod locale eich ffôn i’r Gymraeg, bod hyn yn helpu. Yn anffodus, nid yw Google yn cynnwys y Gymraeg yn dewis localau ar Android, ond mae’n bosib gosod “custom locale” sy’n cynnwys y Gymraeg gan lawrlwytho aplen pwrpasol. Rwy’n defnyddio MoreLocale 2. Mae datblygwyr aplenni Android yn gallu gweld rhywfaint o wybodaeth am ddyfeisiau defnyddwyr yr aplenni, gan gynnwys iaith y ddyfais. Gan osod eich locale i’r Gymraeg, mae datblygwyr felly yn gweld bod nifer yn defnyddio ac felly bod galw am bethau yn Gymraeg.

  • Ciaran 12:51 PM ar 5 Medi 2014 Paraddolen

   Rwy di bod yn defnyddio Firefox i Android yn Gymraeg ers peth amser nawr hefyd.

   Ac, fel Aled, rwy’n defnyddio MoreLocale 2, sy’n newid iaith rhai aplenni, yn ogystal â’r dyddiad ac amser, i’r Gymraeg. Ond yn anffodus, dyw fersiynau diweddaraf Android (e.e. 4.4), ddim yn caniatáu i aplenni newid locale y ddyfais bellach. Bu’n rhaid i fi newid hawliau’r aplen drwy ddefnyddio cyfrifiadur (e.e. drwy neud hyn: http://droider.eu/2013/11/03/how-to-get-morelocale2-to-work-on-4-2-and-above/) sydd yn lot o drafferth. Tra bod cwmnïau fel Mozilla’n cymryd camau i’r cyfeiriad cywir, mae Google ac Android yn ein tynnu yn ôl o hyd.

  • Gerallt 11:56 AM ar 2 Hydref 2014 Paraddolen

   Mae datblygwr ap calendr ar gyfer Android (sydd yn ymddangos yn tyfu i fod yn boblogaidd iawn, gyda rhyngwyneb ‘Android L’) yn galw am bobl i’w gyfieithu yma: https://osban91.oneskyapp.com/collaboration/ .

   Mae’r rhan fwyaf o’r llinynau Cymraeg (cyfanswm o rhyw 600 ohonyn nhw) wedi cael eu cyfieithu, ac yn barod i gael eu cymeradwyo gan ddefyddwyr eraill – efallai bydd un ap yn ychwanegol ar gael yn Gymraeg wedyn!

   Dyma’r ap, er gwybodaeth: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.underwood.calendar_beta

c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu