Cofnodion Diweddar Toggle Comment Threads | Llwybrau Byr

 • Rhos Prys 9:34 AM ar 19 August 2015 Paraddolen | Ymateb  

  WordPress 4.3 yn Gymraeg 

  Mae un o raglenni creu gwefannau mwyaf poblogaidd newydd gael ei ddiweddaru ymhellach ac yn parhau ar gael yn Gymraeg. Hyd at ddoe cofnodwyd fod 205 o wefannau yn defnyddio’r Gymraeg, cynnydd o 50 ers y llynedd, cynnydd da felly.


  Y cynnwys newydd…

  Cyfrineiriau Amgen

  Cadwch eich gwefan WordPress yn fwy diogel drwy’n dull cyfrineiriau amgen. Yn lle derbyn cyfrineiriau drwy e-bost, byddwch yn cael dolen ailosod y cyfrinair. Pan fyddwch yn ychwanegu defnyddwyr newydd i’ch gwefan neu yn golygu proffil defnyddiwr, bydd WordPress yn cynhyrchu cyfrinair diogel yn awtomatig.

  Dewislenni yn y Cyfaddaswr

  Crëwch ddewislen, diweddarwch hi a’i ddynodi, y cyfan tra’n gwneud rhagolwg byw yn y cyfaddaswr. Mae cynllun llyfn y cyfaddaswr yn darparu rhyngwyneb cyfeillgar a rhwydd ar gyfer dyfeisiau symudol. Gyda phob fersiwn newydd mae’n dod yn haws a chynt i wneud eich gwefan yn union fel rydych am iddi fod.

  Fformatio Llwybrau Byr

  Mae eich llif ysgrifennu nawr wedi cyflymu gyda llwybrau fformatio byr yn WordPress 4.3. Defnyddiwch seren i greu rhestrau ac arwyddion rhifau er mwyn gwneud pennawd. Dim torri ar eich llif gwaith; bydd eich testun yn edrych yn wych gyda * a #.Eiconau Gwefan
  Mae eiconau gwefannau’n cynrychioli eich gwefan mewn tabiau porwr, dewislenni nodau tudalen ac ar dudalen cartref dyfeisiau symudol. Ychwanegwch eich eicon unigryw drwy’r cyfaddaswr; bydd yn aros yn ei le pan fyddwch y newid thema. Gwnewch i’ch gwefan gyfan adlewyrchu eich delwedd.

  Profiad gweinyddu llyfnach

  Mae gwelliannau i’r golwg rhestr yn yr adran weinyddu’n gwneud eich WordPress yn fwy hygyrch ac yn haws gweithio arno ar bob dyfais.

  Sylwadau wedi eu diffodd ar dudalennau

  Bydd sylwadau wedi eu diffodd ar bob tudalen rydych yn eu creu. Cadwch sgyrsiau i’ch blog, lle ddylent ddigwydd.

  Cyfaddaswch eich gwefan yn sydyn

  Pryd bynnag fyddwch ar flaen y rhaglen, gallwch glicio’r ddolen cyfaddasu yn y bar offer i wneud newidiadau sydyn i’ch gwefan.

  O Dan y Clawr

  Dyfodol Tacsonomiau

  Mae termau wedi eu rhannu ar draws tacsonomiau lluosog yn awr yn cael eu rhannu i dermau ar wahân.

  Hierarchaeth Templed

  Ychwanegwyd singular.php fel copi wrth gefn ar gyfer single.php a page.php.

  WP_List_Table

  Mae tablau rhestr yn dynodi colofn gynradd.

   
 • Rhys Wynne 10:00 PM ar 12 August 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , , untappd   

  Cwrw a thafarndai mwyaf poblogaidd Caerdydd (yn ôl Untappd) 

  Mae gwefan BarDiff yn dangos pob math o ystadegau am gwrw a yfir yng Nghaerydydd yn seiliedig ar ‘checkins’ ar Untappd. Mae’n cynnwys y cwrw unigol mwyaf poblogaidd (gweler y graff isod), y math o gwrw sy’n cael ei yfed, o ba fragdai, ym mha dafarndai ac ar ba adegau o’r dydd.

  Bardiff

  Mae’r graff yn dangos y cwrw a yfwyd yr wythnos hon. Dwi’n synnu nad yw Cwtch, a ddyfarnwyd y cwrw gorau ym Mhrydain heddiw yn y 15 uchaf, ond dwi’n siwr y bydd hynny’n newid yn fuan!

  Martin Chorley, darlithydd cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi creu’r wefan yn defnyddio API Untappd a gellir gweld y cod ar GitHub. Gellir hefyd dilyn y diweddaraf ar Twitter.

   
 • Rhos Prys 9:58 PM ar 10 August 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Cyfweliad fideo am Google Translate a’r Gymraeg 

  Cyfweliad gydag MacDuff Hughes, un o beirianwyr Google sy’n cynnwys rhywfaint o drafodaeth ar y Gymraeg ac anghenion ieithoedd llai eu defnydd eraill.

  Mae’r drafodaeth yn un o gyfweliadau Coffee with a Googler ar Flog Datblygwyr Google.

  Diolch Dewi.

   
 • Carl Morris 10:39 AM ar 4 August 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015 

  Rhannu manylion o ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ydw i:

  Sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Maldwyn a’r Gororau

  Lleoliad: Stondin Mentrau Iaith (Rhif y Stondin: M47/M48)
  Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed Awst 2015
  Amser: Rhwng 14.00 a 15.00.

  Cadeirydd: Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg360

  Panel:

  • Jo Golley, .cymru .wales
  • Iwan Williams, Mentrau Iaith Cymru
  • Huw Marshall, S4C
  • Gareth Morlais, Llywodraeth Cymru
  • Steve Dimmick, Ignite Caerdydd

  Bydd cyfle i holi cwestiynau ac am drafodaeth bellach gyda’r gynulleidfa yn ystod y digwyddiad.

   
 • Carl Morris 5:30 PM ar 3 August 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: ,   

  Hacio’r Iaith ym Meifod: nos Fercher a nos Sadwrn yng nghlwb COBRA #steddfod2015 

  cobra-allen-watkin-cc

  Helo

  Ydych chi ym Meifod eleni?

  Ydych chi’n chwilio am ddiod a sgwrs anffurfiol gyda phobl o ledled Cymru a thu hwnt am apiau, fideos, ymgyrchu, ymchwil, busnes, addysg a mwy?

  Bydd croeso cynnes i bawb yng nghlwb COBRA ar y ddwy noson ganlynol:

  Nos Fercher 5ed mis Awst 2015
  5:30YH tan 7:30YH
  Clwb Cobra, Meifod, SY22 6DA

  Nos Sadwrn 8fed mis Awst 2015
  5:30YH tan 7:30YH
  Clwb Cobra, Meifod, SY22 6DA

  Bydd mynediad am ddim.

  Dw i wedi profi’r we trwy ddi-wifr ac mae’n gweithio yn dda!

  llun gan allen watkin (Comin Creu)

   
 • Rhos Prys 11:12 AM ar 31 July 2015 Paraddolen | Ymateb  

  Windows 10 yn Gymraeg ar gael nawr! 

  Mae Windows 10 wedi ei lansio ac mae ar gael yn Gymraeg o’r cychwyn.

  Rhyngwyneb W10

  Sut mae cael gafael ar Windows 10?

  Os ydych ar Windows 7 ac 8.1 ac wedi diweddaru’n gyson bydd ar gael i chi am ddim drwy gydol y flwyddyn nesaf. Os ydych ar ryw fersiwn cynt o Windows neu heb fod yn diweddaru 7 ac 8, mae ar gael gan Microsoft am £100. Os ydych yn y categori cyntaf, mi ddylech fod wedi cael rhagrybudd gan Microsoft ei fod ar gael o Orffennaf 29 ymlaen.

  Ond lle mae e?

  Mae Microsoft yn bwriadu anfon a gosod Windows i’w ddefnyddwyr dros amser, felly os nad yw wedi cyrraedd eto ac rydych wedi cofrestru ar ei gyfer, mae ar ei ffordd. Amynedd. :-/

  Os nad oes amynedd ar gael, mae modd ei lwytho i lawr i gof bach (neu DVD) a’i osod o hwnnw. Dyna nes i ac mae’n gweithio’n dda. Cofiwch wneud copïau wrth gefn o’ch data amhrisiadwy a chopïau o yrwyr  eich peiriant, rhag ofn. Mae’r broses yn cymryd rhwng 2 a 7 awr yn dibynnu ar safon eich cyfrifiadur.

  Lle mae’r Gymraeg?

  O fy mhrofiad i, mae’r Gymraeg yn ymddangos yn syth ar gyfrifiaduron Windows 8.1 lle roeddwn wedi gosod y Gymraeg fel iaith y rhyngwyneb. Roedd rhaid gosod y pecyn iaith ar gyfer cyfrifiaduron Windows 7 er eu bod nhw eisoes â’r rhyngwyneb Cymraeg arnynt. Efallai y cewch chi brofiad gwahanol. Felly, sut mae gosod y rhyngwyneb Cymraeg, os nad yw’n ymddangos?

  Clicio ar y botwm Start > Settings >Time and Language yna Area and Language. Ar y dudalen honno bydd yn dweud Languages ac Add Language. Cliciwch ar Add Language a bydd ffenestr â rhyw 100 o ieithoedd yn ymddangos. Mae Welsh ar ddiwedd y rhestr, cliciwch arno ac aros. Bydd y pecyn iaith yn llwytho i lawr. Gwnewch yn siŵr mai’r pecyn iaith arddangos sy’n cael ei osod. Ar ôl ei osod ailgychwynnwch Windows a bydd y rhyngwyneb Cymraeg ar gael.

  Diolch i Microsoft am gefnogi’r Gymraeg mor hael, mae yna nifer o raglenni eraill, er enghraifft, OneDrive, yn ogystal ag Office ar gael yn Gymraeg.

  Diolch i’r cyfieithwyr am wneud gwaith caboledig o’r cyfieithiad.

  Eisiau gwybod rhagor?

  The Register

  Neowin

  Supersite for Windows

  Thurrott

  Cefndir y llun uchod

   
 • Carl Morris 2:03 PM ar 23 July 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Geiriadur Prifysgol Cymru yn #steddfod2015 

  Dyma ddatganiad gan dîm Geiriadur Prifysgol Cymru. Cyswlltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

  “Colofnydd, Coniac, a Fflachlif”
  Sgwrs am flwyddyn gyntaf GPC Ar Lein a chyfle i glywed am `aps’ newydd y Geiriadur.

  Siaradwyr:
  Arwel Ellis Owen, Dafydd Johnston, ac Andrew Hawke.
  11.00 Fore Mercher, 5 Awst,
  Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

  Croeso i bawb.

   
 • Carl Morris 12:45 PM ar 23 July 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Uned Technolegau Iaith yn #steddfod2015 – Ap Geiriaduron, labeli meddyginiaethau, CyfieithuCymru a mwy 

  Mae Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wedi rhyddhau gwybodaeth am ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ym Meifod eleni:

  Arloesi ar gyfer Technolegau Iaith a’r Cyfryngau Digidol

  Mae’n bleser gennym eich gwahodd i sesiwn Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

  Cynhelir y sesiwn am 4 o’r gloch brynhawn Llun, y 3ydd o Awst, ar stondin Prifysgol Bangor ar faes y Brifwyl ym Meifod.

  Dewch i weld y datblygiadau diweddaraf yng ngwaith yr Uned Technolegau Iaith.

  Bydd yr uchafbwyntiau eleni yn cynnwys:

  • Diweddariad o’r Ap Geiriaduron sydd yn awr yn gallu dangos diffiniadau, lluniau a diagramau, yn awr yn cynnwys Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (noddwyd gan y Coleg Cymraeg)
  • Labeli Cymraeg meddyginiaethau ar gyfer fferyllwyr (noddwyd gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol)
  • Dathlu enillwyr cyntaf y Dystysgrif Ôl-radd mewn Astudiaethau a Thechnolegau Cyfieithu
  • Arddangosiad o system rheoli a darparu cyfieithu CyfieithuCymru
  • Lansio project newydd Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg (noddwyd gan Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru)

  Croeso i bawb aros am wydraid o win neu sudd ffrwythau ar ddiwedd y sesiwn.

  Cyswlltwch â’r Uned yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

   
 • Sioned Mills 8:55 PM ar 21 July 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags: , ,   

  Haclediad 43 — Cwcio ar Gas 

  Yn yr Haclediad diweddaraf byddwn yn gadael i Google weld ein heneidiau wrth ddefnyddio Google Photos newydd, yn cynhyrfu dros gynhadledd datblygwyr byd-eang Apple (trïwch ddeud hynna efo llond ceg o uwd); yna’n yn myned i fyd y rants llyfrau digidol (eto) wrth ddarganfod nad yw llyfr Cymraeg y flwyddyn ar gael mewn fersiwn digidol.

  Hyn oll a llawer, llawer mwy (gan gynnwys cynhyrfu am ffwrn ryngweithiol OSSYM) gan eich tîm hacledu lleol, Iestyn, Bryn a Sioned!

  Dolenni

   
 • Carl Morris 12:01 AM ar 13 July 2015 Paraddolen | Ymateb
  Tags:   

  Rhestr o wefannau Cymraeg colledig: Dim Cwsg, Pep le Pew, Dic Sais… 

  ‘Dyn ni wedi dechrau tudalen o wefannau Cymraeg colledig ar Hedyn.

  Mae 36 gwefan arni hi eisoes gydag ambell i ddolen i archifau.

  Pam ydyn ni’n creu tudalen o hen wefannau Cymraeg? Ymchwil ac ysbrydoliaeth ydy dau reswm.

  Mae teimlad hefyd bod pobl yn anghofio faint sydd wedi ei gyflawni yn Gymraeg ar y we, yn enwedig newyddiadurwyr sy’n ail-graffu datganiadau i’r wasg sy’n mynnu bod rhywun wedi gwneud rhywbeth hollol newydd yn y Gymraeg. :-)  (Wrth gwrs mae ail-wneud pethau mewn ffordd well yn rywbeth i’w groesawu.)

  Gawn ni weld pa beth a ddaw.

  Ewch i weld y dudalen Gwefannau Cymraeg colledig.

  Mae croeso i chi grybwyll gwefannau eraill trwy’r wici. Mae hi’n rhedeg ar MediaWiki, yr un meddalwedd â Wicpedia.

  Mae’r Rhestr, prosiect i gasglu blogiau a phodlediadau cyfredol yn Gymraeg yn rhedeg ers tipyn.

   
c
creu cofnod newydd
j
cofnod nesaf/sylw nesaf
k
cofnod flaenorol/sylw blaenorol
r
ymateb
e
golygu
o
dangos/cuddio sylwadau
t
nôl i'r brig
l
go to login
h
show/hide help
esc
diddymu