Diweddariadau Diweddar Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 8:00 AM ar 2 December 2016 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau:   

  Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017 

  Am y tro cyntaf a 7fed mlwyddyn Hacio’r Iaith bydd gennym ni siaradwr gwadd i ddechrau’r diwrnod , a rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Leighton Andrews, cyn Weinidog Llywodraeth gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg a thechnoleg Cymraeg yn rhoi ei farn ar y pwnc ‘Llywodraeth, digidol ac arloesi’.

  Byddwch yn barod am gyflwyniad difyr a phryfoclyd gyda’r cyfle i ofyn cwestiynau.

  leighton_andrews-1

  Cofrestru

  Peidiwch ag anghofio cofrestru am Hacio’r Iaith 2017, fydd yn digwydd yn Adeilad Pontio, ar Sadwrn, 21 Ionawr 2017.

  Bydd mynediad am ddim i bob cyfranogwraig/cyfranogwr ac mae croeso cynnes i bawb (gan gynnwys plant – ac mae rhagor i ddilyn am sesiynau penodol i blant a phobl ifanc).

  Sesiynau eraill

  Rydym hefyd yn bwriadu llenwi amserlen y bore gyda sesiynau cyn y gynhadledd gan adael y prynhawn yn rhydd ar gyfer unrhyw sesiynau sydd heb eu trefnu o flaen llaw.

  Felly os ydych chi eisiau cynnal sgwrs, cyflwyniad, dangos eich gwaith, neu weithdy ymarferol (da ni’n hoffi pethau ymarferol!) cysylltwch â Carl neu Rhodri trwy’r cyfryngau cymdeithasol arferol neu rowch yr wybodaeth mewn ar y Google Doc yma.

  Bydd tri ardal yn Pontio gyda thri math gwahanol o sesiwn:

  • Y Bocs Sebon – gofod cyflwyno, sdeil-theatr
  • Y Gweithdy – ardal ar gyfer sesiynau mwy ‘hands-on’
  • O Gylch y Tân – cylch ar gyfer cynnal trafodaeth a sgwrs

  Cynhadledd dydd Gwener

  Cofiwch fod yna Gynhadledd Technoleg a’r Gymraeg hefyd ym Mangor ar ddydd Gwener 20 Ionawr 2017 (y diwrnod cyn Hacio’r Iaith). Bydd rhai ohonom ni yn mynychu’r gynhadledd yn ogystal â Hacio’r Iaith. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar eu gwefan.

  Llety

  Rydyn ni wedi cael disgownt o rhyw 10% gan y Ganolfan Rheolaeth i bobl sy’n dyfynnu #techiaith wrth fwcio (yr un peth ag ar gyfer cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg).

  Ewch yma am fanylion archebu llety.


  Diolch yn fawr iawn i’r Ganolfan Technoleg Iaith a Chanolfan Bedwyr am gyd-drefnu a noddi’r bwyd ar gyfer Hacio’r Iaith. “Daw bola’n gefen ar gyfer trafod y rhyngrwyd”, fel dywed y Cardi modern. 🙂

  Mae Carl, Delyth a finnau (a’r criw o ffyddloniaid) yn edrych mlaen yn arw i roi croeso i unrhyw eneidiau newydd sydd eisiau dod am y tro cyntaf. Mae wastad yn lot o sbort.

  Welwn ni chi ym Mangor!

   
 • Rhos Prys 11:14 AM ar 1 December 2016 Dolen Barhaol | Ateb  

  Iechyd y Rhyngrwyd 

  Mae Mozilla wedi cyhoeddi gwybodaeth bellach am eu hymgyrch i ddiogelu’r rhyngrwyd.

  iechydyrhyngrwyd

   
 • Rhos Prys 11:00 AM ar 30 November 2016 Dolen Barhaol | Ateb  

  Ystadegau WordPress 4.7 

  Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress.

  Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw.

  Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 yn 446 a 3,356, a WordPress 4.5 yn 250 a 3,369. Cynnydd arall… 🙂

  Cyfanswm byd-eang WordPress 4.6 heddiw yw  28,290,823 o becynnau ryddhau a 63,291,794 pecyn iaith o gymharu â 4.5 44,121,925/73,775,408.

  Os oes gennych flog neu wefan yn seiliedig ar feddalwedd nad yw’n darparu amgylchedd Cymraeg ei hiaith, beth am symud i WordPress?

   
 • Sioned Mills 5:36 PM ar 14 October 2016 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 52: Oi! Chdi! Teclyn! 

  Tro yma ar yr Haclediad – mae’r Iest test nôl! Siarad am bylbs brilliant Phillips Hue. ‘Da ni hefyd nôl gyda’r home helpers digidol, Alexa o Amazon tro yma, plygwn ni’n clustiau at BBC Radio Cymru Mwy ac o bosib anfon y Cymro cyntaf i’r blaned goch gyda SpaceX.

  Hefyd, rhestri hirfaith o stwff gwych i wrando a gwylio arno, ond dim amser extra i wneud hynny – joiwch!

   
 • Carl Morris 5:13 PM ar 13 October 2016 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: ,   

  Bydd Hacio Iaith 2017 ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yng Nghanolfan Pontio, Bangor 

  garry

  Dyma neges fach sydyn i ddatgan ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2017!

  Bydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol.

  Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir.

  Yn y cyfamser cadwch y dyddiad isod yn rhydd.


  Hacio’r Iaith 2017
  Dydd Sadwrn 21 Ionawr 2017
  Pontio, Bangor, Cymru, Ewrop

  Mae sôn hefyd gan un o ein ffrindiau am gynhadledd mwy ‘ffurfiol’ er diddorol am stwff digidol ar ddydd Gwener 20 ym Mangor gyda rhagor o fanylion am hyn i’w dilyn hefyd.

   
 • Carl Morris 5:44 PM ar 10 October 2016 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: ,   

  Diwrnod Ada Lovelace 2017 #diwrnodAdaLovelace 

  Dyma nodyn bach sydyn i’ch atgoffa bod Diwrnod Ada Lovelace yn digwydd ddydd Mawrth 11fed o Hydref 2017.

  Mae’r diwrnod yn gyfle i bostio rhywbeth ar y we am lwyddiannau menywod yn y meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

  Beth am gymryd rhan drwy drydar, blogio neu bostio am fenyw rydych chi’n edmygu?

  Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Diwrnod Ada Lovelace ac mae hen gofnodion yma.

  Pob lwc i Suw a’r holl drefnwyr.

   
 • Carl Morris 1:01 PM ar 14 September 2016 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: ,   

  Hacio'r Iaith 2017? Angen adborth 

  bangor-ffilter

  Tri chynnig:

  1. Oes gennych chi awydd mynychu a chymryd rhan mewn digwyddiad Hacio’r Iaith yn 2017? Dyma fydd yr wythfed digwyddiad mawr o’r fath – digwyddiad anffurfiol ar Gymraeg a thechnoleg i oddeutu 60 o bobl. Byddai croeso cynnes i bawb.

  2. Rydyn ni’n edrych at Fangor fel lleoliad y tro yma. Rydyn ni wedi derbyn braslun o gynnig eithaf da wrth leoliad yn ninas dysg.

  3. Rydyn ni hefyd yn ystyried dydd Sadwrn 21 Ionawr 2017 fel dyddiad. Nodwch fod y dyddiad mewn pensel, i’w gadarnhau unwaith rydyn ni’n gallu bod yn sicr bod digon o ddiddordeb. (I’r rhai sydd eisiau gwybod dw i ddim yn credu bod ‘na unrhyw gemau mawrion ar y dyddiad hwnnw.)

  Gadewch i mi (a phawb) wybod os ydych chi am gymryd rhan yn y sylwadau.

  Mae popeth uchod i’w gadarnhau ac mae’r cyfan yn dibynnu ar eich cefnogaeth, mewnbwn, a brwdfrydedd.

  x

   
  • Rhodri ap Dyfrig 5:15 PM ar 14 Medi 2016 Dolen Barhaol

   1. Ydw, ydw ydw!
   2. Bangor yn leoliad campus.
   3. Swnio fel dyddiad da i mi. Gorau po gynta ein bod ni’n cadarnhau fel gallwn ni gael siap ar y digwyddiad.

  • Sara Huws 6:37 PM ar 14 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Ie plis! Dyddiad a lleoliad yn gret

  • Rhys 9:33 PM ar 14 Medi 2016 Dolen Barhaol

   1. Oes
   2. Wastad yn hoffi dychwelyd i Fangor
   3. Dyddiad yn y dyddiadur – s’byth gemau mawrion adeg yma o’r flwyddyn ta beth, mond gemau rygbi…

  • Robin 12:09 AM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Ai!
   Ymlaen!

  • Leia 9:55 AM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Hapus i fynd i Fangor!

  • Gareth Morlais 11:26 AM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Edrych ymlaen

  • Sioned 5:16 PM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

  • Dafydd 7:02 PM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Swnio’n grêt!

  • Carl Morris 2:40 PM ar 11 Hydref 2016 Dolen Barhaol

   Rydyn ni newydd gadarnhau’r dyddiad uchod ar gyfer Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor!

   Bydd rhagor o fanylion cyn hir.

   Yn y cyfamser dylech chi ystyried dechrau meddwl am ba fath o sesiynau/sesiwn rydych chi am weld yn Hacio’r Iaith 2017 – pa bethau sydd o ddiddordeb i chi?

   x

 • Rhos Prys 10:40 AM ar 6 September 2016 Dolen Barhaol  

  Macsen ar Radio Cymru! 

  Mae Macsen, y cynorthwywr digidol a’i ffrind gorau, Dewi Bryn Jones i’w clywed ar rhaglen radio Dinasoedd ar iPlayer y BBC .

  Mae’r eitem yn trafod slogan yr Uned Technoleg Iaith – Trwy Ddulliau Technoleg, a Macsen yn cychwyn tua 21:30 munud i fewn i’r rhaglen ond mae’n werth gwrando ar y rhaglen gyfan.

  Mae’r gyfres Labordy Deri a Bryn yn cael eu darlledu ar Radio Cymru ar Ddydd Llun am 12:30 ac mae’r rhifynnau sydd wedi eu darlledu ar gael ar yr iPlayer.

   

   
 • Sioned Mills 10:28 AM ar 26 August 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 51: Parti Haf 

  Mae’r criw yn cymryd bach o hoe o fyd cymhleth tech am y rhifyn yma, ar feib hafaidd byddwn yn gwrando ar tiwns trwy Apton, a syllu’n gegrwth ar No Man’s Sky. Bydd lwyth o sgwrsio am y Iest Rhest(r) o’r holl Netflix/Amazon Prime/Ffilms ‘da ni heb gael siawns i wylio, ac wrth gwrs, trafodaeth helaeth ar goctêls y noson. Ymunwch â ni am barti hâf, pam lai?

   
 • Rhos Prys 8:15 PM ar 16 August 2016 Dolen Barhaol  

  WordPress 4.6 

  Logo WordPressMae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru!

  Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.

   

  Dyma sy’n newydd:

  Diweddaru Llyfn

  Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu.

  Ffontiau Cynhenid

  Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais o’r ffontiau sydd genych yn barod, fel ei fod yn llwytho’n gynt ac yn eich gwneud yn fwy cartrefol a pha bynnag ddyfais rydych yn ei defnyddio.

  Gwelliannau Golygu

  Gwirydd Dolenni Mewnlin

  Erioed wedi creu dolen i http://www.ycylch.com/wordpress_3_4_beta/wordpress/wordpress.org ar ddamwain? Nawr mae WordPress yn gwirio’n awtomatig i wneud yn siŵr nawn aethoch chi hynny.

  Adfer Cynnwys

  Wrth i chi deipio, mae WordPress yn cadw eich cynnwys i’r porwr. Mae adfer cynnwys wedi ei gadw’n haws byth gyda WordPress .4.6.

  Awgrymiadau Adnoddau

  Mae awgrymiadau adnoddau gynorthwyo porwyr i benderfynu pa adnoddau i’w hestyn a’i rhagbrosesu. Bydd WordPress 4.6 yn eu hychwanegu’n awtomatig i’ch steiliau a’ch sgriptiau gan wneud eich gwefan yn hyd yn oed yn fwy cyflym.

  Ceisiadau Cadernid

  Mae’r API HTTP yn ehangu defnydd y llyfrgell Request, gan wella cefnogaeth safonol HTTP ac ychwanegu penynnau sy’n sensitif i lythrennau bach a mawr, ceisiadau HTTP paralel a chefnogaeth ar gyfer Enwai Parth Rhyngwladol.

  WP_Term_Query a WP_Post_Type

  Mae dosbarth newydd WP_Term_Query yn ychwanegu hyblygrwydd i wybodaeth ymholiad termau tra bod gwrthrych WP_Post_Type yn gwneud rhyngweithiad gyda mathau post yn fwy rhagfynegadwy.

  Meta Registration API

  Mae’r Meta Registration API wedi ei estyn i gynnal mathau, disgrifiadau a gwelededd REST API.

  Cyfieithiadau ar Alw

  Bydd WordPress yn gosod a defnyddio’r pecyn iaith ar gyfer eich ategion a themâu cyn gynted a’u bod yn barod o gymuned WordPress o gyfieithwyr.

  Diweddariadau Llyfrgell JavaScript

  Mae Masonry 3.3.2, imagesLoaded 3.2.0, MediaElement.js 2.22.0, TinyMCE 4.4.1, a Backbone.js 1.3.3 wedi eu cynnwys.

  APIau’r Cyfaddaswr ar gyfer Gosod Dilysiad a Hysbysiadau

  Mae gan y Gosodiadau API ar gyfer gorfodi cyfyngiadau dilysu. Hefyd, mae rheolyddion y Cyfaddaswr yn cynnal hysbysiadau sy’n cael eu defnyddio i ddangos gwallau dilysu yn lle cadw’n dawel.

  Multisite, nawr yn gynt nag erioed

  Mae ymholiadau gwefan cynhwysfawr a’r rhai wedi eu stori yn gwella eich profiad fel gweinyddwr rhwydwaith. Mae ychwanegu WP_Site_Query a WP_Network_Query yn gymorth i lunio ymholiadau uwch gyda llai o ymdrech.

   

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel